Zde se nacházíte: 25fps » Světový film » Kniha Franz Cap

Kniha Franz Cap

Kniha Franz Cap
Na konci loňského roku vyšla v Edičním středisku JAMU publikace Hany Slavíkové Franz Cap s podtitulem Průvodce životem a dílem filmového režiséra Františka Čápa.

Vydání knihy doprovodila v březnu v Komunikačním prostoru Školská 28, nedaleko místa, kde František Čáp žil, výstava fotografií, jež potrvá do 7. dubna. Fotografie, z nichž část je použita také v čápovské publikaci, zachycují zejména natáčení filmů La ragazza della salina (1957) a Die Spur führt nach Berlin (1952). 13. 3. Hana Slavíková přečetla z knihy několik ukázek, následující večer chronologicky přiblížila Čápův život a dílo se zaměřením na zmíněné dva filmy, spolu s ukázkami z jeho tvorby.

Hana Slavíková, jejíž jméno mohou znát čtenáři z publikace Alfréd Radok mezi filmem a divadlem (AMU 2008), do níž přispěla studií o televizním filmu Šach mat, se Františku Čápovi věnuje dlouhodobě. Výstupy její činnosti však zatím byly realizovány zejména v zahraničí. V úvodu knihy autorka vysvětluje svůj přístup, který staví na dvou polohách: „Ráda bych dala čtenáři šanci jít po linii subjektivně laděného obrazu i po faktograficky koncipovaných pasážích.“ Podnětem pro beletristicky laděné pasáže psané kurzivou, v nichž se přenáší do režisérova soukromí, byly také „momenty nepostižitelné výhradně racionálními senzory“. Těmi autorka každou ze šestnácti kapitol začíná, ovšem zaujetí či fascinace Čápem je cítit z celé knihy a prolíná se často i do analytičtějších pasáží.

Slavíková postupuje chronologicky od Čápova dětství a začátků u filmu přes jeho protektorátní filmy oceněné na festivalech, útěk do zahraničí, působení v NDR, výraznou stopu, jež zanechal ve Slovinsku, kde v roce 1972 zemřel. Autorka se detailně věnuje vybraným filmům, jež režisér v zahraničí natočil – hned pět z nich (Die Spur führt nach Berlin, Vesna, Nečakaj na maj, Trenutki odločitve a La ragazza della salina) popisuje v kapitole Okamžiky rozhodnutí Ilegálním přechodem hranice vstříc špionážnímu dramatu, jež se od ostatních krátkých částí liší svou délkou. Je klíčová, protože popisuje Čápovu emigraci do NDR a pozvání do Slovinska, kde se později natrvalo usídlil.

Autorka doplnila knihu o řadu raritních, dříve nepublikovaných fotografií. Při svém pátrání se obeznámila s řadou dokumentů z archivů u nás i v zahraničí, vycházela také z výpovědí Čápových příbuzných a materiálů, jež jí poskytli. Čtenář tak má možnost dozvědět se řadu nových informací, Slavíková zároveň některé dřívější informace zkreslené médii koriguje (dopis Čápa Štěpničkové). Prostor je věnován také nerealizovaným scénářům – zde ovšem zamrzí stručnost, stejně jako v případě v podstatě neznámého půlročního Čápova izraelského intermezza. Soupis audiovizuálních děl by mohl být doplněn o dokument Urbana Arsenjuka František Čáp: Chvíle rozhodnutí (2014). Nepřehlédnutelné je upření spolurežie u filmu Ohnivé léto Václavu Krškovi.

Autorčin přístup je legitimní a v úvodu vyargumentovaný. Publikace je velkým přínosem k čápovskému bádání, přesto doufám, že jednou vznikne „nudně“ věcná, komplexní monografie, která zmapuje filmografii a vývoj stylu Františka Čápa, pokusí se doplnit řadu bílých míst a postihnout třeba i vliv, jenž měl Čáp na slovinské filmaře.

Se slovinskou tvorbou Františka Čápa v podobě trojice filmů (Vesna, Naš avto, Vrata ostaju otvorena) se budou moci seznámit diváci 19. Vsetínského filmového maratonu, který proběhne 21.-23. 4. 2017. Velmi pravděpodobně však tento rok nabídne i další možnosti setkání s dosud téměř neznámou částí filmografie tohoto režiséra.

Pro úplnost je třeba zmínit, že Čápově československé i exilové tvorbě se věnoval katalog vydaný u příležitosti rozsáhlé přehlídky režisérových filmů v kině Ponrepo, jednoduše nazvaný Čáp (NFA 2013), v němž se zahraniční tvorbě věnovaly příspěvky Marie Barešové (Jugoslávský Čáp) a autorky tohoto textu (František Čáp a slovinská kinematografie). Ovšem již v roce 2011 bylo jedno z tematických čísel online časopisu 25fps věnováno této výrazné tvůrčí osobnosti a vedle řady textů o Čápově československé tvorbě nabídlo pohled na šestici jeho jugoslávských filmů i reflexi snímku La ragazza della salina.

 

franz cap - obalkaHana Slavíková: Franz Cap. Průvodce životem a dílem filmového režiséra Františka Čápa. Vydalo Ediční středisko JAMU v roce 2016. 176 stran. Doporučená cena: 143 Kč.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 279

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
Zpět nahoru