Zde se nacházíte: 25fps » Světový film » Videoklipová tvorba Michela Gondryho

Videoklipová tvorba Michela Gondryho

ALTERNATIVNÍ FILM: Videoklipy Michela Gondryho – PAVLÍNA CHMELAŘOVÁ

Michel Gondry působí jako tvůrce videoklipů již dvě desítky let a za tuto dobu natočil více než šedesát zcela originálních snímků. Hravost, grotesknost, místy až dětská estetika a zároveň rafinované vizuální efekty, to vše jsou esence, které při realizaci svých nápadů dokáže naplno využít.

Michel Gondry; Zdroj: http://iam.kryspin.net/michel-gondry/

K často skloňovaným jménům současných filmových tvůrců posledních let patří i jméno francouzského režiséra Michela Gondryho. Napomohl k tomu divácký i kritický úspěch, který sklidil jeho celovečerní snímek Věčný svit neposkvrněné mysli (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 2003). Scénáristická spolupráce s Pierrem Bishmuthem a zejména Charlie Kaufmannem, s nímž již dříve Gondry natočil nepříliš úspěšný celovečerní debut Slez ze stromu (Human Nature, 2001), přinesla tvůrcům Oscara za původní scénář. Povzbuzen úspěchem, realizoval Gondry o dva roky později další, taktéž komediálně laděný film Nauka o snech (The Science of Sleep). Pro hrdiny obou snímků je společné, že se pohybují na hranici mezi světem snů a fantazie a světem reality. Ojedinělé postavení zaujímá v Gondryho tvorbě také hudební dokument Block Party (2006) natáčený v ulicích New Yorku. Ačkoliv je vznik těchto děl datován již do počátku tohoto století, bylo by omylem označit jejich režiséra za filmového nováčka. Výše zmíněným snímkům totiž předchází rozsáhlá tvorba videoklipů, reklamních spotů a krátkých snímků. A právě jedné části této Gondryho tvorby, videoklipům, jsou věnovány následující řádky.

_

Dětství

Tvorba Michela Gondryho, pro niž je charakteristické úzké sepětí s hudbou, byla již částečně předurčena prostředím, v němž vyrůstal. Narodil se ve francouzském Versailles 8. května roku 1963. V liberálním rodinném kruhu se tehdy poslouchala zejména hudba popová, ale Gondryho dětskému sluchu neunikl ani rhytm a soul. Jeho otec, mimo jiné velký fanoušek Duka Ellingtona, prodával po dlouhá léta elektrické kytary, a ještě předtím, než svojí dobročinností zkrachoval, opatřil svým synům první hudební nástroje. Tak mohl Michel během svého dospívání působit v tamních punk-rockových kapelách. Za povšimnutí stojí také skutečnost, že Michelův dědeček z matčiny strany byl vynálezcem a za jeho života se mu podařilo obdržet mnoho patentů v oborech chemie a elektroniky. Roku 1949 dokonce sestavil „Clavioline“, jednoho z předků dnešního moderního syntetizátoru. Tento fakt by mohl být částečnou odpovědí pro ty, kteří nevěřícně kroutí hlavou nad nepřeberným množstvím nápadů, jež Gondry ve své tvorbě realizuje. Kromě tohoto genetického předpokladu se však pro jeho tvůrčí vzestup stalo důležité i skutečné tvůrčí prostředí, v němž se pohyboval.

_

Začátky s Oui Oui

Oui Oui – Junior et sa Voix D'or; Zdroj: http://www.director-file.com/gondry

Během studií grafiky na pařížské umělecké škole na počátku osmdesátých let založil Gondry se svými spolužáky pop-rockovou skupinu Oui Oui, v níž hrál na bicí a pro kterou se rozhodl natočit své první videoklipy. A právě v těchto raných dílech se významným způsobem formovaly základy jeho postupů. Typická je pro toto období snaha využít různých technik animace a jejich kombinování s živou akcí, jako je tomu například v klipech Junior et sa Voix D’or a Ma Maison. Jako by si chtěl ohmatat a vyzkoušet různé možnosti práce, využívá v dalším klipu pro Oui Oui La Ville počítačových efektů. Nevyhýbá se ani animaci loutkové, což dokládá například klip Les Calloux.

Již v těchto prvních snímcích si lze povšimnout, jak citlivě jsou pohyby objektů a postav rytmizovány v závislosti na hudební složce. Je to právě animace, která Gondrymu umožňuje vytvářet naprosto novou podobu videoklipů. První pomyslnou linii klipů tvoří ty, v nichž hraje ústřední roli krátký vypointovaný příběh, mnohdy s groteskními prvky. Zpěváka a členy kapely tak namísto exhibičního poskakování před kamerou spatříme spíše v rolích vypravěčů a aktérů příběhů. Linii druhou pak tvoří ty klipy, v nichž je kladen důraz především na bohatou vizuální stránku s využitím efektů. U takových klipů se pak spíše nežli s příběhy setkáváme s mikropříběhy či drobnými situacemi.

_

Spolupráce s Björk

Björk – Human Behavior; Zdroj: http://www.director-file.com/gondry

Vraťme se však zpátky k Oui Oui. Klip La Ville na počátku devadesátých let zaujal tehdy sedmadvacetiletou islandskou zpěvačku Björk. (Mimochodem Björk stejně jako Gondry začínala v kapele jako hráčka na bicí). Björk Gondryho kontaktuje a výsledkem jejich první společné práce se stává videoklip Human Behaviour (1993), který ve své kategorii získává mnohá ocenění. Gondry v tomto klipu, který byl inspirován krátkým filmem Yurie Norsteina Ježek v mlzeBjörk. Jak režisér přiznává: „Když pracuji s Björk, je to ona, kdo přichází ze 60 procenty nápadů. Nevadí mi to. Byl bych hloupý, kdybych odmítal všechny ty zajímavé věci, které tak podněcují mou mysl. Mluví ve velmi abstraktních pojmech, což je velmi inspirující. Můžeme opravdu vytvořit něco bohatého a rozmanitého, protože nemusíme vše vysvětlovat.“ 1

Björk – Human Behavior; Zdroj: http://www.director-file.com/gondry

Další léta se pro tuto dvojici stávají plodným obdobím, během nějž postupně vzniká celkem pět klipů. V Bachelorette (1997) je směle využito prostředí divadelního jeviště a kulis a příběhová linie je obohacena vyprávěním ve vyprávění. S výraznou příběhovou linií se lze setkat také v Army of me (1995). K éře černobílého filmu odkazuje klip Isobel (1995), jehož impresionistickou atmosféru podtrhují vzájemně se prolínající záběry. Oproti tomu Hyperballad (1996) a Joga (1997) jsou založeny na kombinaci počítačové animace a živé akce. Ačkoliv i tyto klipy mají svou nezaměnitelnou osobitost, byl to Human Behavior, který uvedl Gondryho jméno do povědomí dalších hudebníků. A tak, zatímco Gondry v dalších letech spolupracuje s nejrůznějšími hudebníky od Rolling Stones přes RadioheadThe White Stripes, s Björk se znovu setkává až o deset let později při natáčení klipu Declare Independence (2007).

_

Rozmanitost tvůrčích postupů

Jean Francoise Coen – La Tour de Pise; Zdroj: http://www.director-file.com/gondry

K počátkům Gondryho tvorby je možné zařadit také klip La Tour de Pise natočený pro francouzského zpěváka Jean Francoise Coena. Materiálem pro video se staly záběry neonových nápisů v ulicích Paříže, jejichž části byly poskládány tak, aby text, který se postupně objevuje v jednotlivých políčkách obrazu, korespondoval s textem písně.

V další tvorbě Gondry opakovaně využil možnost natočit celý klip nebo jeho významnou část na jeden záběr. Tak je tomu například v klipu Lucas With The Lid Off (1994) pro Lucase či Protection (1995) pro Massive Attack. První zmíněný vznikal tak, že byla na malém prostoru ateliéru vytvořena různá prostředí, mezi nimiž Lucas přebíhal a kamera jej zabírala pouze v daných prostředích a situacích. Vstupními branami se staly dřevěné rámečky, oddělující svět natáčení a natáčeného. K členitosti prostoru a umocnění dojmu, že Lucas je zkrátka všude, přispěly i často použité obrazovky s projekcemi již dříve natočeného materiálu. Ve výše zmíněném klipu Protection (1995), kamera voyeursky nahlíží do bytů činžovního domu a poskytuje netradiční pohled na situace běžného života jeho obyvatel. Atmosféru písně umocňuje důmyslná prostorová a barevná kompozice a pomalá jízda.

Kylie Minogue – Come Into My World; Zdroj: http://www.director-file.com/gondry

Obdobné situace z běžného života jako v Protection se objevují také v klipu k písni Come Into My World (2002), na němž Gondry spolupracoval s australskou zpěvačkou Kylie Minogue. Ústřední postava klipu Kylie kráčí po ulici města a kolem ní se odehrávají situace běžného života. V druhém plánu jsou zachyceni lidé kupující si ovoce nebo žena, která vyhazuje z okna prvního patra věci svého přítele atd. Tyto situace na sebe strhávají pozornost, a tak lze snadno přehlédnout fakt, že se Kylie po překročení několika ulic znovu vrací na místo odkud vyšla. V tom okamžiku vychází z obchodu druhá Kylie a Kylie 1 pokračuje v chůzi vedle ní. Všechny akce, které byly vidět předtím, se opakují, ale jsou navíc zdvojeny. A vše se násobí až do příchodu Kylie 4. Režisér při vytváření prostředí vycházel z geometrie písně tak, aby se Kylie vždy ve stejné části písně ocitla na stejné části ulice. Komplexnost celého videa je umocněna tím, že některé postavy jsou ve vzájemné interakci, například Kylie 2 zvedne ze země obálku, kterou Kylie 1 předtím upustila.

Přesně v polovině devadesátých let se Gondry setkal také s kapelou The Rolling Stones, a to při práci na klipu k písni Like a Rolling Stone. Při vytváření triků byl použit podobný postup jako při natáčení Matrixu. Záběry z více kamer, na nichž je ve stejném okamžiku zachycen stejný moment, ale z jiného úhlu, byly mezi sebou vzájemně morfovány. Výsledkem se stal dynamický záběr statické situace, jakoby v čase zmraženého momentu, který má navíc vlastnosti 3D obrázku.

Za jeden z nejzapeklitějších počinů můžeme bezesporu označit klip Sugar Water (1996) pro Cibo Matto, kde je rafinovaně kombinováno zdvojení událostí a zpětný chod natočeného materiálu. Pokus ukázat vše „naruby“ se vyskytuje také v klipu Deadweight (1997, Beck), oproti Sugar Water však toto „naruby“ spočívá pouze v přehození konkrétních detailů. Hlavní postava například sedí na pláži za kancelářským stolem, zatímco v kanceláři odpočívá v lehátku. A namísto, aby vedla svůj stín, stín vede ji.

The White Stripes – Fell In Love With a Girl; Zdroj: http://www.director-file.com/gondry

Významným snímkem v Gondryho tvorbě se stal klip Fell In Love With a Girl (2002) natočený pro kapelu The White Stripes. Tato lego animace byla natočena políčko po políčku bez použití jakýchkoliv triků, a tak bylo často potřeba celé lego rozložit a znovu s danou obměnou složit. Dva měsíce intenzivní práce však přinesly kýženou odměnu. Klip získal tři ceny MTV a byl nominován na nejlepší video roku. Fell In Love With a Girl nebyl jediným klipem, který Gondry pro The White Stripes natočil. Velkého úspěchu a ocenění se dostalo také The Hardest Button to Button (2003), vytvořeném pomocí pixilace. Výsledkem je, že se členové kapely Meg a Jack ocitají se svými nástroji v různých prostředích města a jejich nástroje jsou každým dalším zvukem přidávány. Pro tuto kapelu Gondry vytvořil také klipy k písním Dead Leaves And The Dirty Ground (2002) a The Denial Twist (2004).

Gondryho nejoblíbenějším videem z vlastní tvorby je klip k písni Around The World kapely Daft Punk z roku 1997, pro který se rozhodl použít taneční choreografii. Zaposlouchal se do melodie každého nástroje, a následně jí přiřadil jeden typ tanečníků. Basovou linku představují atleti, kteří se stále pohybují a nemají čas myslet. Kytaru kostlivci, protože melodie kytary vyvolává podobně jako oni neklid. Na syntetizátor tančí dívky, neboť zní žensky, na hlasový kodér se pohybují roboti a konečně bicí patří mumiím. Tanečníci se pohybují na kruhovém podstavci, na jehož vrcholu je umístěna velká maketa gramofonové desky.

Daft Punk – Around The World; Zdroj: http://www.director-file.com/gondry

Z podobného principu režisér vycházel i při práci na klipu Star Guitare (2002) pro The Chemical Brothers. Inspirován krajinou, kterou sledoval při cestě vlakem, rozhodl se natočit záběr ubíhající krajiny, který byl pak generován na počítači. Každé hudební složce je přiřazen určitý prvek krajiny a ten je, v závislosti na tom, jak se ve skladbě vyskytuje, zmnožen v záběru.

Michel Gondry působí jako tvůrce videoklipů již dvě desítky let a za tuto dobu natočil více než šedesát zcela originálních snímků. Hravost, grotesknost, místy až dětská estetika a zároveň rafinované vizuální efekty, to vše jsou esence, které při realizaci svých nápadů dokáže naplno využít. Vzhledem k rozsáhlosti tvorby nebylo možné, aby tento text mohl obsáhnout vše. Jeho úkolem bylo spíše nastínit některé základní principy a stát se podnětem pro ty, kteří se s touto částí Gondryho tvorby dosud nesetkali.

Článek vycházel z velké části z kolekce dvoj DVD, která vyšla pod názvem The Work of Director Michel Gondry roku 2003. Kolekce obsahuje autorův výběr nejlepších videoklipů, reklamních spotů a krátkých filmů a také autorský dokument I´ve been Twelve Forever, objasňující okolnosti natáčení. Obdobná kolekce klipové tvorby byla vydána i Gondryho kolegům Chrisi CunninghamoviSpike Jonzemu.

Na závěr připomeňme, že na 31. ledna 2008 byla ohlášena newyorská premiéra Gondryho nového celovečerního komediálně laděného snímku Be Kind Rewind.

Použité zdroje

http://www.director-file.com/gondry/

http://en.wikipedia.org/wiki/Michel_Gondry

http://www.partizan.com/partizan/musicvideos/?michel_gondry

http://www.imdb.com/name/nm0327273/

V textu uvedených klipů jsou k dispozici na http://www.director-file.com/gondry/


Pozn.:

   

 1. I´ve been Twelve Forever, knižní příloha k DVD The Work Of Director Michel Gondry, 2003.[zpět]
 2.  

   

   

   

   

   

   

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 636

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru