Zde se nacházíte: 25fps » Aktuality » V Olomouci to vře. A nezávislá galerie volá o pomoc!

V Olomouci to vře. A nezávislá galerie volá o pomoc!

Benefiční aukce na podporu Galerie XY – sobota 14. prosince 2019 – Galerie XY, Olomouc – www.xyolomouc.com/ aukce –

Pokud jste v poslední době sledovali kulturní dění v Olomouci, mohli jste zaznamenat překvapivé vření v souvislosti s otevřením „exekutorské“ galerie Telegraph (17. 11.), nebo udílením nejprestižnějšího ocenění pro výtvarné umělce v ČR – Ceny Jindřicha Chalupeckého (6. 12.) – kdy byla na sociálních sítích oficiálním kanálům města vytýkána nedostatečná mediální podpora takovéto zásadní kulturní akce celonárodního významu, vůbec poprvé díky iniciativě platformy PAF a Společnosti CJCH pořádané v Olomouci v kině Metropol a živě přenášené Českou televizí, na úkor mikulášských punčů, a samotným Olomoučákům pak ignorance a nezájem o kulturu obecně, ba až kulturní diletantství. 1

Proti tomu stojí neustávající snahy nezávislých platforem (jejichž existence už sama o sobě staví toto „diletantství“ na pravou míru), které se zuby nehty snaží v Olomouci prezentovat současnou progresivní kulturu a výtvarné umění za cenu mizerných podmínek a mnohdy mizivých ohodnocení. Jejich motivací je hlad veřejnosti, nebo alespoň jejího nezanedbatelného segmentu, po skutečně kvalitním kulturním programu v univerzitním městě. Zdá se ale, že jim pro podobné aktivity bytostně chybí potřebná podpora; místo kultivování kulturních a etických hodnot občanů je lobováno za vítězství konzumu, populismu a komerce. To se mj. odráží i v typu akcí, které jsou podporovány z veřejných zdrojů, a z výše podpory, jež se dostává neziskovým kulturním organizacím, jež se snaží suplovat role institucí, často z pocitu osobní společenské odpovědnosti.

Podobný je i příběh Galerie XY, která se ve městě, kde pomalu ale jistě začíná kulturní dění tvarovat nechvalně známý ředitel Exekutorského úřadu v Přerově, rozhodla v existenční tísni hledat pomoc u těch, kvůli kterým vkládá tolik energie do svého provozu – do samotných občanů, jinými slovy do každého jednoho z nás.

Ukažte těm, kdo o tom pochybují, že kultura pro nás v Olomouci smysl, a že stojíme o to, aby v ní fungovaly nezávislé galerie současného umění!“ Píší na svém instagramu. A jedním dechem dodávají: „Galerie XY potřebuje naléhavě Vaši pomoc!

Na pomoc Galerii XY

V sobotu 14. prosince 2019 od 18 hodin proběhne v Galerii XY na Dolním náměstí v Olomouci benefiční aukce současného výtvarného umění. Jde o mimořádnou událost, kterou provozovatelé neziskové galerie v krajském městě reagují na neočekávaný schodek finančních prostředků.

Galerie XY vznikla v roce 2017 z iniciativy olomouckých nezávislých kurátorů a provozovatelů výstavních prostor, off-spaceů a alternativních galerií jako snaha o službu veřejnosti v krajském městě a vytvoření stálého výstavního prostoru pro prezentaci současného umění. Význam galerie přitom není malý. Jde o jedno z mála míst na Olomoucku, které se soustavně věnuje prezentaci multimediálního a digitálního umění, videoartu, zvukovým instalacím, konceptuálnímu umění a architektuře.

„Věříme, že uspořádání aukce současného výtvarného umění nám pomůže pokrýt některé provozní náklady galerie, jejíž chod je jinak primárně financován z veřejného rozpočtu. Provoz galerie v centru Olomouce na nezanedbatelné ploše 101 m2 je ekonomicky náročný, a Galerie XY bohužel letos nezískala prostředky v dostatečné míře,“ uvedl Jan Žůrek, ředitel DW7 o.p.s., která chod galerie provozně zaštiťuje.

Galerie se proto obrátila s prosbou o podporu na současné vizuální umělce, mecenáše a sběratele současného umění a především na nejširší veřejnost.

Poskytnutím uměleckých děl do aukce vyjádřili svou podporu galerii etablovaní čeští umělci, významní tvůrci střední generace i talentovaní začínající tvůrci Tomáš Javůrek & Barbara Trnková (&), (c) merry, Magdalena A. Turzová, AKA47 (Andrea Pekárková), David Bartoš, Pavla Baštanová, Monika Beková, Nela Britaňáková, Radek Brousil, Radek Čák, Jakub Čermák, Jakub Čuška, Tereza Darmovzalová, Kateřina Dobroslava Drahošová, DUMB, Martin Fišr, Dominik Gajarský, Aimee Zia Hasan, Vladimír Havlík, Jakub Jansa, Adéla Janská, Valentýna Janů, David Jedlička, Martin Kohout, Ondřej Kotrč, Petr Krátký, Patrik Kriššák, Martin Kyrych, Naďa Máčalová, Jiří Neděla, Lubomír Otisk, Anna Boček Ronovská, Jiří Sedlák, Matěj Smetana, Juraj Sosna, Roman Štětina, Jindřich Štreit, Petr Švolba… a další. Celkem se sešla více než sedmdesátka dražených děl rozmanitých žánrů a cenových relací, od malby, fotografie a objektů po nová média, textilní práce či autorské tetování. Výsledná skladba nabízených děl má podle galeristky Moniky Bekové uspokojit profesionální sběratele i širší veřejnost. Ostatně předvánoční termín aukce přímo vybízí k nákupu vánočních dárků, kterými se letos, jak pořadatelé doufají, pro řadu kulturně smýšlejících lidí může stát současné umění.

Držíme palce, aby událost u olomoucké veřejnosti „nevyšuměla“ podobně jako prestižní umělecká cena v úvodu článku.

Olomouc si určitě zaslouží víc, než aby současné progresivní umělecké formy prezentovala jediná kunsthalle. Vstup do níž navíc velké části olomouckých občanů neprodyšně uzavírají morální a etické zábrany.

Věnujte jako vánoční dárek současné umění a přispějte k udržení Galerie XY.

__________________________________________________
Benefiční aukce na podporu Galerie XY
mimořádná aukce současného výtvarného umění

sobota 14. prosince 2019,
Dolní náměstí 23/42, Olomouc

showroom: 14:00–17:30
aukce: 18:00

katalog dražených děl: www.xyolomouc.com/aukce

Prosíme o potvrzení účasti předem:
RVSP galerie@xyolomouc.com

FB událost

Pokud nechcete zrovna kupovat umění, ale galerii byste rádi podpořili, můžete tak učinit zde.

Print Friendly, PDF & Email
 1. Diskuzi vyvolal příspěvek uživatele facebooku Mliko Piko ve skupině Milujeme Olomouc ze de 7. 12. 2019: „Kulturní Olomouc? Ne díky, raději čerty a punč“, který si zde dovolím ocitovat: „Včera v olomouckém Kino Metropol proběhlo slavnostní vyhlášení jubilejního 30. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého. Nejprestižnější tuzemská umělecká událost se v Olomouci setkala s minimálním ohlasem. Statutární město Olomouc nechalo tuto jedinečnou příležitost k propagaci města v oficiálních informačních kanálech téměř bez povšimnutí a raději se věnovalo sdílení fotografií ohňostroje a Mikuláše s čerty.
  Předávání Chalupeckého ceny za účasti České televize před poloprázdným sálem je nemilosrdnou fackou Olomouci kulturní a zároveň nekompromisním vysvědčením kulturní a propagační politice současné politické reprezentace. Cena byla letos poprvé předávána mimo Prahu či Brno.
  Osobně bych čekal, že alespoň hnutí spOLečně, které má svou image založenou na kultuře/zeleni a do koalice vstupovalo s garancí rezortu kultury, na svém profilu věnuje celé akci pár vět. Bohužel punč a pivo je pravděpodobně důležitější.“ Příspěvek rozpoutal diskuzi uživatelů, od právem rozhořčených občanů, kteří zazlívali městu zanedbanou propagaci, po zprostředkovanou reakci Roberta Runtáka, který se vůči Ceně Jindřicha Chalupeckého kriticky vymezil a vysvětlil, že ani jako předseda kulturní komise neměl důvod organizátorům akce s propagací pomáhat. (!) „To, že akce byla v rámci města tak málo propagována, jde vyloženě na vrub pořadatelů,“ nechal se slyšet prostřednictvím pana Dominika Králíka, načež „sportovně“ shrnul, že letošní laureát patří mezi jeho odpůrce a v rámci slavnostního ceremoniálu jeho aktivity výrazně kritizoval.

  Na příspěvky reagovali olomoučtí spolupořadatelé udílení Ceny Jindřicha Chalupeckého následujícím prohlášením: “ Slavnostní ceremoniál vyhlášení Ceny Jindřicha Chalupeckého 2019 proběhl v rámci festivalu PAF Olomouc 2019, jehož zastřešující platforma – PAF, z.s. – byla také spolupořadatelem ceremoniálu. Považujeme za velký úspěch, že se nám udílení cen podařilo uspořádat poprvé v Olomouci v Kině Metropol právě v rámci festivalu PAF. Informace o ceremoniálu jsme šířili přes všechny dostupné zdroje v rámci možností organizace festivalu PAF. V diskuzi výše bylo již uvedeno několik výstupů v médiích, kde se o této události referovalo. Mimo tyto mediální výstupy jsme o ceremoniálu hovořili v rozhovorech pro Olomoucký Deník (obsáhlé interview s ředitelem PAFu Alexandrem Jančíkem v tištěné verzi a článek v online verzi) a ve vysílání čtyřech stanic Českého rozhlasu: Vltava, Radio Wave, Radiožurnál a Olomouc. Pozvání bylo otištěno v měsíčníku Krajánek, odvysíláno ve vysílání kanálu České televize ČT Art a o události jsme také aktivně informovali na sociálních sítích platformy PAF. Informace o předávání byla součástí tří tiskových zpráv, které byly v průběhu října rozeslány desítkám novinářů z lokálních i celostátních médií.
  Rozeslali jsme více než 300 elektronických a tištěných pozvánek s osobním pozváním na celý PAF i na samotný ceremoniál (včetně novinářů, zástupců z Olomouckého kraje, Univerzity Palackého, čelních představitelů města Olomouce včetně tiskové mluvčí a vedoucí oddělení marketingové komunikace, propagace a marketingu magistrátu města Olomouce). Několikrát jsme se pokusili kontaktovat také redakci Olomouckých listů a mediální servis města, ale bohužel jsme nedostali žádnou odezvu. Doufali jsme, že hostování takto významné události přispěje nejen ke zviditelní města Olomouce, ale bude mít také velkou mediální pozornost. Informace o konání ceremoniálu byly uveřejněny v kalendáři kulturních akcí na webových stránkách Statutárního města Olomouce. Vstup na ceremoniál byl pro veřejnost zdarma.
  Kromě samotného ceremoniálu jsme se soustavně věnovali propagaci samotného festivalu PAF a také jeho dalšího programu, který považujeme také za významnou součást kulturního dění města Olomouce. Informace o konání ceremoniálu byla uvedena v tištěných i online kanálech PAFu.
  Veronika Zapatová, Nela Klajbanová a Max Dvořák
  PR oddělení platformy PAF“.
  Ať již došlo k pochybení kdekoli, dost pravděpodobně na více úrovních, v Olomouci panuje velmi napjatá atmosféra, podporující vznik řady konspiračních teorií. Jejich dopady na kulturní rozvoj, duševní a osobní růst a celkovou kultivaci občanů jsou však spíše neblahé. []

Autor

Počet článků : 933

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru