Zde se nacházíte: 25fps » Světový film » Malířství musí být pravdivé a pravda je krutá

Malířství musí být pravdivé a pravda je krutá

RECENZE DVD: Krásná hašteřilka – ANDREA SEDLÁČKOVÁ – 

Krásná hašteřilka. Byl to pseudonym kurtizány ze sedmnáctého století. Její jméno znělo Catherina Lescautová. Žena, která vedla úžasný život. Život natolik podnětný, aby se stal předlohou pro stvoření uměleckého díla. Obrazu. 

Dva páry. Umělci, jejichž světy utváří iluze. Oproštění se jejích hranic představuje zkázu. Ztrátu veškerých snů a nadějí.

Motto: „Napřed mě chtěl malovat, protože mě miloval… a potom. Potom mě nechtěl malovat právě proto, že mě miloval. Říkal, že si musí vybrat mezi mnou a malířstvím.“

Krásná hašteřilka. Byl to pseudonym kurtizány ze sedmnáctého století. Její jméno znělo Catherina Lescautová. Žena, která vedla úžasný život. Život natolik podnětný, aby se stal předlohou pro stvoření uměleckého díla. Obrazu.

Inspiraci Jacquesi Rivettovi při vzniku jednoho z nejzásadnějších snímků jeho tvůrčí činnosti Krásné hašteřilce (1991) poskytl motiv z novely Honoré de BalzacaNeznámé mistrovské dílo. Režisér ani tentokráte nezůstal dlužen nic svému jméno a vytvořil film, jemuž se mj. dostalo ocenění v rámci Mezinárodního filmového festivalu v Cannes, kde v roce 1991 obdržel Velkou cenu poroty, či při Ceně francouzské filmové kritiky v kategorii nejlepší film, koncipoval jako opus v délce čtyř hodin. Rivette se oprostil narativní složky v klasickém slova smyslu. Podtrhl stránku uměleckou, jejímž prostřednictvím snáze pronikl do zákoutí psychiky ústředních postav.

V univerzálním pojetí lze na Krásnou hašteřilku pohlížet jakožto na snímek, který zobrazuje proces vzniku uměleckého díla. Výklad umocněn symbolickou rovinou: s rodícím se mistrovským dílem dochází k odkrývání niterných světů postav, problémů, vyvěrajících z neschopnosti komunikace, ba více – rozdílnosti povah.

Rivette při kompozici svých snímků, Krásnou hašteřilku nevyjímaje, těží ze zdrojů, které mu nabízí jiné umělecké druhy. Těm následně, prostřednictvím filmového tvaru, vtiskuje svébytnou podobu. Dochází tedy k syntéze mnohých umění v jeden kompaktní celek.

Dva mladí lidé, pro něž umění představuje smysl bytí, přijíždí z Paříže do malebné jihofrancouzské provincie. Zde se má uskutečnit setkání s malířem Frenhoferem (Michel Piccoli). Mužem, jehož tvorba není nikterak významná (můžeme-li takto usuzovat pouze z jediné publikace, která byla umělci věnována). Nikoliv však pro budoucnost mladého páru. V průběhu několika málo dní tahy Frenhoferova štětce obnažují hrůznou skutečnost, odkrývají drobné střípky v mozaice tvořící iluzi slastné reality.

Marienne (Emmanuelle Beártová), mladá žena, jíž prostor k seberealizaci poskytuje umění literatury. Hrátky předznamenávající milostnou předehru. Žena s fotoaparátem, tajně zachycující svého partnera. Jeho tvář, úsměv, oči. Touha zobrazit jeho nitro, duši, to, co ji v průběhu tříletého vztahu na něm uchvacovalo. Nicolas (David Bursztein). Talentovaný umělec na počátku kariéry. Když se mu nabízí příležitost setkání s Frenhoferem, neodmítne. Společně se svou partnerkou přichází do rozlehlého, starobylého domu. Domu podivínského malíře, jenž se od umění oprostil před deseti lety. Tehdy zde, v ateliéru, který Marienne přirovnává ke svatyni, započal svůj vrcholný obraz. Krásnou hašteřilku. Ženu vyvolávající svár. Dílo, kterému inspiraci poskytla půvabná Liz (Jane Birkin), později Frenhoferemova žena, zůstalo nedokončeno. S příchodem mladého páru dochází k renesanci umělcovy síly a chuti navrátit se k tomu, co před lety započal.

Ve vztahu k časové kompozici filmového díla se Rivette přiklonil k využití dlouhých statických záběrů, které jsou od sebe odděleny pomocí přímých střihů. Výsledek těchto formálních postupů navozuje zdání reality. Téměř dokumentaristické pasáže vykreslují pozvolný vznik obrazu, prokletého obrazu.

Muž a žena. Jejich tváře, jejich gesta jsou nedůležitá. Primární je umělecké dílo, jehož prostřednictvím dochází k postupnému odhalování charakterů protagonistů. Kameraman William Lubtchansky v detailech odkrýval rodící se obraz (totálních nadhledů užil v zobrazení skic předcházejících samotnému vzniku vrcholného uměleckého tvaru). K posílení reálnosti se tvůrci přiklonili k nezvyklému užití zvukové složky, mající charakter skřípajících tahů pera, rychlých tahů štětce rytmicky črtajícího po arších, šustění papíru.

Rivette umění v primární rovině vnímá v intencích majestátnosti. Rozsáhlý dům, sál s freskami pompézních rozměrů, monstrózní plátna v kompozici utvářející prostor ateliéru. Zde, v tomto chrámu umění, dochází k odkrývání nejniternějších zákoutí lidské psychiky.

Vzdala byste se ho kvůli obrazu? 

Esence morálky a filozofie snoubící se s uměleckou formou. Tah pera, kontury, silueta. Linie, čára. Lidské tělo. Dlouhé statické záběry podtrhující strnulost, zpětně odkazující k malířství.

Frenhoferovi poskytuje umění způsob, jehož prostřednictvím touží poznat lidskou bytost v její nejelementárnější esenci. Leč není toho schopen. Před očima spatřuje obraz krásné ženy-hašteřilky. Plátno však zůstává nepoznamenáno. Zachytit tělesnou bolest, která rozdírá Mariennino tělo. Každý záhyb jejího srdce, duše, její osobnosti.

Žena je modlou. Nicolas, vstupující do Frenhoferova domu, si uvědomuje, že každá další minuta, již Marienne stráví v malířově blízkosti, znamená citelnou ránu jejich vztahu. Plně si vědom skutečnosti, že ji může navždy ztratit. Jeho nitro drásá představa odchodu. Potřebuje ji. Tak jako ji potřebuje Frenhofer, pro něhož se Marienne stává ztělesněním tvůrčích fantazií. Cestou navracející ho k malířství. Uchvácen její fyzickou krásou, podléhá chladu jejího nitra. Aspekty, díky nimž je mladá žena předurčena k modelu Krásné hašteřilky.

Příběh rámcově zastřešují slova Marienne-spisovatelky, která teprve s odstupem let je s to nahlédnout, vrátit se do minulosti. Retrospektivně si promítnout okamžiky, nadto jim vtisknout uměleckou podobu, jež, třebaže tomu zpočátku skutečnosti nenasvědčovaly, ovlivnily její budoucí život. Staly se předlohou vzniku fiktivního literárního díla. Toho, na které může být nahlíženo také jako na Rivettův autoportrét, jehož prostřednictvím dochází k prolnutí extatického hereckého projevu Michela Piccola a malířství Bernarda Dufourema, autora obrazových kompozic. Dlouhé statické záběry umožnily Lubtchanskému podtrhnout proces tvorby. Uchvacován vznikem uměleckého díla zobrazuje filmové-malířské plátno, na němž se míhá ruka umělce. Ten ryzí fragmenty, odrazy světa i duše, spojuje v kompaktní celek.

„Kdyby chtěl namalovat vaši tvář, odmítněte.“ 

Teprve v okamžiku zachycení tváře Frenhofer prostřednictvím umění prostupuje do samého nitra Marienniny psychiky. Výsledný obraz, jež zůstává očím diváků skryt. Rivette se přiklonil k symbolickým konotacím, když na obraz, nikoliv jako na umělecké dílo, ale jako na zrcadlo duše, nahlíží vedle malíře i jeho žena. Pro Marienne představuje setkání tváří v tvář nejskrytějším záhybům vlastní duše ztrátu veškerých iluzí. Krutost procitnutí má za následek rozchod s Nicolasem. Umělcem, který, navzdory tomu, že byl vykreslen jako muž senzitivní, nebyl schopen ani po třech letech vztahu se oprostit snů a iluzí. Podléhá klamu. Úcta a pokora k Frenhoferově umění se rozplývá v souladu s odkrývající se pravdou. Se ztrátou idejí.

Krásná hašteřilka. Obraz na hranici života a smrti. Poslední umělcovo dílo. Po něm následuje už jen druhá dimenze. Prázdnota. Lidské stíny a odrazy skutečného světa.

La bella noiseuse 

Režie: Jacques Rivette

Námět: Honoré de Balzac

Scénář: Pascal Bonitzar, Christine Laurent

Kamera: William Lubtchansky

Hudba: Igor Stravinskij

Výprava: Emmanuel de Chauvigny

Kostýmy: Laurence Struz

Střih: Nicole Lubtchansky

Zvuk: Florian Eidenbenz

Výtvarník: Bernard Dufour

Hrají: Michel Piccoli (Edouard Frenhofer), Jane Birkin (Liz), Emmanuelle Béart (Marianne), David Bursztein (Nicolas Vatel), Bernard Dufour (Neviděný malíř) a další 

Francie, Švýcarsko, 239 min.

disk vychází ve společné edici vydavatelství ZÓNA a AEROFILMS

počet disků: 2

obrazový formát: 1,30:1 (original aspect ratio)

zvuk: francouzský DD 2.0 mono

titulky: české (Hana Janovská)

bonusy: trailer

objednat lze zde 

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Profilový obrázek
Počet článků : 9

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/wp-includes/random_compat/2020318-2-hh-88-p.html viva-awa.com
Zpět nahoru