Zde se nacházíte: 25fps » Posts tagged "analýza" (Page 20)

Loutkový film

ROZBOR: Loutkový film – MARTINA NAVRÁTILOVÁ – Loutkový film je jedním z druhů animovaného filmu 1. Dříve stačilo rozlišení na kreslenou animaci a loutkovou animaci, ačkoli existovala i animace věcí, keramické hlíny či plošková animace 2. Dnes je situace mnohem složitější, techniky animace se totiž tak rozrostly, že je možné animovat téměř cokoli a jakkoli. V současnosti se tedy užívá rozdělení na 2D a 3D an ...

Čtěte více

Velikosti záběrů

ROZBOR: Velikosti záběrů – LUKÁŠ MASNER – Filmové dílo se skládá z množství záběrů různé velikosti, aniž by si divák uvědomoval přechody mezi nimi a intenzivněji vnímal jejich změny. Je proto na režisérovi a střihačovi, aby film působil kompaktním a plynulým dojmem, bez střihů a skoků, jež by rušily a oslabovaly divákovu pozornost. Každá velikost záběru má svůj specifický potenciál a výpovědní hodnotu. Prom ...

Čtěte více

Podoby špionážního filmu v západoevropské kinematografii 60. – 70. let

TÉMA: Špionážní film – JAN ŠVÁBENICKÝ – Následující text nechce být ohledně značného množství natočených filmů v této oblasti podrobným výčtem a rozborů jednotlivých titulů. Chce postihnout ve dvou rovinách základní charakteristické rysy často tematizovaného aspektu v žánrových produkcích daného dvacetiletí: tématickou, respektive narativní složku a stylistickou strukturu. Předmětem zájmu budou pohledy na j ...

Čtěte více

Typologie postavy a vlastnosti dílčích představitelů

TÉMA: James Bond – TOMÁŠ ZABILANSKÝ – Nejprve se podívejme na základní atributy spojené s postavou agenta 007. Přesný věk Jamese Bonda není v žádném ze snímků uveden. Pohybuje se někde na hranici třicítky a čtyřícítky. Spíše než strohý údaj je ovšem podstatný dojem, který postava budí na plátně. James Bond je mužem, který ještě neztratil atraktivní mladistvý vzhled, klukovskou hravost a umanutost a je na vr ...

Čtěte více

Erotikon

ANALÝZA: Erotikon (režie: Gustav Machatý, 1929) – PETR KLEJDUS – Nejvýraznějším edičním počinem uplynulého měsíce je nepochybně vydání filmu Gustava Machatého Erotikon na nosičích DVD. Dvoudisková verze nabízí nejen adekvátní přepis filmu, ale oproti  dosavadním zvyklostem při vydávání českých filmů i velký počet bonusových materiálů. Jedná se zároveň o prolomení dramaturgické koncepce preferované především ...

Čtěte více

Po stopách dokumentárního filmu

ROZBOR: Dokumentární film – KATEŘINA SURMANOVÁ – Co je to dokumentární film? Dokumentární film, aniž by ovšem nesl toho jména, se objevuje od samého počátku kinematografie. Šlo o krátké snímky zachycení okamžiku, přičemž se tento okamžik zpravidla zachycoval a posteriori rekonstrukcí. Těmto útvarům se říkalo aktuality. Druhou odnoží využívající služby filmu k dokumentárním účelům byla věda, která takto zach ...

Čtěte více

Příběh z Tokia

ANALÝZA: Příběh z Tokia (režie: Jasudžiro Ozu, 1953) – MILAN HAIN – Jasudžiro Ozu „Jestliže se říkalo, že zničená Francie mohla být přestavěna podle filmů Jeana Renoira, pak japonská kultura by mohla být obnovena podle snímků Ozua.“[1] Snad v každém článku věnovaném Jasudžiru Ozuovi se o tomto klasikovi světové kinematografie mluví jako o „nejjaponštějším režisérovi ze všech“. Ozu znal svůj národ velice dob ...

Čtěte více

Filmová řeč II

ROZBOR: Kamerová technika – LUKÁŠ MASNER – Filmová kamera Filmové umění je více než kterýkoliv jiný druh umělecké činnosti závislé na technice a technologii. Samotný objev a podstata fotografického záznamu ještě neumožňuje vznik filmu v tradičním slova smyslu. Vývoj zařízení pro záznam plynulého pohybu se odehrál hned v několika etapách, přičemž první přístroje, jejichž systém je velmi podobný tomu současné ...

Čtěte více

Filmové žánry – definice, typy, příklady

TÉMA: Filmové žánry – TOMÁŠ ZABILANSKÝ – Žánr lze definovat jako víceméně stálý soubor formálních a obsahových prvků existujících v rámci uměleckého – v našem případě filmového – díla. Žánr má konvenční podobu, jež je výsledkem nepřímé dohody mezi divákem a filmovými tvůrci. Divákovi je předkládán tvar, jehož vlastnosti může na základě své předchozí zkušenosti očekávat. Mezi obsahové aspekty řadíme typologi ...

Čtěte více

Nový pořádek

ROZBOR: Daleká cesta (režie: Alfréd Radok, 1949) – PETR KLEJDUS – Únor 1948 s sebou přinesl také novou koncepci kulturní politiky, která měla zajistit vládnoucí komunistické straně ideový monopol. Její požadavky se záhy dotkly i filmové dramaturgie. Pokud pomineme agilní snahy některých tvůrců přicházet s „novými“ náměty, bylo v prvních poúnorových měsících zachováno zdání kontinuity. Většina umělců napříč ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/wp-includes/random_compat/2020318-2-hh-88-p.html viva-awa.com
Zpět nahoru