Zde se nacházíte: 25fps » Český film » UTB Zlín – Fakulta multimediálních komunikací

UTB Zlín – Fakulta multimediálních komunikací

PROFIL: Univerzita Tomáše Bati – MICHAELA STRÁNSKÁ –

V roce 1997 ustanovila Fakulta technologická VUT v Brně se sídlem ve Zlíně Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací (IRTMK). Navázala tak na dlouholetou tradici výroby reklamních filmů ve zlínských ateliérech na Kudlově, kterou inicioval Tomáš Baťa. Posláním a cílem IRTMK proto bylo připravovat odborníky pro práci v reklamním a komunikačních agenturách, v reklamních a propagačních útvarech výrobních i obchodních podniků, v ziskových i neziskových organizacích, ve sféře veřejné správy, kultury, umění i sportu. K prvnímu lednu roku 2002 se Institut reklamní tvorby a marketingových komunikací změnil na Fakultu multimediálních komunikací (FMK) a stal se tak třetí fakultou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V současné době nabízí tyto studijní obory: Marketingové komunikace, Animace, Audiovize, Grafický design, Reklamní fotografie, Prostorová tvorba, Průmyslový design, Design obuvi, Design oděvu, Vizuální tvorba, Výtvarná a reklamní tvorba a ve spolupráci s Filmovou školou ve Zlíně i Klasickou animovanou tvorbu – to vše v bakalářském studijním programu. Dále pak obory Marketingové komunikace a Multimedia a design v navazujícím magisterském stupni.

Všechny studijní programy jsou stavěny na principu evropského kreditového systému ECTS (European Credit Transfer System), což umožňuje studentům absolvovat část studia i na jiných školách, zejména v zahraničí. Každý student je individuálně profilován dle vlastní volby povinně volitelných a výběrových předmětů. Dle svých schopností a časových možností si sám organizuje i tempo studia. Absolventi obdrží kromě diplomu také celoevropsky uznávaný Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) v anglickém jazyce, který byl zaveden pod patronací Evropské unie a UNESCO k ulehčení pozice absolventů na celoevropském trhu práce.

Studium oboru Marketingové komunikace je zaměřeno na předměty s ekonomickou a marketingovou tematikou, dále pak na předměty zabývající se jednotlivými součástmi marketingových komunikací, tj. reklamou, public relations, podporou prodeje, osobním prodejem, přímým marketingem, sponzoringem a dalšími. Velký prostor dostává i výuka cizích jazyků (anglického a německého).

Specializace Animovaná tvorba nabízí výuku široké škály animačních technik. Studenti jsou seznamováni s tvůrčími postupy při realizaci animovaných etud, spotů, znělky, hudebního klipu či autorského filmu. Naučí se analyzovat a zpracovávat látku – v dramaturgické i scénáristické rovině – a dovést ji do konečného tvaru (včetně postprodukce). Výuka animačních technik se soustředí zejména na moderní technologie a postupy. Absolventi naleznou uplatnění v reklamních studiích a agenturách, v televizních společnostech nebo v profesionálních studiích animovaného a filmového triku.

Studenti specializace Audiovizuální tvorba jsou připravováni na práci v rámci audiovizuální komunikace. Studium je zaměřeno na získávání znalostí v oboru produkce, scenáristika, režie, kamera, střihová a zvuková skladba. Absolventi naleznou uplatnění v televizních studiích, v sektoru průmyslového videa, v oblasti sociálního a edukačního filmu a v reklamě.

Studium oboru Design obuvi je zaměřeno na rozšíření znalostí a výtvarného rozhledu v oboru, na tvůrčí postupy při navrhování, na úzkou spolupráci s výrobou a na profesionální kompletaci díla. Základní a nedílnou součástí výuky jsou jednotlivé tvůrčí projekty, realizované pod vedením pedagoga.

Ateliér Design oděvu se zaměřuje na oblast reklamy a průmyslu. Design oděvu plní roli reklamního a marketingového předmětu a má význam v oblastech, které se primárně designem tohoto produktu nezabývají. Studenti se učí postupy pro podporu marketingové strategie, navrhují své vlastní modely a připravují jejich prezentaci.

Obor Prostorová tvorba se zabývá vytvářením vnějších i vnitřních prostor, jejich vzájemným vztahem, vlastním uspořádáním a organizací. Studenti řeší individuálně úkoly formou konkrétních zadání – výstavní expozice, interiéry včetně designu jednotlivých zařizovacích předmětů, malé městské prostory, dětská hřiště, odpočívadla, městský mobiliář, barevné řešení výrobních hal a pracovních prostor. Jednotlivé úkoly většinou vycházejí z praxe a dlouhodobé spolupráce s Ústavem hlavního architekta města Zlína.

Studenti Ústavu vizuální tvorby jsou systematicky vedeni k praktickému řešení problematiky grafického designu v oblasti reklamní tvorby. Jedním směrem je aplikace těchto principů v trojrozměrném prostoru se zaměřením na tvorbu obalového a P.O.P. designu. Na straně druhé se jedná o tvorbu grafické stránky elektronického publikování, především webových prezentací s přesahem do multimédií.

Profesní zaměření studia se opírá o teoretický základ v oblasti kulturních studií, marketingu, teorie a praxe marketingových komunikací a studia anglického jazyka. Studium vybaví absolventy takovými kompetencemi z oblasti multimédia a designu, aby byli připraveni vykonávat funkce v reklamních a komunikačních agenturách, marketingových útvarech velkých firem a designových studiích.

Více informací o studiu i konkrétních studentských projektech najdete na stránkách Fakulty mediálních komunikací.

 

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 636

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru