Zde se nacházíte: 25fps » Český film » Marijka restaurovaná

Marijka restaurovaná

RECENZE – DVD: Marijka nevěrnice – VERONIKA ZÝKOVÁ –

Vydání Marijky nevěrnice provází poměrně velký zájem spojený s oceněním DVD v kategorii Nejlepší znovuobjevený film na festivalu Il Cinema Ritrovato. Vedle Marijky bylo oceněno dokudrama o irských exulantech v New Yorku – The Exiles (USA, Milestone, 1961) Kenta Mackenzie, a také dokumentární film Wunder der Schöpfung (Německo, Filmmuseum, 1925) Hannse Waltera Kornbluma. Na rozdíl od těchto filmů Marijka nebyla a není považována za zdařilý snímek. Přesto, nebo právě proto, se jí dostává dlouhodobě značné pozornosti, v současnosti ve formě DVD, které je prvním počinem ve společné ediční řadě Národního filmového archivu a Filmexportu.

Zdroj: NFA

 

Film Marijka nevěrnice

Marijka nevěrnice (1934), třetí celovečerní film Vladislava Vančury, zasazený do prostředí Koločavy na Podkarpatské Rusi, bývá v rovině filmové stylistiky a scénáře považován za snímek nezvládnutý. Už samotný scénář Karla Nového a Ivana Olbrachta1 nevykazuje přílišné kvality; postavy jsou ploché stejně jako celý příběh, v němž autoři pouze načrtli nejrůznější motivy. Název filmu je, jak známo, zavádějící – o Marijku a její nevěru příliš nejde, spolu s milencem Danilem se jedná o vedlejší postavy. Více prostoru má Petro, Marijčin manžel, ale těžko bychom v tomto filmu hledali skutečného protagonistu. Více pozornosti je věnováno práci dřevorubců, vychytralému charakteru jejich předáka a konfliktům Rusínů s židovskými obyvateli.

Obsazení téměř všech rolí neherci se ukázalo jako problematické. Jejich výkony jsou většinou značně rozpačité, ještě nepřirozeněji působí v malé roli turisty Ivan Olbracht. Ve vedlejší roli se rovněž objevil Robert Ford, který se vyprofiloval v rolích ředitelů všeho druhu. Ani ten hereckou úroveň nepozvedl.

Další nezvládnutou složkou je střihová skladba. V této rovině se filmaři snažili o napodobení vzorů z ruské montážnické školy, především postupů Sergeje Ejzenštejna (scéna pogromu je ve své podstatě převzata z Křižníku Potěmkin). Některé scény lze naopak z hlediska střihu a nasnímání označit za velmi zdařilé – například většinu pasáží dramatického plavení dřeva v závěru filmu.

Co činí film přes zmíněné nedokonalosti zaznamenáníhodným? Bezpochyby je Marijka výlučná svým specifickým produkčním zázemím (snímek vznikl ve „filmovém družstvu“, které založil Vančura) a spojením výrazných uměleckých osobností (kromě Olbrachta a Vančury to byl skladatel hudebního doprovodu Bohuslav Martinů, jmenovat bychom mohli rovněž významného architekta a scénografa Bedřicha Feuersteina, jenž byl autorem interiérových dekorací). Film nabízel divákům, kteří byli do velké míry zásobováni kýčovitými náměty (stačí vzpomenout na „perly“ Oldřicha Kmínka), unikátní pohled na takřka neznámé prostředí Podkarpatské Rusi, ale kvalitní umělecká tvorba zaujímala ve 30. letech v českých kinech rovněž značný prostor; Tonka Šibenice (1930), Ze soboty na neděli (1931), Extase (1932), Řeka (1933) či Zem spieva (1933) jsou jen některé z titulů, jež i dnes obstojí.

Marijka je tak více než čím jiným cenným záznamem pokusu o přiblížení prostředí formálními prostředky, které kvůli nezkušenosti filmařů z větší části selhaly.

DVD Marijka nevěrnice

Ještě než se zmíním o obrazové kvalitě Marijky, musím vyzdvihnout samotný fakt, že těžko srozumitelné dialogy (převážně v rusínštině a jidiš) jsou na DVD otitulkovány. Přítomny jsou vedle českých titulků pro neslyšící také anglické titulky.

Z originálního negativu filmu Marijku restaurovali grafici a zvukaři z Brickbox Digital Media, kteří odstranili vady vzniklé stářím a přepisy, dokreslili některé snímky, manuálně odstranili šum a praskání a provedli mnoho dalších zásahů2 přičemž se ale snažili zachovat patinu filmu ponecháním drobných nedokonalostí.3 Sledování filmu v této podobě je tak pochopitelně zážitkem zcela jiné kategorie než v podobě, v jaké jej odvysílaly televize. Pečlivému ošetření se dostalo rovněž filmům, které na DVD doplňují pohled na Podkarpatskou Rus.

Bonusové filmy

Na DVD je zahrnuta trojice bonusových snímků s obdobnou tematikou. Prvním z nich je desetiminutový němý snímek Jaro na Podkarpatské Rusi (1929) Karla Plicky, který film nasnímal. Střih měl na starosti Alexander Hackenschmied. Začátek snímku má neobyčejný citový náboj, každý záběr funguje sám o sobě, jako fotografie, a poetické obrazy vhodně doplňují mezititulky. Od pohledu na přírodu se hledisko postupně přesouvá k lidem a jejich zvykům, práci a oblékání. Svéráznou dokumentárnost záběrů podtrhují Rusíni (muži, ženy i děti), kteří se se zájmem dívají do kamery a pro její zvědavé „oko“ předvádějí své zvyklosti. Roztomile působí patrná nervozita, se kterou dívky ukazují secvičené prolézání.

Jedenáctiminutová Podkarpatská Rus Adolfa Lehnera z roku 1937 s velmi výrazně dramatickým hudebním doprovodem nabízí především pohled na slavnosti, při kterých Rusíni tančí v tradičních krojích. Nechybí ani plavení dřeva nebo vochlování lnu. V dlouhých záběrech máme možnost kromě života na vesnici vidět také větší centra Podkarpatské Rusi.

Nejvyspělejší pokus o zachycení osobitého rázu Podkarpatské Rusi představuje Píseň o Podkarpatské Rusi Jiřího Weisse ze stejného roku jako předchozí zmíněný snímek. Svým výrazným přednesem obrazy dokresluje Vladimír Šmeral4 podle textů K. M. Walló. Vysokou úroveň celého snímku nejlépe demonstruje kamera Václava Hanuše, který asistoval u Marijky, již můžeme docenit zejména při srovnání  plavení dřeva v tomto a Lehnerově snímku. Hanuš nabízí divákovi jak detailní záběry mužů, tak velké celky řeky a přihlížejících obyvatel. Estetickou kvalitu podtrhuje citlivý hudební doprovod Jiřího Srnky.

Domnívám se, že všechny tři snímky mají větší uměleckou i výpovědní hodnotu než Marijka nevěrnice, nicméně společně s Marijkou vytvářejí zajímavý pohled na málo probádané území.

Jaro na Podkarpatské Rusi – 1929 (nahoře), Píseň o Podkarpatské Rusi – 1937

Komentáře, dobové prameny

Na velmi dobře vybaveném DVD jsou pochopitelně přítomny také další bonusy. Komentáře k filmu zastupují filmový historik Pavel Taussig a filmový teoretik a historik Michal Bregant. První jmenovaný především odkazuje k publikaci vydané v roce 1988, jejíž součástí je Taussigova studie5. Připojuje také vzpomínky asistenta kamery Hanuše a pikantnější informace od producenta snímku Ladislava Koldy, který získal ke spolupráci Bohuslava Martinů.

Bregant upozorňuje na opomíjenou součást modernismu, který nebyl jen městským fenoménem, ale měl také rurální podobu. Rovněž zdůrazňuje tři důvody, kvůli nimž je Marijka pozoruhodná v mezinárodním kontextu; prvním je vysoká etnografická hodnota, dále snaha o nalezení jedinečnosti filmového jazyka a využití filmového média a nakonec autentická stopa skutečnosti, kterou film skýtá.

Soudobá dokumentace je, jak známe z FEXovské edice Zlatého fondu, přítomna ve formě „poletujících“ propagačních materiálů k filmu přímo po rozkliknutí v menu, další dobové materiály je možné prohlédnout při spuštění v DVD-ROM. Zajímavý pohled přináší výběr úryvků na téma „Podkarpatská Rus očima Čechů“, strojopis vzpomínek Ivana Olbrachta na nesnadné natáčení „Jak jsme filmovali Marijku nevěrnici“ a ohlasy ze soudobého tisku. Většina materiálů se překrývá se zmíněnou publikací z r. 1988. Osobně bych uvítala o něco více pramenů z dobového tisku, které informují o průběhu natáčení (například články z Filmových listů) nebo poskytují pohled na to, jakým způsobem byla Marijka reflektována během totalitního režimu (Jaromír Kučera a jeho pětistránká stať do Kinoklubu v r. 1964). Pocit autentičnosti by jistě podpořil alespoň výňatek z technického scénáře či montážní listiny, které má NFA k dispozici. Ale to je spíše hnidopišská výtka k jinak pečlivě zpracovaným materiálům.

Nechybí samozřejmě ani fotografie z filmu, filmografie a  biografie tvůrců. Velmi zdařile je zpracován booklet, který obsahuje zkrácenou verzi zasvěcené studie Ivana Klimeše („Marijka nevěrnice (1934). Pokus o nezávislý film“), jež klade Marijku do kontextu evropské kinematografie. Booklet dále obsahuje biografie a filmografie vybraných tvůrců a ohlasy z dobového tisku. Vše v češtině a angličtině.

 

Grafická úprava DVD

Celé DVD je po grafické stránce zpracováno velice vkusně. Zmíněný booklet i digipack jsou vybaveny na úrovni jednotným výtvarným a typografickým provedením (zlaté, bílé a šedé písmo, nerušící anglický překlad, pro nějž je využito menšího fontu), které vhodně doplňují fotky z filmu, snímky plakátů apod. Ve spojení s rovněž velmi pečlivě zpracovaným obsahem lze říct, že za cenu 199 Kč se divákovi dostává do rukou skutečně nadstandard.

Marijka nevěrnice zdařile odstartovala novou ediční řadu, v níž se údajně můžeme těšit nejen na vynikající tituly Tonka Šibenice (1930) Karla Antona a Tam na konečné (1957) Kadára a Klosse, ale rovněž na české animované filmy do roku 1945 a reklamní filmy produkce Baťa.6 Pokud bude k následujícím filmům přistupováno s takovou péčí jako k Marijce, nemám nejmenší obavy o to, zda budou mít tyto snímky o chtivé zájemce nouzi.

Marijka nevěrnice
Režie: Vladislav Vančura
Scénář: Karel Nový, Ivan Olbracht
Kamera: Jaroslav Blažek
Střih: Jiří Slavíček
Hudba: Bohuslav Martinů
Hrají: Anča Škelebejová, Hana Pravdová-Bělská, Robert Ford, Ivan Olbracht, Petr Birčak, Olena Birčaková ad.
Československo, 1934, 72 min.

Premiéra filmu: 2. 3. 1934

DVD Marijka nevěrnice
Speciální DVD kolekce NFA
DVD premiéra: duben 2010
Obrazový formát: 4:3
Zvukový formát: 2.0
Titulky: anglické, české pro neslyšící
Jazyková verze: česká
DVD9

Premiéra DVD: květen 2010 (Filmexport Home Video s.r.o.)

Cena: 199 Kč

Bonusové filmy:
Jaro na Podkarpatské Rusi – r. Karel Plicka, 10 min., čb, němý, 1929
Podkarpatská Rus – r. Adolf Lehner, 11 min., čb, zvuk. bez dialogů, 1937
Píseň o Podkarpatské Rusi – r. Jiří Weiss, 11 min., čb, zvuk., 1937

Prameny a literatura
HAVEL, Rudolf (ed.), TAUSSIG, Pavel. Marijka nevěrnice. Ivan Olbracht, Karel Nový, Vladislav Vančura. Odeon, Praha 1982.

Internetové zdroje
Cenu za nejlepší znovuobjevený film získalo DVD pocházející z dílny…
<http://brickbox.cz/index.php?id_document=1604609522>

Marijka je znovu ve formě. Dostala za to cenu.
<http://www.ct24.cz/kultura/97261-marijka-nevernice-je-znovu-ve-forme-dostala-za-to-cenu/>

Mezinárodně oceněné DVD MARIJKA NEVĚRNICE.
<http://www.nfa.cz/novinky/mezinarodne-ocenene-dvd-marijka-nevernice.html>

Print Friendly, PDF & Email
 1. Dobové prameny uvádějí jako autora scénáře Karla Nového a autora námětu Ivana Olbrachta. Skutečnost je jiná; Olbracht měl na výslednou podobu scénáře zásadnější vliv než Nový. Více viz HAVEL, Rudolf (ed.), TAUSSIG, Pavel. Marijka nevěrnice. Ivan Olbracht, Karel Nový, Vladislav Vančura. Odeon, Praha 1982. []
 2. <http://brickbox.cz/index.php?id_document=1604609522> [odkaz navštíven 12. září 2010] Více viz Cenu za nejlepší znovuobjevený film získalo DVD pocházející z dílny… []
 3. Marijka je znovu ve formě. Dostala za to cenu. <http://www.ct24.cz/kultura/97261-marijka-nevernice-je-znovu-ve-forme-dostala-za-to-cenu/> [odkaz navštíven 12. září 2010] []
 4. V titulcích jako J. Šmeral. []
 5. Studie vznikla z Taussigovy diplomové práce. Dále kniha obsahuje scénář doprovozený záběry z filmu, které přefotografoval Karel Čáslavský, rozhovor s tvůrci před natáčením, dobové ohlasy, vzpomínky Ivana Olbrachta a Václava Hanuše na natáčení, rovněž je přítomna obrazová příloha. Blíže viz HAVEL, Rudolf (ed.), TAUSSIG, Pavel: Marijka nevěrnice. Ivan Olbracht, Karel Nový, Vladislav Vančura. Odeon, Praha 1982. []
 6. Mezinárodně oceněné DVD MARIJKA NEVĚRNICE. <http://www.nfa.cz/novinky/mezinarodne-ocenene-dvd-marijka-nevernice.html> [odkaz navštíven 12. září 2010] []

Autor

Počet článků : 279

Komentáře (2)

 • Michal Večeřa

  Takže asi nejsem sám, koho na Marijce nejvíc potěšilo, že se jako bonus na DVD objevily ty krátkometrážní filmy o Podkarpatské Rusi?

 • Markéta Nedvědová

  Osobně jsem zklamaná kvůli logu NFA ve filmu. DVD kupuju především pro čistý obraz bez reklam a upoutávek, pro celou délku úvodních titulků a hudebního podkresu. Když srovnám kopii, kterou uvedla ČT a toto DVD, rozdílů příliš není. Škoda.

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
Zpět nahoru