Zde se nacházíte: 25fps » Posts tagged "Lukáš Masner" (Page 2)

Střih – montáž

ROZBOR: Střih – LUKÁŠ MASNER – Profese střihače pochopitelně nespočívá pouze v mechanické skladbě jednotlivých záběrů. Dobrý střihač může v natočeném materiálu nacházet zcela nové významy a souvislosti. Ačkoliv je režisérovou povinností uvažovat o střihové skladbě již ve fázi natáčení, teprve vlastní montáž – na základě vztahů záběru k celku, rytmu, uspořádání atd. – odkrývá často nový a bohatší potenciál, ...

Čtěte více

Wally Pfister

PORTRÉT: Wally Pfister – LUKÁŠ MASNER – „Nejpodstatnější věc, kterou se musí každý kameraman naučit, je sloužit příběhu. Technickou zručnost, cit pro světlo a vše ostatní si člověk osvojí časem díky zkušenostem.“ Wally Pfister Práce filmových kameramanů bývá reflektována jen velmi zřídka. Kvality vizuální stránky filmu se často kladou do souvislosti s osobou režiséra a podceňuje se tak umělecký přínos samot ...

Čtěte více

Pohyby kamery

ROZBOR: Pohyby kamery – LUKÁŠ MASNER – Pohyb kamery – ryze specifický prvek filmového umění, který prošel v dějinách kinematografie výraznou proměnou. V počátcích byla kamera ještě statická, zabírala prakticky celou scénu a výsledný pohled tak v mnohém odpovídal pohledu, který zažívá divák na divadle. Postupně si však tvůrci začali uvědomovat přednosti filmového vyprávění, osvobodili kameru od statičnosti a ...

Čtěte více

Velikosti záběrů

ROZBOR: Velikosti záběrů – LUKÁŠ MASNER – Filmové dílo se skládá z množství záběrů různé velikosti, aniž by si divák uvědomoval přechody mezi nimi a intenzivněji vnímal jejich změny. Je proto na režisérovi a střihačovi, aby film působil kompaktním a plynulým dojmem, bez střihů a skoků, jež by rušily a oslabovaly divákovu pozornost. Každá velikost záběru má svůj specifický potenciál a výpovědní hodnotu. Prom ...

Čtěte více

Hudba ve filmech s Jamesem Bondem

TÉMA: Hudba ve filmech s Jamesem Bondem – LUKÁŠ MASNER – Goldfinger. He's the man, the man with the midas touch. A spider's touch. Such a cold finger. Beckons you to enter his web of sin But don't go in. Golden words he will pour in your ear, But his lies can't disguise what you fear, For a golden girl knows when he's kissed her, It's the kiss of death from Mister Goldfinger. (...)[1] Stačí zaslechnout úvod ...

Čtěte více

Filmová řeč II

ROZBOR: Kamerová technika – LUKÁŠ MASNER – Filmová kamera Filmové umění je více než kterýkoliv jiný druh umělecké činnosti závislé na technice a technologii. Samotný objev a podstata fotografického záznamu ještě neumožňuje vznik filmu v tradičním slova smyslu. Vývoj zařízení pro záznam plynulého pohybu se odehrál hned v několika etapách, přičemž první přístroje, jejichž systém je velmi podobný tomu současné ...

Čtěte více

The Fountain

RECENZE: Fontána (režie: Darren Aronofsky, 2006) – LUKÁŠ MASNER – Lze dosáhnout nesmrtelnosti? Stojí za ní bojovat? Dokáže láska překlenout i smrt? Režisér Darren Aronofsky převedl na plátno své úvahy o životě a smrti. Vizuální poema o umírání, o ztrátě a o lásce, která bude žit navždy. Příběh začíná v 16. století ve Španělsku. Na pověření královny Isabely putuje conquistador Tomas do Nového světa, kde má n ...

Čtěte více

Filmová řeč

ROZBOR: Filmový materiál, filmové formáty – LUKÁŠ MASNER –   Filmový materiál Filmová surovina je, i navzdory závratnému vývoji digitálních technologií, stále nejvyužívanějším záznamovým médiem. Objevují se sice spekulace o postupném zániku klasického filmu, nicméně početná řada tvůrců – mezi nimi kupříkladu Steven Spielberg – neustále proklamuje tradiční formát s odvoláním na jeho specifické vlastnost ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru