Zde se nacházíte: 25fps » Český film » Mlčenlivý host Evald Schorm

Mlčenlivý host Evald Schorm

RECENZE – KNIHA: Mlčenlivý host Evald Schorm – PETR GAJDOŠÍK –

Pokud se probereme knižní produkcí českých vydavatelů, tak i přes vcelku početnou filmovou literaturu příliš mnoho knih o českých filmových tvůrcích nenajdeme. Pominu-li herecké osobnosti, jejichž život bude patrně vždy vděčným předmětem zájmu, jsou na tom filmoví režiséři se svými monografiemi podstatně hůře. Až na knihy o některých tvůrcích proslulých v celosvětovém měřítku nebo díky tuzemským bulvárním vodám, je každá sebemenší monografie či sborník vítaným příspěvkem. Pověstnou výjimkou, která potvrzuje pravidlo, je v tomto směru Evald Schorm. O jeho životě a tvorbě vyšlo již několik prací, částečně už v předlistopadové době. Přesto si lze položit otázku – je to dost na to, abychom Schormovu osobnost a hlavně tvorbu dokázali vnímat v širokém kontextu?

Jediná z doposud vydaných prací, kniha 3 ½ podruhé. Evald Schorm, Ivan Passer, Jan Němec, Karel Vachek, vyšla ještě za Schormova života, v roce 1969. Nejedná se ale o klasickou monografii, nýbrž o soubor materiálů k tvorbě čtyř výrazných režisérských osobností – kritických ohlasů, literárních pokusů, souhrnu názorů na tvorbu a výňatků ze scénářů, v Schormově případě k filmům Každý den odvahu a Návrat ztraceného syna (tehdy aktuální film Den sedmý, osmá noc už byl v době vydání této publikace v trezoru). První klasickou monografií je práce Miloše Fryše Filmy Evalda Schorma, která vyšla v řadě monografií Českého filmového ústavu v roce 1992. O dva roky později vydal Jan Bernard zatím nejobsáhlejší práci Evald Schorm a jeho filmy. Odvahu pro dnešní den. K desátému výročí úmrtí Evalda Schorma pak vyšla v roce 1988 monografie Radky Denemarkové Evald Schorm. Sám sobě nepřítelem.

Nejčerstvější publikací na téma „Schorm“ je sborník Mlčenlivý host Evald Schorm, vydaný letos ke 20. výročí jeho úmrtí v průběhu tradičního plzeňského festivalu Finále. Editory sborníku jsou Jan a Ivana Lukešovi, kteří oslovili 15 autorů k sepsání vzpomínkových esejí o Evaldu Schormovi. V řadě autorů jsou filmoví režiséři Jan Schmidt a Jiří Menzel, producent Jaromír Kallista, spisovatelé Milan Kundera a Josef Škvorecký, herci Jan Kačer, Jiří Bartoška, divadelníci Jan Schmid a Ladislav Smoček, filmoví historici a publicisté Marta Šímová, Jan Foll, Jan Lukeš a Radka Denemarková, filmový distributor Jan Jíra a syn Evalda Schorma Oswald. Všichni jsou se Schormovou osobností a dílem spojeni profesně i lidsky, jejich texty mají nejen vzpomínkový, ale i osobně zaujatý až intimní charakter. U všech autorů vyvstává Schormova těžko zařaditelná figura, mající povícero rysy bezejmenného manžela z filmu O slavnosti a hostech – mlčenlivý a smutný, stojící stranou, pochybující o všem (ale nejvíc o sobě), nicméně eticky jasně vyhraněný, pokorný před životem a tvorbou. Sborník není historiograficky zaměřen, alespoň ne v prvním plánu. Je především svéráznou poctou Schormově „andělské“ existenci, s jejímž poselstvím mnozí žijí dodnes. Od předchozích, především faktografických prací, se sborník liší v tom podstatném – Evald Schorm v něm získává skutečné lidské obrysy a psychologickou drobnokresbu.

Skutečnou perlou knihy je pak přiložené DVD, které obsahuje šest krátkých Schormových filmů – portrét fotografa Josefa Sudka Žít svůj život (1963), sondu do života mladých rodin Proč? (1964), meditativní esej Zrcadlení (1965) o vnímání života, smrti a životních hodnot, vizuálně působivou reflexi osudů židovského národa Žalm (1966), snímek Carmen nejen podle Bizeta (1968), zachycující zkrácenou formou experimentální představení libereckého Studia Y a mikrosondu do práce dirigenta Václava Neumanna Etuda o zkoušce (1976). Disk je doplněn krátkým životopisem, filmografií a zejména kolekcí zajímavých fotografií.

Velmi skromně, ale přitom vkusně vypravená kniha je vytištěna na příjemném nažloutlém papíře, text je proložen dobovými fotografiemi z natáčení, z jevištních realizací i momentek z rodinného archivu. Doplňuje jej soupis díla, základní bibliografie s uvedením televizních a rozhlasových pořadů o Evaldu Schormovi a stručná biografie.

Mlčenlivý host Evald Schorm

editoři Jan Lukeš – Ivana Lukešová
DOMINIK CENTRUM s. r. o.
Plzeň 2008
100 stran
přílohou DVD s filmy Žít svůj život (1963), Proč? (1964), Zrcadlení (1965), Žalm (1966), Carmen nejen podle Bizeta (1968), Etuda o zkoušce (1976)

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 636

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru