Zde se nacházíte: 25fps » Světový film » Mark Shiel: Hollywood Cinema and the Real Los Angeles

Mark Shiel: Hollywood Cinema and the Real Los Angeles

Mark Shiel: Hollywood Cinema and the Real Los Angeles
RECENZE – KNIHA: Hollywood Cinema and the Real Los Angeles (Mark Shiel, 2012) – MILAN HAIN –

Anglická verze recenze je dostupná zde / English-language version of the review is available here

Los Angeles jakožto geograficky specifické místo je nedílnou součástí dějin kinematografie, jen málo studií jej ovšem staví do centra své pozornosti. Mezi vzácné výjimky patří nedávno vydaná publikace Marka Shiela, univerzitního pedagoga z King’s College v Londýně a jednoho z předních odborníků na způsoby, jakým spolu interagují filmy a města (je autorem knihy Italian Neorealism: Rebuilding the Cinematic City / 2006 a editorem sborníků Screening the City / 2003 a Cinema and the City: Film and Urban Societies in a Global Cinema / 2001).

V Hollywood Cinema and the Real Los Angeles se Shiel zaměřuje na mnohovrstvé vztahy mezi kalifornskou metropolí a filmovým průmyslem, mezi realitou a její reprezentací ve filmu, mezi městem a jeho mýtem. Ústředními otázkami pro autora jsou: Jak město formovalo filmový průmysl a jednotlivé snímky? A jakým způsobem filmový průmysl pomáhal spoluutvářet město? Shiel své pojednání omezuje na první polovinu 20. století, tedy na období, kdy kinematografie v Kalifornii zapustila své kořeny, prošla rychlým rozkvětem a stala se nedílnou součástí zdejší průmyslové skladby a topografie. Vývoj po roce 1950 je předmětem stručného desetistránkového epilogu.1

V první kapitole nazvané „The Trace“ se Shiel zabývá počátky filmové produkce v Kalifornii zhruba do roku 1915. Analyzuje první dokumentární záběry pořízené v Los Angeles, popisuje vznik a rozvoj filmových studií, který byl do značné míry paralelní s rozvojem města jako celku, a předkládá čtenáři důvody, proč se centrem amerického filmového průmyslu stalo právě LA a nikoliv jiné sídlo. Období mezi léty 1915 a 1930 je rozebíráno v kapitole „Navigation“. Město nadále rostlo a dominantní filmovou formou reprezentující Los Angeles a jeho okolí se stala němá groteska, která často využívala konkrétní reálné lokace a tematizovala přesun (pěšky, automobilem nebo jiným dopravním prostředkem) mezi dvěma body, nejčastěji mezi centrem a předměstím. Shiel v této souvislosti hovoří o procesu decentralizace filmového průmyslu, kdy jednotlivá studia zakládala sídla například v Culver City, Burbanku či San Fernando Valley a právě tyto lokace byly následně uplatňovány i ve filmech.

Po nástupu zvuku se dramaticky zvýšil důraz na užívání studiových kulis a naopak natáčení v reálných exteriérech bylo stále vzácnější. Shiel proto pro charakterizaci období let 1930-1945 využívá koncept simulakra, jejž proslavil Jean Baudrillard. Filmová studia v těchto letech svým uspořádáním a způsobem řízení začínala připomínat soběstačná města s vlastní infrastrukturou. V samotných filmech docházelo ke smazávání hranic mezi realitou a fikcí, respektive originálem a replikou, a to až do té míry, kdy byly pro diváka zaměnitelné. Tuto tezi Shiel dokumentuje na hollywoodských filmech o filmu ze 30. a první poloviny 40. let (např. Hollywood Hotel nebo Zrodila se hvězda). V poslední kapitole nazvané „Geopolitical Pressure Point“ autor popisuje bouřlivé období po skončení druhé světové války, kdy se základy hollywoodského studiového systému začaly otřásat. Shiel se úžeji zaměřuje na cyklus filmu noir, jenž svými charakteristikami (pojetí města jako nehostinné džungle, spojení dokumentaristických a expresionistických technik) onu dobu dobře vystihuje. Všímá si rovněž obratu v druhé polovině 40. let, kdy Los Angeles vystřídalo New York jako nejčastější dějiště noirových příběhů. Závěr kapitoly tvoří „geografická interpretace“ hollywoodských stávek z let 1945 až 1947, které předznamenaly politicky nestabilní éru mccarthismu. Osobně tuto část považuji za zajímavou, nicméně ve vztahu ke zbylému obsahu knihy trochu redundantní.

Hollywood Cinema and the Real Los Angeles nabízí pozoruhodné čtení, které může potenciálně oslovit nejen zájemce o film, ale i o kulturní historii, etnografii nebo dokonce architekturu. Zároveň lze Shielovu knihu doporučit jako metodologické východisko pro jiné badatele zkoumající provázanost kinematografie a měst(a). Po faktografické,2 jazykové i grafické stránce skvěle zvládnutá publikace obsahuje 143 ilustrací včetně několika mapek a grafů, dále seznam použité literatury a rejstřík.

Hollywood Cinema and the Real Los Angeles
Mark Shiel
London, Reaktion Books
2012, 336 stran
kniha je k dostání na stránkách vydavatele

Print Friendly, PDF & Email
  1. Podle informací na autorových webových stránkách bychom se brzy měli dočkat nové knihy, která se zaměří na vztah filmu a Los Angeles od 60. let dále. Viz http://www.markshiel.com/Current%20research.htm []
  2. Zaregistroval jsem jedinou závažnější chybu – na straně 231 je nesprávně identifikována představitelka hlavní role ve filmu Black Angel (1946); zatímco Shiel tvrdí, že se jedná o Veronicu Lake, ve skutečnosti postavu Kathy Bennett ztvárnila June Vincent. []

Autor

Počet článků : 133

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru