Zde se nacházíte: 25fps » TV » Xena: Warrior Princess: Hrdinky tak, jak je (ne)známe

Xena: Warrior Princess: Hrdinky tak, jak je (ne)známe

Xena: Warrior Princess: Hrdinky tak, jak je (ne)známe
TV – MLČÍCÍ „POLOVINA“ LIDSTVA: Xena: Warrior Princess (1995–2001) – KRISTÝNA MICHALIČKOVÁ –

Xena a Gabriella jsou dvě hrdinky vzdorující silám zla a z dnešního pohledu především času. Bez ohledu na fakt, že seriál byl premiérově vysílán v letech 1995 až 2001, dodnes snad nenalezneme osobu, která by tyto dvě postavy neznala. Obě se navzdory několikaletému odstupu stále drží na pomyslné špičce významných ženských seriálových postav. Důvodem je nejen celosvětová popularita seriálu obecně, ale celá řada prvků bezprostředně spojovaných právě s oběma hrdinkami. Navzdory původním tvůrčím předpokladům se tím nejvýznamnějším a nejslavnějším faktorem vůbec stala sporná povaha vztahu mezi oběma ženami. Mimo ni je to také nejasný způsob prezentace obou hrdinek, přičemž obojí úzce souvisí s celkovou koncepcí seriálu, v rámci níž je nejednoznačnost dominantní.

Na straně zla či dobra?

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Hercules:_The_Legendary_Journeys_and_Xena:_Warrior_Princess_charactersVzájemný vztah mezi Xenou a Gabriellou je téma, které se váže na prvotní charakterovou podobu Xeny. Ta byla ustavena ještě v rámci seriálu Hercules: The Legendary Journeys, kde se s ní seznámíme ve třech epizodách, a to jako s krvelačnou válečnicí, která nakonec díky Herculovi přejde na stranu dobra a rozhodne se napravit své minulé zločiny. V nově nabyté podobě se Xena setkává s Gabriellou a spolu s ní začne odhodlaně bojovat proti zlu.

V rámci fikčního světa obě ženy putují převážně po starověkém Řecku a čelí nejen prohnaným vojevůdcům – bývalým Xeniným přívržencům – ale také bohům a jejich nadpřirozeným silám. Později své působení rozšiřují do zbytku světa, aby nadále bojovaly proti neutuchajícímu zlu. Sama Xena navíc bojuje s hříchy své zločinné minulosti a s přetrvávajícími projevy svého temného „já“, přičemž zejména v tomto boji jí Gabriella vždy odhodlaně stojí po boku. Jejich prvotní přátelství se díky tomu postupně mění ve velmi silné pouto, jehož pravá podstata se stala předmětem nespočtu zkoumání a polemik, které přetrvávají do dneška. I to je jeden z důvodů sestrvávání Xeny a Gabriely na pozici světoznámé dvojice hrdinek, jejichž vztah bývá převážně chápán jako milostný.

Princezna bojovnice – milenka, kamarádka a žena

Pokud se ale budeme zabývat otázkou, zda jsou nebo nejsou obě ženy milenky, bude pro nás těžké, či spíše nemožné najít odpověď. Důvodem je především záměrné udržování neustálé divácké nejistoty v této tematice ze strany autorů. V celém seriálu existuje řada epizod, které buď podporují milostný charakter vztahu obou žen, nebo jej naopak vyvracejí prostřednictvím vztahů s muži, jež obě ženy čas od času navazují. Názor, že by obě ženy mohly být nejen spolubojovnice, ale také milenky, je dominantní, přestože existují i odpůrci této myšlenky. Tento názor je dnes patrný zejména ve femslash fanouškovské tvorbě, tedy lesbické interpretaci původních mediálních obsahů. Ta je také důkazem neutuchajícího zájmu o obě postavy a seriál vůbec, ať už se zaměříme na povídky, hudební videa, kresby či další formy této tvorby.

http://www.fanpop.com/clubs/the-90s/images/367907/title/xena-warrior-princess-photoJakkoliv téma vztahu mezi Xenou a Gabriellou dominuje, nelze přehlížet další zajímavé prvky spojené s těmito postavami. Zmiňovaný způsob prezentace obou hrdinek tvoří v tomto směru doslova nepřehlédnutelný paradox. Jako ženské hrdinky jsou totiž obě ženy spojovány s typickými stereotypy. Ať už se zaměříme na vzhled nebo na charakter, jejich projevy jsou očividné. Z hlediska vzhledu jsou obě postavy dle západně-společenského očekávání prezentovány jako krásky v kostýmech, jež v mnoha ohledech zdůrazňují jejich ženské rysy. Zatímco pro Xenu jsou typické krátké kožené šaty s  „žensky“ tvarovaným pancířem v kombinaci s mečem a především chakramem (ostrý železný kruh s bumerangovým efektem), u Gabrielly je možné skrze různé kostýmy sledovat její proměnu od původní naivní venkovanky k silné osobnosti s vycvičenými bojovými schopnostmi. Stručně řečeno, čím více se Gabriella stává zdatnější v boji, tím odvážnější její oblečení i zbraně jsou.

Hrdinky jsou tedy nepopiratelně přitažlivé pro své mužské okolí a stejně tak pro mužského diváka, čehož je využíváno především u Xeny. Jako svůdné princezně bojovnici jí nikdo za žádných okolností neodolá. Často je to právě vzhled a dokonalá schopnost svádět muže, které jsou prezentovány jako nejsilnější zbraně obou žen, přestože jsou obě zdatnými válečnicemi. Jak Xena, tak Gabriella vynikají oproti svému okolí značnou inteligencí a talentem pro využívání lsti. Kromě toho působí sympaticky a vždy stojí na správné straně, kde chrání nevinné proti nesympatickým vykořisťovatelům.

S ženou, bez ženy, pro ženu, proti ženě

Na druhou stranu nelze přehlížet, že stejně tak, jak obě postavy podléhají tradičním stereotypům ženství, slouží obě paradoxně rovněž k nabourávání těchto stereotypů. V průběhu všech šesti sezón se vždy objeví na první pohled nedůležité epizody, které ovšem v tomto kontextu významu nabývají. Přestože bývají koncipovány v žánru komedie, často se v nich názorně ukazují možnosti, jak nabourávat stereotypní zobrazení ženských hrdinek. Tyto epizody obvykle řeší otázky, nad kterými se většina diváků při sledování seriálu nezamyslí. Jak by asi obě hrdinky vypadaly po dlouhém toulání se krajem bez možnosti hygienické péče? Jen málokdo si dokáže představit proslulou hrdinku Xenu a věrnou spolubojovnici Gabriellu jako dvě obhroublé, nevzhledné a zavšivené ženy postižené plísní nohou a střevní chřipkou (4.04 In Sickness and in Hell / V nemoci a v pekle). Stejně zajímavé je zobrazení jejich vzájemného soužití zbaveného veškerých ideálů, kdy se obě projevují ješitně se značnou dávkou cynismu (2.15 A Day In The Life / Takový obyčejný den).

Dále jsou to epizody zabývající se tématy závažnějšího charakteru. Za zmínku stojí zejména otázka smysluplnosti boje a zabíjení ve jménu dobra. Čímž se zásadně mění způsob pohledu na obě hrdinky, v takové chvíli prakticky přestávají být vnímány pouze coby neohrožené bojovnice, které pobíjejí útočníky hlava nehlava. Naopak jako postavy získávají další charakterový rozměr, který jim dodává na lidskosti oproti vyumělkovanému dokonalému hrdinství. Kromě tohoto prvku nelze opomíjet také faktor mateřství, touhu po chladnokrevné pomstě nebo potlačování záporných charakterových vlastností (3.12 The Bitter Suite / Hořká suita).

Věčná sláva princeznám bojovnicím

http://www.fanpop.com/clubs/xena-warrior-princess/images/35949211/title/xena-big-size-photoProjev nejednoznačnosti však nesetrvává pouze u zmiňovaných prvků bezprostředně spojených s hlavními postavami. Je patrný v celém seriálu a díky tomu nabízí široký prostor pro různé druhy interpretací a výzkumů. I přesto jsou to právě hlavní ženské postavy, které stojí téměř vždy v centru zájmu a představují dvojici s nevyprchávající slávou. Bez ohledu na stáří seriálu setrvávají Xena s Gabriellou na pozici nejen nejznámějších, ale také nejpřelomovějších ženských hrdinek, které se staly inspirací pro další, podobně koncipované postavy. Přestože je i pro současnou televizi stále náročné podobné hrdinky vytvořit a i ty existující někdy ani zdaleka nedosahují stejných kvalit v rovině prokreslení charakterů nebo pohrávání si s genderovými pravidly.

Xena: Warrior Princess

Tvůrce: John Schulian, Robert G. Tapert
Režie: Garth Maxwell, Rick Jacobson, Mark Beesley, Josh Becker, Charles Siebert, T. J. Scott, Michael Hurst, atd.
Scénář: John Schulian, R. J. Steward, Robert G. Tapert, Steven L. Sears, Chris Manheim, atd.
Hudba: Joseph LoDuca
Hrají: Lucy Lawless (Xena), Reneé O´Connor (Gabriella), Ted Raimi (Joxer), Kevin Smith (Áres), Hudson Leick (Callisto), Carl Urban (Caesar), Adrienne Wilkinson (Eva), Alexandra Tydings (Afrodita), Marton Csokas (Borias), Bruce Campbell (Autolicus), atd.
USA, Renaissance Pictures, Universal Television Enterprises, (1995-2001) 22 epizod/6 sezón, 45 min

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 16

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru