Zde se nacházíte: 25fps » Světový film » Jen prach nebo ten Prach?

Jen prach nebo ten Prach?

ANALÝZA: Zlatý kompas (režie: Chris Weitz, 2007) – MILAN KLÍMA –

Otázky „Co zůstane?, „Co vypustíme?“ patří mezi běžné při adaptování dětských fantasy v současném období renesance tohoto subžánru. Tvůrci filmové verze Zlatého kompasu přišli s dotazem: „V jakém pořadí sestříháme adaptované scény?“

_

Dramaturgie Zlatého kompasu:

Jen prach nebo ten Prach?

_

Dramaturgické zákonitosti

Zdroj: Warner Bros.

Dobře zvládnutá dramaturgie chybí některým mladým českým režisérům, kteří se pouštějí do neobvyklých žánrů, například Karlu Janákovi. Dramaturgie bývá zjednodušeně definována jako umění skladby programu. Dramaturg skládá jednotlivé stavební kameny díla, ať už filmového, televizního, divadelního či jiného, za sebe tak, aby výsledek působil jednolitě a efektně. Zkoumá, co následuje, co předchází a jak tomu daný stavební kámen díla přizpůsobit, zkrátit, prodloužit nebo přeskupit.

Kdyby například zkušený dramaturg upravoval předchozí odstavec, zamyslel by se nad tím, jestli by první větu nebylo vhodnější použít jako poslední 1, a také nad tím, že každá věta jde zkrátit minimálně o jedno slovo z výčtů, aniž by ztratila svůj význam. Po těchto dramaturgických úpravách text poteče plynuleji a stane se srozumitelnějším.

_

Zlatý kompas, kniha a film

Zdroj: Warner Bros.

Britský spisovatel Philip Pullman 2, autor zhruba 20 dětských knih, vydal v roce 1995 knihu Zlatý kompas. Jednalo se o první část trilogie Jeho temné esence. Další díly Jedinečný nůžJantarové kukátko vyšly v letech 1997 a 2000. Dětská fantasy trilogie vypráví o dívce Lyře, která pochází ze světa, kde lidské duše žijí odděleně od lidských těl coby tzv. daemoni, již na sebe berou zvířecí podobu. Nejedná se ale o jediný svět. Lyra zjišťuje, že ji obklopují milióny paralelních světů, které jsou propojeny tajemným Prachem. Knižní trilogie posbírala několik věhlasných britských literárních cen 3 a dokázala se prosadit i na trh knižních bestsellerů, od roku 1997 monopolně ovládaný jistou sérií o jednom kouzelnickém učni.

Právě výrazné komerční úspěchy filmového Harryho Pottera 4 vedly k renesanci subžánru dětské fantasy. Mnoho filmových dětských fantasy má či mělo premiéru v časovém horizontu dvou let. Studio New Line Cinema v roce 2001 oživilo s pomocí Petera Jacksona celý žánr fantasy pomocí téměř dokonalé trilogie Pán prstenů. Svého vlastního zástupce v subžánru dětské fantasy pak New Line našlo v trilogii začínající právě Zlatým kompasem5

Pro režii si studio vybralo Chrise Weitze, režiséra filmů Prci, prci, prcičky nebo Jak na věc. „Imaginace, odvaha a intelegince těchto knih mě naprosto uchvátily. Pro mě je to jedno z nejúžasnějších literárních děl dvacátého století. Vyrostl jsem na Tolkienovi, ale po pravdě řečeno, tyhle knihy ho co do náročnosti a filosofické hloubky nechávají daleko za sebou. To si aspoň myslím já – a právě tak by to měl prožívat každý, kdo se pokouší převést nějakou knihu do filmové podoby – měl by jí být dočista uchvácený.“ 6 Weitz ve svém prohlášení neváhá kromě běžné propagační adorace použít i odvážná tvrzení, kterými přinejmenším dokazuje, že mu nechybí potřebné nadšení.

_

Následuje střelka kompasu dramaturgické zákonitosti?

Páteř většiny děl fantasy i dětské fantasy tvoří motiv cesty hlavního hrdiny. Ten se vydává z rodiště, přes dobrodružná nebezpečí a nebezpečná dobrodružství do doupěte zla za spasením fantasy říše 7. Snad pouze Harry Potter se tomuto žánrovému schématu částečně vymyká. Harry totiž svá dobrodružství podniká neustále ze stejného útočiště, z Bradavické školy čar a kouzel. I když se celou sérií také prolíná motiv Harryho cesty, je o něco abstraktnější. To kulminuje konkrétním naplněním archetypu cesty v sedmé knize Harry Potter a Relikvie smrti 8.

Zdroj: Warner Bros.

I Lyra se svým daemonem Pantalaimonem podniká cestu ze svého domova Jordánské koleje v Oxfordu za záchranou dětí na tajemném místě Bolvangar a za tajemstvím Prachu dokonce do „jiného“ světa.

Filmaři povětšinou následují pořadí navštívených koutů fantasy říše podle knižní předlohy. Jedná se o logický krok, neboť dětský hrdina dospívá postupně a jeho jednotlivá dobrodružství na sebe zpravidla navazují. Filmoví tvůrci Zlatého kompasu adaptovali knihu velmi věrně. Kromě jediného, avšak podstatného zádrhelu, kterým je konec snímku. Na bližší analýzu si však počkejte do závěru článku. 9 Většina důležitých scén byla tedy adaptována bez podstatných změn. Změnilo se však pořadí některých z nich oproti knižní předloze, což je dost neobvyklé. Střelka filmového kompasu vede diváka lehce odlišnou dramaturgickou cestou, nežli střelka knižní.

Pullman knihu otvírá napínavou scénou. Lyra se schová ve skříní, odhalí pokus o otrávení lorda Asriela a varuje jej. Následně se dozvídáme o dětských hrách a žabodaemoních sporech mezi Lyrou a okolními dětmi. Weitz 10 se rozhodl nejprve exponovat postavu Lyry pomocí těchto rozjuchaných dětských her. Teprve poté pomocí scény ve skříni poodkrývá ambivalentní, avšak ve filmu bohužel nedořešený, vztah Lyry a lorda Asriela.

Scéna, ve které Lyra přechází po rozpadajícím se ledovém mostě, se také vyskytuje na jiném místě ve filmovém sledu událostí. V knize se tato sekvence nachází až v samotném závěru, jenž byl z filmu vypuštěn. Weitz tuto epizodu použil ještě před pozměněnou 11 scénou Lyřiny návštěvy Bolvangaru. Tato epizoda plní ten samý účel v obou místech narativu, proto její přehození nepřineslo dramaturgii snímku žádné útrapy.

Za zásadní změnu lze považovat přehození scény souboje ledních medvědů o královský trůn na Svalbardu před bitvu o Bolvangar. To souvisí se změnou závěru filmu. Kniha je rozdělena na tři části: Oxford, Bolvangar a Svalbard. Pullman jim věnuje přibližně stejný prostor. Zajaté děti jsou vysvobozeny z hrůzné stanice Bolvangar na konci druhé části. Souboj medvědů následuje až ve třetí části knihy. Filmaři se rozhodli jako hlavní finále příběhu použít boj za osvobození dětí u výzkumné stanice Bolvangar. Proto přehodili důležitou pasáž souboje Lyřina přítele medvědího kyrysníka Iorka před bitvu o Bolvangar.

Souboj digitálních medvědů je natočen akčně, svižně a nápaditě. Kyrysy praskají. Dakota Blue Richards, představitelka Lyry Stříbroústé, zdařile znázorňuje strach z medvědů i obavy o přítele. Soundtrack Alexandra Desplata se výjimečně zviditelní a speciální efekty dosáhnou pravděpodobně nejvyšší laťky za celý snímek. Z hlediska tempa snímku lze toto dramaturgické prohození považovat za chytré rozhodnutí. Z hlediska logiky příběhu a vývoje postav se jedná o drobný lapsus. Ve chvíli, kdy knižní Iorek v boji zvítězí a stane se králem Svalbardu, využije svého nově nabytého postu, aby Lyru doprovodil spolu se svými poddanými ledními medvědy na cestě za lordem Asrielem. Filmový Iorek toto však učiniti nemohl, neboť on s Lyrou míří teprve k Bolvangaru. Weitz s ním tudíž nemohl vypravit doprovodné medvědy, neboť ti v této bitvě nemají co dělat, tam Iorek ještě bojuje sám. Filmový Iorek se tedy po vítězství sám okamžitě vydá s Lyrou na další tažení. Což vyzní nešťastně zkratovitě. Jako nový král jedná zbrkle a iracionálně, když svým poddaným nedá vůbec žádné instrukce. Dramaturgicky výměna funguje z hlediska tempa a efektu. Má však značné vady, co se týče logiky chování postav a návaznosti příběhu.

_

Proti církvi, proti Bohu, aneb obroušené hrany kompasu

Zdroj: Warner Bros.

Církevní organizace Magistérium představuje v trilogii Jeho temné esence 12 síly zla. Pullman v knihách míří přímo proti katolické církvi. Napadá inkviziční praktiky i touhu některých církevních hodnostářů oplývat myšlenkovou nadvládou nad obyvatelstvem. Vždyť trilogie nevypráví o ničem menším než o smrti Boha, který je zobrazen jako zestárlá a vyčerpaná energie. Filmová verze Zlatého kompasu nechává stranou náboženství i Boha. Weitz zobrazuje Magistérium spíše jako jistou verzi sovětské diktatury. Filmové Magistérium patří spíše mezi organizace, jejichž touhou je vládnout světu, v tomto případě světům. Filmaři se tak chtěli vyhnout kontroverzi, jež by způsobila nešťastné reakce ze strany křesťanské církve, podobně jako tomu bylo u knižní série. Pro cílovou skupinu rodičů s menšími i odrostlými dětmi tak film funguje pouze jako dobrodružství. „V Pullmanových knihách má katolická církev úlohu institucionálního záporáka. Ve snaze vyhnout se kulce v podobě obří kontroverze, Weitz tuto záležitost lehce rozostřil. Přichází s organizací obestřenou rituály, autoritativní hierarchizací, ale bez protikřesťanských odkazů. Konzervativní náboženské skupiny přesto proti filmu protestují. Filmové Magisterium však představuje asi takový útok na Vatikán jako Sauron a jeho skřeti, Bílá čarodějnice z Narnie, nebo Potterův Voldemort.“ 13

_

Kam míří střelka kompasu v samotném závěru?

Pullman se rozhodl zakončit knihu překvapivým odhalením. Lord Asriel se ukáže jako šílený, sobecký a bezohledný. Unese Lyřina přítele Rogera. Zabije jej při vytvoření mostu do jiného světa. Na jeho okraji obejme „záporačku“ paní Coulterovou a nabídne jí společnou cestu za tajemstvím Prachu. Lyra oběma rodiči pohrdá. Kniha končí cestou Lyry a jejího daemona do jiného světa za odhalením pozitivních vlastností Prachu ve vzdoru dospělým.

Weitz tuto scénu napsal i natočil. Natočený a dokončený závěr filmu se studio New Line rozhodlo v posledních fázích produkce vystřihnout a ponechat na začátek druhého dílu Jedinečný nůž. Úřednicí studia se zajisté zalekli vyznění snímku. Značně netradiční závěr příběhu by totiž zbořil mnohá klišé. Kladná postava zradí. Oba rodiče hlavní hrdinky se ukáží jako záporné postavy. Ještě k tomu zahyne právě zachráněný přítel hlavní hrdinky a ona sama zmizí neznámo kam. Zodpovědní pracovníci z New Line Cinema se rozhodli pro otevřený závěr, v kterém Lyra míří do polární záře vstříc dalším dobrodružstvím.

Zdroj: www.bridgetothestars.net

Toto rozhodnutí způsobilo mnohá úskalí nejen ohledně celkového vyznění filmu, ale také z hlediska divácké recepce. Natočené scény byly totiž již takřka pevnou součástí vznikajícího snímku. Právě proto byly přeneseny do několika jiných produktů, které v rámci merchandisingu s blockbustery běžně vznikají. V době vydání hlavní upoutávky bylo ještě knižní finále součástí snímku, proto se do ní dostalo několik záběrů 14. Zdá se být značně neetické lákat fanoušky knihy na původní závěr a těsně před premiérou jej vystřihnout. Fanoušci ale mají možnost dohledat alespoň části vystřiženého konce. Například v knize Svět zlatého kompasu 15, kde je věnována kapitolka původnímu závěru filmu, jež obsahuje i několik fotografií. Spolu s filmy určenými dětem běžně vycházejí také počítačové hry. Videohra Zlatý kompas je doprovázena ukázkami z filmu. Obsahuje jednu z vystřižených závěrečných scén. Sekvenci, v které Lyra přijde do sídla svého otce Lorda Asriela a snaží se mu předat zlatý kompas 16.

S natočenými scénami tedy New Line Cinema počítá do dalšího dílu Jedinečný nůž. Pořád ale není jasné, jestli trilogii nepotká stejný osud jako například trilogii odkazu dračích jezdců, kde po mizerných výsledcích Eragona další díl Eldest zatím nevzniká. Měsíc po premiéře Zlatý kompas v kinech utržil $299,949,042 17. Na žebříčku tržeb hraných fantasy snímků ve Spojených státech se vyšplhal na 14. místo. Vzhledem k velmi vysokém rozpočtu dosahujícímu k dvěma stům milionům dolarů se tedy nejedná o kdovíjak obrovský úspěch. Výdělek však ještě není konečný, je tedy možné, že diváci přece jen vystřižený konec na začátku dalšího filmu nakonec zhlédnou.

Dramaturgové studia New Line se dopustili poměrně zásadního omylu. S jistou mírou nadsázky je možné hovořit o zmrzačení snímku. Díky jejich ukvapenému rozhodnutí film nekončí, on přestává.

Použité zdroje

EBERT, R. „The Golden Compass“. The Suntimes. 5. 12. 2007. Dostupné z <http://rogerebert.suntimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/20071206/REVIEWS/712060302>

MATHEWS, J. „Polar epic ‚Golden Compass‘ is near brrr-fect“, www. NYDAILYNEWS.com. 7.12.2007. Dostupné z <http://www.nydailynews.com/ entertainment/movies/2007/12/07/2007-12-07_polar_epic_golden_compass_is_near_brrrfe.html>

REA, S. „A fantasy realm to explore“. The Philadelphia Inquiarer. 7. 12. 2007. Dostupné z <http://www.philly.com/philly/entertainment/movies/20071207_A_fantasy_realm_to_explore.html>

MCCARTHY, T. “The Golden Compass” . The Variety. 8. 12. 2007. Dostupné z <http://www.variety.com/review/VE1117935541.html?categoryid=31&cs=1&p=0>

HUNTER,S. “The Golden Compass” . The Washington Post. 7. 12. 2007. Dostupné z <http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?node=cityguide/profile&id=1139054&categories=Movies&nm=1>

CLIFFORD, C. Zlatý kompas – Svět zlatého kompasu. Překl. Marková M. Praha: Argo, 2007.

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=goldencompass.htm

http://www.goldencompassmovie.com/

http://www.metacritic.com

http://www.imdb.com

http://www.youtube.com

 

Doporučená primární literatura

PULLMAN, P. Zlatý Kompas. Překl. Křesťanová D. Praha: Argo, 2007.

 

Upoutávky na film Zlatý kompas

http://www.dailymotion.com/video/x22wgu_the-golden-compass-official-teaser

http://movies.yahoo.com/movie/1808718640/video/4451177/

http://www.youtube.com/watch?v=PtplnBb-dpM

 


Pozn.:

   

 1. Nebo v případě kontextu světové dětské fantasy a konkrétně Zlatého kompasu, o kterém je tento článek, úplně vypustit.[zpět]
 2. Philip Pullman se narodil 1946 v Norwichi. Vystudoval Exeter College v Oxfordu. Víc než dvacet let působil jako učitel na různých středních školách. Kromě trilogie Jeho temné esence napsal například tetralogii o Sally Lockhartové. [zpět]
 3. Zlatý kompas byl odměněn významnými cenami Carnegie Medal a Guardian Children´s Fiction Award. Závěrečná kniha trilogie Jantarové kukátko získala jako vůbec první dětská kniha prestižní cenu Whitbread Prize.[zpět]
 4. Po sečtení finálních celosvětových tržeb pátého dílu Harry Potter a Fénixův řád se série o Harrym Potterovi s prozatimním výdělkem přes 4,5 miliardy dolarů stala komerčně nejúspěšnější sérií v dějinách kinematografie. O pár tisíc dolarů překonala sérii Jamese Bonda, čítající zatím 21 snímků.[zpět]
 5. Však také studio založilo reklamní kampaň v podobě prvního teaseru na souvislosti s Pánem prstenů. Teaser začíná padajícím prstenem a titulkem: „V roce 2001 New Line Cinema otevřelo dveře do Středozemě.“ Poté se prsten promění v rovněž zlatý a kulatý kompas, titulek hlásá: „Letos v prosinci tě vezmou na další epickou cestu.“ Studio se tak opravdu nenápadně snaží připomenout svoji roli v rozvoji žánru. Kromě toho také vyjadřuje přání podobného komerčního úspěchu. Teaser trailer můžete zhlédnout zde.[zpět]
 6. Viz http://www.goldencompassmovie.com/[zpět]
 7. Frodo nese prsten z Hobitína v Kraji přes Roklinku, Morii, Gondor, Cirith Undor do Mordoru, tam přes pláň Gorgorth až do puklin hory Osudu. Eragon putuje ze své rodné vesnice Carvahall, přes město Gilĺead, poušť Hadarac do sopečného sídla Vardenů Farthen-Dur, pro něž z hřbetu draka vyhraje důležitou bitvu. Sourozenci Pevensiovi putují do Narnie od kouzelné skříně, kolem lesní lampy, přes palác bílé čarodějnice, kamenný stolec do Cair Palavel, kde jsou korunováni na krále a královny Narnie. [zpět]
 8. V originále jako Harry Potter and the Deathly Hallows vyšlo 21. července 2007. Český překlad Harry Potter a Relikvie smrti vychází 31. ledna 2008.[zpět]
 9. Co by asi na tuhle propagační odbočku řekl zkušený textový dramaturg?[zpět]
 10. Chris Weitz byl také autorem adaptovaného scénáře.[zpět]
 11. V knize se Lyra dostane do Bolvangaru poté, co ji unese tlupa Samojedů a prodá ji tamním vědcům na pokusy. V rámci redukce méně podstatných epizod pro film byla tato scéna nahrazena sekvencí, kdy Lyra přijde do Bolvangaru sama z vlastní vůle. Filmová Lyra je zde aktivnější, statečnější a rozhodnější. Tato změna je účelná a  pomůže s charakterizací postavy Lyry.[zpět]
 12. Název Jeho temné esence byl přejat z teologického díla Ztracený ráj filozofa Johna Miltona ze 17. století.[zpět]
 13. MCCARTHY, T. “The Golden Compass” . The Variety. 8. 12. 2007. Dostupné z <http://www.variety.com/review/VE1117935541.html?categoryid=31&cs=1&p=0>[zpět]
 14. V závěrečné svižné montáži si můžete všimnout několika záběrů lorda Asriela, paní Coulterové a Lyry uvnitř polární záře. Lyra říká paní Coulterové repliku: „Nejsem vy. Nikdy nebudu jako vy!“ Přesvědčit se můžete zhlédnutím upoutávky na této internetové adrese: http://movies.yahoo.com/movie/1808718640/video/4451177/[zpět]
 15. CLIFFORD, C. Zlatý kompas – Svět zlatého kompasu. Překl. Marková M., Praha: Argo, 2007.
  Knižní průvodce obsahuje přes dvě stovky filmových fotografií a doprovodných ilustrací, podrobně vysvětluje příběh postav, míst i předmětů z filmu a je doplněn barevnými samolepkami a papírovými figurkami. Typický produkt filmového merchandizingu. [zpět]
 16. Tuto scénu si můžete prohlédnout na webu Youtube.com. [zpět]
 17. Viz http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=goldencompass.htm[zpět]
 18.  

   

   

   

   

   

Print Friendly, PDF & Email

Autor

admin
Počet článků : 394

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/wp-includes/random_compat/2020318-2-hh-88-p.html viva-awa.com
Zpět nahoru