Zde se nacházíte: 25fps » Světový film » Jak úspěšně zvládnout pitching

Jak úspěšně zvládnout pitching

Jak úspěšně zvládnout pitching
RECENZE – KNIHA: Pitch it! (Sibylle Kurzová, AMU, 2013) – JANA BÉBAROVÁ – 

Hned v úvodu na rovinu přiznám, že ještě dva měsíce zpátky jsem vůbec neměla tušení, co je to pitching. A ano, vyslovení tohoto výrazu, jenž má kořeny v americké reklamní a mediální sféře, ve mně zpočátku vyvolávalo přesně ty nesprávné (vulgární) konotace, které se prvoplánově nabízí. Od té doby už jsem ale měla tu čest sedět v jedné takové pitching komisi a hlavně mi pod ruku přišla vynikající publikace, která se tomuto pojmu označujícímu prezentaci projektu/nápadu věnuje. Pražské nakladatelství AMU totiž koncem loňského roku vydalo překlad knihy o pitchingu od německé odbornice v oboru mediálních a komunikačních věd Sibylle Kurzové s prostým názvem Pitch it! Tato praktická příručka je ideálním průvodcem pro pitchingu znalé i neznalé čtenáře. Kdybych její význam měla shrnout jedním slovem, pak bych jednoznačně řekla, že je inspirativní.

Sibylle Kurzová je mezinárodně uznávanou lektorkou pitchingu a expertkou ve společenské komunikaci. Své znalosti čerpá mj. z mnohaletého působení v oblasti filmové a televizní produkce, přičemž dlouhá léta spolupracuje i s FAMU. Její kniha, předkládající návrh, jak úspěšně prezentovat (filmový) projekt, vyšla poprvé v roce 2000 a s úspěchem byla rozebrána. AMU nyní do češtiny přeložila její aktualizované druhé vydání, ve kterém se kromě autorů zaměřila i na další filmové profese, jako jsou producenti, režiséři a dokumentaristé. V současnosti autorka pracuje na třetí edici, což jen dokládá míru poptávky.

 „Pitching is selling a story, not telling it.“

pitchitVýjimečnost této překladové publikace spočívá ve skutečnosti, že je v češtině dosud jedinou, která se pitchingem tak zevrubně zabývá. Na sto šedesáti stranách autorka předkládá celý soubor úvah a praktických cvičení, které cílové skupině mohou dopomoci k úspěchu. Jak sama píše, neexistují pevně daná pravidla úspěšného pitchování, ale spíše vodítka a podněty k zamyšlení. Těch je v knize tolik, že si v ní to potřebné pro sebe stoprocentně najde každý. Nejenže Kurzová čtenářům poskytuje zevrubný návod, jak lze uspět u takovéto prezentace, zároveň je i upozorňuje na potenciální nebezpečí a chyby, kterých je třeba se vyvarovat, či radí, jak zvládat stresové situace. Učí je klást si podnětné otázky, být pozornými, předvídat, a hlavně – řádně poznat jejich protějšek, což je zřejmě jeden z nejdůležitějších aspektů správného pitchingu. Autorka své teze kontinuálně demonstruje na řadě příkladů ze své bohaté praxe, čímž svůj text pravidelně odlehčuje a nezahlcuje jej tak pouhými „suchými“ instrukcemi.

Osobně jsem nikdy nebyla fanouškem motivačních knížek, díky nimž má člověk najít smysl lidského bytí, poznat sám sebe, objevit své sebevědomí a stát se šťastným. Takových těch rádoby „feel good“ rad, jak být populární, jak sbalit ženu svých snů či jak najít boha. Kniha Sibylle Kurzové by se mezi tyto tituly, jež mají za cíl dopomoci lidem k úspěchu, snadno dala zařadit, na druhou stranu má však mnohem hlubší poslání a v důsledku tak není inspirativní jen povrchně, ale reálně čtenáře obohatí. Zvlášť v době, kdy „pitch je vše“ (jak píše v předmluvě knihy ředitel Berlinale Dieter Kosslick) a kdy všechny kreativní obory ovládá marketing, bez jehož (alespoň zběžné) znalosti se jen těžko uplatníte. Pitch je totiž takový marketingový nástroj. A nemá smysl polemizovat nad tím, že bez úspěšného pitchingu se dnes jednoduše žádný projekt nepohne. Dobře to vystihla Jana Černík, jež pracuje jako konzultantka v oblasti vývoje mezinárodních projektů:

Dnes už nestačí mít pouze dobrý námět. Producent si musí být vědom, proč a pro koho film točí, aby nadchl potenciální partnery. Ale nejen to: dobře promyšlená celková koncepce filmu je alfou a omegou lidsky přesvědčivé prezentace. 

Jsem přesvědčena, že Pitch it! může (nejen) mladým a začínajícím filmařům a jiným kreativcům dopomoci ke kýženému úspěchu, protože – přesně jak se píše v její anotaci – je receptem na ovládání umění prezentovat projekt či myšlenku, okamžitě zaujmout, přesvědčit o jejich kvalitách a získat pro ně další partnery. Bez sebemenšího zaváhání bych knihu doporučila všem svým studentům filmových oborů na UTB (což jsem již vlastně učinila). Jelikož jsem si řadu z nich při pitchování jejich projektů sama vyslechla, dobře si uvědomuji aspekty jejich ústního projevu a prezentační schopnosti, které by díky této publikaci mohli snadno precizovat. Možná je jen škoda, že ji AMU nevydalo i v elektronické podobě, neboť právě jako lektorka na vysoké škole jsem si definitivně uvědomila, že fetiš ke klasickým tištěným knihám je díky tabletům výsadou už jen mojí generace (a samozřejmě těch starších).

Pitch it!

Sibylle Kurzová
překlad: Marcela Dohnalová
Akademie múzických umění v Praze
2013, 170 stran
ISBN 978-80-7331-284-8
cena 290 Kč
knihu lze objednat zde

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 283

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru