Zde se nacházíte: 25fps » Experimentální film » LITR a jeho výstavy

LITR a jeho výstavy

REPORT: Výstavní program veletrhu autorských a uměleckých publikací LITR – Olomouc, 20.–22. září 2019 (výstavy trvají do 21. října) – JIŘÍ NEDĚLA

V předposledním zářijovém víkendu se v Olomouci uskutečnil pátý ročník knižního veletrhu autorských a uměleckých publikací LITR. Jde o událost zaměřenou na fenomén nízkonákladových knih, časopisů, komiksů, ad., ve zdejších alternativních galeriích jsou pak prezentovány umělecké projekty. Umělcům a umělkyním poskytly své prostory Vitrína Deniska, Galerie XY a Galerie XY-1, nově Galerie Véčko a výstavní obrazovky na Muzeu umění s názvem 9:16pm. A samozřejmě jezuitský konvikt, který je hlavním dějištěm veletrhu.

Vzhledem k základnímu objektu zájmu LITRu, jímž je médium knihy, se kurátoři výstav soustředí na takové umělce a umělecké počiny, které tematizují text, znakovost, přenos informace nebo vyprávění příběhu. Sérii vernisáží, jimiž v pátek 20. září 2019 LITR začal, odstartoval v Galerii XY Matěj Smetana se svou instalací 1,2,3. Jejím ústředním bodem je série číslic namalovaných červenou barvou na stěně a uspořádaných do rastru 10 x10 znaků – první řadu tvoří jedničky, druhou dvojky, poslední je věnovaný nule. Stejným způsobem jsou však uspořádány číslice ve sloupcích – první sloupec sestává z jedniček, druhý z dvojek a tak dále. Navíc je každá řada i každý sloupec věnovaný celé číselné znakové řadě od jedničky do devítky, respektive do nuly. Jak je to možné? Každý znak na sebe totiž na základě své pozice v rastru bere podvojnou grafickou podobu a skládá se z elementů typických pro dvě různé číslice. Tato logika je uplatněna v horizontální i vertikální ose a původní podobu tak mají pouze číslice procházející rastrem diagonálně z levého horního do pravého dolního rohu. Ačkoliv se to může jevit jako nezávazná sémiotická hra, ve skutečnosti pohled na tento čtvercový útvar vybízí k úvahám nad podstatou konvencializovaného znaku a nad souvislostí mezi grafickou podobou znaku a jeho matematickým denotátem. Instalaci dále doplňuje rozměrný displej digitálních hodin – i v něm je ovšem podoba číslic poněkud nekonvenční: typicky hranaté digitální číslice sestávají z antických sloupů a architrávů. V neposlední řadě doplňují celé dílo digitálně renderované obrazy  krajin, do nichž jsou tyto „antické“ číslice zasazeny, čímž vytvářejí postmoderní variaci děl romantických malířů.

Zájem o znakové systémy je patrný i ve Smetanově videu, které promítá galerie 9:16 pm. Po obrazovce se zde zleva doprava přesouvají písmena a prostředkem jejich pohybu je – chůze. Podobně jako u číslic i zde mizí původní funkce vizuálních prvků grafému, tedy základního stavebního prvku jazykového sdělení, a je nahrazena elementárním projevem života. Pomocí programu pro tvorbu počítačových her vložil Smetana písmenům schopnost učit se a replikovat se. Výsledkem je pokročilá generace, která svou chůzi zvládá vcelku obstojně. I když to je relativní – každé písmeno má totiž jinou anatomii.

To však předbíháme, k obrazovce se Smetanovým videem dospěl průvod účastníků vernisáží až o něco později. Krátce po zahájení výstavy 1,2,3 totiž byla o patro níž, v Galerii XY-1, spuštěna zvuková instalace Markéty Lisé s názvem Co myslíš. V prostoru, jehož tmu narušuje pouze několik slabě zářících pásek a občasné problikávání meotaru, se z reproduktorů nese hlas umělkyně doplněný mj. hudebními podklady skupiny Midi Lidi, jejíž je Lisá členkou. V textu, který předříkává, se autorka vrací ke svým dřívějším uměleckým projektům i k událostem každodenního života, přičemž hudba v některých momentech záměrně překrývá slova, kterým tak nejde rozumět. Dílo s autobiografickými a sebereflexivními prvky tak vyvolává mírně enigmatický, leč intenzivní dojem.

Další zastávkou vernisážového večera byla Vitrína Deniska, v níž své dílo představil student ateliéru videa brněnské FaVU Lukáš Prokop. Jeho instalace s názvem to contain (WITHIN) na první pohled budí dojem grafického designu. Plakát, jenž je do vitríny umístěn, však ve skutečnosti zobrazuje text – ten je ovšem skryt pod nánosem digitálně vytvořené, organicky působící hmoty, a tím je jeho čitelnost záměrně znemožněna.

Galerie Véčko poskytla prostor Juliáně Chomové a jejímu dílu Adventura. Sama autorka název vykládá jako odkaz na hravý rozměr své tvorby a také na dychtivou snahu odhalovat nové výrazové formy. Dílo, připomínající automatickou kresbu, je tak ve skutečnosti kresbou, která vznikla za použití široké palety běžných předmětů denní potřeby, které posloužily coby šablony.

Ačkoliv na další ročník LITRu si milovníci literatury, designu, typografie a výtvarného umění musí nyní počkat zase do příštího září, výstavy z ročníku letošního bude možné vidět ještě několik dalších týdnů.

text: Jiří Neděla
foto: Marie Meixnerová

Nadále probíhající výstavy:

Markéta Lisá: Co myslíš
Galerie XY-1, Dolní nám. 42, Olomouc
výstava 21. 9. – 21. 10. 2019
komentovaná prohlídka 17. 10. 2019, 18:00 (fb event)

kurátor: Alexandr Jančík

Matěj Smetana: 1, 2, 3
Galerie XY, Dolní nám. 42, Olomouc
výstava 21. 9. – 21. 10. 2019
kurátor: Alexandr Jančík

Matěj Smetana: ABC
9:16pm, Denisova 47, Olomouc
výstava 21. 9. – 21. 10. 2019
kurátor: Alexandr Jančík

Juliana Chomová: Adventura
Galerie Véčko, Univerzitní 6, Olomouc
výstava 21. 9. – 21. 10. 2019
kurátorka: Nela Klajbanová

Lukáš Prokop: TO CONTAIN (WITHIN)
Vitrína Deniska, Denisova 5, Olomouc
výstava 21. 9. – 21. 10. 2019
kurátor: Ateliér video FaVU

Kam dál? 9. září jsme publikovali rozhovor s Matějem Smetanou o jeho aktuální tvorbě:
Quick View: Matěj Smetana. 25fps [on-line], 9. září 2019. Dostupné z WWW: <http://25fps.cz/2019/quick-view-matej-smetana/>.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 34

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru