Zde se nacházíte: 25fps » TV » O princích bez princezen a o pohádkách bez happy endu

O princích bez princezen a o pohádkách bez happy endu

O princích bez princezen a o pohádkách bez happy endu

TV ANALÝZA: Hannibal (2013–2015) – KLÁRA FEIKUSOVÁ –
 

Zazvonil zvonec a pohádky je konec. V tomto případě jde o příběh tak morbidní, že by se za něj nestyděli ani bratři Grimmové. Seriál Hannibal hostila celostátní stanice NBC od roku 2013. V červnu tohoto roku se NBC rozhodla show zrušit.1 Dalo se to čekat – otázka, zda Hannibal bude či nebude mít pokračování, padla po skončení první i druhé řady. Tento seriál totiž nikdy neměl vysoké ratingy.  Seriál tak extrémně esteticky stylizovaný, s vysokou mírou násilí a ambivalentní morálkou nikdy neměl moc šancí k přežití v celostátní televizi. Ačkoli si Hannibal velmi rychle našel věrné diváky (takzvané Fannibals), jejich počet nestačil- ne na takovém formátu. Kdyby byl Hannibal od počátku vysílán na kabelové televizi, jeho sledovanost by byla víc než uspokojivá.2  Skutečnost, že se seriál u NBC udržel po tři sezóny, je menší zázrak. Na druhou stranu právě skutečnost, že Hannibal byl vysílán na stanici NBC, jej činí o to více jedinečným. Na kabelové stanici by možná tolik nevynikl, ani nevyzněl tak kontroverzně. A na kontroverznosti vlastně celý seriál stojí.

Seriál skončil, příběh ale žije dál. Hannibal vždy nabízel mnoho podkladů k rozboru (viz články, které se u nás již o něm psaly3 ). Každá řada měla jinou zápletku, narativ, ale také kombinaci žánrů. První řada má formu víceméně epizodního policejního procedurálu s prvky hororu a thrilleru. Zároveň se rozvíjí vztah Willa Grahama a Hannibala Lectera. Ten byl mnohem více akcentován v druhé řadě, kde policejní vyšetřování ustupuje do pozadí. Nejdůležitějším úkolem postav je dopadnout Hannibala. Thriller převažuje nad kriminálním vyšetřováním, protože případ se stává mnohem osobnějším pro všechny postavy. Třetí řada tuto zápletku posouvá ještě dále, protože potřeba dopadnout Hannibala se stává i věcí pomsty. Postavy s dosud nejsilnějšími morálními zásadami (Alana Bloom) a zodpovědností příslušící pozici vyšetřovatele FBI (Jack Crawford) opouští od zákonů i morálky, jen aby dosáhli svého. První část třetí řady opět představuje thriller, ale stejně složitý jako každý jednotlivý vztah Willa, Alany a Jacka s Hannibalem. V druhé části řady se seriál vrací k žánru policejního procedurálu v rámci vyšetřování případu  Červeného draka.

Vyprávění ve třetí sezóně má poměrně kauzální strukturu. Je v tom cosi tradičního, ale narace se zde nedá definovat jako ta užívaná v klasické hollywoodské kinematografii, jak ji popisuje David Bordwell. Povahu oné „tradiční esence“ však nabízí samotný seriál. V první epizodě je Hannibalův svět přirovnáván k pohádce. Při prvním zhlédnutí mi toto přirovnání nedávalo smysl a zamýšlela jsem se, proč bylo užito. Důkladný rozbor syžetu a rolí, do nichž postavy spadají, mě dovedl k modelu Vladimíra Proppa, představeném v jeho díle Morfologie pohádek4. Srovnání tohoto modelu a děje vybrané sezóny Hannibala mi poskytla podklad k této analýze.

Příběh o kanibalistickém vrahovi, který si hraje na Boha, patrně nevyvolává dojem pohádkového příběhu. Rozhodně nejde o příběh pro děti, nicméně třetí řada Hannibala má v sobě skutečně mnoho pohádkového. Ne snad v atmosféře, či stylu, zato v narativní struktuře a symbolice ano. Ale pěkně od začátku.

Byl jednou jeden kanibal…

V prvním dílu se v druhé scéně objevuje flashback, jak Hannibal večeří s Abelem Gideonem. Flashback umocňuje černobílé tónování, ačkoli je každému divákovi jasné, že musí jít o minulost (odehrává se v Hannibalově domě v USA). Vedou spolu cynický dialog o kanibalismu, životě a smrti. Hannibal předkládá Gideonovi k jídlu jeho vlastní maso. Gideon odmítá jíst. Hannibal ho přesvědčuje, že pořád jíst musí, i když umírá. Gideon odpovídá:  „At this point there is absolutely nothing I have to do. But I shouldn’t spoil the fairy tale, should I? You and your little gingerbread house./V tuto chvíli už nemusím dělat vůbec nic. Ale neměl bych kazit pohádku, že? Vy a vaše perníková chaloupka.“ Hannibal reaguje prohlášením: „Let it be a fairy tale, then. Once upon a time…/Ať je to tedy pohádka. Bylo nebylo…“Barvy se vrací, sluhové v livrejích odhrnují rudé závěsy a ocitáme se na plese. Skutečně pohádkové, lehce surreálné a velmi doslovné. Na plese Hannibal tančí s Bedelií du  Maurier (Gillian Anderson), s níž utekl do Florencie, uzmul cizí identitu a žije si, jako by jej nehledala FBI. To je ta pohádka, o níž mluví Gideon. Hannibal se považuje za nepřemožitelného, za příliš nadřazeného lidstvu jako takovému, aby ho kdy mohl někdo chytit. To, že se promenáduje po večírcích a plesech a přednáší florentské smetánce o Dantem, svědčí i o jeho drzosti. Vysmívá se lidem, kteří se ho snaží dopadnout. Koketuje se svobodou, protože věří, že mu ji nikdo nemůže vzít.

h2

 Hannibal praví: „Once upon a time…“

h3

Záběr na závěsy, za nimiž se skrývá Hannibalův „pohádkový svět“…

h4 

…sluhové v livrejích odhrnují závěsy…

h5

…divák se ocitá na plese.

Svět podle Proppa

V roce 1928 vydal Vladimír Jakovlevič Propp5 práci s názvem Morfologie pohádky. Velice podrobně stanovuje obecný vzorec pro syžet pohádek, který lze volně aplikovat i na děj třetí řady Hannibala. Na předchozí dvě by se použít nedal, proto se domnívám, že právě v třetí sezóně lze vystopovat záměr ve vyprávění, či minimálně potenciál pro takovou analýzu. Propp vytváří systém 31 funkcí (činnosti posouvající děj), z nichž ne všechny musí být přítomny, nicméně musí být chronologické. Také pojmenovává jednající osoby podle jejich rolí: hrdina, škůdce, pomocník, dárce, carova dcera (dá se říci, že objekt zájmu, nemusí jít o osobu) a falešný hrdina. Některé role mohou splývat. V Hannibalovi se také role proměňují, stejně jako jejich stanoviska, a navíc být hrdinou v tomto příběhu neznamená být dobrý. Jak jsem zmínila, jde o volnou adaptaci této práce, přesto věřím v její funkčnost. Rozeberu nyní děj podle funkcí (zmiňuji jenom ty očividně přítomné).

 • Jeden ze členů rodiny opouští domov: Hannibal utíká z USA, i když jde už o minulost, protože k této události došlo na konci druhé řady.
 • Hrdinovi je něco zakázáno: Lze říct, že Willovi není doporučeno, aby vyhledával Hannibala (Jack mu ve čtvrté epizodě říká: „I know what’s coming for you, Will. You don’t have to die on me, too./Vím, co tě čeká, Wille. Nemusíš mi také umřít.“Jack pravděpodobně očekává, že se Will vydá za Hannibalem, a že sám bude pronásledován. Varuje ho nejen před Hannibalem, ale i Hannibalovými nepřáteli.)
 • Zákaz je porušen: Will se vydává hledat Hannibala. (Hannibal ostatně chce, aby ho našel, a značí svou cestu mrtvolami, tak jako Jeníček a Mařenka drobky od chleba.)
 • Škůdce se snaží vyzvídat: V tomto příběhu je škůdcem Mason Verger, prahnoucí po pomstě na Hannibalovi i Willovi. Snaží se je oba dopadnout. Rekrutuje k této akci lidi, kteří mají stejný záměr a schopnosti je najít (Alana Bloom aj.).
 • Škůdce dostává odpověď na otázku: Mason díky Alaně a komisaři Pazzimu zjišťuje, kde se Hannibal nachází.
 • Škůdce se snaží oklamat svou oběť, aby se jí zmocnil: Propp píše, že škůdce zde na sebe může brát jinou podobu. Mason si najímá italskou policii, aby se zmocnil Willa a Hannibala.
 • Oběť podléhá úskoku a tím bezděčně pomáhá škůdci: Will (a Jack) vlastně nepřítele zavedou k Hannibalovi, protože jsou sledováni.
 • Škůdce působí jednomu ze členů rodiny škodu: Mason unáší Willa a Hannibala. Mučí Hannibala.
 • Neštěstí nebo nedostatky jsou sděleny. K hrdinovi se někdo obrací s prosbou či rozkazem. Je propuštěn nebo odeslán: V tuto chvíli se do role hrdiny dostává Hannibal. Podle Proppa v této části vstupuje do děje hrdina-hledač, pokud není přítomen, mluví o hrdinech postižených, což jsou očividně Will a Hannibal. Zde se uplatňuje skupina 6: Hrdina odsouzený na smrt je propuštěn.

h6

Hannibal je propuštěn na svobodu a vrací se mu jeho „moc“.

(12) Hrdina je podroben zkoušce, čímž se připravuje na získání kouzelného prostředku nebo pomocníka: Souvisí s předchozím bodem. Margot a Alana Hannibalovi pomáhají, aby zachránil Willa a jim pomohl zabít Masona (skupina 7: prosby). Stávají se tak pomocnicemi. Za kouzelný prostředek se dá považovat nůž, který mu dají, případně samotný fakt, že jej osvobodí a tím mu navrátí jeho „moc“ (Hannibal se nejen považuje za nadčlověka, on jím tak trochu je: umí bojovat, efektivně zabíjet, má vytříbené smysly aj.).

Tady by měl následovat hrdinův bezprostřední boj se škůdcem. Jenže Masona zabíjí Margot a Alana. Hannibal zachrání Willa a odnese ho do bezpečí. To se dá považovat za úspěšný konec narativního oblouku. Lze ho ale prodloužit na celou řadu. Pokud ano, vypadalo by to takto:

(20) Hrdina se vrací: Hannibal odnese Willa k němu domů.

(21) Hrdina je pronásledován: FBI pátrá po Hannibalovi.

V následující funkci by se měl hrdina zachránit před nebezpečím, které mu hrozí. To se ale nestává, protože Hannibal se nechá dobrovolně chytit (z lásky k Willovi), takže tato funkce se vymyká. Možná právě proto, že Hannibal je antihrdina.

(25) Hrdinovi je uložen těžký úkol: V tomto bodě má hrdina prokázat své schopnosti. V rámci této analýzy je to komplikováno tím, jaký Hannibal je. Přesto se dá benevolentně říct, že skládá několik zkoušek: zkoušku trpělivosti (vězení) a zkoušku statečnosti, síly a obratnosti (dopadení Červeného draka). V Hannibalově případě by to chtělo dodat také zkoušku morálky.

(26) Splnění úkolu: Hannibal (s Willem) dopadají a zabíjí Červeného draka.

(31) Hrdina se žení a nastupuje na trůn: Nebo v tomto případě dojde k naplnění vztahu mezi Willem a Hannibalem a to svým vlastním způsobem, ale pořád se znovu shledávají jako romantický pár. Ovšem jejich společná smrt (ačkoli zde je možnost jiné interpretace) se poněkud vymyká pohádkové normě.

h10

Hannibal dostává za princeznu Willa coby odměnu za své zásluhy.

Každá Perníková chaloupka má svého kanibala

Pohádkové aluze však neobsahuje jen narativní struktura. Třetí řada obsahuje mnoho prvků, jež bezesporu patří právě do pohádek: drak (ač metaforický, nicméně o nic méně destruktivní), zámek/hrad (dům Hannibalových rodičů a Muskrat Farm), ples v první epizodě atd. Když Margot poprvé potkává Alanu, jede na koni. Margot je vskutku taková moderní princezna: její zlý bratr ji vězní na „hradě“ a odepírá ji její svobodu i seberealizaci. Alana zase ve třetí řadě mění vizáž, což souvisí i s její vnitřní přeměnou. Často nosí černou a červenou barvu, vlasy má úhledně upravené, nosí ostře červenou rtěnku. To upomíná na vzhled slavné pohádkové postavičky Sněhurky (pleť bílá jako sníh, rty rudé jako krev a vlasy černé jako eben).  Červená barva v pohádkách ve vztahu k ženám implikuje buď menstruaci, nebo ztrátu panenství, což se zde nedá použít6. Alana sice ztrácí svou nevinnost, ale v přeneseném slova smyslu. Nicméně pořád lze rudou barvu vykládat jako krev – a touhu po ni. Černá a bílá jsou pak barvy smrti.

h7

Margot coby skutečná princezna.

h8

Dům Vergerových skutečně působí jako majestátný zámek.

h9

A nechybí ani drak.

Další aluze na pohádky je obsažena v třináctém díle, když Hannibal říká Alaně: „We made a bargain for Will’s life, and then I spun you gold./Uzavřeli jsme dohodu ohledně Willova života, a pak jsem ti upředl zlato.“ To je explicitní narážka na pohádku o Rampelníkovi (v německém originále Rumpelstilzchen), kterou mimo jiné sepsali bratři Grimmové. Rampelník v pohádce uzavřel dohodu s budoucí královnou, že jí upřede zlato ze slámy, výměnou za něco, co ještě nemá. Hannibal tedy v této scéně sebe označuje jako Rampelníka.

Tato analýza samozřejmě nemůže zcela pasovat na pohádkovou formu tak, jak ji Propp popisuje, především co se postav a jejich rolí týče. Hannibal není pohádka. Třetí řada seriálu  pouze využívá syžetu, který na tento žánr odkazuje. Tento výklad má sloužit především v rozklíčování intertextuality tohoto seriálu, která je mnohovrstvá. Hannibal kombinuje mnoho žánrů, či minimálně využívá jejich prvků (horor, policejní procedurál, thriller, černá komedie atd.). Interpretace skrz Proppův model je jen další vrstvou.  Ostatně, nezve si Hannibal zatoulané oběti do své Perníkové chaloupky, aby je upekl? Nutno říct, že ale s mnohem větší elegancí než zlá čarodějnice.

 Hannibal

Tvůrce: Bryan Fuller
Scénář: Bryan Fuller, Thomas Harris
Hudba: Brian Reitzell
Kamera: James Hawkinson, Karim Hussain
Hrají: Hugh Dancy (Will Graham), Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter), Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom), Hettienne Park (Beverly Katz), Laurence Fishburne (Jack Crawford), Scott Thompson (Jimmy Price), Aaron Abrams (Brian Zeller), Kacey Rohl (Abigail Hobbs), Vladimir Jon Cubrt (Garret Jacob Hobbs), Lara Jean Chostorecki (Freddie Lounds), Gillian Anderson (Dr. Bedelia Du Maurier), Katharine Isabelle (Margot Verger), Michael Pitt & Joe Anderson (Mason Verger), Cynthia Nixon (Kade Prurnell) ad.

USA, NBC (2013–2015), 3 řady / 13 dílů, 45 minut

Použitá literatura:
Propp, Vladimír Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. H & H. Jinočany 2008. ISBN: 978-80-7319-085-9
Vaz da Silva, Francisco. Red as Blood, White as Snow, Black as Crow: Chromatic Symbolism of Womanhood in Fairy Tales. 2007

Elektronické zdroje:
Hannibal cancelled by NBC after ratings slump. The Guardian. [Online] 2015-06-22 [Citace z 2015-10-18] Dostupné z: http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/jun/22/hannibal-cancelled-nbc-after-three-seasons
Hannibal: Season Three Ratings. TV Series Finale. [Online] 2015-09-01 [Citace z 2015-10-18] Dostupné z: http://tvseriesfinale.com/tv-show/hannibal-season-three-ratings-37041/
Acuna, Kirsten. There Is A Simple Reason No One Is Watching NBC’s Excellent ‚Hannibal‘. Business Insider. [Online] 2014-07-17 [Citace z 2015-10-18] Dostupné z: http://www.businessinsider.com/why-no-one-is-watching-hannibal-2014-7

Print Friendly, PDF & Email
 1. Hannibal cancelled by NBC after ratings slump. The Guardian. [Online] 2015-06-22 [Citace z 2015-10-18] Dostupné z: http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2015/jun/22/hannibal-cancelled-nbc-after-three-seasons []
 2.  Acuna, Kirsten. There Is A Simple Reason No One Is Watching NBC’s Excellent ‚Hannibal‘. Business Insider. [Online] 2014-07-17 [Citace z 2015-10-18] Dostupné z: http://www.businessinsider.com/why-no-one-is-watching-hannibal-2014-7 []
 3. Müller, Martin. Hodiny vaření pro starší a otrlé. 25fps [2014-08-24] Online [Citace z 2015-11-30] Dostupné z: http://25fps.cz/2013/hannibal/. Feikusová, Klára. Mlčení děvčátek: Přístup k ženským postavám a reverze male gaze v seriálu Hannibal. 25fps [2015-01-18] Online [Citace z 2015-11-30] Dostupné z: http://25fps.cz/2015/hannibal-mlceni-devcatek/ . []
 4.  Propp, Vladimír Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. H & H. Jinočany 2008. ISBN: 978-80-7319-085-9 []
 5. Mimochodem, první falešné jméno, pod nímž Hannibal vystupuje, je Boris Yakov. []
 6.  Vaz da Silva, Francisco. Red as Blood, White as Snow, Black as Crow: Chromatic Symbolism of Womanhood in Fairy Tales. 2007 []

Autor

Počet článků : 26

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
Zpět nahoru