Zde se nacházíte: 25fps » Rozhledy » Queer as Folk

Queer as Folk

SERIÁL – QUEER: Queer as Folk – EVA CHLUMSKÁ –

Queer as Old Folk

Seriál Queer as Folk (QAF) se bezpochyby stal jedním z nejdůležitějších milníků v televizní reprezentaci queer tematiky. Pod originální verzí seriálu je podepsán známý britský scenárista a producent Russell T. Davies. Britská verze QAF měla osm dílů o délce asi třiceti minut a vysílala ji stanice Channel 4 v roce 1999. Rok poté následoval dvoudílný sequel. Davies se při hledání názvu pro svůj seriál nechal inspirovat yorkshirským rčením: „There‘s nowt so queer as folk“, což by se dalo volně přeložit jako „není nic divnějšího než lidé“. Původní verze se zaměřuje na dva nejlepší kamarády Vince a Stuarta žijící v Manchesteru, kteří se aktivně zapojují do dění gay čtvrti Canal Street. Odvysílání prvního dílu vyvolalo velkou vlnu negativních reakcí, zejména u konzervativně smýšlejících diváků a divaček, neboť se jeho zápletka týkala ztráty panictví patnáctiletého Nathana se starším Vincem. Rozhořčeným divákům a divačkám se nelíbil zejména způsob, jakým bylo toto téma podáno, tedy bez odsudků a omluvného tónu. Tento pohled na život gayů byl do té doby zcela bezprecedentní a stal se charakteristickým rysem jak původní, tak převzaté americké podoby seriálu. Britský Queer as Folk se také stal nejprodávanějším videem stanice Channel 4 a prvním televizním seriálem, který se ve Velké Británii dostal na DVD.

Queer as New Folk

Už v prosinci roku 2000, tedy jen rok po uvedení původní verze, začala vysílat kabelová stanice Showtime americko-kanadský remake QAF. Zástupci stanice Showtime, která se svou nabídkou na koupi práv k seriálu zvítězila nad stanicí HBO, přizvali ke spolupráci scenáristicko-producentské duo Rona Cowena a Daniela Lipmana, tvůrce seriálu Sisters nebo snímku An Early Frost, a ti rozpracovali předlohu do dvaadvacetidílné první řady, přičemž první dva díly se striktně držely originálu.

Seriál vznikl v koprodukci USA a Kanady. Děj se odehrává v americkém městě Pittsburgh (v gay čtvrti soustředěné kolem ulice Liberty Avenue) ve státě Pensylvánie. Průmyslový Pittsburgh byl vybrán jako paralela k britskému Manchesteru. Ve skutečnosti se však natáčelo v kanadském Torontu (v gay čtvrtích Church a Wellesley). Celkem bylo natočeno pět řad (dohromady 83 epizod o délce 44–58 minut). Seriál vysílala v USA kabelová televize Showtime (3. 12. 2000 – 7. 8. 2005) a v Kanadě její sesterská stanice Showcase (22. 1. 2001 – 15. 8. 2005). Parta kamarádů na prahu třicítky se oproti předloze trochu rozrostla. Kromě nejlepších kamarádů Michaela Novotneho (Hal Sparks) a Briana Kinneyho (Gale Harold), přibyli ještě Emmett Honeycutt (Peter Paige), Ted Schmidt (Scott Lowell) a sedmnáctiletý Justin Taylor (Randy Harrison). Okruh jejich známých uzavírá Michaelova matka Debbie (Sharon Gless) a lesbický pár Lindsey Peterson (Thea Gill) a Melanie Marcus (Michelle Clunie).

Na režii se podílel poměrně velký počet režisérů, včetně nezávislých filmařů jako např. John Greyson či David Wellington, kteří svým experimentátorským přístupem seriálu vtiskli specifickou formální podobu. Producenti jim v tomto ohledu nechali naprostou volnost, a díky tomu se téměř každý díl vyznačuje vlastním způsobem vyprávění i použitými natáčecími technikami, což ovšem nijak nenarušuje kontinuálnost děje.

Queer as F*ck

Sprostá slova, sexuálně explicitní scény, rekreační užívání drog, mužská prostituce, kult těla a mládí, ale i skutečnost, že všechny hlavní postavy jsou bílé pleti a střední (či vyšší) třídy, stereotypizace, přílišný důraz kladený na sex a mnoho dalších byly hlavní důvody nejednotného přijetí i mezi samotným GLB publikem. Jako kontroverzní se ukázalo už jen použití slova queer v názvu pořadu, neboť tu chyběla obeznámenost s originálním yorkshirským nářečním významem sousloví queer as folk a panoval názor, že použití tohoto označení v názvu televizního produktu je více než opovážlivé. Reakce na seriál odhalily, jak protichůdné názory panují na zobrazování sexuálních scén mezi samotnými gayi a lesbami. Různorodost sexuálních praktik, která tu byla představena, vyvolala u GL publika obavy, jež pramenily ze strachu, jak bude reagovat heterosexuální okolí.

Tvůrci se chtěli vyhnout za každou cenu „pozitivním“ obrazům života v gay komunitě, z čehož plynula i nemalá dávka politické nekorektnosti. Lipman se nechal slyšet, že nechce dělat další pořad s gay tematikou, kde gay producenti nabízejí takové obrazy gayů, kterými se chce gay komunita prezentovat heterosexuálnímu publiku, protože takové portréty G/L postav bývají jen zřídka upřímné a opravdové. Seriál se tedy v USA vysílal s upozorněním, že se jeho děj zaměřuje pouze na určitou skupinu mladých gayů s určitým životním stylem, a nemůže proto reprezentovat gay komunitu jako celek. V Kanadě bylo na začátku a po každém reklamním bloku zařazeno varování, že program obsahuje násilné scény, nahotu a hrubé výrazy. Naopak pochvaly se autorům dostalo za důsledné dodržování zásad bezpečného sexu („Ať je sex v QAF jakýkoliv, je bezpečný.“1), za citlivé a detailní uchopení problematiky AIDS (partnerský vztah HIV-pozitivního a HIV-negativního, HIV-pozitivní teenager apod.) i za prostor věnovaný problematice stejnopohlavních svazků. Mezi další témata, která se pro seriál stala nosnými, patří např. tvorba alternativních rodinných vztahů, výchova dětí stejnopohlavními páry, zločiny z nenávisti, diskriminace na základě odlišné sexuální orientace apod.

V každém případě se tvůrcům podařilo prolomit dlouholeté tabu týkající se reprezentace gay a lesbické sexuality na televizní obrazovce, což oni sami považovali za jeden z hlavních úkolů jejich pořadu. Mimoto jsou v Queer as Folk GLBT jedinci ukázáni jako lidé, kteří jsou fungující součástí komunity, tedy ne jako izolovaní samotáři žijící ve striktně heterosexuálním světě, jak tomu bývalo dříve. QAF rozhodně nepředkládá publiku všechny myšlenky queer teorie v čisté podobě, což by u televizního komerčního produktu, který je závislý na sledovanosti, ani nebylo možné, ale nabízí mnoho možností čtení pro různá publika.

Queer as… Brian

Jasný subverzivní potenciál seriálu Queer as Folk spočívá v naprostém nabourávání a převracení heteronormativních pravidel. V rozhovoru pro časopis The Advocate se dvojice Lipman-Cowen vyjádřila následovně: „Gayové a lesby jsou nyní více než kdykoliv jindy v naší historii včleněni do kulturního mainstreamu uznávajícího gay kulturu. Jako jiné minoritní skupiny nejsou vyzýváni, aby ztratili svou identitu, svou jedinečnost. Snažíme se v QAF reflektovat tyto tahanice. Michael a Ben, Melanie a Lindsey jsou spárovaní. Vychovávají dítě. Navenek se zdají být velice podobní svým ‚heterosexuálním‘ protějškům. Pak je tu Brian, který nevěří v nic z tohohle. On a Justin nejsou heterosexuálové. Jsou teplí (queer). A teplouši žijí queer život – což znamená, že nehrají podle pravidel heterosexuální společnosti. Pravděpodobně bude v gay komunitě vždy existovat tato dichotomie.“2

Pokud je někoho možné označit za ztělesnění hlavních myšlenek seriálu, je to určitě Brian, který už ze zásady pohrdá tradičně uznávanými hodnotami, morálními či etickými principy heterosexuální „většiny“, a stejně tak naprosto neuznává uctívání těchto hodnot samotnými gayi. Brian je příkladem queer rebela,

který se odmítá podřídit systému, jenž by ho utlačoval. On je také autorem výroků typu: „Co cítím, je naprostý znechucení, když vidím dvě směšný buzny snažící se proměnit se v něco ještě směšnějšího: dva šťastně ženaté heterosexuály.“ nebo „Ale nemysli si, že jsme jako ženáči, protože to nejsme. Nejsme žádný zasraný heteráci. (…) Jsme teplí a když jsme spolu, je to proto, že chceme, ne proto, že je na dveřích zámek…“

Skrze jednání jednotlivých postav je podrýván a zároveň i stvrzován dominantní heteronormativní diskurs. Jako utvrzování heteronormativních pravidel vypadá potřeba, kterou cítí některé postavy, legitimizovat partnerský svazek a vytvářet obdobný rodinný model jako heterosexuálové. Postava Briana pak tyto snahy opakovaně zesměšňuje, a tím dává najevo svůj queer postoj nezávislý na doktríně heterosexuálního společenského uspořádání.

To jen dokazuje pestrost GLBTQ komunity, která se sice nezainteresovanému pozorovateli může zdát homogenní, ale ve skutečnosti je stejně rozmanitá a roztříštěná jako heterosexuální část společnosti. Ostrá hranice vede i mezi gayi a lesbami, přičemž v případě tohoto televizního textu mají navrch gayové (už jen díky početní převaze). Svět gayů a leseb je často oběma skupinami striktně oddělován a není neobvyklé, že mezi nimi občas dochází ke stejným homofobním narážkám, užívaným převážně heterosexuály. Obě skupiny tak používají stejné stereotypní představy o gayích a lesbách, které jsou běžně rozšířené v myslích většinové společnosti.

Queer2 as Folk aneb Objektivizace muže a ženské diváctví

V identifikaci „chápané jako jakési prolnutí se s postavou, divákovo imaginární zaujetí ‚místa‘ postavy“3 se nachází jedno z největších potěšení, které mohou film a televize divákům a divačkám nabídnout. V současné době už neplatí modely, jež předpokládaly, že divák je schopen identifikovat se v jednu chvíli pouze s jednou postavou, ani podmíněnost identifikace jen s takovou postavou, která má shodný gender s divákem/divačkou. Naopak, divák/divačka je schopen/a identifikace s větším počtem postav najednou a nezáleží na tom, jaký gender tyto postavy reprezentují. Platí zde jakási „promiskuita v identifikacích“. Tato identifikace napříč (genderem, pohlavím atd.) je pak základem queer sledování.

Laura Mulvey ve své stati Vizuální rozkoš a narativní film (1975) uvádí, že ve filmu je objektivizována pouze žena. Je pasivním obrazem, „bytím-pro-pohled“, kdežto muž aktivním hrdinou, který se objektivizaci vzpírá. Situace se ovšem od 70. let v tomto směru značně změnila. Muži se v posledních desetiletích stali také určitými spektákly, ačkoliv nejčastěji byli zobrazováni skrze akci – jako vtělení mužné síly a moci. V průběhu 80. a 90. let nastal zlom. V této době se začala objevovat ‚spektakulární těla‘4 (jako např. A. Schwarzenegger, J. C. Van Damme apod.), která přímo vybízela k pohledům. Stejně tak velmi vzrostl počet mužských těl v reklamním a módním průmyslu. Důvod byl jednoduchý − obrazy, které erotizovaly mužské tělo, zasáhly větší počet příjemců. Tyto obrazy nebyly primárně namířené na jedno publikum, ale díky své víceznačnosti oslovily jak heterosexuální ženy, tak gaye. „Více a více obrazů v současné kultuře (…) poskytuje možnost rozmanitých identifikací diváků. […] Dávají čtenářům ‚povolení‘ být promiskuitní ve svých podobách a dovolují obrazům působit nejednoznačně, čímž hovoří k řadě odlišně postavených jedinců.“5

V Queer as Folk jsou muži skutečně „bytím–pro-pohled“ určeným (především a primárně) dalším mužům, ačkoliv se ukázalo, že asi polovinu divaček tvořily heterosexuální ženy, což se stalo předmětem dalšího zkoumání. Moore uvádí, že queer divák nemusí volit mezi objektivizací a identifikací, neboť je schopen prokluzovat mezi pozicí objektu a subjektu. Tuto schopnost by podle ní mohl získat každý divák, který se pomocí fantazie dostane za pevně dané pozice určované pohlavím, genderem a sexualitou. Pro tuto vlastnost používá termín heteroflexibilita6. Pokud se na produkci kulturních textů podíváme z hlediska výše zmiňované queer politiky identity, právě možností víceznačné identifikace, překračováním hranic a mnohostí významů dosahují média kýženého výsledku.

Je patrné, že trend „zviditelňování“ ne-heterosexuálních jedinců v americké televizní tvorbě pokračuje a televize nyní nabízí daleko rozmanitější reprezentace gayů a leseb (bisexuálů a transgenderů). Odvaha v zobrazování stejnopohlavních sexuálních scén i zařazování mnohdy kontroverzních témat udělaly z tohoto seriálu přelomové, hojně citované televizní dílo a lze předpokládat, že na mnoho nových televizních seriálů s GLBTQ tematikou měl QAF přímý či nepřímý vliv (mezi ty patří např. The L Word, Noah´s Arc, Dante´s Cove atd.).

 

Queer as Folk

Tvůrci: Russell T. Davies; Ron Cowen, Daniel Lipman

Režie: Michael DeCarlo, Kelly Makin, Kevin Inch, Alex Chapple, David Wellington, Bruce McDonald, Jeremy Podeswa …

Hrají: Gale Harold (Brian Kinney), Randy Harrison (Justin Taylor), Peter Paige (Emmett Honeycutt), Scott Lowell (Theodore Schmidt), Sharon Gless (Debbie Novotny), Hal Sparks (Michael Novotny), Michelle Clunie (Melanie Marcus), Thea Gill (Lindsey Peterson) …

USA, Showtime, 2000-2005, 5 sezon, 83 dílů/ 44–58 minut, 60 min.

 

Použitá literatura a internetové zdroje:

BENDOVÁ, H. Pojem: Identifikace. In: Cinepur. 2005. č. 39.

BURSTON, P. – RICHARDSON, C. A Queer Romance: Lesbians, Gay Men and Popular Culture. London: Routledge, 1995.

CHLUMSKÁ, E. Queer as Folk: Televizní reprezentace queer tematiky. Bakalářská diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na katedře Divadelních, filmových a mediálních studií. 2008. Vedoucí práce: Mgr. Zdeněk Hudec, Ph.D.

JOHNSON, M. L. Third Wave Feminism and Television: Jane Puts It in Box. London; New York: I.B. Tauris, 2007.

JONES, W. Queer as Folk confidential. In: The Advocate. 2004. [online]. [cit. 14. 10. 2007]. http://www.advocate.com/issue_story_ektid09193.asp

MACKINNON, K. Representing Men: Maleness and Masculinity in the Media. London: Arnold, 2003.

PONIEWOZIK, J. It´s Here, It´s Queer Get Used To It. In: Time 19. 11. 2000 [online]. [cit.19.3.2008]. http://www.time.come/time/magazine/article/0,9171,88822,00.html

 

 

1 PONIEWOZIK, J. It´s Here, It´s Queer Get Used To It. In: Time 19. 11. 2000 [online]. [cit. 19. 3.

2008]. Dostupné z WWW: http://www.time.come/time/magazine/article/0,9171,88822,00.html

 

2 JONES, W. Queer as Folk confidential. In: The Advocate. 2004. [online]. [cit. 14. 10. 2007].

Dostupné z WWW : http://www.advocate.com/issue_story_ektid09193.asp

 

3 BENDOVÁ, H. Pojem: Identifikace. In: Cinepur. 2005. č. 39.

 

4 MACKINNON, K. Representing Men: Maleness and Masculinity in the Media. London, 2003.

s. 29.

 

5 EVANS, C. – GAMMEN, L. Reviewing Queer Viewing. In: BURSTON, P. – RICHARDSON, C.: A

Queer Romance: Lesbians, Gay Men and Popular Culture. London, 1995. s. 32.

 

6 MOORE, C. Getting Wet: The Heteroflexibility of Showtimes. In: JOHNSON, M. L.: Third Wave

Feminism and Television: Jane Puts It in Box. London; New York, 2007.

 

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Profilový obrázek
Počet článků : 13

Komentáře (1)

  • Profilový obrázek

    anlupa

    queer jsem začla sledovat letos na jaře a musím říct, že je to nej seriál…

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
Zpět nahoru