Zde se nacházíte: 25fps » Experimentální film » VALIE EXPORT

VALIE EXPORT

VALIE EXPORT

OBRAZ ŽENY V HRANÝCH FILMECH VALIE EXPORT – 1/ VALIE EXPORT – ANETA HORÁKOVÁ 

VALIE EXPORT je v naší zemi známa pouze hrstce odborníků a nadšenců pro experimentální a avantgardní film a znalcům moderního umění. V 70. a 80. letech byla umělkyně jednou z nejznámějších ženských postav rakouského filmu a svými značně provokativními díly se dostala do obecného povědomí. Většině běžných návštěvníků rakouských kin ale její jméno dnes nic neřekne, přestože stále hojně působí.

V průběhu následujících měsíců přineseme na stránkách rubriky Experimentální film vhled do hrané tvorby této výjimečné tvůrčí osobnosti, a to prostřednictvím několika textů Anety Horákové, původně publikovaných jako části bakalářské diplomové práce na FF UPOL.1 Jako první přinášíme biografický portrét autorky.

 

VALIE EXPORT

VALIE EXPORT se narodila 17. května 1940 v Linci jako Waltraud Lehner. Od roku 1955 do 1958 navštěvovala Školu uměleckých řemesel v Linci (Kunstgewerbeschule Linz), kde začala rozvíjet své umělecké sklony. V roce 1960 se přestěhovala do Vídně kvůli vysokoškolskému studiu, které absolvovala ve Spolkovém vzdělávacím a výzkumném ústavu textilního průmyslu (Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Textilindustrie) a ukončila jej po čtyřech letech diplomem v oboru design. První roky po studiu se živila jako příležitostná skriptka, komparsistka a střihačka. V roce 1965 vznikl její první vlastní scénář krátkého filmu Aus alt macht nicht neu.

Rok 1967 se stává zlomovým pro formování její vlastní identity a stanoviska, jež později zaujme vůči patriarchální politice a konzumní společnosti. Vymýšlí si pseudonym VALIE EXPORT a zavazuje se psát jej pouze velkými písmeny. Jméno má neměnný tvar, je nesklonné a nepřechyluje se. Podle vlastních slov umělkyně má působit jako „exportní logo“ či logo produktu, čímž demonstruje svůj postoj vůči konzumu. Slovo „EXPORT“ volí především kvůli jeho globální srozumitelnosti a nemožnosti vyčíst z něho pohlaví či národní příslušnost jeho nositele. Jak sama říká: nelíbí se jí, že jméno je znakem pohlaví a národnosti. 2 Slovo nadále sloužící jako její příjmení jasně odkazuje na tržní hospodářství. Svůj krok potvrzuje a umocňuje přetvořením krabičky cigaret jakoby náhodou značky „SMART EXPORT“ na vlastní produkt. Na místo prvního slova lepí domáckou verzi svého křestního jména „VALIE“ a do středu místo malého kulatého obrázku dosazuje obrázek svého obličeje. Takto ze sebe činí „pouhý produkt“ konzumní společnosti. Fotografie, kde má v ústech cigaretu a v ruce takto upravenou krabičku, se stala jednou z jejich nejznámějších podobizen a zároveň jedním z jejich prvních umělecký děl.

V následujících šesti letech se věnuje videoinstalacím, happeningům a performancím. Vznikají její rané a zároveň nejznámější a nejprovokativnější práce. Především se proslavily fotografie a videozáznam z tzv. Tapp- und Tastkino (1968). Jedná se o quasifilm a quasikino. VALIE EXPORT chodí po ulicích Mnichova s krabicí připevněnou na hrudi. Autorka k projektu říká: „V Tapp- und Tastkino (…) jsem určila ňadra za centrální téma filmového průmyslu. Tapp- und Tastkino je pouliční kino, pohyblivé kino a zároveň jde o první opravdu ženský film. Akce se odehrávala, jak je u kina zvykem, ve tmě. Pouze prostor se trochu zmenšil, je zde místo jen pro dvě ruce. Aby „divák” viděl film, v tomto případě, aby si byl filmu vědom a cítil ho, musel prostrčit ruce vchodem. Opona, dříve určená jen pro oči, je tak nakonec povýšena – je tu i pro ruce.“3

„Žena je centrálním tématem filmu. Tento film ovšem musí z kina ven, mezi lidi. (…) Navíc je lepší než toho času běžné produkty komerčního filmu.“4 „Film“ obvykle hlasově doprovázel Peter Weibel, tehdejší přítel EXPORT, a na stopkách měřil čas, protože jako každý jiný film, i tento měl omezenou stopáž.

Provokativní performance Genitalpanik (1969) předcházela vzniku jejího známého plakátu Aktionshose: Genitalpanik. VALIE EXPORT zde seděla na židli v kalhotách, které byly v rozkroku vystřiženy. Kulomet, který držela v rukou, dodával celé akci politický rozměr.

Videoinstalace Ping pong. Ein Film zum spielen – ein Spielfilm (1968) je jedním z jejích prvních projevů expanded cinema.5 Skrze něj a další videa postupně nachází cestu právě k rozšířenému filmu a stává se přední zástupkyní tohoto uměleckého odvětví.

Dalšími pracemi období mezí léty 1967 až 1973 jsou Tonfilm (1969), Zeitgedicht/24 Stunden 24 mal fotografiert, Touching body poem, Split – Reality (všechny 1970), Eros/ion (1971), Zwangsvorstellung (1972), Adjungierte Dislokationen, …Remote…Remote…, Mann & Frau & Animal (všechny 1973) a akce Homometer (1973).

V roce 1970 si nechává na stehno vytetovat část punčochy s podvazkem – symbol ženského utiskování srovnatelný se symbolem podprsenky v USA v době feministických hnutí. Tím opět zdůrazní, jak velkou roli v její tvorbě hraje tělesnost, a zároveň tak ne naposledy demonstruje myšlenku, že její tělo je umělecké dílo (Body Sign Action, 1970).

Brzy začíná být uznávanou ikonou vídeňského akcionismu6 praktikovaného audiovizuálními umělci semknutými kolem skupiny Wiener Gruppe, jejíž součástí byla i VALIE EXPORT a s nimiž později spolupracuje na četných projektech.

V roce 1968 se stává spolu s umělci a filmovými teoretiky Kurtem Krenem, Gottfiredem Schlemmerem, Peterem Weibelem, Ernstem Schmidtem Jr. a Hansem Scheuglem spoluzakladatelkou filmové produkční společnosti Austrian Filmmakers Cooperative, existující dodnes.

Skrze vysokou aktivitu a provokaci proniká do obecného povědomí národa. Nejednou se stane terčem slovních útoků novinářů i široké veřejnosti, kteří jí předhazují, že netvoří umění, ale pouze vyvolává rozruch provokatérstvím.

V roce 1974 získává Státní stipendium pro literaturu Spolkového ministerstva (Staatsstipendium für Literatur).

Ve spolupráci VALIE EXPORT a jejího partnera Petera Weibela7 vzniká scénář k jejímu prvnímu celovečernímu hranému filmu Unsichtbare Gegner (1977, v překladu Neviditelní protivníci) rozvíjejícímu její nápad na tento film z roku 1972. Peter Weibel v něm dokonce ztvární hlavní mužskou roli. Film je dokončen ještě v roce 1976 a poprvé uveden na filmovém festivalu v Berlíně – Mezinárodní fórum mladého filmu 1977 (Film Festspielen in Berlin, Internationales Forum des Jungen Films 1977). Za snímek je EXPORT nominována na Velkou státní cenu. Ministr Sinowatz rozhodnutí poroty vetuje a v roce 1977 není tato cena vůbec udělena.8

EXPORT zahajuje svoji pravidelnou účast na světových festivalech. Ještě v témže roce se zúčastní festivalu documenta 6 v Kasselu9 a další rok zaznamenává úspěch v San Remu, kde na 21. Mostra Internazionale del Film d’Autore získává Speciální cenu poroty. V roce 1978 je rovněž vyslána na 38. Biennale v Benátkách (Arte et Cinema, Opera storiche documenti e materiali attuali 1916–1978).10

Neviditelní protivníci otevírají období jejích dlouhých hraných filmů. V roce 1979 probíhají natáčecí práce snímku Menschenfrauen (1980). Tyto dva filmy spolu mají mnohé společné. Mimo dalšího vznikal scénář opět ve spolupráci s Peterem Weibelem a film byl taktéž uveden v následujícím roce na Mezinárodním fóru mladého filmu.

Tentokrát už jako známá režisérka se účastní benátského Biennale 1980 a 1982.11 Sbírá ceny na festivalech12 nejen v Evropě, ale i zámoří.

Před realizací svého zatím posledního hraného filmu Praxis der Liebe (1985) natočí ještě osmnáctiminutový avantgardní film Syntagma (1983). Za scénář a režii je nominována na cenu Zlatý Medvěd na MFF v Berlíně 1985.13

Vznikají další videa jako Ein perfektes Paar oder die Unzucht wechselt ihre Haut (1986) nebo záznam rozhovoru s její přítelkyní a další významnou umělkyní a kritičkou rakouské společnosti Elfriede Jelinekovou14 Elfriede Jelinek. News from Home 18.8.88 (1988).

VALIE EXPORT se soustavně věnuje kurátorské činnosti, účastní se symposií a výstav. 1987 je v Londýně uspořádána retrospektiva všech jejich avantgardních a hraných filmů v National Film Theatre a 1992 retrospektiva jejich uměleckých prací v Hornorakouském zemském muzeu v Linci.15

Od roku 1981 pravidelně přednáší na uměleckých školách a univerzitách (např. Art School of Whitney Museum of American Art, The Art Institute of Chicago, Walker Art Center, Stanford University). Od roku 1991 vyučuje na Letní akademii výtvarného umění v Salcburku. Mezi lety 1991 a 1995 působí na Vysoké škole umění v Berlíně, od roku 1994 je zde viceprezidentkou. V letech 1995 až 2005 vyučuje multimédia a performance na Vysoké umělecké škole médií v Kolíně.16

V současnosti nadále tvoří vlastní umělecká díla, věnuje se kurátorské činnosti, pořádá výstavy, je zvána na filmové festivaly a přehlídky, přednáší v Salcburku a Kolíně.

Výběr filmografie režisérky

1968          Tapp- und Tastkino

1968          Ping pong. Ein Film zum spielen – ein Spielfilm

1969          Genitalpanik

1969          Tonfilm

1970          Zeitgedicht / 24 Stunden 24 mal fotografiert

1970          Touching body poem

1970          Split – Reality

1971          Eros/ion

1972          Zwangsvorstellung

1973          Adjungierte Dislokationen

1973          …Remote…Remote…

1973          Mann & Frau & Animal

1977          Unsichtbare Gegner

1980          Menschenfrauen

1983          Syntagma

1985          Praxis der Liebe

1986          Ein perfektes Paar oder die Unzucht wechselt ihre Haut

1988          Elfriede Jelinek. News from Home 18.8.88 

Literatura

ANKER, Steve. Austrian Avant – Garde Cinema 1955-1993. Wien : Sixpack Film, 1994. s. 39-42.

ANONYM. VALIE EXPORT. Filmmuseum katalog, 2007, č. 5, s. 21-28.

BRUNS, Karin – RICHARZ, Claudia. Frauen Video Katalog. Hamburg : Frauen-Anstiftung, 1990. 417 s.

CASETTI, Francesco. Filmové teorie 1945 – 199. 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění v Praze, 2004. 408 s. ISBN 978-80-7331-143-8.

EDER, Nicholas – KRIEGLEDER, Manfred. Die Praxis der Avantgarde. Film. Logbuch, 1985, č. 1, s. 44-45.

EXPORT, VALIE. Přednáška na Letní filmové škole 2009. 30.7. 2009.

FRIEDEN, Sandra a kolektiv. Gender and German Cinema. Feminist Intervention and Representation in New German Cinema. Oxford : Berg Publsihers, 1993. s. 241-278. ISBN 0-85496-947-0.

FRITZ, Walter. Kino in Österreich. 1929-1945 Tonfilm. Wien : ÖBV, 1991. 256 s. ISBN 3-215-05666-6.

FRITZ, Walter. Kino in Österreich. 1945-1983 Film zwischen Kommerz und Avantgarde. Wien : Österreichischer Bundesverlag, 1984. 244 s. ISBN 3-215-04992-9.

HANÁKOVÁ, Petra. Pandořina skříňka aneb Co feministky provedly filmu. 1. vyd. Praha : Academia, 2007. 144 s. ISBN 978-80-200-1551-8.

HAVELKOVÁ, Hana – VODRÁŽKA, Mirek. Žena a muž v médiích. Praha: Nadace Gender Studies, 1998. 50 s. ISBN 80-902367-2-3.

HORWATH, Alexander – PONGER, Lisl – SCHLEMMER, Gottfried (Hg.). Avantgardefilm Österreich. 1950 bis heute. 1. vyd. Wien : Wespennest, 1995. 443 s. ISBN 3-85458-508-X.

KAPLAN, E. Ann. Women and Film: Both Sides of Camera. New York: Routledge, 1990. 272 s. ISBN 978-0415027649

KOCH, Gertrud. unsichtbar macht sich die untedrückung der frauen, indem sie ungeheuere ausmaße annimmt. zu valie exports film „unsichtbare gegner“. Frauen und Film, 1976, s. 6-11.

LAMB-FAFFELBERGER, Margarete. Valie Export und Elfriede Jelinek im Spiegel der Presse. Zur Rezeption der feministischen Avantgarde in Österreich. New York : Peter Lang, 1992. 224 s. ISBN 978-0820419800.

MAZANEC, Martin. Film je socha! S VALIE EXPORT o rozšířeném filmu a feminismu. A2 5, 22. 7. 2009, s. 24-25. ISSN 1803-6635.

MUELLER, Roswitha. VALIE EXPORT. Fragments of the Imagination. Bloomington : Indiana University Press, 1995. s. 125-182. ISBN 0-253-33906-5.

MULVEYOVÁ, Laura. Vizuální rozkoš a narativní film. Iluminace 5, 1993, č. 3, s. 43-52. Přeložili Markéta Burešová a Ivan Žáček. ISSN 0862-397X.

PRAMMER, Anita. VALIE EXPORT. Eine multimediale Künstlerin. Wien : Wiener Frauenverlag, 1988. 219 s. ISBN 978-3-900399-25-2.

PRAMMER, Anita. Weibliche Ästhetik/Feministischer Diskurs in den Arbeiten Valie Exports. Disertační práce, Integrativwissenschaftliche Fakultät der Universität Wien. Wien : 1987.

RICH, Ruby B. In the Name of Feminist Film Criticism. Jump Cut 19, 1978. Přetištěno in Nichols, Movies and Methods II, s. 340-358.

SCHEUGL, Hans. Erweitertes Kino. Die Wiener Filme der 60er Jahre. 7. vyd. Wien : Triton Verlag, 2002. 443 s. ISBN 3-85486-110-9.

SCHLEMMER, Gottfried (Hg.). Der neue österreichische Film. Wien : Wespennest, 1996. s. 182-194, 382-392. ISBN 3-85458-510-1.

SZELY, Silvia (Hg.). EXPORT Lexikon. Chronologie der bewegten Bilder bei VALIE EXPORT. 1. vyd. Wien : Sonderzahl, 2007. 208 s.

TAUBIN, Amy. Invisible Adversaries. Artforum, 1980, č. 11, s. 88-89.

THOMPSONOVÁ, Kristin – BORDWELL, David. Dějiny filmu: Přehled světové kinematografie. 1. vyd. Praha : Akademie múzických umění/Nakladatelství Lidové noviny, 2007. 872 s. ISBN 978-80-7106-898-3.

ULRICH, Rudolf. Österreicher in Hollywood. Ein Beitrag zur Entwicklung des amerikanischen Films. 1. vyd. Wien : Verlag der Österreichische Staatsdruckerei, 1993. 443 s. ISBN 3-7046-0419-4.

WINKLER, F. Christian. Wien-Film. Träume aus Zelluloid. Die Wege des österreichischen Films. Erfurt : Sutton Verlag, 2007. 128 s. ISBN 978-3-86680-227-8.

Internetové zdroje

ANONYM. Aktionskunst in Österreich. [online]. Google Books [ 3. 5. 2010].B.O.RG Schoren. Dostupné z WWW: < http://projects.brg-schoren.ac.at/1968/aktknst.htm#Aktion>.

EXPORT, VALIE 2010. VALIE EXPORT [online]. InternetArtBook-AP. [ 3. 5. 2010]. Dostupné z WWW: <http:// www.valiexport.at/>.

KAPLAN, E. Ann. Women and Film: Both Sides of Camera [online]. Google Books [ 3. 5. 2010]. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books>.

RICH, Ruby B. In the Name of Feminist Film Criticism. [online]. Google Books [ 3. 5. 2010]. In ERENS, Patricia. Issues in feminist film criticism. Dostupné z WWW: <http://books.google.cz/books>.

Internetové databáze

www.csfd.cz

www.imdb.cz 

HORÁKOVÁ, Aneta. Obraz ženy v hraných filmech VALIE EXPORT (bakalářská diplomová práce). Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce: Mgr. Petr Bilík, Ph.D. Olomouc 2010. 71 stran.

Z bakalářské práce Anety Horákové pro 25fps vybrala Marie Meixnerová. Publikováno se svolením autorky.

Print Friendly, PDF & Email
 1. HORÁKOVÁ, Aneta. Obraz ženy v hraných filmech VALIE EXPORT (bakalářská diplomová práce). Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Vedoucí práce: Mgr. Petr Bilík, Ph.D. Olomouc 2010. 71 stran. []
 2. EXPORT, VALIE. Přednáška na Letní filmové škole 2009. 30.7. 2009. []
 3. EXPORT, VALIE. Citováno in: MAZANEC, Martin. Film je socha! S VALIE EXPORT o rozšířeném filmu a feminismu. A2 5, 22. 7. 2009, s. 24-25. []
 4. „Die Frau ist ein zentrales Thema des Films. Der Film aber muß aus dem Kino heraus, ins Volk gebracht werden. Außerdem ist das besser als die derzeit gängigen Produkte des Kommerzfilms.“ HAJEK, Peter. von Film zu Film. Kurier, 12.11. 1968. Citováno in: EXPORT, VALIE 2010. VALIE EXPORT [online]. InternetArtBook-AP. [ 3. 5. 2010]. Dostupné z WWW: <http:// www.valiexport.at/> []
 5. „Die Frau ist ein zentrales Thema des Films. Der Film aber muß aus dem Kino heraus, ins Volk gebracht werden. Außerdem ist das besser als die derzeit gängigen Produkte des Kommerzfilms.“ HAJEK, Peter. von Film zu Film. Kurier, 12.11. 1968. Citováno in: EXPORT, VALIE 2010. VALIE EXPORT [online]. InternetArtBook-AP. [ 3. 5. 2010]. Dostupné z WWW: <http:// www.valiexport.at/> []
 6. Vídeňský akcionismus navazuje na řadu happeningů v USA. Umělecké happenningy v Rakousku oscilovali mezi divadlem, malbou a performancemi. Vídeňský akcionismus má silně společensky kritické projevy. Významnými zástupci jsou: Günter Brus, Otto Mühl, Hermann Nitsch a Rudolf Schwarzkogler. ANONYM. Aktionskunst in Österreich. [online]. Google Books [ 3. 5. 2010].B.O.RG Schoren. Dostupné z WWW: < http://projects.brg-schoren.ac.at/1968/aktknst.htm#Aktion>. []
 7. Peter Weibel je rakouský herec, scénárista a tvůrce avantgardních a experimentálních filmů. Byl součástí Wiener Gruppe. []
 8. HORWATH, Alexander – PONGER, Lisl – SCHLEMMER, Gottfried (vyd.). Avantgardefilm Österreich. 1950 bis heute. 1. vyd. Vídeň : Wespennest, 1995. s. 348. []
 9. documenta se píše s malým „d“ na začátku. []
 10. EXPORT, VALIE 2010. VALIE EXPORT [online]. InternetArtBook-AP. [ 3. 5. 2010]. Dostupné z WWW: <http:// www.valiexport.at/> []
 11. tamtéž []
 12. 1985 je vyznamenána Cenou mezinárodní poroty na 31. Západoněmeckých dnech krátkého filmu v Oberhausenu (Internationaler Jurypreis ) a Speciální cenou na 8. Filmovém festivalu Tyneside v Newcastlu. 1988 následují ceny na festivalu v San Franciscu a na Memoriálu Daniela Wadswortha v Hartfordu (The 7th Annual Daniel Wadsworth Memorial Video Festival, Hartford). 1990 získává Uměleckou cenu města Vídeň (Kunstpreis der Stadt Wien) a rok na to Cenu kultury pro umění, vědu a film Spolkové země Hornorakousko (Kulturpreis des Landes Oberösterreich für Kunst, Wissenschaft und Film). Roku 1993 následuje čestné uznání pro videoumění Österreichischer Würdigungspreis für Videokunst udělované Spolkovým ministerstvem pro výuku a umění (Bundesministerium für Unterricht und Kunst) a Sixth International Drawing Triennal Prize ve Wroclawi. 1988 Cena Gustava Klimta a čestné uznání pro uměleckou fotografii Österreichischer Würdigungspreis für Künstlerische Fotografie. []
 13. EXPORT, VALIE 2010. Cit. [online] []
 14. Jelineková je autorku množství článků o VALIE EXPORT.  []
 15. EXPORT, VALIE 2010. Cit. [online] []
 16. tamtéž []

Autor

Profilový obrázek
Počet článků : 14

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Zpět nahoru