Zde se nacházíte: 25fps » Téma » Typologie postav z filmů o Wallaci a Gromitovi

Typologie postav z filmů o Wallaci a Gromitovi

TÉMA: Typologie postav z filmů o Wallaci a Gromitovi – BARBORA SLEZÁKOVÁ –

V listopadu oslavili Wallace a Gromit dvacáté výročí od doby, kdy jejich film byl poprvé odvysílán v britské televizi. Článek nabízí pohled na to, jakými proměnami za dvě desetiletí prošly známé postavy britského animátora Nicka Parka.

 

Zanícený vynálezce Wallace a jeho věrný pes Gromit patří mezi jedny z nejznámějších a nejpopulárnějších dvojic v animovaném filmu a letošní podzim tomu bylo přesně dvacet let, co byl odvysílán první snímek s těmito postavami. Když čtvrtého listopadu roku 1989 britská televizní stanice BBC uvedla poprvé jejich dobrodružství nazvané Cesta na Měsíc (A Grand Day Out)1, nikdo včetně jejich tvůrce Nicka Parka2 tehdy asi netušil, jakým fenoménem se oba hrdinové stanou. Nick Park a britské animační studio Aardman, kde doposud vznikly všechny snímky, díky příběhům Wallace a Gromita do značné míry změnili možnosti v oblasti prostorové animace, konkrétně plastelíny.3

Wallace a Gromit se prozatím objevili ve čtyřech krátkometrážních a jednom celovečerním snímku.4 Kromě toho vznikla v roce 2002 pro televizní stanici BBC desetidílná série s oběma hrdiny nazvaná Cracking Contraptions.5 Popularitu Wallace a Gromita vedle oblíbenosti jejich filmů podtrhuje i velké množství reklamních předmětů s nimi spojených, jež je co do rozsahu srovnatelné s propagací předních hollywoodských filmů.

Nick Park v příbězích o Wallaceovi a Gromitovi vytvořil osobitý svět a následující článek se na jedno z jeho specifik blíže zaměřil, konkrétně se jedná o postavy. Hlavní důraz je kladen především na typologii ústřední dvojice, vyzdvižení jejich rysů jako individualit, ale i jako sehraného tandemu. Vedle toho se stává důležitou také interakce hlavních hrdinů s ostatními postavami v jednotlivých snímcích, což je náplní druhé části textu.

 

Dva…

Ve všech svých filmech Wallace a Gromit ztělesňují neoddělitelnou dvojici a jejich dobrodružství jsou postavena na spolupráci mezi nimi, respektive na jejich vzájemných protikladech. Každý z nich má poměrně jasně dané rysy, které jsou pro ně charakteristické a opakují se film od filmu.

Wallace6 ztělesňuje typ houževnatého vědce, jenž neustále vymýšlí nové vynálezy, jimiž chce ulehčit sobě i svému psovi Gromitovi život. Jako inspiraci pro tuto postavu posloužil otec Nicka Parka, který taktéž realizoval své nejrůznější nápady.7

Wallacovy vynálezy se stávají důležitou součástí jednotlivých snímků a jeho dům je jimi doslova přeplněn. V Cestě na Měsíc Wallace s Gromitovou pomocí sestaví ve sklepě raketu, díky níž se úspěšně dostanou na Měsíc. V případě televizní série Cracking Contraptions je v každém díle představen jeden jeho nový vynález a následné úspěchy, respektive neúspěchy při jeho použití v praxi. Wallacovy nápady se někdy stanou i příčinou potíží, kolem kterých se točí zápletka filmu, jak je tomu v Prokletí králíkodlaka, když se z vynálezce prostřednictvím vlastního stroje na změnu mysli stane obávaný králíkodlak.

Vedle vynalézavého ducha, který jej neustále nutí něco nového vymýšlet, Wallace charakterizuje ještě jedna vlastnost a tou je posedlost sýrem, zejména pak druhem zvaným Wensleydale.8 Jeho nejmilejší chvíle jsou, když pojídá krekry se sýrem. A právě zjištění, že nemají doma tolik milovaný mléčný výrobek, se stává příčinou cesty v Cestě na Měsíc, „který, jak všichni ví, je celý ze sýra“. Tato pochutina se ve filmu O chloupek stává i příčinou Wallacova rozchodu s jeho první láskou Wendolenou, která sýr bohužel nemá ráda. Sýr má na Wallace doslova životadárný vliv, jak se ukáže v závěru snímku Prokletí králíkodlaka, když pouhá vůně sýru jej dokáže vzkřísit.

 

Pes Gromit je věrným a oddaným přítelem Wallace. Kromě vzhledu a občasné chůze po čtyřech přejímá Gromit lidské chováni. Nick Park jako svou inspiraci uvádí komiksy z dětství, ve kterých ho fascinovaly postavy, jež se chovaly jako lidé, ale měly zvířecí hlavu.9 Gromit představuje velmi inteligentního psa, jenž rád tráví volný čas pletením nebo čtením novin a knížek.

Wallace sice ve filmu Nesprávné kalhoty Gromitovi přisuzuje psí vlastnosti, když mu dá elektrické kalhoty, aby ho braly na procházku. Gromit ale tento zvířecí atribut odmítá a venku namísto chození na vodítku za Wallacovým vynálezem jezdí na skluzavce.

Pro Gromita je charakteristické, že ani v jednom filmu nepromluví, ba co více, jeho postava dokonce nemá ani ústa.10 Všechny své pocity a názory projevuje tudíž prostřednictvím pohybu, postoje a zejména výrazu v obličeji zdůrazněným pohybem čela. Stačí jediný pohled, abychom přesně věděli, co si v danou chvíli myslí. Projevené emoce z něj tak dělají citlivější postavu, než jakou je Wallace.

Bylo zde uvedeno několik znaků Wallace a Gromita, které měly za úkol načrtnout dominantní rysy každého z nich. Nejlépe ale jejich vlastnosti vynikají na základě vzájemné konfrontace. Následující část textu se tedy bude podrobněji zabývat vlastnostmi obou hrdinů na základě jejich protikladů a vztahů mezi nimi.

 

jako jeden

Hlavní důraz spočívá na interakci mezi Wallacem a Gromitem. Jakákoliv akce jednoho z nich vyvolává zákonitě reakci u druhého. Podíváme se na několik jejich vzájemných opozic.

Především se jedná o postavení pán a sluha, respektive pán a jeho pes. Gromit jako věrný přítel člověka se o Wallace stará, i když ne pokaždé s nadšeným výrazem. Tento poměrně fungující vztah mezi nimi naruší ve filmu Špatné kalhoty jejich nový nájemník, tučňák. Vetře se na Gromitovo místo a začne se o Wallace starat. Gromitovou reakcí na nově vzniklou situaci je odchod, protože ztrácí své postavení v pánově životě.

Až na tuto výjimku jsou si ale Wallace a Gromit velmi blízcí a spíše než jako pána a jeho sluhu se jeví jako vhodnější označit je za blízké přátele. Ve chvíli, kdy se Wallace dostane od ohrožení, pro něj Gromit udělá cokoliv, dokonce v Prokletí králíkodlaka obětuje pro jeho záchranu obří okurku, kterou starostlivě opečovával a chtěl s ní zvítězit na zeleninové soutěži. Opačná situace nastává jen výjimečně, kdy ve výše zmíněném filmu Wallace, jako králíkodlak, zachrání skokem svého psa před střemhlavým pádem na zem.

Pravidlem ale zůstává, že Gromit se prakticky v každém filmu dostává do role Wallacova zachránce.11 Wallace je na toto postavení Gromita navyklý a pokaždé, když si uvědomí nebezpečí, ve kterém se ocitl a neví co dál, volá o pomoc právě svého psa. Často se tak opakují věty jako „Gromite, pomoc!“, nebo „Gromite, udělej s tím něco!“

V těchto situacích se pak stávají patrnější další roviny jejich vztahu a to na základě inteligence. Inteligenční převaha psa nad svým pánem je jednou z příčin, proč se Wallace svou neschopností domýšlet důsledky stává tím, který potřebuje pomoc druhého. Wallace si totiž oproti Gromitovi nepřipouští žádné pochybnosti. Gromit naopak projevuje pochybnosti a jistý skepticismus ke všemu novému. Zdání jakékoliv nejasnosti se pak pro něj stává impulzem pro pátraní po jejích příčinách. Právě on odkryje plány jejich nového nájemníka vyloupit muzeum ve snímku Nesprávné kalhoty či odhalí identitu monstra požírajícího ve vesnici všechnu zeleninu v Proletí králíkodlaka. Wallace se v tomhle směru stává pasivní postavou a Gromitova upozornění na nebezpečí ze začátku zcela ignoruje.

Poslední vztah mezi Wallacem a Gromitem, který si přiblížíme, se týká práce a pracovního poměru. Společně se totiž věnují podnikání v různých oborech.12 V tomto případě jde o rovnocenné partnery, kteří vytvářejí perfektně sehraný tým, jak se ukáže v bleskové dodávce čerstvého pečiva ve filmu A Matter of Loaf and Death nebo při odchytu králíků v Prokletí králíkodlaka. I přesto bychom v tomto pracovním vztahu mohli nalézt jisté nerovnosti na úkor Gromita, který například ve snímku O chloupek poletuje na gumě při umývání oken, zatímco Wallace pouze přihlíží, nebo v A Matter of Loaf and Death plní zakázky, zatímco Wallace ještě spí.

Vztahy mezi Wallacem a Gromitem jsou rozmanité, avšak nejdůležitější je skutečnost, že jejich protiklady se výborně doplňují, protože podstata těchto postav spočívá v jejich vzájemné spolupráci a konfrontaci.

 

Nejsou v tom sami

Vedle ústřední dvojice se ve snímcích objevují další postavy, a to především pro potřeby příběhu jednotlivých snímků. Jsou zároveň důležité pro konfrontaci s hlavními postavami, Wallacem a Gromitem. Jedná se o jedince i velké skupiny, ať už postoje kladného či záporného.

V prvním snímku Cesta na Měsíc se Wallace a Gromit setkávají s nepřátelským vařičem, jenž je správcem Měsíce. Důvodem jeho záporného postoje vůči nim je skutečnost, že se nešetrně chovají k Měsíci, odkrajují malé krátery sýra a odnášejí je pryč. V závěru se ale z vařiče stane přátelská postava, protože si může splnit svůj sen v podobě lyžování.

Zcela negativní jedinec se objevuje v následujícím snímku, Nesprávných kalhotách. Tučňák Feathers McGrav připomíná postavy z Hitchcockových filmů.13 Neznámý cizinec přichází do domu Wallace a Gromita jako nový nájemník. Postupně vychází najevo jeho skutečná identita hledaného kriminálníka, který se při loupežích vydává za kuře. Wallacovi a zejména Gromitovi se ale podaří dostat ho zpátky za mříže do zoo, kam patří.

Příkladem kladné postavy je ovečka Shaun14 ve snímku O chloupek. Nejmenší ovečka ze stáda, která má přijít do žrádla pro psy. Pro Shauna, jak jej pojmenuje Wallace, je stejně jako pro Gromita charakteristická odvaha a kuráž. Díky vzájemné spolupráci s Gromitem se jim podaří zničit robotického psa Prestona.

Vedle individuálních postav se objevuje tendence vytvářet dvojice pán a jeho pes v protikladu k Wallacovi a Gromitovi. V dobrodružství nazvaném O chloupek se objevuje majitelka obchodu s vlnou Wendolena, první Wallacova láska, a její robotický pes Preston. V Prokletí králíkodlaka má Wallacův rival Viktor psa Filipa. A v zatím posledním filmu A Matter of Loaf and Death další Wallacovu lásku Piellu Bakewelle doprovází její fenka Fluffles, do které se poprvé zamiluje Gromit.

Co do množství postav stojí poněkud mimo celovečerní snímek Prokletí králíkodlaka, protože kvůli jeho délce se musel svět Wallace a Gromita značně rozšířit o mnoho postav a příběh filmu nebyl soustředěn výhradně na ústřední dvojici.

 

A co dál, Nicku Parku?

Cílem článku bylo přiblížit postavy, které se objevují ve světě Wallace a Gromita. S důrazem zejména na ústřední dvojici chtěl text poukázat na to, jakými proměnami za dvacet let a pět filmů prošli.

Nick Park vytvořil v těchto filmech na jedné straně specifický svět, který je ale zároveň všeobecně srozumitelný. Postavy jsou jednou ze zvláštností, kvůli kterým jsou jeho snímky tolik oblíbené. Zůstává tedy otázkou, jak bude dále pracovat se schématem spojeným s Wallacem a Gromitem, a jaké nové postavy do tohoto světa přivede.

 

 

Oficiální stránky:

www.wallaceandgromit.cz

www.aardman.cz

 

Filmografie Wallace a Gromita

Cesta na Měsíc (A Grand Day out, 1989) – režie: Nick Park

Nesprávné kalhoty (The Wrong Trousers, 1993) – režie: Nick Park

O chloupek (A Close Shave, 1995) – režie: Nick Park

Cracking Contraptions (2002) – režie: Loyd Price, Christopher Sadler

Prokletí králíkodlaka (The Curse of the Were-Rabbit, 2005) – režie: Nick Park, Steve Box

A Matter of Loaf and Death (2008) – režie: Nick Park


1 Nick Park ještě jako student The National Film and Television School v britském Beaconsfieldu začal v roce 1983 pracovat na snímku Cesta na Měsíc jako své absolventské práci. Realizace mu ale šla velmi pomalu a po dvou letech měl Park hotových pouhých deset minut. Výrazný posun pro něj znamenal rok 1985, kdy se setkal se zakladateli studia Aardman, Peterem Lordem a Davidem Sproxtonem, kteří v té době sháněli animátora. Po zhlédnutí jeho dosavadní práce na filmu Cesta na Měsíc mu nabídli místo ve studiu s tím, že vedle spolupráce na jejich projektu bude Park moci dokončit svůj započatý film. Ten měl nakonec premiéru o tři roky později. (Zdroj: http://www.aardman.com/about-us/history/, cit. 18. 11. 2009)

2 Rok 1989 byl pro Nicka Parka úspěšný a hned dvakrát byl nominován na Oscara za nejlepší krátký animovaný film. Vedle Cesty na Měsíc se jednalo o Pohodlíčko (Creature Comforts), ve kterém zvířata vyprávějí o svých problémech, a vtipně tak propojil promluvy lidí s animací zvířat. Nominaci proměnil druhý jmenovaný snímek. (Zdroj: http://www.wallaceandgromit.com/about/, cit. 18. 11. 2009)

3 Jednou z příčin, proč si Nick Park zvolil animaci plastelíny je skutečnost, že v době, kdy chtěl začít natáčet animovaný film, neměl dostatečné finance a právě plastelína byla v té době nejdostupnějším materiálem. Zároveň za její velkou výhodu považuje prostorovost, jež mu umožňuje mnohé postupy známé z hraného filmu, jakými jsou svícení nebo pohyb kamery. (Zdroj: Nick Park & Aardman Animations (26. 11. 2006), v rámci televizního pořadu South Bank Show, BBC)

4 Po úspěchu snímku Cesta na Měsíc natočil Nick Park další dva krátkometrážní filmy s Wallacem a Gromitem Nesprávné kalhoty (The Wrong Trousers, 1993) a O chloupek (A Close Shave, 1995). Obě postavičky se staly natolik mezinárodně známé, že studia v Hollywoodu začala projevovat zájem o natočení celovečerního snímku. Konec spolupráce studia Aardman a amerického DreamWorks dala vzniknout dlouhometrážnímu Prokletí králíkodlaka (The Curse of Were-Rabbit, 2005). Zatím v posledním dobrodružství Wallace a Gromita nazvaném A Matter of Loaf and Death (2008) se Nick Park vrátil k pro něj přijatelnějšímu formátu krátkého filmu. (Zdroj: http://www.aardman.com/about-us/history/, cit. 18. 11. 2009)

5 Seriál vznikl v době příprav na celovečerní snímek Prokletí králíkodlaka a jeho cílem bylo především, aby se na něm zaškolili noví animátoři potřební pro výše zmíněný dlouhometrážní film. (Zdroj: http://www.wallaceandgromit.com/about/contraptions/, cit. 18. 11. 2009)

6 Jeho postava je spojena s hlasem britského herce Petera Sallise, který nadaboval všechny Wallacovy výstupy.

7 Vzpomíná například na přívěs, který jeho otec vyrobil kvůli dopravě na pláž. Interiér „obývací pokoj na kolečkách“, jak jej popisuje Nick Park, byl vytapetovaný a opatřený nábytkem, jenž byl připevněný k podlaze. V podobném duchu vypadá interiér rakety Wallace a Gromita v Cestě na Měsíc. (Zdroj: Nick Park & Aardman Animations (26. 11. 2006), v rámci televizního pořadu South Bank Show, BBC)

8 Snímek O chloupek, ve kterém se odkazuje na sýr Wensleydale, měl značný podíl na tom, že byl od bankrotu zachráněn britský výrobce tohoto druhu sýra. (Zdroj: Nick Park & Aardman Animations (26. 11. 2006), v rámci televizního pořadu South Bank Show, BBC)

9 Zdroj: Nick Park & Aardman Animations (26. 11. 2006), v rámci televizního pořadu South Bank Show, BBC.

10 Původně měl mluvit i Gromit, ale nakonec se Nick Park rozhodl vytvořit ho bez úst. Jednou z příčin bylo ekonomické hledisko pramenící z jeho jednodušší animace. (Zdroj: Nick Park & Aardman Animations (26. 11. 2006), v rámci televizního pořadu South Bank Show, BBC)

11 Jistou výjimku v rozdělení ústřední dvojice na oběť a zachránce představuje první snímek Výlet na Měsíc, kdy tato diferenciace není tolik explicitní, a Wallace i Gromit se společně ocitají v ohrožení vařiče, který je správcem Měsíce.

12 V prvním snímku, ve kterém pracují, O chloupek, zajišťují servis čištění oken. V Prokletí králíkodlaka provádí humánní zneškodnění škůdců, konkrétně králíků, kteří ohrožují zeleninovou soutěž, a v zatím posledním A Matter of Loaf and Death mají vlastní pekařství Top Bun.

13 Nick Park v rozhovoru zmiňuje ve spojení s filmem O chloupek právě Alfreda Hitchcocka, jehož snímky obdivuje a nechal se jimi inspirovat po narativní i stylové stránce. (Zdroj: Nick Park & Aardman Animations (26. 11. 2006), v rámci televizního pořadu South Bank Show, BBC)

14 V roce 2007 byl na britské stanici CBBC uveden televizní seriál Shaun the Sheep, vyprávějící o stádu ovcí žijících na farmě, ve kterém ústřední postavu hraje právě ovečka Shaun. Seriál vychází z nápadu Nicka Parka, inspiroval se právě ovcí z filmu O chloupek. Nick Park se podílel na realizaci několika dílů.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 34

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru