Zde se nacházíte: 25fps » TV » The 100: Proklínaná Třináctka

The 100: Proklínaná Třináctka

The 100: Proklínaná Třináctka
TV – TÉMA – FANOUŠKOVSKÉ HÁJEMSTVÍ: The 100 – KRISTÝNA MICHALIČKOVÁ –

Třetí sezóna seriálu The 100 americké stanice The CW přinesla nejen pár nových a zajímavých postav, ale samozřejmě řadu zvratů. Jednoznačně nejsilnějším a v očích řady fanoušků nejvíce zatracovaným se stal díl s názvem Třináct. Ohlasy, které právě tento díl vyvolaly, se zřejmě navždy ponesou s celým seriálem a to bez ohledu na jeho následující vývoj.

A čím se Třináctka stala v negativním smyslu natolik jedinečnou? Odpověď je jednoduchá. Zklamala mnoho fanoušků dvou nejvýraznějších ženských postav seriálu Clarke (Eliza Taylor) a Lexy (Alycia Debnam-Carey). Tyto postavy si získaly přízeň nejen jako individuální hrdinky seriálu, ale také jako pár vzniklý z iniciativy samotných fanoušků a především tvůrců seriálu.

Začalo to masakrem…

http://the100.wikia.com/wiki/We_Are_Grounders_(Part_2)Zatímco postava Clarke se v seriálu objevuje od počátku, postava Lexy vstoupila do děje seriálu teprve v druhé sezóně. Počátek této sezóny se v rámci vývoje fikčního světa nesl zejména v dozvucích neúspěšného tažení Zemšťanů na „stovku“. [1] Z pohledu Zemšťanů bylo cílem tohoto tažení zbavit se neznámých nepřátel, kteří se nečekaně objevili a setrvávali na jejich území. Naopak z pohledu „stovky“, která se dostala na Zem po dlouhém pobytu ve vesmíru, se jednalo o útok děsivých a krvelačných válečníků, proti kterým je nutné se bránit všemi dostupnými prostředky. I přes početní znevýhodnění „stovky“ byla výsledkem smrt na 300 zemšťanských bojovníků. Nevraživost ze strany Zemšťanů vůči „stovce“ se ještě prohloubila v okamžiku, kdy jedna z postav – Finn (Thomas McDonell) v pomatení smyslů a ve snaze najít ztracenou Clarke povraždil starce, ženy a děti ve vesnici Zemšťanů. [2] Clarke se pak s cílem vyřešit celý konflikt a najít společnou řeč vydává za samotnou velitelkou Zemšťanů, kterou je právě Lexa. [3]

Vzájemnou konfrontaci obou postav sledujeme jako diváci z pohledu Clarke, o jejíž postavě a jejím vývoji máme soustavné informace. O Lexe však získáváme informace pouze zprostředkovaně, a to především z pohledu Clarke. Tato skutečnost značně omezuje celkový vývoj této postavy a stejně tak těžiště jejích motivací. I přes to je ale od počátku zřejmé, že jak Clarke, tak Lexa figurují v rámci fikčního světa na totožných vůdčích pozicích, ale jako velitelky realizují svá rozhodnutí na základě odlišných pravidel. [4] Vzájemná rozdílnost, lépe řečeno odlišné pohledy na stejnou věc, však zároveň obě postavy od prvního setkání sbližují, stejně jako oboustranně silná vůle a pevné odhodlání.

Heda a Wanheda

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3341293/Father-s-outrage-wife-takes-kids-buy-one-goldfish-comes-fluffy-puppy-called-Fish.htmlRodící se pouto mezi Clarke a Lexou je budováno postupně. Od naprosté nedůvěry ke stále rostoucí náklonnosti založené nejen na vůli dosáhnout společného cíle, ale také na porozumění pramenícím z totožných problémů, které hrdinky řeší coby individuality. Ať už jsou to drsné životní zkušenosti či vůdčí pozice spojená s nenadálou zodpovědností, neustálou nutností udržování důvěry ostatních postav nebo naopak se strachem z jejich možného zklamání. Obě postavy spojuje i jistá dávka machiavelistického uvažování a schopnost vnímat negativně důsledky činů, jež z tohoto způsobu myšlení vyvstávají.

Zatímco u Clarke je možné tyto projevy sledovat již od druhé poloviny první sezóny, Lexa má prostoru mnohem méně, což se mění až ve třetí sezóně ovšem opět v závislosti na Clarke. Z pohledů diváků právě zde graduje napětí mezi oběma hrdinkami. Takřka od prvního dílu, kdy se Clarke opět setkává s Lexou, začíná dění seriálu dominovat právě jejich vztah. Dozvídáme se nejen o dříve neznámých motivacích Lexy, ale také o podstatě jejího postavení mezi Zemšťany. Na druhou stranu k tomuto sbližování dochází mimo klíčové události, což je pro seriál netypické. [5] Naopak pro Clexa fanoušky jsou právě tyto momenty zcela zásadní a samozřejmě také žádoucí. Fanouškovská iniciativa je v tomto směru patrná již z uvedeného označení „Clexa“. Spojení jmen obou hrdinek předznamenává, že uvnitř fikčního světa i mimo něj představují Clarke a Lexa pár. [6] Tím však činnost fanoušků ani zdaleka nekončí.

Pro představu se stačí zaměřit na Clexa fanvid [7], na kterém je velmi zřetelný vývoj událostí mezi těmito dvěma postavami v rámci fikčního světa. S ohledem na jednotlivé sezóny jsou tak zejména pro tu druhou typická fan videa držící se tématu seznámení a prvního sbližování postav. Vzhledem k tomu, že počet dílů této sezóny, kdy se obě postavy objeví společně, není příliš vysoký, je v tomto směru mnohem převratnější až další sezóna, kde je oběma hrdinkám věnován značný prostor. Díky tomu vznikla různorodá videa zaměřená buď na rozvíjející se vztah mezi Clarke a Lexou, či na každou hrdinku zvlášť. Nezměrné množství těchto videí pak pojí především obdiv k oběma postavám jakožto ženám, které se staly hrdinkami nejen v rámci fikčního světa, ale i mimo něj coby zástupkyně LGBTQ+ minority ve fikčním seriálu určeném zejména teen publiku. [8]

Ai Gonplei Ste Odon [9]

http://www.afterellen.com/tv/476253-100-recap-3-06-draw-like-one-skai-girlsZmiňované zdánlivé separování obou hrdinek od hlavního dění mohlo od počátku vyvolávat obavy, jaký může mít tento vývoj pro obě postavy dopad. I přes to ale projevená iniciativa tvůrců dát Clarke a Lexe co největší prostor tyto obavy zastínila. O to silnější reakce přinesl právě sedmý díl třetí sezóny s názvem Třináct, který znamenal jak vrchol této iniciativy, tak také zdrcující pád v podobě smrti jedné z hrdinek. Právě to bylo a je odsuzováno především jako další snaha potlačit jakoukoli jinakost, která se v seriálové fikční tvorbě může projevit.

Paradoxně tak tvůrci zničili to, co bylo tak pečlivě budováno a co řada diváků na seriálu obdivovala. Tato událost bezpochyby velmi silně ovlivnila veškeré debaty spojené se seriálem. Pro fanoušky znamenala tato smrt velký šok a silné zklamání. Objevila se řada diskuzí a článků nesoucí se v duchu „konec zabíjení LGBTQ+ postav“. Nemilým faktem totiž zůstává, že jakkoli byla smrt této postavy šokující, dala se s ohledem na kontext existence LGBTQ+ postav ve fikčních seriálech předpokládat. Důvodem je především skutečnost, že odstraňování těchto postav se objevilo a stále objevuje v celé řadě seriálů, případně filmů. V případě seriálu The 100 nepomohly ani obhajoby, že pro potřebný vývoj děje bylo toto odstranění nutné či dokonce omluvy, [10] odkazující na skutečnost, že herečka je angažována do jiného výrazného televizního projektu. [11] Právě u tohoto seriálu, který se často chlubí širokým spektrem různorodých postav, byl „odchod“ této výrazné ženské a otevřeně lesbické postavy razantně odsouzen.

Nechť se znovu setkáme…

http://fanfest.com/2016/05/31/the-100-recap-perverse-instantiation-part-two/Na druhou stranu vznikla také řada spekulací o tom, že „není všem Clexa dnům konec“. Překvapivě se právě tyto dohady a přání všech Clexa fanoušků proměnily ve skutečnost v závěrečném dílu třetí sezóny s názvem Perverse Instantiation: Část druhá. Moment opětovného shledání obou hrdinek byl vrcholem peripetií, které jejich vztah formovaly. Zároveň však za sebou zanechal řadu dalších spekulací, které se objasní v další sezóně. Teprve tehdy bude možné tento doslova vysněný Clexa okamžik hodnotit. Pro tuto chvíli je zásadní především silná reakce na smrt postavy, která se stala pro řadu fanoušků seriálu zásadní ať už jako silná ženská hrdinka v rámci fikčního světa nebo jako výrazná zástupkyně LGBTQ+ minority v seriálové tvorbě. I kdyby se tato postava neměla v nové sezóně do seriálu vrátit, stala se jedním z dalších důkazů toho, že prosazování LGBTQ+ postav do klíčových rolí fikčních seriálů je žádoucí a dlouho očekávané. A mnohdy to není pouze ze strany minority samotné. „Případ Clexa“ zároveň ukazuje, že nastal čas ukončit opakované odstraňování „nežádoucích“ postav ve jménu heteronormativní společnosti. Doba nečinnosti a trpělivosti fanoušků totiž dávno skončila.

Použité zdroje
  1. 25fps. Návrat do ráje [online]. [citováno 21. 6. 2016]. Dostupné z WWW: http://25fps.cz/2015/the-100-navrat-do-raje/.
  2. Youtube.1. [online]. [citováno 22. 6. 2016]. Dostupné z WWW: https://www.youtube.com/watch?v=JutuR9Tul1g.
  3. Youtube. female rebel | Clarke/Lexa [online]. [citováno 22. 6. 2016]. Dostupné z WWW: https://www.youtube.com/watch?v=nuMQZDJUqX8.
  4. Medium.com. The Life and Death of Lexa. [online]. [citováno 22. 6. 2016]. Dostupné z WWW: https://medium.com/@jrothenberg/the-life-and-death-of-lexa-e461224be1db#.y536s7i3v.

 

The 100

Tvůrce: Jason Rothengerg
Scénář: Kass Morgan, Jason Rothenberg, Lina Patel, Aaron Ginsburg, Wade McIntyre, Kim Shumway, atd.
Kamera: Philip Linzey, Michael C. Blundell, Nathaniel Goodman
Hudba: Marc Dauer, Evan Frankfort, Tree Adams, Liz Phair
Hrají: Eliza Taylor (Clarke Griffin), Bob Morley (Belamy Blake), Alycia Debnam-Carey (Lexa), Devon Bostick (Jasper Jordan), Christopher Larkin (Monty Green), Paige Turco (Abigail Griffin), Marie Avgeropoulos (Octavia Blake), Lindsey Morgan (Raven Reyes), Richard Harmon (John Murphy), Henry Ian Cusick (Marcus Kane), Isaiah Washington (Thelonious Jaha), Ricky Whittle (Lincoln), Adina Porter (Indra) ad.

USA, Bonanza Production, Alloy Entertainment, Warner Bros. Television, CBS Television Studios, (2014 – ??), 3 sezóny, 16 dílů/1 sezóna, 43 minut.


[1] Potom, co je v první sezóně sto mladistvých vězňů vysláno z vesmírné stanice Archa na Zem z důvodu regulace kyslíku na stanici a ve snaze zjistit, zda je planeta znovu obyvatelná po jaderné válce, musí tato nezkušená skupina čelit přeživším obyvatelům Země. Vrcholem těchto útoků je právě otevřený boj u výsadkové lodi „stovky“.

[2] Poté, co jsou Zemšťané upáleni u výsadkové lodi, objeví se ozbrojení lidé z Mount Weather a odvlečou většinu členů „stovky“ do hory. Clarke je mezi nimi. Jako jediná od počátku lidem z Mount Weather nedůvěřuje a brzy také odhalí, jakým způsobem nakládají se zajatými Zemšťany. Podaří se jí utéct se Zemšťankou Anyou. Mezitím ji ale mezi Zemšťany neúspěšně hledá Finn, který v panické hrůze, že může být mrtvá, jde doslova přes mrtvoly.

[3] S Lexou se jako první setkává Marcus Kane, který rovněž mezi Nebeským lidem – obyvateli Archy (více v článku The 100: Návrat do ráje http://25fps.cz/2015/the-100-navrat-do-raje/) razí mírovou politiku. Ve snaze promluvit si s velitelem se dostává do vězení, kde se setkává s neznámou mladou ženou jménem Lexa. Ta se později představí jako Heda – velitelka Zemšťanů (od třetí sezóny je pak Clarke označována jako Wanheda – velitelka smrti).

[4] Zatímco Clarke se svým rozhodováním velmi blíží etickým pravidlům a morálce typické pro současnou společnost, pro Lexu platí pravidla založená na hesle „Krev si žádá krev“. Podstata tohoto hesla paradoxně odkazuje na starověký zákon „Oko za oko“.

[5] Od počátku se The 100 profilovalo jako seriál, kde vztahy (zejména ty intimnější povahy) hrají vedlejší roli. Pokud se v seriálu objeví milostná zápletka, je její zobrazování obvykle minimalizováno. Stačí si vzpomenout na rýsující se milostný trojúhelník mezi postavami Clarke, Raven a Finnem. Na místo žárlivých rozepří zde bylo upřednostněno přátelství a především vzájemná spolupráce ve snaze porazit společného nepřítele. S rozvojem vztahu mezi Clarke a Lexou se však tato tendence mění. Mnohem větší důraz je kladen právě na konkrétní postavy, které jsou ve svém rozhodování postupně čím dál více ovlivňovány vzájemnými city.

[6] V rámci The 100 jsou známé také páry jako Linctavia (Lincoln a Octavia), Minty (Miller a Monty) nebo Bellarke (Bellamy a Clarke).

[7] Amatérské – fanouškovské video vytvořené často jako sestřih scén z filmu či seriálu za použití známé hudby.

[8] V případě Lexy je řada videí zaměřena především na její bojové schopnosti a na její schopnost chladnokrevně se rozhodovat. Jedná se například o video s názvem Lexa The Awesomeness. Více na: https://www.youtube.com/watch?v=JutuR9Tul1g. Převažují ale především videa reflektující rozvíjející se vztah s Clarke. Jako jeden z mnoha příkladů je možné uvést female rebel | Clarke/Lexa. Více na: https://www.youtube.com/watch?v=nuMQZDJUqX8. V tomto a v mnoha dalších videích se často zdůrazňuje především skutečnost, že Clarke je jednou z mála bisexuálních postav v rámci seriálové tvorby, zatímco Lexa je zase od počátku zobrazena jako lesbická postava. Ve světě LGBTQ+ se zejména ona stala internetovou ikonou (typické je zobrazení černé siluety Lexy s duhovou vlajkou v pozadí).

[9] „Můj boj je u konce“. Jedná se o frázi, kterou Zemšťané používají v okamžiku blížící se smrti.

[10] Po extrémně silných negativních reakcích na smrt této postavy se sám hlavní tvůrce seriálu Jason Rothenberg omluvil svým divákům a divačkám za to, co odstranění této postavy způsobilo. Více na: https://medium.com/@jrothenberg/the-life-and-death-of-lexa-e461224be1db#.mwp95w4ep.

[11] Herečka Alycia Debnam-Carey je v současné době angažována v seriálu Fear the Walking Dead, kde ztvárňuje jednu z hlavních postav.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
  1. Lexa The Awesomeness []

Autor

Počet článků : 16

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru