Zde se nacházíte: 25fps » Český film » Vyšší odborná škola filmová Zlín

Vyšší odborná škola filmová Zlín

NEKOMERČNÍ FILM: VOŠFZ – MICHAELA STRÁNSKÁ –

Vyšší odborná škola filmová Zlín, s.r.o., je soukromou školou, jejímž zřizovatelem je společnost FILMFEST, s.r.o.. VOŠFZ byla zapsána do sítě škol a školských zařízení v roce 1996, čímž navázala na původní pomaturitní studium na Filmové škole Zlín, která byla zapsána do této sítě již v roce 1992. V současné době nabízí škola zájemcům tři dvouleté studijní programy (Produkce a režie, Obraz a zvuk, Animace) a ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati i jeden tříletý bakalářský studijní program Klasická animovaná tvorba. Studium je denní a je zakončeno absolutoriem, které se skládá z ústní zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z angličtiny, obhajoby absolventské práce a předvedení absolventského filmu. Absolventi dvouletých studijních oborů získávají titul DiS., absolventi tříletého programu titul BcA. Škola je umístěna přímo v areálu Ateliérů Bonton Zlín, a.s., takže studenti od prvního semestru studují a pracují ve filmařském prostředí.

Známé filmové ateliéry byly založeny na Kudlově roku 1934, jako výrobna filmového úseku firmy Baťa. Zprvu zde proto vznikaly zejména propagační filmy a reklamy, brzy přibyly snímky dokumentární, reportážní a výcvikové. Roku 1938 přichází do ateliérů jedna z nejvýznamnějších představitelek československého animovaného filmu Hermína Týrlová a potkává se zde s Karlem Zemanem. Tyto dvě osobnosti pak tvoří dvě odlišné a dominantní tváře zlínské animované tvorby. Jejich filmy jako Ferda Mravenec (1942, režie Hermína Týrlová), Vzpoura hraček (1946, režie Hermína Týrlová), Cesta do pravěku (1955, režie Karel Zeman), Uzel na kapesníku (1958, režie Hermína Týrlová), Vynález zkázy (1958, režie Karel Zeman) nebo Ukradená vzducholoď (1966, režie Karel Zeman) jsou promítány i za hranicemi ČSSR a proslavují tak naši animovanou tvorbu po celém světě. Studenti VOŠFZ tedy mají jedinečnou příležitost pracovat v  inspirativním uměleckém prostředí a srovnávat se se svými filmařskými vzory.

Studující všech programů absolvují v prvním ročníku společný semestr výuky obsahující základní předměty oboru, mezi kterými jsou například dějiny kultury a filmu, anglický jazyk, psychologie, organizace a technologie výroby audiovizuálního díla, producentství, mediální reklama a další.

Od druhého semestru je studium zaměřeno s ohledem na zvolený program. Důraz je kladen na princip mezipředmětových vztahů. Absolventi programu Produkce a režie jsou připravováni na zvládnutí profesí členů výrobních filmových a televizních štábů, především jako asistenti produkce a režie. Studujícím programu Obraz a zvuk se nabízí uplatnění v mnoha odvětvích obrazu a zvuku audiovizuálního díla. Výuka je zaměřena na zvládnutí technických asistentských profesí. Studenti tohoto programu budou v praktických cvičeních provádět kameramanská, fotografická a zvuková cvičení v oblasti hraného, dokumentárního a animovaného filmu (film i video). Dvouleté studium Výtvarného zpracování animovaného filmu seznamuje studenty s  technologií a výrobou kresleného, ploškového a loutkového filmu. Součástí programu je také využívání počítače pro klasickou a moderní animaci. Absolventi naleznou uplatnění jako výtvarníci, kreslíři, koloristé, konturisté, fázaři, či animátoři.

Tříletý prezenční studijní program je zaměřen na klasickou animovanou tvorbu, zabývá se ale i možnostmi digitálního zpracování obrazu, jako mezistupněm k přístupu k moderním počítačovým animacím. Studenti tohoto programu jsou teoreticky a prakticky seznámeni s animačními technologiemi (kreslenka, papírek, materiál, loutka, počítačová animace), zároveň prochází hereckou a pohybovou průpravou a výtvarnou a figurální průpravou. Dále jsou seznamováni se střihovou skladbou a filmovou řečí, užitím hudby a zvuku v audiovizuálních dílech, trikovou kamerou, výtvarným řešením filmů, dějinami filmu a kultury, v pozdější fázi studia se scénáristicko – dramaturgickou prací, a režií. Tříletý bakalářský program je ukončen státní závěrečnou zkouškou a je bezplatný. Studenti dvouletých oborů zaplatí sedmadvacet tisíc za jeden školní rok (ve třech splátkách po devíti tisících).

Tvorba studentů se každoročně objevuje na mnoha tuzemských i světových festivalech. Kromě toho VOŠFZ přímo organizuje vlastní studentskou filmovou přehlídku Zlínský pes. Jejím posláním je zprostředkovat setkání studentům podobně zaměřených škol z celého světa a umožnit jim společně tvořit, navázat kontakty s profesionály a vzájemně kriticky zhodnotit své práce. Zlínský pes se již od roku 2004 každoročně koná na přelomu května a června, a to jako nedílná součást Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Důležitou složkou je soutěžní přehlídka studentských filmů a workshopy – neboli otevřené dílny – vedené osobnostmi filmového světa. V minulých letech se v těchto rolích představili například programová ředitelka americké Akademie filmového umění a věd Ellen Harrington, zástupci studia Pixar – animátoři Boulhem Bouchiba a Andy Schmidt a režisér Jan Pinkava, ruský režisér Alexandr Mitta nebo české filmařské legendy Karel Vachek a Miroslav Ondříček. Před začátkem i v průběhu festivalu se navíc koná řada doprovodných akcí. V rámci projekcí je možné již od prvního ročníku shlédnout nejen české a evropské filmy, ale také například snímky z USA, Kanady, Mexika, Jihoafrické republiky, Indie, Izraele, Islandu a dalších zemí. Soutěží se v kategoriích: Animovaný film, Hraný film, Dokumentární film a Filmy nové formy.

Možnost setkávat se s významnými osobnostmi z nejširšího kulturního prostředí mají studenti nejen na této přehlídce, ale v průběhu celého školního roku. VOŠFZ zve do svých prostor pravidelně výrazné osobnosti současného uměleckého života a poskytuje tak studentům možnost seznámit se s jejich nejnovějšími díly a diskutovat nad jejich vznikem. V tomto školním roce se například v rámci tzv. Okénka hostů konalo setkání s režiséry Janem Hřebejkem a Janem Svěrákem, kteří studentům představili své snímky Kráska v nesnázích (2006, režie Jan Hřebejk) a Vratné lahve (2007, režie Jan Svěrák).

Studenti VOŠFZ mají možnost konfrontovat své názory a umělecké vize během celého studia i s vyučujícími jednotlivých studijních programů, kteří jsou vybírání taktéž z řad filmových odborníků. Za všechny lze jmenovat například animátory Martina Kubláka, Karla Trlicu, Milana Šebestu, Michaela Carringtona nebo odborníka přes zvuk a hudbu ve filmu Miroslava Wanka. Příjemnou skutečností je také fakt, že se škola nesoustředí pouze na zájemce z řad českých studentů, ale pravidelně přijímá i studenty zahraniční. V současné době navštěvují VOŠFZ studenti z České republiky, Slovenska, Běloruska, Japonska či Řecka všech věkových kategorií. Na VOŠFZ se mohou přihlásit všichni absolventi středních škol ukončených maturitní zkouškou.Přihlášky ke studiu přijímá Filmová škola Zlín do 31. května tohoto roku. Podrobné informace naleznete na www.filmovaskola.cz.

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 636

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru