Zde se nacházíte: 25fps » Experimentální film » Vnímat zvuk zrakem

Vnímat zvuk zrakem

Vnímat zvuk zrakem
VJing  a videoart – Editorial – MARIE MEIXNEROVÁ

Za skladbu současného čísla bychom rádi poděkovali dvěma absolventkám Masarykovy univerzity, které nám s laskavým svolením poskytly k publikování části svých diplomových prací věnovaných fenoménu VJingu a videoartu.

Je příznačné, že zatímco jedna vznikla na Ústavu hudební vědy,1 druhá na Katedře mediálních studií a žurnalistiky.2 Jde tedy o zdravé uchopení pojmu z různých úhlů pohledu, navíc to však naznačuje trochu nezdravý a dosud přetrvávající trend – jakoby VJing musel ještě stále o pozornost filmových vědců tak trochu „bojovat“. Jak na svém blogu zhmotňuje Michal Šoták onu ve vzduchu neustále cirkulující obligatorní otázku: Je VJing umění? 

K jejímu zodpovězení vám snad částečně napomohou články obsažené v aktuálním čísle našeho časopisu. Příspěvky vycházející z diplomové Moniky Nevrlé kladou VJing do kontextu synestezie,3  a upozorňují na dlouhou tradici této zdánlivě mladé umělecké formy především v návaznosti na videoart.

Tereza Klečková obohatila stávající číslo o osvětlení vzniku tohoto pojmu; ačkoli se její text věnuje primárně videoartu, VJing pojímá jako jeho speciální větev. V druhém příspěvku se pak věnuje recepci videoartového díla na přehlídkách a výstavách.

Oběma autorkám tímto ještě jednou děkujeme a všem, které téma zaujalo, zároveň vzkazujeme, že VJing patří mezi témata, jimž se rozhodně hodláme v rámci naší nové rubriky4 poměrně intenzivně věnovat.

____________________________________________________

V souvislosti s aktuálním číslem bychom rádi upozornili také na článek z našeho archivu, Pohyblivý obraz trochu jinak z dubna 2007, ve kterém se Jiří Neděla věnuje videoartu.

Těm, jež zaujme příspěvek o synestezii, zase nemůžeme než vřele doporučit sborník Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba, který vyšel loni v edici PAFu5 a je k dostání zde.

K zahození není ani zmiňovaná úvaha na blogu Michaela Šotáka, rovněž z dubna 2007, nebo rozhovory s VJingovými tvůrci nebo, chcete-li, umělci VJ Věrou Lukášovou (Filipem Cenkem), VJ J.T.R. či VJ Mono; přikládáme i jeden audiovizuální odkaz na pořad České televize z června 2009: Dotykový VJing — Věda a umění — PORT — Česká televize. A možná ještě stihnete i Workshop VJingu s Markétou Lisou a Jakum Růžičkou (20.–22. ledna, omezená kapacita) – jestli ano, něco nám o něm napište! Můžete i sem: m.meix@seznam.cz

___________________________________________________

Print Friendly, PDF & Email
  1. KLEČKOVÁ, Tereza. Současné prezentační strategie videoartu v českém kontextu. (Diplomová práce). Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Srovnávací uměnovědná studia. Vedoucí práce Mgr. Marika Kupková. Brno 2010. 56 stran []
  2. NEVRLÁ, Monika. VJing v kontextu nových médií. (Bakalářská práce). Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Mgr. David Kořínek. Brno 2010. 52 stran []
  3. souznění smyslů, tedy např. barevné slyšení nebo zvukové vidění []
  4. nedávno vzniklá rubrika s poněkud nepřesným názvem Experimentální film je koncepčně nastavena tak, aby absorbovala všechny formy pohyblivého obrazu, pro které není prostor v ostatních sekcích – tedy nejen experimentální film, ale také např. videoart, VJing, audiovizuální instalace, netart… []
  5. MAZANEC, Martin (ed.). Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba. Edice PAF. Pastiche Filmz, Olomouc 2010. []

Autor

Počet článků : 181

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru