Zde se nacházíte: 25fps » TV » Lost Girl: Tajemství světa Fae

Lost Girl: Tajemství světa Fae

Lost Girl: Tajemství světa Fae

SERIÁLOVÝ TV TIP Lost Girl (2010–2015) – KRISTÝNA MICHALIČKOVÁ 

Téměř pětiletá seriálová stálice Lost Girl své působení na Showcase Television ukončila pátou sezónou 25. října minulého roku. Ačkoliv se jedná o seriál známý spíše díky vztahu dvojice postav Bo (Anna Silk) a Lauren (Zoie Palmer), jedním z jeho dalších výrazných specifik je zajímavě vybudovaný fikční svět, který je vystavěn na propojení světa lidí a světa takzvaných Fae. Tento svět zůstává lidem utajen a představuje společnost lidí s vrozenými schopnostmi, jimiž se dokáží různým způsobem živit na obyčejných lidech a jejich činnosti. Tuto zvláštní společnost odhalujeme prostřednictvím hlavní hrdinky Bo, která znenadání zjišťuje, že i ona sama je Fae, konkrétně sukuba živící se sexuální energií. Díky svým schopnostem, náklonností k lidem a odmítnutí se podřídit jakýmkoli pravidlům se stává soukromým detektivem pro zvláštní případy a to jak ve světě lidí, tak Fae. Právě díky ní jsou postupně odhalovány základní zákony, kterými se většina těchto bytostí řídí. Zápletky jednotlivých dílů jsou pak obvykle jednoduché. Bo dostane případ a pracuje na jeho vyřešení společně se svými přáteli. Lidskou Kenzi (Ksenia Solo), doktorkou Lauren, Fae policistou Dysonem (Kris Holden-Ried), Halem (K. C. Collins) a také vševědoucím Fae barmanem Trickem (Richard Howland). Přestože jednotlivé zápletky téměř nikdy nepostrádají akci, jsou často koncipované odlehčeně a s humorem, který čerpá z odkazů na známé filmy, seriály případně na známé postavy a reálné osobnosti. Tento prvek si nejvíce užijí filmoví a seriáloví znalci. Podobně jako všudypřítomné odkazy na historické události, známé mytologické bytosti a bájné příběhy.

Zákony temných a světlých

TV Goodness. Lost Girl Season Four Finale „Dark Horse“.Samotným pravidlům Fae světa podléhá přísné rozdělení Fae jedinců na temné a světlé, přičemž každý si může svoji stranu – svůj klan zvolit dobrovolně a přestože to k tomu svádí, nejedná se o rozdělení na základě negativních a pozitivních vlastností. Každému klanu pak náleží jeden vůdce, který disponuje veškerou autoritou a především přízní nejmocnějších Fae. Na straně temných je to Morrigan, na straně světlých je to Ash.

Další pravidla se pak odvíjejí od toho nejzásadnějšího, a sice udržovat svět Fae skrytý uvnitř světa lidí. Znamená to tedy, že žádný Fae nemůže před lidmi zřetelně projevit svoje specifické vlastnosti, kterými disponuje. Stejně tak je proti pravidlům párovat se mezi Fae a lidmi. Jejich soužití je postaveno ryze na vztahu otrok a jeho pán. Lidé představují potravu pro Fae a kromě toho mohou jimi být nárokováni, v horším případě plně zotročeni. Doslova převrat vnáší do tohoto uspořádání hlavní hrdinka Bo, která se o podstatě svých schopností dozvídá až v dospělosti. Okamžitě se odmítne podřídit jakýmkoli pravidlům a jako detektiv se věnuje případům jak temných tak světlých. Kromě toho se její nejbližší přítelkyní stává lidská Kenzi, přestože si ji musí kvůli bezpečí před ostatními oficiálně nárokovat. Její nezařazenost pak v průběhu sezón způsobí finální rozpad dělení klanů na temné a světlé.

Životní výhody

3Pro existenci Fae je pak zásadní infiltrace mezi lidi a živení se na nich. Podle toho se také každý Fae rozlišuje. Z pohledu taxonomie je tak možné je označit za rod dělící se na velké množství druhů. Existují tak druhy živící se štěstím nebo naopak smůlou lidí. Takoví působí například v kasinu nebo jako bankéři. Někteří se různým způsobem živí lidskými těly, například pojídají mrtvé a působí tak jako dokonalí rozkladači. Skvělý příkladem je epizoda, kdy Bo vyšetřuje s Lauren případ nemocné Halimy, která si coby Aswang (pojídač/rozkladač zemřelých lidí) uvařila polévku z člověka a způsobila si smrtelnou otravu. Samotná Bo se živí takzvaným „chi“ neboli sexuální energií, která jí zaručuje sílu a schopnost uzdravit se v případě různě vážných zranění.

Kromě těchto druhů existují také Fae měnící svoji podobu ve zvíře či v jiného člověka. V souvislosti s infiltrací do lidského světa je nejlepším příkladem postava Dysona, který se svojí schopností měnit se ve vlka vyniká jako policejní detektiv pracující jak pro lidi, tak Fae. Za nejsilnější druhy jsou považováni takzvaní Starší, jejichž schopnosti spočívají například v možnostech vynutit si pravdu a odhalit lež – Luduan, plnit přání odměnou za životní cennosti prosebníků – Norna, ovládat historii – Král krve, zvěstovat blížící se katastrofy – Nain Rouge, nebo uvalovat kletby – Šaman. Naopak za nejslabší jsou považování Avanti – hloupí Fae, u kterých se výjimečné schopnosti nerozvinuly. Nepsaným pravidlem je, že každý Fae svoji podstatu vnímá jako něco velmi osobního, na co není slušné se ptát. Společnou a zároveň další výjimečnou vlastností všech je schopnost dožívat se velmi vysokého věku. Přibližně v řádu až několika stovek let.

Využívání historie a mytologie

5Podobně jako je tomu v jiných seriálech založených na budování unikátního světa či prolínání dvou světů, přičemž jedním z nich je čistě svět lidí, i zde se v průběhu celého seriálu využívá a téměř až zneužívá reálných událostí z historie, případně mytologie. K jejich odhalení je samozřejmě nutný všeobecný přehled a znalosti diváka. Pouze takový divák tyto záměrné tendence odhalí a může je považovat za zpestřující prvek seriálu podobně jako v případě odkazů na známé osobnosti, postavy či přímo filmy a seriály.

Zapojení reálných historických událostí a mytologie do seriálu je v případě Lost Girl silně provázáno s klíčovými zápletkami v průběhu všech pěti sezón a také s postupným odhalováním světa Fae. Specifikum pak spočívá především v tom, že to, co lidé považují za mytologii, je ve světě Fae považováno za historickou událost nebo reálně existující. Považuje-li Kenzi Babu Jagu za pohádkovou postavu, ukáže se, že je to záludný druh ruské Fae. Lidské historické události jsou pak vždy spojovány s působením různých Fae druhů. Výbuch Vesuvu a zničení Pompejí je tak přičítáno druhu Cherufe. Další případy souvisí především s různými válečnými konflikty a přítomností Fae v nich.

Nejzajímavější je v tomto směru především druhá polovina čtvrté a celá pátá sezona seriálu, kdy se jako Fae objeví řečtí bohové a bohyně jako je Zeus, Héra, Hefaistos a Hádes. V seriálu jsou označováni jako Prastaří a jejich moc dalece převyšuje jiné Fae. Působivým prvkem je pak obrácení genderu u některých z těchto postav. Zatímco Héra má podobu muže, Zeus má podobu ženy. Rozdílná je také povaha těchto dvou postav, kdy Héra představuje mírnější zlo, zatímco Zeus se snaží o zničení celého světa a nastolení nového pořádku.

Také další sezóny jsou plné bájných postav a bytostí, které jsou ovšem vždy přizpůsobeny existenci Fae. Za jednu z nejzajímavějších je v tomto ohledu možné považovat buď již zmiňovanou Luduan – bytost z čínské mytologie, nebo jednu z hlavních postav – Tamsin (Rachel Skarsten). Ta představuje Valkýru. 4Tato postava primárně odkazuje na severskou mytologii a to nejen svým druhovým zařazením, ale především vlastnostmi, kterými coby Fae disponuje. V seriálu je zobrazena jako krásná žena, která ovládá umění války, umí vzbuzovat pochybnosti a provází mrtvé bojovníky do Valhally.

Pravé kouzlo Lost Girl

Prostřednictvím Fae, jejichž existence je v seriálu koncipována jako infiltrace mezi „obyčejné“ lidi, je možné zahrávat si skrze jiná pravidla s normami, jež jsou běžné pro reálný svět. Ať už se jedná o způsoby socializace, morální hodnoty nebo – a to je v seriálu jedním z dalších výrazných prvků – otázku sexuální orientace a identity jednotlivých postav.

Celkově je Lost Girl seriálem, který má rozhodně co nabídnout různým druhům publika. Bez ohledu na mnohdy snadno předvídatelné zápletky spočívá kouzlo tohoto seriálu právě v jeho schopnosti zaujmout publikum neotřelým přístupem k historii, mytologii a využíváním celé řady intertextových odkazů.

 

Lost Girl

Tvůrce: Michelle Lovretta
Kamera: David Green, Craig Wright, Joachim Martin, Anton van Rooney
Hudba: Benjamin Pinkerton
Hrají: Anna Silk (Bo), Zoie Palmer (Lauren), Ksenia Solo (Kenzi), Kris Holden-Ried (Dyson), Paul Amos (Vex), Richard Howland (Trick), K. C. Collins (Hale),Rachel Skarsten (Tamsin) a další.
Kanada, Showcase Television, 2010–2015, 5 sezón, 43 min.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 16

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru