Zde se nacházíte: 25fps » Posts tagged "48. číslo" (Page 2)

Terezínské ghetto jako mozaika příběhů a osudů

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - Transport z ráje (r. Zbyněk Brynych, 1962) - BARBORA SLEZÁKOVÁ - Tematická a stylová analýza snímku Transport z ráje V šedesátých letech začaly v československé kinematografii oproti letům předešlým vznikat filmy tematicky reflektující holocaust. ((V letech předcházejících se u nás natáčely filmy o holocaustu jen velmi sporadicky. Prakticky můžeme jmenovat jen dva celovečerní snímky s ...

Čtěte více

Boxerský zápas se smrtí

KONCENTRÁČNICKÝ FILM: Boxer a smrť (r. Peter Solan, 1962) – TOMÁŠ BŘÍZA – Drama vzniku jednoho z nejlepších slovenských filmů Boxer a smrť by samo o sobě stačilo na námět celovečerního filmu. Režisér Peter Solan, jeden z prvních absolventů pražské FAMU, měl v úmyslu tento snímek natočit už v roce 1959, avšak dlouhou dobu se mu nedařilo protlačit scénář schvalovacím procesem. Nevzdal se a adaptace stejnojmen ...

Čtěte více

Na koho Jan zapomněl?

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - ...a pátý jezdec je Strach (r. Zbyněk Brynych, 1964) - TOMÁŠ UHER - Click for the English translation of this article. Roku 1964 vznikl v režii Zbyňka Brynycha snímek …a pátý jezdec je Strach, prostřední film jeho trilogie tematizující druhou světovou válku (Transport z ráje, …a pátý jezdec je Strach, Já, spravedlnost), jak se později Brynych vyjádřil. Tentokrát na téma „tragédie jedi ...

Čtěte více

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (r. Antonín Moskalyk, TV, 1965) - RADKA CHALUPNÍKOVÁ, KRISTÝNA OSLZLOVÁ - Komparace literární předlohy a filmové adaptace (se zaměřením na genezi postav) Trojí inspirace Arnošta Lustiga Arnošt Lustig čerpal při práci na knize Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou hned z několika inspiračních zdrojů. První a zároveň stěžejní byl příběh židovské dívky, jí ...

Čtěte více

Dita Saxová – dívka, která dospěla příliš rychle

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - Dita Saxová (r. Antonín Moskalyk, 1967) - VERONIKA ZÝKOVÁ - Úvod Na základě práce s archivními prameny nastíním okolnosti vzniku filmu (včetně informací o změnách obsazení, hledání protagonistky a finančních záležitostech), dále se budu zabývat dobovou recepcí v Československu i zahraničí a ve vlastní analýze se zaměřím na styl filmu, zejména kameru a střih, a srovnání vyobrazení hlav ...

Čtěte více

Já, spravedlnost

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - Já, spravedlnost (r. Zbyněk Brynych, 1967) - BARBORA HAMALOVÁ - „Spravedlnost (lat. justitia) – mravní požadavek, aby konání naše bylo ve shodě s právem.“ Ottův slovník naučný XXIII/911 V rozhovoru pro Rudé právo z dubna 1968 mluvil Zbyněk Brynych o válce jako o čase, který hluboce zasáhl celou jeho generaci a předznamenal její život. O čase, s nímž se musí vyrovnat. Tři filmy z války ...

Čtěte více

Vliv socialistického realismu na film …a pozdravuji vlaštovky

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - ...a pozdravuji vlaštovky (r. Jaromil Jireš, 1972) - IVO MICHALÍK - „I když ve scénáři vycházím ze života a z vězeňských „škrabek“ Marušky Kudeříkové, nemá být film jejím životopisem. Osud Marušky se stal symbolem boje proti fašismu. Ani tváří v tvář násilí a nejkrutějšímu ortelu nezradila své přesvědčení. Myšlenka a čin, život a smrt vytvářejí u ní vzácnou jednotu.“ – Jaromil Jireš ( ...

Čtěte více

…a pozdravuji vlaštovky (zlomky ideologie s pozoruhodnými perutěmi)

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - ...a pozdravuji vlaštovky (r. Jaromil Jireš, 1972) - MILAN CYROŇ - Následující text se bude zabývat normalizačním filmem Jaromila Jireše ...a pozdravuji vlaštovky (1972), který považuji za pozoruhodné kinematografické dílo, ačkoli svým obsahem plně splňuje potřeby doby, v níž vznikl, a jistojistě patří k dílům s propagačně-agitačními záměry. Tomuto aspektu se budu věnovat v prvé části ...

Čtěte více

Martin Šulík

PORTRÉT: Martin Šulík - JIŘÍ VLADIMÍR MATÝSEK - Martin Šulík patří k nejvýznamnějším současným slovenským filmovým režisérům. Podle Dejin slovenskej kinematografie od Václava Macka a Jeleny Paštékové se jedná o autora, který „prerušil vel’ké mlčanie generácií“. ((MACEK, Václav. PAŠTÉKOVÁ, Jelena – Dejiny slovenskej kinatografie, s. 497)) Od generace tvůrců vzešlých z pražské FAMU, např. Juraje Jakubiska, Ig ...

Čtěte více

Když andělé vstávají z popela

TV – SUPERHRDINOVÉ: The Fades – ŠÁRKA NOVOTNÁ - Smrt může být za jistých okolností problém – nekonečný. Tedy pokud po ní „vyhasnete“. A právě  takovýmto problémem se zabývá nový seriál britské veřejnoprávní televize BBC 3 odvysílaný letošní podzim. The Fades kombinují  prvky hororu, paranormální fikce, britské teen komedie a dramatu. Hlavní hrdina, sedmnáctiletý Paul (Iain Caestecker), se svou rodinou a nej ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru