Zde se nacházíte: 25fps » Téma (Page 42)

Typologie postavy a vlastnosti dílčích představitelů

TÉMA: James Bond – TOMÁŠ ZABILANSKÝ – Nejprve se podívejme na základní atributy spojené s postavou agenta 007. Přesný věk Jamese Bonda není v žádném ze snímků uveden. Pohybuje se někde na hranici třicítky a čtyřícítky. Spíše než strohý údaj je ovšem podstatný dojem, který postava budí na plátně. James Bond je mužem, který ještě neztratil atraktivní mladistvý vzhled, klukovskou hravost a umanutost a je na vr ...

Čtěte více

Hudba ve filmech s Jamesem Bondem

TÉMA: Hudba ve filmech s Jamesem Bondem – LUKÁŠ MASNER – Goldfinger. He's the man, the man with the midas touch. A spider's touch. Such a cold finger. Beckons you to enter his web of sin But don't go in. Golden words he will pour in your ear, But his lies can't disguise what you fear, For a golden girl knows when he's kissed her, It's the kiss of death from Mister Goldfinger. (...)[1] Stačí zaslechnout úvod ...

Čtěte více

Hudba v západoevropském špionážním filmu 60. let

TÉMA: Filmová hudba 60. let – JAN ŠVÁBENICKÝ – Hudební složka představuje v euro-špionážních produkcích, podobně jako v jiných specifických žánrech koprodukčních projektů, pevnou a neoddělitelnou součást filmového stylu. Struktura mnohých partitur je zkomponována z  hudebně žánrového hlediska z několika variabilních článků. Oproti angloamerickým komponistům, vycházejících často z klasického symfonického kon ...

Čtěte více

Editorial

Vážení a milí čtenáři, před Vámi „stojí“ první číslo filmového časopisu 25fps. Když pomineme pro někoho tajuplný název (vysvětlen je v článku o filmové prehistorii), vyvstane jistě otázka, proč zakládat další časopis o filmu, když jak tištěných periodik, tak internetových serverů je dostatek. Ani v nejmenším nechceme být konkurenčním hráčem, který by od ostatních časopisů odlákával čtenáře, a ani v nejmenší ...

Čtěte více

Filmové žánry – definice, typy, příklady

TÉMA: Filmové žánry – TOMÁŠ ZABILANSKÝ – Žánr lze definovat jako víceméně stálý soubor formálních a obsahových prvků existujících v rámci uměleckého – v našem případě filmového – díla. Žánr má konvenční podobu, jež je výsledkem nepřímé dohody mezi divákem a filmovými tvůrci. Divákovi je předkládán tvar, jehož vlastnosti může na základě své předchozí zkušenosti očekávat. Mezi obsahové aspekty řadíme typologi ...

Čtěte více

Hudba v západoevropském žánrovém filmu 60. – 80. let

TÉMA: Filmové žánry – JAN ŠVÁBENICKÝ – Následující text si neklade za cíl analyzovat zvolené téma výhradně z hudebního hlediska. Tento postup je spíše předmětem zkoumání muzikologie. Záměrem je navázat na tématicky kompaktní rozbor žánrové hybridizace v evropských kinematografiích stejného časového období a definovat základní hudební žánry, postupy, proudy a tendence filmové hudby v dobových „komerčních“ pr ...

Čtěte více

Typologie žánrové hybridizace v západoevropské kinematografii 60. – 80. let

TÉMA: Filmové žánry – JAN ŠVÁBENICKÝ – Úvodem bych chtěl stručně upozornit na jeden postup v následujícím textu. Vzhledem k mnohovrstevnaté a rozsáhlé oblasti ohledně žánrových hybridizací v západní Evropě se v rámci omezenosti synonym k žánrovým pojmenováním i jiným označením budou čtenáři setkávat s častým opakováním některých výrazů. Jedním z hlavních důvodů je, že jsem je nechtěl zbytečně nahrazovat jin ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru