Zde se nacházíte: 25fps » Rozhledy » Současná německá denní mýdlová opera v kontextu LGB subkultury

Současná německá denní mýdlová opera v kontextu LGB subkultury

SERIÁL: QUEER – Současná německá denní mýdlová opera v kontextu LGB subkultury – JANA JEDLIČKOVÁ –

Současná euro-americká seriálová produkce bez nejmenších pochyb trpí ve většině případů výraznou stereotypizací a snahou posunout LGBT subkulturu do úrovně heteronormativního mainstreamu. Část LGBT subkultury usiluje o totéž.

Výhodou mainstreamu je jeho široká působnost. Identity, které se do této části kultury dostanou a podaří se jim v něm setrvat, se stanou obecně přijímanými a jsou považovány za tzv. „normální“. Nejsou již tedy ve společnosti pokládány za jakousi odchylku od normy, tedy deviaci v neutrálním smyslu slova. Na druhou stranu má mainstream ale také své nevýhody. Tou největší je patrně ztráta kontroverze, kritické síly, která dává jakékoli identitě sílu a možnost bojovat za změnu. Z identity se postupem času stane obecně přijímaný stereotyp, který je velice obtížné změnit.

Sexuální menšiny jsou vyobrazovány v heteronormativních rámcích a jakékoli vybočení je opět posuzováno jako nežádoucí odchylka od heterosexuální normy. Zdá se ale, že část německé seriálové produkce našla ono místo v televizním světě fikčního seriálu a série, kde probíhá hrana mezi mainstreamem a kontroverzními LGBT tématy a identitami.

LGB postavy a zápletky v německé soap opeře

Převážná většina německých seriálů nemá žádné LGBT postavy nebo plní jen okrajové funkce. Existují ale tři velice výrazné výjimky, které německou mýdlovou operu posouvají na zcela jinou úroveň než zbytek euroamerické seriálové produkce.

Jedná se o denní mýdlové opery Verbotene Liebe[1] (ARD/Das ERSTE), Alles was zählt[2]/Na čem záleží (RTL) a Gute Zeiten, Schlechte Zeiten[3] (RTL). Verbotene Liebe (VL) je produktem veřejnoprávní německé televize ARD/Das ERSTE a vysílá se od 18:00 hod ve všední dny (tedy od pondělí do pátku). Alles was zählt (AWZ) a Gute Zeiten, Schlechte Zeiten (GZSZ) jsou produkty stanice RTL a vysílány jsou po sobě taktéž ve všední dny, AWZ v 19:05 hod a GZSZ od 19:40 hod, tedy obě soap opery v prime time vysílání.

VL vznikla v roce 1995 a od svého počátku obsahuje lesbické a gay postavy[4], které byly zobrazovány v podobném duchu jako v současnosti (viz dále). Od roku 2007 se narativní linie soustředí kolem postavy bisexuálního Olivera Sabela (Jo Weil) a nevyoutovaného boxera Christiana Manna (Thore Schölermann), který měl v září 2008 v rámci seriálu coming out. Od té doby působí dvojice ve VL jako jeden ze stálých párů. Další do nedávna aktuální dvojicí byly lesbické postavy Carla von Lahnstein (Claudia Hiersche), která účinkuje v seriálu již několik let, a Stella Mann (Anne Wis). Obě herečky opustily seriál v epizodě 3503, 10. listopadu 2009 jako stálý a šťastný pár.

AWZ se začala vysílat roku 2006. Také tato soap opera od začátku pracovala s gay postavou, tentokrát krasobruslaře Romana Wilda (Dennis Grabosch). Nejprve byl spíše epizodní postavou, posléze se stal jednou z klíčových vedlejších postav a v současné době je součástí jedné z hlavních narativních linií seriálu. Na obrazovce měl krátce vztah s britským choreografem Andrewem a od roku 2007 se scenáristé soustředí na vztah Romana Wilda a hokejisty, modela a krasobruslaře Denize Öztűrka (Igor Dolgatschew), který si v seriálu prošel coming outem, ale vztah s Romanem nevydržel a projevily se Denizovy bisexuální tendence. Tvůrci pořadu se nechaly po rozchodu televizní dvojice slyšet, že tato situace je konečná. Nicméně na počátku roku 2009, patrně i pod vlivem vzrůstající obliby gay páru Olivera a Christiana z Verbotene Liebe u nejen německých fanoušků[5], scenáristé změnili přístup. Od 29. září 2009 se gay dvojice Roman Wild a Deniz Öztűrk zařadila mezi další stabilní gay dvojice v německém seriálu.

GZSZ jsou poslední zmiňovanou německou mýdlovou operou. RTL produkuje pořad od roku 1992. V roce 2005 byla do příběhu zakomponována lesbická narativní linka Franzi Reuter (Jasmin Weber) a Pauly Rapf (Josephine Schmidt). V roce 2008 byla krátce do vysílání zařazena dvojice Lennyho Cöstera (Alexander Becht) a Carstena Reimanna (Felix Isenbűgel), ale jednalo se spíše o epizodní zápletku. Na podzim 2009 scenáristé obnovili vztah Lennyho a Carstena a do tvorby jejich příběhu zapojili i samotné diváky. V současné době je postava Lennyho před veřejným coming outem.

Na pomezí mainstreamu a kontroverze

Výše jmenované německé denní soap opery splňují celou řadu stereotypního zobrazování lesbických a gay postav. Jiné než LG identity se v seriálech nevyskytují, až na výjimku postavy Andrewa (černý Brit) a Denize (německý Turek) z AWZ se jedná o postavy bílé pleti a německé národnosti. Výrazné jsou asimilační snahy – postavy nejsou vykreslovány jako příliš odlišné od heterosexuálů (fyzicky, psychicky, svými zájmy, problémy…). Zápletky svým obsahem naplňují klasická dramata mýdlové opery.

Na druhou stranu se ale výrazně vymykají mnoha prvky, které se v jiných euro-amerických fikčních pořadech téměř nevyskytují. Prvním, nikoli však více nebo méně významným prvkem jsou postavy explicitních bisexuálů Olivera Sabela (VL) a Denize Öztűrka (AWZ), kteří jsou vnímáni okolím a sebou samými jako bisexuálové. Nejedná se tedy o „únikovou“ strategii scenáristů.[6] Postavy ve všech těchto soap operách mají vlastní soukromý život, plný zájmů a vztahů s jinými homosexuálními nebo heterosexuálními členy fiktivní společnosti. Sex, erotika a jiné intimní projevy náklonnosti jsou zobrazovány zcela explicitně, ve stejném časovém poměru a naprosto stejným způsobem jako u heterosexuálních párů (v rámci TV pořadu). Zejména při zobrazování sexu vystupuje do popředí výrazná objektivizace mužského těla. Vztahy jsou dlouhodobé a s drobnými vzlety a pády stabilní, přičemž nekončí coming outem postav/y (jako je tomu u ostatních heteronormativních evropských a amerických seriálových a sériových produkcí, včetně české).

Vztah dvou postav na scéně je propracovaný do nejmenších detailů, které jsou v rámci komplexního obrazu scény klíčové. Důraz je kladem zejména na detailní mimiku a gestikulaci a vzájemné doteky, i když jsou postavy zabírány v rámci backgroundu. Klíčový je také oční kontakt dvou postav, které mají milostný nebo intenzivně přátelský vztah, v rámci jednoho záběru, scény nebo sekvence. Tato hra s detaily je u euro-amerických heteronormativních seriálů a sérií (na poli zobrazování vztahů LGBT identit) velice vzácná. Jsou to právě tyto detaily, které vytvářejí „realističnost“ milostného vztahu.

LG postavy nejsou zdrojem humoru, ani nejsou nijak zesměšňovány. Feminizace, maskulinizace a hyperbolizace typická pro rané období zobrazování gayů a leseb je zde minimální, spíše souvisí s povahou postavy jako jednotlivce než jako charakterizace gaye a lesby. Na druhou stranu se ale v narativu seriálu objevují témata přímo související s gay a lesbickou komunitou jako např. zločiny z nenávisti, gay bashing, homofobie… Seriál AWZ začal v listopadu 2009 reflektovat i LG komunitu, resp. její specifické akce. V rámci seriálové zápletky se postavy Romana a Denize připravují na účast v krasobruslařské soutěži na Gay Games v roce 2010.

Alles was zählt a Verbotene Liebe ve virtuálním prostoru sociálních sítí

LGBT narativní linie a postavy jsou v TV vysílání stále poměrně vzácné. Jejich šíření v rámci veřejného mediálního a tím pádem také kulturního prostoru napomáhá čím dál tím více internet, resp. fanoušci prostřednictvím virtuálních sociálních sítí. Do povědomí diváka se tak dostávají často televizní produkty, narativní linie a postavy, se kterými by se nikdy nemohli setkat na TV obrazovkách médií, která jsou dostupná v zemi jejich bydliště. Ba co víc, stává se, že díky nebývalému zájmu fan skupin dochází zpětně k ovlivňování TV produkce.

Například narativní linie Olivera a Christiana ze seriálu Verbotene Liebe si získala nebývalou oblibu u fanoušků z celého světa zejména prostřednictvím sociálních internetových sítí, hlavně portálu YouTube. Jejich příběh je fanoušky vystříháván ze seriálu, umísťován na YT portál a doplňován anglickými a jinými cizojazyčnými titulky. Patrně nejvíce fanoušků zaznamenali tvůrci VL v Kanadě, kde se seriál nikdy před tím nevysílal. I díky této nezvyklé interakci zakoupila kanadská a americká TV práva na vysílání Verbotene Liebe. Sama televize Das ERSTE vytvořila pro fanoušky Oliana/Chrolliho (fanouškovské označení dvojice Olivera a Christiana) na internetu vlog[7] zaměřený speciálně na tuto narativní linii. Jedna jeho část je dokonce převedena pro neněmecké diváky do angličtiny.

Obdobné obliby se dostalo i seriálům Alles was zählt a Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Tvůrci poslední jmenované mýdlové opery dokonce vyhlásili na internetu soutěž o nejlepší fanouškovské video na téma coming out Lennyho, kterým se pravděpodobně budou v rámci následného seriálového děje inspirovat.


Zdroje

Das Erste. Dostupné z: www.daserste.de

Der Blog von Christian und Oli. Dostupné z: www.chrolli.de

RTL. www.rtl.de

The Internet Movie Database. Dostupné z: www.imdb.com

Verbotene Liebe Fanpage. Dostupné z: www.vl-fanpage.de

Wikipedia, The Free Encyklopedia. Alles was zählt. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Alles_was_z%C3%A4hlt

Wikipedia, The Free Encyklopedia. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Gute_Zeiten,_schlechte_Zeiten

Wikipedia, The Free Encyklopedia. Verbotene Liebe. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Verbotene_Liebe

YouTube. Dostupné z: www.youtube.com


[1] Internetové vysílání mýdlové opery Verbotene Liebe je dostupné na webových stránkách Das ERSTE (http://mediathek.daserste.de/daserste/servlet/content/3457010?pageId=487872&moduleId=439104&categoryId=&goto=1&show=) nebo na portálu YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=DMd1dKqqWRI&feature=fvw), kam fanoušci seriálu umísťují vystřižené části s dvojicí Olivera a Christiana nebo Carly a Stelly (http://www.youtube.com/watch?v=Tn-APoHkkww&feature=related).

 

[2] Alles was zählt je taktéž přístupné na internetovém portálu YouTube (i v otitulkované verzi: http://www.youtube.com/watch?v=FZs-Y4P__m4 / http://www.youtube.com/watch?v=PhdeyhWk8lA), stejně jako na webových stránkách stanice RTL (http://rtl-now.rtl.de/alles-was-zaehlt.php).

[3] Výňatky ze seriálu Gute Zeiten, Schlechte Zeiten jsou taktéž na serveru YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=dHptDf4GBK0).

[4] Jedná se zejména o postavy Toma Seiferta (Kay Böger), Ulricha „Ulliho“ Prozeskiho (Andreas Stenschke), Olivera Sabela (Jo Weil), Christiana Manna (Thore Schölermann), Carly von Lahnstein (Claudia Hiersche), Hanny Novak (Katharina Schmaltz), Susanne Brandner (Claudia Scarpatetti) a Stelly Mann (Anne Wis).

[5] Narativní linie Olivera a Christiana ze seriálu Verbotene Liebe si získala nebývalou oblibu u fanoušků z celého světa zejména prostřednictvím sociálních internetových sítí, hlavně portálu YouTube. Jejich příběh je fanoušky vystříháván ze seriálu, umísťován na YT portál a doplňován anglickými a jinými cizojazyčnými titulky. Patrně nejvíce fanoušků zaznamenali tvůrci VL v Kanadě, kde se seriál nikdy předtím nevysílal. I díky této nezvyklé interakci zakoupila kanadská a americká TV práva na vysílání Verbotene Liebe.

[6] Obvykle bývá bisexualita využívána jako únikový prostředek z hlediska směřování narativní linie v seriálu nebo sérii. LG postavy a témata, která nemají dostatečnou diváckou podporu nebo mají přímo negativní ohlas jsou často „přeměněny“ na heterosexuální jedince, a nebo je narativně silně podpořen heterosexuální vztah. Dnes již klasickým příkladem je postava Stevena Carringtona (Jack Coleman / Al Corley) z amerického seriálu Dynastie.

[7] Vlog zaměřený na dvojici Olivera a Christiana ze seriálu Verbotene Liebe: http://www.chrolli.de/

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 77

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru