Zde se nacházíte: 25fps » Posts tagged "koncentráčnický film"

Dita Saxová – The Girl Who Grew Up Too Fast

ANALYSIS: Dita Saxová (d. Antonín Moskalyk, 1967) – VERONIKA ZÝKOVÁ – translated by DANIELA VYMĚTALOVÁ – Původní analýza v češtině je zde. / The original analysis in the Czech language can be found here. Introduction Using archived sources, I will outline the circumstances surrounding the making of the film, including information on the changes in casting, the quest for the main protagonist and financial is ...

Čtěte více

Finále Plzeň: Stigmata holocaustu

FESTIVAL: Finále Plzeň (26. dubna - 2. května 2015) přinese sekci Stigmata holocaustu - 28. ročník filmového festivalu Finále Plzeň, který proběhne od 26. dubna do 2. května 2015 v plzeňské Měšťanské besedě, bude v rámci doprovodného programu promítat i v unikátních rekonstruovaných Loosových interiérech v Bendově ulici v Plzni. Tématem bude holocaust a antisemitismus v sekci s názvem Stigmata holocaustu. P ...

Čtěte více

Whom Did Jan Forget?

ANALYSIS: And the Fifth Rider is Fear (d. Zbyněk Brynych, 1964) – TOMÁŠ UHER – Translation: TOMÁŠ KOMÍNEK – Původní článek v češtině je zde. / The article in Czech language can be found here. The movie And the Fifth Rider is Fear (...a pátý jezdec je Strach), directed by Zbyněk Brynich, was created in 1964 as the middle part of his trilogy subjected with the matters of the Second World War (Transport z ráje ...

Čtěte více

Koncentráčnický film

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - Editorial – VERONIKA ZÝKOVÁ, BARBORA SLEZÁKOVÁ –  V tomto čísle si můžete přečíst devět textů věnovaných konkrétním osmi titulům ((Viz seznam s odkazy níže. Dříve jsme se věnovali rovněž snímkům Noční host (v kontextu čs. ŠÚ filmů, od předlohy k samotnému filmu) a Daleká cesta (snímek v kontextu Radokovy tvorby).)) tzv. koncentráčnického filmu, tedy poměrně rozsáhlé oblasti české a sl ...

Čtěte více

Holocaust ukrytý v chaosu

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - Daleká cesta (r. Alfréd Radok, 1948) – JANA JEDLIČKOVÁ –  Daleká cesta Alfréda Radoka patří mezi klenoty československé kinematografie a spolu s dalšími tituly se řadí mezi tzv. koncentráčnické filmy, tj. snímky, které zpracovávají téma holocaustu a koncentračních táborů během druhé světové války. Radokův film je ale pouze fragmentem původního záměru režiséra a autora námětu Erika Kol ...

Čtěte více

Terezínské ghetto jako mozaika příběhů a osudů

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - Transport z ráje (r. Zbyněk Brynych, 1962) - BARBORA SLEZÁKOVÁ - Tematická a stylová analýza snímku Transport z ráje V šedesátých letech začaly v československé kinematografii oproti letům předešlým vznikat filmy tematicky reflektující holocaust. ((V letech předcházejících se u nás natáčely filmy o holocaustu jen velmi sporadicky. Prakticky můžeme jmenovat jen dva celovečerní snímky s ...

Čtěte více

Boxerský zápas se smrtí

KONCENTRÁČNICKÝ FILM: Boxer a smrť (r. Peter Solan, 1962) – TOMÁŠ BŘÍZA – Drama vzniku jednoho z nejlepších slovenských filmů Boxer a smrť by samo o sobě stačilo na námět celovečerního filmu. Režisér Peter Solan, jeden z prvních absolventů pražské FAMU, měl v úmyslu tento snímek natočit už v roce 1959, avšak dlouhou dobu se mu nedařilo protlačit scénář schvalovacím procesem. Nevzdal se a adaptace stejnojmen ...

Čtěte více

Na koho Jan zapomněl?

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - ...a pátý jezdec je Strach (r. Zbyněk Brynych, 1964) - TOMÁŠ UHER - Click for the English translation of this article. Roku 1964 vznikl v režii Zbyňka Brynycha snímek …a pátý jezdec je Strach, prostřední film jeho trilogie tematizující druhou světovou válku (Transport z ráje, …a pátý jezdec je Strach, Já, spravedlnost), jak se později Brynych vyjádřil. Tentokrát na téma „tragédie jedi ...

Čtěte více

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou (r. Antonín Moskalyk, TV, 1965) - RADKA CHALUPNÍKOVÁ, KRISTÝNA OSLZLOVÁ - Komparace literární předlohy a filmové adaptace (se zaměřením na genezi postav) Trojí inspirace Arnošta Lustiga Arnošt Lustig čerpal při práci na knize Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou hned z několika inspiračních zdrojů. První a zároveň stěžejní byl příběh židovské dívky, jí ...

Čtěte více

Dita Saxová – dívka, která dospěla příliš rychle

KONCENTRÁČNICKÝ FILM - Dita Saxová (r. Antonín Moskalyk, 1967) - VERONIKA ZÝKOVÁ - Úvod Na základě práce s archivními prameny nastíním okolnosti vzniku filmu (včetně informací o změnách obsazení, hledání protagonistky a finančních záležitostech), dále se budu zabývat dobovou recepcí v Československu i zahraničí a ve vlastní analýze se zaměřím na styl filmu, zejména kameru a střih, a srovnání vyobrazení hlav ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

sex toy in india
Zpět nahoru