Zde se nacházíte: 25fps » Festivaly a přehlídky » Soutěže amatérského filmu

Soutěže amatérského filmu

PŘEHLED: Soutěže amatérského filmu I. – KATEŘINA ŠTEIDLOVÁ –

V současné době je v České republice pořádáno přes 40 soutěží amatérského filmu ročně. Přehlídky nabízí vedle soutěžního klání možnost setkání filmových amatérů a získávání nových zkušeností. Časopis 25fps se Vám nyní pokusí přiblížit festivaly, jež se konají v měsíci září[1]. Přehlídky jsou (až na výjimky) přístupné široké veřejnosti, takže neváhejte a určitě na některou z nich zavítejte. Třeba Vás zážitky ze sledování amatérských filmů přivedou až k vlastní tvorbě.


Mohelnický dostavník

Filmová přehlídka s mezinárodní účastí je součástí rozsáhlého programu festivalu trampské,  folkové a country hudby Mohelnický dostavník, jež se koná ve dnech 30. 8. až 2. 9. 2007. Tomu odpovídá i zaměření filmů, jež mohou být do soutěže přijaty. Každoročně  se zde tedy objevují videoprogramy s country, western a trampskou tématikou. Reflektována je i ekologie a životního prostředí, to vše v nejrůznějších podobách od reportáže přes videoklip po hraný film.

Letos se diváci mohou těšit na 22 snímků z České a Slovenské republiky, jež budou  prezentovány v pátek 31. srpna. Velkoplošné projekce bude odstartována ve 22 hod. vítězným filmem loňského ročníku 8848 nahoru na horu  (autor: Petr Bouška). Více informací o programu festivalu najdete na jeho webových stránkách. (www.mohelnickydostavnik.cz)

Zlatá kazeta

Festival založil v roce 2001 Jaroslav Bouše. Účast filmů není nijak tématicky ani žánrově omezena, jejich délka by však neměla přesáhnout 20 minut. Přihlášené filmy neprochází předvýběrem a o jejich zařazení do soutěže rozhoduje pořadí, v jakém byly doručeny organizátorům.

Letošní ročník Zlaté kazety je rozvržen do dvou dnů. 1. 9. 2007 se uskuteční veřejná projekce všech přihlášených filmů. Této projekce se účastní také porota, jež každému filmu přidělí body v rozpětí od 1 do 7. Porota je pětičlenná, zasedají v ní režiséři, dramaturgové, kameramani či filmoví publicisté, ale také zástupci laické veřejnosti. Soutěží se ve třech kategoriích – dokument a reportáž, hraný film, ostatní nezařazené snímky. Výsledky soutěže budou zveřejněny 15. 9. 2007. Na tento den je připravena projekce oceněných filmů včetně předání cen jejich autorům (v každé kategorii se udílí ceny za 1. až 3. místo, udělena je také hlavní cena pro nejlepší film festivalu). Více se o soutěži můžete dozvědět na webových stránkách organizátorů. (www.jbsstudio.cz)

_

Rychnovská osmička

Festival založilo v 50. letech několik filmových nadšenců. Tehdy mohly být přihlášeny filmy nejrůznějších témat, jež byly natočeny na formát 8 mm. Program přehlídky se rok od roku rozšiřoval. Vedle projekce se objevily besedy s porotou či ukázky filmové techniky. V roce 1969 se soutěž zcela otevřela také zahraničním autorům a stala se renomovanou mezinárodní soutěží bez tématického omezení. V 80. letech došlo ke změně koncepce Rychnovské osmičky, filmy začaly být hodnoceny ve třech kategoriích, namísto jedné. O soutěž byl velký zájem, počet přihlášených snímků často přesahoval stovku. Krize nastala po roce 1989, nicméně se ji podařilo překonat a dnes patří Rychnovská osmička opět k filmovým festivalům, jež se těší velké přízni amatérů.

Letošní 49. ročník soutěže se uskuteční ve dnech 7. až 9. září 2007. Jeho organizátorem je opět Filmový klub v Rychnově nad Kněžnou. Jedinou podmínkou účasti filmu na přehlídce je jeho délka, která by neměla překročit 20 minut. Více informací o přehlídce získáte na kino@rychnov-city.cz.

Beskydský ještěr

V roce 1970 vznikla pod hlavičkou Klubu filmových amatérů ve Frýdku – Místku soutěž Beskydský ještěr, jejímž cílem bylo prezentování Beskyd, života ve městě a v celém Moravskoslezském kraji. Snahou organizátorů bylo také přilákat k filmování mladé lidi. Název přehlídky odkazuje k Petru Bezručovi, na jehož památku byl festival založen. Hlavní iniciátor soutěže Vilém Vlk, si v létech 1952-57 dopisoval s nár. umělcem Petrem Bezručem. Všeobecně se tehdy vědělo, že Bezruč byl starý bručoun a mnozí lidé v jeho okolí ho důvěrně oslovovali „Starý ještěre!“ A to mu už zůstalo.[2]

Letošní 27. ročník soutěže se uskuteční ve dnech 7. a 8. září 2007 v kině Vlast ve Frýdku – Místku. Festival není tématicky zaměřen, proto se do soutěže můžel přihlásit každý, jehož snímek nepřesáhl stopáž 20 minut. Filmová díla, která projdou předvýběrem, ohodnotí odborná porota. Ta udělí Hlavní cenu Beskydský Ještěr, 1. – 3. cenu, tři Čestná uznání a Cenu města Frýdek – Mýstek.

Více informací o historii soutěže a kontakt na organizátory naleznete zde: www.frydek-mistek.cz/kultura

Žďárský Trpaslík

Soutěž amatérských filmů můžete najít také na Vysočině. V roce 2001 se zde uskutečnil první ročník přehlídky (tehdy ještě s názvem) Žďárský Videošotek, u jehož zrodu stáli členové Hifiklubu Žďár nad Sázavou.

Letošní ročník se koná ve dnech 14. a 15. září 2007 v klubu Batyskaf. V pátek 14. září se uskuteční projekce nesoutěžních snímků. Připraveny jsou filmy, které nemohly být zařazeny do soutěžního klání či filmy oceněné v minulých ročnících. Hlavní část festivalu se odehraje v sobotu 15. září, kdy se utkají snímky autorů ze všech koutů České republiky o přízeň diváků a odborné poroty. Ta pak udělí 4 základní ceny (Hlavní cena, Cena Pivovaru Rychtář, Cena Hifiklubu, Cena poroty), popř. ceny za nejlepší hraný, animovaný či dokumentární film. Udělena je také Cena diváků. Snímky, jež jsou do soutěže přihlašovány, musí splnit jedinou podmínku, a to délku kratší než 20 minut.

Souběžně se sobotní projekcí probíhá každý rok také soutěž Videorally, při níž zájemci natáčí film podle zadaného tématu. Snímky z této soutěže jsou prezentovány na závěrečném večeru přehlídky, během něhož se uskuteční také beseda poroty s tvůrci a předání cen.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete na stránkách organizátorů: www.hifiklubzr.org

O pečeť města Krupka

Letošní ročník soutěže pořádá město Krupka společně s Kinem Krupka ve dnech 14. až 16. září 2007. Přijímány jsou filmy tvůrců z České republiky i ze zahraničí. Přehlídka není  určena pro filmy komerční,  uváděné   profesionální   firmou, školní    a   absolventské filmy.

Přihlášené snímky prochází předvýběrem a následně je hodnotí tříčlenná porota. Ta uděluje Hlavní cenu soutěže, 1. cenu v kategoriích hraný film, dokument a cestopisné a přírodopisné filmy. Na své si přijdou i diváci, kteří mohou hlasovat pro film, který se jim nejvíce líbil. Na základě jejich hlasování je následně udělena Cena diváků.

Více informací o soutěži můžete získat na jhnilicka@tiscali.cz. Propozece soutěže jsou dostupné zde: www.krupka-mesto.cz

_

Mezinárodní soutěže FISAIC v oboru film a video

Mezinárodní soutěž FISAIC[3] v oboru film a video představuje v České republice zcela ojedinělou akci.

Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů uspořádala první ročník soutěže v italské Veroně v roce 1965, v České republice pak v roce 1993. Festival, jež se koná každý lichý rok, organizují země, u nichž má amatérská tvorba tradici.

Na rozdíl od výše zmíněných přehlídek nemůže být film přihlášen přímo k organizátorům soutěže FISAIC. Musí nejprve projít výběrem klubu, skupiny zemského svazu a následně celého zemského svazu FISAIC. Ten pak na soutěž nominuje celou kolekci filmů, jejíž délka nesmí přesáhnout 120 minut.

Program letošního 22. ročníku, který se v Kroměříži uskuteční od 20. do 24. září 2007, je velmi bohatý. Kromě soutěžní projekce, do níž je přihlášeno 83 prací ze 7 evropských zemí, je připraveno také jednání členů federace o aktualizaci soutěžních pravidel, správě videotéky FISAIC ve Švýcarsku a dalších tématech. Účastníci si budu moci prohlédnout výstavu československých produktů určených pro amatérský film, vyrazit na odborně motivovaný výlet či shlédnout snímky, jež do soutěže zařazeny nebyly.

Součástí programu je pochopitelně také slavnostní vyhlášení oceněných snímků. Ty jsou rozděleny do sedmi kategorií, v každé je udělena zlatá, stříbrná a bronzová medaile FISAIC, tvůrcům filmů, jež se umístily na 4. až 10. místě je předán diplom FISAIC. Porota, v níž zasednou zástupci z Německa, Francie, Slovenska a České republiky, hodnotí originalitu zvoleného námětu, jeho filmařské zvládnutí i technické zpracováni.

Mezinárodní soutěž FISAIC v Kroměříži je přístupná jen zaměstnancům a důchodcům ČD, členům Českého výboru UNICA a Českého svazu pro film a video.


Pokud jste aktivními filmovými amatéry, neměly by vám uniknout uzávěrky dalších amatérských soutěží:

Brněnská šestnáctka – Brno

Mezinárodní soutěžní festival krátkometrážních hraných filmů.

uzávěrka: 31.8.2007, info: www.b16.cz

ARSfilm amatérů – Kroměříž

Mezinárodní tématická veřejná výběrová soutěž neprofesionálního filmu a videotvorby o umění, animované tvorby, videoartu a experimentu.

uzávěrka 15.9.2007 info: http://www.csfv.org/Souteze/souteztyp.htm

Litomyšlská lilie – Litomyšl

Soutěž medailonků a programů s vlastivědnou a historickou tematikou

uzávěrka: září 2007, info: alena.mauerova@kultura-svitavy.cz

Pardubický filmový podzim – Pardubice

Soutěžní přehlídka amatérských filmů libovolného žánru.

uzávěrka: 14.9. 2007, info: okpce@volny.cz

Humor v amatérském filmu (HAF 2007) a Minuta Tanvald

Mezinárodní soutěž humorných programů a programů do 1 minuty.

uzávěrka: 21. září 2007, info: http://www.tanvald.cz/pg.php?ID=211[1] Vycházím přitom ze seznamu soutěží, jež jsou zastřešeny organizací NIPOS-ARTAMA. Seznam je dostupný zde. http://www.nipos-mk.cz/text.asp?ID=751

[2] Citováno z článku Klub filmových amatérů na oficiálních stránkách statutárního města Frýdek – Místek. Dostupné z <http://www.frydek-mistek.cz/kultura_text/kultura_sekce_detail.php?PHPSESSID=b4f2bfc07bb7bf520df2f42103e887cb&sekce_id=51>

[3] FISAIC – Fédération internationale des sociétés artistiques et intellectuelles de Cheminots, tzn. Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů. Federace vznikla v roce 1952 na popud Francie a Švýcarska. V současné době je členem federace 24 evropských zemí. FISAIC organizuje zhruba 20 zájmových činností železničářů, jednou z nich jsou také soutěže filmových amatérů.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 636

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru