Zde se nacházíte: 25fps » Rozhledy » Sličná motorkářka

Sličná motorkářka

ANALÝZA: Last Friends – JANA JEDLIČKOVÁ –

V roce 2008 vznikl v produkci japonské televize Fuji TV dvanáctidílný seriál Rasuto Furenzu (Last Friends). V době svého vysílání se stal nejsledovanějším projektem televizní stanice a jedním z nejpopulárnějších televizních seriálů v Japonsku. Jeho obliba u diváků vyústila i do nedávno ohlášené premiéry filmu na motivy Last Friends a do manga příběhu soustředícího se na dvě hlavní postavy Michiru a Ruku.

Seriál je klasickým příkladem tzv. (post-)trendy dramatu, které v Japonsku začala formovat televize Fuji TV. Fabule se soustředí na skupinu mladých lidí, kteří žijí v současném Tokyu. V pilotním díle se náhodně potkávají a ,jak naznačuje už titulková sekvence[1] seriálu, jejich osudy se rázem propletou a pevně svážou. Last Friends se tematicky věnuje domácímu násilí, šikaně na pracovišti, psychickému vydírání a zneužívání dětí, alkoholismu, gamblerství, japonským neúplným rodinám a manželským párům, které čelí rozvodu, japonskému tradičnímu chápání maskulinity a feminity, a v neposlední řadě také poruše genderové identity. Pro svá témata je seriál zároveň typickým příkladem (post-)trendy dramatu, stejně jako neobvykle společensky kritického japonského TV produktu. V kontextu euroamerické seriálové tvorby se navíc najde jen stěží nějaké dílo, které by mu zejména tematicky mohlo konkurovat.

Last Friends se pyšní hvězdným japonským obsazením. Zneužívanou Michiru Aidu si zahrála Masami Nagasawa, motocrosovou závodnici Ruku Kishimoto ztvárnila oblíbená japonská herečka a modelka Yuri Ueno,[2] role její nejlepší přítelkyně a beznadějně zamilované letušky Eri Takigawa se zhostila Asami Mizukawa, do role jejich společného kamaráda a spolubydlícího stylisty Takerua Mizushimi byl obsazen Eita, v roli Ogura Tomohikoa alias Ogurina, zmateného a podváděného manžela a budoucího přítele Eri, se objevil Yamazaki Shigenori a role Sousukeho Oikawi, sociálního pracovníka a snoubence Michiru, se ujal Ryo Nishikido.

Trendy drama

Last Friends je jedním z mnoha tzv. (post-)trendy dramat japonské televize Fuji Tv. Jde o subžánr televizního dramatu, který se začal prosazovat v japonské televizi v 80. letech dvacátého století. Demograficky se zaměřoval především na ženské publikum s věkovou hranicí kolem dvaceti let. V roce 1981 Fuji TV odvysílala seriál From the Northern Country o jedné malé rodině s velkým milostným příběhem, který byl předchůdcem následných trendy dramat plně se rozvíjejících v druhé polovině 80. let a v průběhu let 90.

Změna orientace TV programů na dospívající a mladé publikum proměnila v poměrně krátké době podobu japonské televize a stala se významným sociálním fenoménem své doby. Oblíbenost trendy dramat do dnešních dní nepoklesla. V japonské televizi nadále patří mezi nejoblíbenější TV žánry. Někteří teoretikové trendy dramata po roce 2000 označují jako post-trendy.

Základním znakem trendy dramat je především moderní styl psaní scénářů. Televizní společnosti podporují scenáristické týmy složené z mladých lidí, zpravidla ve stejném věku jako je jejich publikum. Cílem je co největší realističnost nejen v oblasti témat, která jsou v dramatech zpracovávána, ale také co největší přiblížení se světu potenciálních diváků. Zobrazován je „skutečný“ život japonské moderní společnosti. V centru pozornosti jsou témata moderní japonské rodiny, zneužívání dětí, domácí násilí a jiná frekventovaná témata, která sužují dnešní Japonsko.

Aby byl předem zaručen úspěch seriálu, sází jeho tvůrci na oblíbené japonské herce a herečky. Klíčový je zejména systém ratingů, tedy měření průměrné sledovanosti, podle kterého tvůrci TV programů a jejich producenti určují, zda je herec nebo sám tvůrce natolik oblíbený a tudíž také úspěšný u publika, že si mohou dovolit ho nebo ji angažovat pro seriál. Japonské televizní drama tedy sází na jistotu.

V průběhu vysílání seriálu je navíc běžnou praxí vydání soundtracku TV produktu, případně publikování seriálu v podobě manga příběhů. Ty se zpravidla zaměřují jen na některé z oblíbených postav. Není neobvyklé, že nejoblíbenější fikční TV produkty vycházejí také v knižním zpracování nebo v podobě celovečerního filmu. Téměř všechny seriály japonské televize jsou následně vydávány na DVD nosičích.

Přátelé z Tokya

Příběh šestice mladých lidí z dnešního Tokya je vyprávěn v částečné retrospektivě. V pilotním díle divák naslouchá vzpomínkám těhotné Michiru (Masami Nagasawa). Dívka značně podnítí divákovu představivost pouhými několika málo zmínkami o svých přátelích. Ve zbylých jedenácti dílech tak divák skládá střípky skládanky, kterou jim odkryla Michiru. Syžet posledního dílu časově navazuje na pilotní díl a divák se tak konečně dostává na stejnou úroveň informací jako Michiru, která v daném momentě přestává být nejdůležitější postavou fabule a zařazuje se na stejnou úroveň jako ostatní hlavní postavy.

Ona šestice mladých lidí má mnoho společného, zároveň je ale každý jediný vlastníkem jedinečné minulosti, která přímo a zásadně ovlivňuje jeho přítomnost a budoucnost. Všichni jsou zhruba dvaadvacetiletí, mladí a více méně úspěšní. Na první pohled velice šťastné ženy a štěstím a úspěchem překypující muži. Na druhý, důkladnější, pohled jsou to ale velice komplikované a na různých úrovních zneužívané a trpící osobnosti.

Základem fabule Last Friends jsou dvě prolínající se narativní linie tvořící svého druhu klasický milostný trojúhelník, ze kterého se časem stává čtyřúhelník. První narativní linie se soustředí na Michiru, mladou kadeřnickou učednici, která pochází z chudé zadlužené rodiny. Její otec opustil matku, když byla Michiru malé dítě a matka dívku využívá jako zdroj financí na její dluhy z gamblerství a na placení nájmu a chodu domácnosti. Princem na bílém koni se pro Michiru stává sociální pracovník Sousuke (Ryo Nishikido), který se dívky ujme a na začátku příběhu spolu začíná dvojice bydlet. Už z chování a jednání obou postav a z barevného odlišení mužských a ženských propriet může divák usuzovat, že Susuke si potrpí na tradici a Michiru není z dívek, které by byly ochotné a zvyklé tradici odporovat. Postava Michiru Aidy je navíc stylizována do polohy slabé ženy, která potřebuje mužskou ochranu. Rodinná idylka se ale rozpadá v momentě, kdy Michiru neúmyslně poruší slib brzkého příchodu z práce a Sousuke se domnívá, že se zdržela schůzkou s jiným mužem jménem Ruka (Yuri Ueno). Sousukeho snoubenka nedokáže svému příteli vysvětlit ani dokázat, že zmíněná Ruka je ve skutečnosti dívka a navíc nejlepší kamarádka Michiru ze střední školy. Mladík tak poprvé v Last Friends sáhne k násilí a poměrně brutálně dívku zbije. Popisovaná scéna je jen začátkem dlouhého příběhu o domácím násilí, které i přes láskyplné sliby pravidelně končí v něčí krvi, a na jehož závěru je mnoho fyzicky i psychicky zraněných postav, a jedna dokonce umírá.

Centrem druhé narativní linie je Ruka, nejlepší kamarádka Michiru, úspěšná motocrosová závodnice a dívka značně narušující stereotypy ženského genderu. Ostatní postavy k ní často odkazují jako k dívce s chlapeckým vzhledem a mužským chováním. Sousuke ji dokonce obviní z mužského žádostivého pohledu. Ruka a její kamarád Takeru (Eita) jsou dvěma postavami, které nejvíce narušují stereotypy ženství a mužství nejen japonské společnosti. Dívka už od dětství cítí potřebu vymanit se ze svého ženského těla. V dospělosti dochází pravidelně na konzultace k sexuologovi a přemýšlí o změně pohlaví. Téma poruchy genderové identity je v Last Friends druhým nejsilnějším a nutno dodat velice seriózně a ve vší vážnosti zpracovaným tématem. Ruka žije v permanentním strachu z reakce jejího okolí, zejména pak z reakcí jejích nejbližších. Oporu a pochopení nachází nejdříve v Takeruovi, který sám trpí fobií z ženského těla. Chlapec pracuje jako stylista a maskér a pro jeho kreativní a extravagantní vzhled a zaměstnání se většina jeho okolí domnívá, že je gay. On sám jim jejich přesvědčení nevyvrací ze strachu, že by musel vysvětlovat své chování a uzavřenost. Jediné, co se v tomto ohledu o Takeruovi divák dovídá, je jakási událost z jeho dětství, pravděpodobně zneužití starší nevlastní sestrou.

Narativní linie Ruky, Takerua, Michiru a Sousukeho se protínají v momentě náhodného setkání dvou dívek po několika letech odloučení. Výsledkem je milostný čtyřúhelník, kde Michiru miluje Sousukeho, Ruka miluje Michiru a Takeru miluje Ruku. Čtveřici milostných vztahů ještě zkomplikuje Rukina kamarádka Eri (Asami Mizukawa), která se zprvu zakouká do Takerua a Erin ženatý nadřízený Ogurin (Yamazaki Shigenori), který pro změnu naváže milostný vztah s Eri.

Vyjma Sousukeho bydlí pětice přátel ve společném domě a dělí se o svá zklamání a své štěstí. Zároveň jsou ale všichni uzavřeni do sebe a pevně si střeží svá tajemství, která ovšem v závěru příběhu vyplouvají na povrch a nutí postavy k reakci.

Vedlejšími tématy Last Friends jsou vztahy mezi rodiči a dětmi, potažmo sourozenci, demonstrované na vztahu Michiru a její matky, Ruky a její rodiny (zejména otce jako hlavy japonské tradiční rodiny), Sousukeho a jeho nepřítomné matky a v neposlední řadě také Takerua a jeho sestry. V první polovině seriálu se také výrazně objevuje téma šikany na pracovišti. Michiru je soustavně napadána svou starší kolegyní. Obhajobou jejího chování je taktéž domácí násilí a patrně i žárlivost. Narativní linie soustředěná kolem Eri a Ogurina se zaměřuje na problémy novomanželů, nevěry a v neposlední řadě také na zbabělé chování, jehož ztělesněním je právě Ogurin.

Last Friends se zabývají tématy moderní japonské společnosti, přičemž se nebojí překračovat meze genderových stereotypů a zažitých mýtů o japonských rodinách. Možná i z tohoto důvodu si nejen v Japonsku získal tento seriál z produkce Fuji TV takovou popularitu a obdiv televizních kritiků.

Last Friends

Rasuto Furenzu ラスト·フレンズ,

Tvůrce: Taeko Asano

Režie: Endo Mitsutaka, Moriwaki Tomonobu, Miyaki Shogo

Scénář: Taeko Asano

Hudba: Hikaru Utada

Hrají: Yuri Ueno (Ruka Kishimoto), Eita (Takeru Mizushima), Masami Nagasawa (Michiru Aida),  Asami Mizukawa (Eri Takigawa), Ryo Nishikigo (Sousuke Oikawa), Yȗko Itȏ (Yuko Shirahata)

Japonsko, Fuji TV, 10. dubna 2008 – 19. červen 2008

12 epizod/60 minut, 1 sezóna

Zdroje

Dramas FUJI TV. Dostupné z WWW: http://www.fujitv.co.jp/en/tv/dramas.html

IWABUCHI, Kōichi. Feeling Asian Modernities: Transnational Consumption of Japanese TV Drama. HongKong Univerzity Press 2004. Dostupné z WWW: http://books.google.cz/books?id=YPwgxzMjBqcC&pg=PA256&lpg=PA256&dq=trendy+drama+genre&source=bl&ots=Js7-NiPcao&sig=w6pxjNwdodEWAQDpXKXE4i6rlwU&hl=cs&ei=cGmZS7H1M5aSmwPPycW-Cw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CBYQ6AEwAg#v=onepage&q=trendy%20drama%20genre&f=false

Japanese Entertainment Glossary of Terms. Dostupné z WWW: http://www.groinkcaps.com/glossary.html

Wikipedia, The Free Encyklopedia. Japanese Television Drama. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_television_drama

Wikipedia, The Free Encyklopedia. Last Friends. Dostupné z WWW: http://en.wikipedia.org/wiki/Last_Friends


[1] Titulková sekvence seriálu Rasuto Furenzu (Last Friends) dostupná z WWW: http://www.youtube.com/watch?v=HUVAzhIz0ec&feature=related

[2] Kvůli roli Ruky Kishimoto Yuri Ueno během natáčení úplně změnila styl svého chování (od mimiky po gestikulaci) a vystupování, stejně jako styl svého oblékání, účesu a make-up.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 77

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru