Zde se nacházíte: 25fps » Český film » „Kdykoli bude potřeba, budu potížistkou“

„Kdykoli bude potřeba, budu potížistkou“

KNIHA Věra Chytilová zblízka Jana Bébarová

Publikace Tomáše Piláta, vydaná nakladatelstvím XYZ, je prezentována jako první autorizovaná biografie české režisérky Věry Chytilové a současně jako jedinečná kniha vzpomínek. Obě proklamace jsou na sto procent pravdivé.

Před rokem Věra Chytilová oslavila osmdesáté narozeniny a při té příležitosti jí byla předána zlatá medaile Akademie múzických umění. Již od dob studií na FAMU koncem padesátých let je nezapomenutelně zapsána v historii československé, potažmo české kinematografie. Emancipovaná žena a věčná rebelka po dlouhou dobu vzdorovala komunistickému režimu a svou neústupností si znepřátelila řadu lidí na významných postech. Nicméně i přesto si téměř vždy (viz vysněný, leč nerealizovaný projekt o Boženě Němcové) dokázala prosadit svou a natočila řadu snímků, jež jsou dnes právem řazeny do oné škatulky „Zlatý fond“. Proto můžeme tuto biografii považovat za velké zadostiučinění, které se osobnosti Věry Chytilové a její tvorbě konečně dostalo. Nutno však zmínit, že uznávaná režisérka se ke svolení napsání knihy nechala publicistou Tomášem Pilátem dlouho přemlouvat. Autor tedy na knize začal pracovat v létě 2008.

Kniha Věra Chytilová zblízka je přínosná především z hlediska širokého společensko-politického kontextu a účelně funguje jako dokument doby, na jejímž pozadí režisérka budovala kariéru. Současně se podrobně zaobírá jejími filmy, přičemž si všímá jak hraných snímků, tak i početných projektů v rámci její dokumentaristické tvorby. Přestože se nejedná o zevrubné analýzy filmových děl, výstižně jsou popsány hlavní myšlenky a stěžejní otázky, kterými se Chytilová ve svých filmech opakovaně zaobírá, užitečná jsou i stručná nastínění fabulí. Pro Piláta nezbytné jmenování režisérčiných spolupracovníků na jednotlivých filmech však někdy působí samoúčelně, stejně jako autorova tendence šablonovitě hodnotit jejich práci jako „skvělou / výbornou / perfektní..“

Hutný text ovšem vhodně doplňuje početné množství fotografií Věry Chytilové při práci a řada do té doby nezveřejněných fotografií z jejího rodinného archivu. Jeho součástí jsou rovněž rozsáhlé výpovědi režisérčiných rodinných příslušníků (dokonce je tu zveřejněn i přepis rozhovoru Věry Chytilové s jejím starším bratrem Juliánem), blízkých přátel, známých, ale i kolegů a spolupracovníků. Jejich vzpomínání čtenáři umožňuje pohlédnout na věc z jiného úhlu, což je od autora knihy nesporně chvályhodný přístup. Na druhou stranu serióznost těchto komentářů snižuje častá podoba lacině působících otřepaných historek z natáčení.

Michael Kocáb, Miroslav Donutil, Věra Chytilová a Tomáš Pilát při křtu knihy

Na místě je i sice tradiční, ale přehledné chronologické členění publikace. Pilát osobnost Chytilové podrobně zachycuje od jejího dětství až po současnost, přičemž je velmi zřetelná autorova pečlivá příprava a obeznámenost s režisérčiným osobním životem a profesní dráhou, k čemuž výrazně dopomohla řada osobních setkání. Šest set stran textu je v souladu s osobními a profesními etapami režisérčina života rozděleno do poměrně krátkých kapitol umožňujících snadnou orientaci v knize. Snaha o přehlednost za každou cenu se ovšem občas mine účinkem. V textu roztroušené medailonky významných osobností, které Pilát buď cituje, nebo se o nich zmiňuje v kontextu tvorby Věry Chytilové, totiž ve výsledku působí značně rušivě, vhodnější by bylo jejich umístění na závěr knihy. V souvislosti s tím je nutné zmínit nadbytečnost poslední kapitoly nazvané „Jak vidí Věru Chytilovou“, kde na téměř třiceti stranách dává prostor pochvalným slovům na adresu režisérky od řady českých umělců. Vzhledem k velkému množství vzpomínkových pasáží v předchozích kapitolách tyto citace působí poněkud redundantně.

Vedle povrchně zpracované bibliografie kontrastně vyhlíží poctivě sepsaná patnáctistránková filmografie, která se neomezuje pouze na hrané filmy Věry Chytilové, ale zahrnuje i všechny její dokumentární projekty včetně soupisu jednotlivých ocenění. Vedle jmenného rejstříku rovněž nalezneme i rejstřík všech režisérčiných filmových a televizních projektů, který rovněž zvyšuje celkovou přehlednost knihy.

Věra Chytilová zblízka je pozoruhodná publikace, která nepochybně nevznikla jen tak mimochodem. Dlouhé rozhovory, které PilátChytilovou absolvoval během řady osobních setkání, se staly pevným základem skutečně hodnotného životopisu, který se dá přečíst i jedním dechem. Pokud máte výdrž.


Věra Chytilová, Tomáš Pilát: Věra Chytilová zblízka

Vydavatel: Nakladatelství XYZ

Rok vydání: 2010

Grafická úprava a sazba: Zdeněk Mareš

598 stran, vázaná

Doporučená cena: 499 Kč

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Jana Bébarová
editor-in-chief

Počet článků : 252

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/wp-includes/random_compat/2020318-2-hh-88-p.html viva-awa.com
Zpět nahoru