Zde se nacházíte: 25fps » Český film (Page 46)

Obávám se o návštěvnost náročných filmů

ROZHOVOR s ředitelem společnosti Artcam Přemyslem Martinkem - ONDŘEJ ŠÍR - Společnost Artcam patří již několik let k nejdůležitějším subjektům v tuzemské distribuční síti. Do kin přináší tzv. artové snímky, jak z evropských, tak i z asijských zemí. O historii, přítomnosti a budoucnosti Artcamu stejně jako o distribuci obecně jsme hovořili s jeho ředitelem Přemyslem Martinkem. Produkční společnost Artcam zal ...

Čtěte více

Život jako horská dráha

RECENZE - KNIHA: Dneska už se tomu směju - JAROSLAV STUCHLÝ -  Byly čtyři - nejzářivější ženské hvězdy českého filmu. Pokud opětovně propadáte jejich kouzlu při reprízách prvorepublikových či protektorátních filmů, pokud znáte paměti Lídy Baarové, dvousvazkovou biografii Nataši Gollové (Hana Vítová stále nic?!), ale dosud jste nečetli „neučesané“ memoáry Adiny Mandlové, máte příležitost. Jsou totiž znovu na ...

Čtěte více

Mlčenlivý host Evald Schorm

RECENZE - KNIHA: Mlčenlivý host Evald Schorm - PETR GAJDOŠÍK - Pokud se probereme knižní produkcí českých vydavatelů, tak i přes vcelku početnou filmovou literaturu příliš mnoho knih o českých filmových tvůrcích nenajdeme. Pominu-li herecké osobnosti, jejichž život bude patrně vždy vděčným předmětem zájmu, jsou na tom filmoví režiséři se svými monografiemi podstatně hůře. Až na knihy o některých tvůrcích pr ...

Čtěte více

Krátkometrážní tvorba Jana Švankamjera

Krátkometrážní tvorba Jana Švankamjera - JIŘÍ NEDĚLA - Tento text navazuje na článek o Janu Švankmejrovi uveřejněný v 1. čísle 25fps, v němž byla věnována pozornost především jeho celovečerním filmům, jeho přístupu k filmu a k umění obecně, a jeho pozici v kontextu české i světové kinematografie. Krátkometrážní tvorba Jana Švankmajera však vyplnila téměř třicet let jeho tvůrčího života, a od jeho celovečern ...

Čtěte více

Divná Bára aneb Diference v zobrazení postavy Báry film / originální povídka

ČESKÝ FILM - ANALÝZA - Divá Bára (r. Vladimír Čech, 1949) - AUTOR: MARIE MEIXNEROVÁ Otázkou, proč byla pro ostatní postavy v diegezi Divá Bára divná a tedy „divá“, když nám už vlastně zas až tak divná nepřipadá, a která Bára je div(n)ější: zda ta původní, povídková, nebo ta z filmu Vladimíra Čecha, se zaobírá následující text. Divná Bára  Povídka Divá Bára vzešla zpod hrotu pera slavné české obrozenecké lit ...

Čtěte více

Hlavní znaky poetiky Věry Plívové-Šimkové

PORTRÉT: Věra Plívová-Šimková – KATEŘINA LACHMANOVÁ – Tvorba Věry Plívové-Šimkové zasahuje bezmála čtyři filmové dekády, od poloviny 60. let 20. století do roku 2001, kdy natočila svůj prozatím poslední snímek Kruh. Za umělecky vrcholné období se však dá označit rozmezí let 1970−1980, v němž vytvořila celkem 6 snímků. Tyto snímky taktéž figurují jako nejcharakterističtější z hlediska její autorské poetiky. ...

Čtěte více

Pomyslná trilogie Bohdana Slámy

ANALÝZA: filmy Bohdana Slámy - IVO MICHALÍK Českým filmům bývá vytýkáno mnoho aspektů, všem jistě dostatečně známých. Za jeden z nejvýznamnějších nedostatků se považuje absence osobitého vkladu, jasně prezentovaného a pokud možno zajímavého názoru na témata v jednotlivých snímcích a potažmo v celé tvorbě daného tvůrce. O technické stránce, lépe řečeno jasně rozpoznatelném autorském rukopise až na výjimky (t ...

Čtěte více

Nenalezený Poklad Aloise Jiráska

ANALÝZA: Poklad hraběte Chamaré (r. Zdeněk Troška, 1984) - ONDŘEJ ŠÍR Historické souvislosti První středověké hrady, jejichž časem mnohdy změněnou podobu známe dnes, byly budovány na přelomu 10. a 11. století ((Křivoklát, Bezděz)) na vysokých kopcích tak, aby panstvo sídlící mezi jejich zdmi mělo přehled nad krajem, který spravovalo. Na přelomu 16. a 17. století je většina z nich opuštěna a panstvo přijímá ...

Čtěte více

Režisérům chybí Radokova pokora

ROZHOVOR s teatroložkou Evou Stehlíkovou - PETR KLEJDUS Rozhovor s přední českou teatroložkou a editorkou sborníku Alfréd Radok mezi filmem a divadlem, profesorkou Evou Stehlíkovou, o práci na stejnojmenném grantu, výsledné knize, nesplněných záměrech a v neposlední řadě o fascinaci jedním režijním stylem. Kniha Alfréd Radok mezi filmem a divadlem vychází z grantu, který jste společně s profesorem Cieslarem ...

Čtěte více

Pravdu uslyšíš ve víně

RECENZE: Svatba na bitevním poli (režie: Dušan Klein, 2008) – ONDŘEJ ŠÍR – Představte si malou moravskou vesnici obrostlou vinicemi, kde svítí slunce, farář opravuje světlo a místním konečně svítá na pořádnou událost, která se nakonec odehraje před svítáním a bez světel reflektorů. Představte si vesnici, kde sluneční paprsky barví skoro zralé víno, kde voní seno a kde taky možná kdosi dostane pár facek. Pro ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/wp-includes/random_compat/2020318-2-hh-88-p.html viva-awa.com
Zpět nahoru