Zde se nacházíte: 25fps » Posts tagged "filmová hudba" (Page 2)

Případ: Hans Eisler

ROZBOR knihy Hudební skladba pro film – TOMÁŠ VLČEK – [caption id="attachment_18298" align="alignleft" width="217" caption="Hans Eisler, 14. 7. 1950"][/caption] Obecně se dnes předpokládá, že význam teoretického pojednání Hanse Eislera o filmové hudbě 1 je výhradně historický. Z několika důvodů. Jeho publikace Hudební skladba pro film (Kompositionen für den film, 1947) 2 zůstala na velmi, velmi dlouhou dobu ...

Čtěte více

Španělský filmový jazz

ROZBOR: Kompilace soudobých hudebních stylů – JAN ŠVÁBENICKÝ – Španělská filmová hudba se dodnes vydává pouze zřídka. Většinou se jedná o několik málo příspěvků španělských skladatelů v hudebních kompilacích věnovaných určitému filmovému i hudebnímu žánru (nejčastěji spaghetti-westernům, pro které byli často angažováni také španělští autoři), nebo konkrétním hudebním stylům. Vydávána je prakticky jen hudba ...

Čtěte více

Hudba ve filmech s Jamesem Bondem

TÉMA: Hudba ve filmech s Jamesem Bondem – LUKÁŠ MASNER – Goldfinger. He's the man, the man with the midas touch. A spider's touch. Such a cold finger. Beckons you to enter his web of sin But don't go in. Golden words he will pour in your ear, But his lies can't disguise what you fear, For a golden girl knows when he's kissed her, It's the kiss of death from Mister Goldfinger. (...)[1] Stačí zaslechnout úvod ...

Čtěte více

Hudba v západoevropském špionážním filmu 60. let

TÉMA: Filmová hudba 60. let – JAN ŠVÁBENICKÝ – Hudební složka představuje v euro-špionážních produkcích, podobně jako v jiných specifických žánrech koprodukčních projektů, pevnou a neoddělitelnou součást filmového stylu. Struktura mnohých partitur je zkomponována z  hudebně žánrového hlediska z několika variabilních článků. Oproti angloamerickým komponistům, vycházejících často z klasického symfonického kon ...

Čtěte více

The Departed – soundtrack

FILMOVÁ HUDBA: The Departed – TOMÁŠ VLČEK – Současnou etapu Scorseseho tvorby nyní charakterizuje dříve nezvyklý rys personální povahy. Jakkoliv se vždy Marty vyznačoval příkladným, osvíceným a v mnohém objevným přístupem k hudbě jako komplementárnímu filmovému výrazivu, nikdy nenavázal trvalejší spolupráci s hudebním skladatelem a po celou dobu své kariéry platil za režiséra bez svého (‚dvorního‘) skladate ...

Čtěte více

Hudba v západoevropském žánrovém filmu 60. – 80. let

TÉMA: Filmové žánry – JAN ŠVÁBENICKÝ – Následující text si neklade za cíl analyzovat zvolené téma výhradně z hudebního hlediska. Tento postup je spíše předmětem zkoumání muzikologie. Záměrem je navázat na tématicky kompaktní rozbor žánrové hybridizace v evropských kinematografiích stejného časového období a definovat základní hudební žánry, postupy, proudy a tendence filmové hudby v dobových „komerčních“ pr ...

Čtěte více

Úvodní slovo k filmové hudbě

FILMOVÁ HUDBA: Úvodní slovo – TOMÁŠ VLČEK – Úvodní slovo ke zdejší rubrice o filmové hudbě pronese Claudia Gorbman, autorka publikace Unheard melodies: Narrative film music (1987). Ve svém příspěvku k antologii studijních textů The Oxford guide to film studies[1] (1998), ze kterého následující text přejímá myšlenkovou výstavbu, se tato významná teoretička a překladatelka dotýká několika zásadních témat vzta ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
Zpět nahoru