Zde se nacházíte: 25fps » Aktuality » Zchlaďte se přes léto v galeriích

Zchlaďte se přes léto v galeriích

Zchlaďte se přes léto v galeriích
TIPY: (Převážně) audiovizuální díla v galerijních prostorách VERONIKA ZÝKOVÁ [29. 6., aktualizováno 8. 7.]

 

16. 6. – 30. 10., Uměleckoprůmyslové muzeum (1. patro, Husova 14, Brno)
Zdeněk Ziegler. Osobnosti českého grafického designu

Zdeněk Ziegler obdržel na 25. Bienále Brno 2012 Cenu za celoživotní přínos grafickému designu.
Výstava tohoto významného českého grafického designéra a pedagoga představí zejména jeho rozsáhlou tvorbu v oblasti filmového plakátu od začátku šedesátých do konce osmdesátých let 20. století. Vystavený soubor realizovaných prací, ale i skic a nerealizovaných návrhů představí médium, které ve své době definovalo vizuální jazyk a estetiku celé generace grafických designérů a svou rozmanitostí a invenčními přístupy zůstává zdrojem inspirace i v současnosti.
Bienále Brno tak   pokračuje  v představování významných tvůrců, kteří zásadním způsobem ovlivnili vývoj a podobu českého grafického designu, tedy oboru, jenž je nedílnou součástí českého vizuálního umění.

Výstava bude doplněna o filmový festival, sestavený výlučně z filmů, pro něž Zdeněk Ziegler vytvořil plakáty.

ziegler

 

24. 6. – 16. 7., VI PER (Vítkova 2, Praha 8)
Černá Marie
https://www.facebook.com/events/167721833626130/

Umění pohyblivého obrazu dnes využívá množství různých, víceméně běžných způsobů prezentace. Černá Marie (kurátor: Martin Mazanec) nabídne 16 ilustrací technických a prostorových řešení projekcí stěžejních děl historie pohyblivého obrazu za posledních sto let, které budou v galerii vystavovány po dvojicích v průběhu osmi týdnů. Osm instalačních celků tak bude postupně mapovat historické proměny postoje k filmové projekci a reflektovat různé přístupy k pohyblivému obrazu z hlediska prostoru. Výstavu průběžně doplňuje tematicky zaměřený doprovodný program.

Situace 6 / 29. 6. – 2. 7.
Le Corbusier, Iannis Xenakis a Edgar Varèse, Pavilon Philips (1958) / John Cage, Lejaren Hiller a Ronald Nameth, HPSCHD (1969)

Situace 7 / 6.–9. 7.
Claes Oldenburg, Moveyhouse (1965) / Hollis Frampton, A Lecture (1968)

Situace 8 / 13.–16. 7.
Anthony McCall, Line Describing a Cone (1973) / Breath (2004)

cernamarie

 

20. 6. – 13. 7., galerie CZECHDESIGN (Vojtěšská 3, Praha 1)
22.–30. 7., Reduta (U Reduty 256, Uherské Hradiště)
Andrea Vacovská: Typografie filmových titulků
https://www.facebook.com/events/1132305303489122/
https://www.facebook.com/events/1813876912174360/

Jste filmovými nadšenci? Víte, jakým způsobem vznikaly a jak vypadaly úvodní titulky k československým hraným filmům? A kdo byli jejich tvůrci? Prozkoumejte trezor české kinematografie z jiného pohledu: vydejte se s námi na badatelskou cestu historií typografie filmových titulků!

Andrea Vacovská, studentka ateliéru Tvorba písma a typografie na pražské UMPRUM, představí unikátní projekt mapující proměnu typografické tvorby v úvodních titulcích československých hraných filmů mezi lety 1945–1993. Své mapování historie titulků československé kinematografie zpracovala Andrea Vacovská v rámci diplomové práce v ateliéru Tvorba písma a typografie. Původní školní práce s názvem „Titulky“ byla v loňském roce vydána malým nákladem ateliérovým nakladatelstvím Typo305. Nyní se publikace v rozšířené podobě dočkala vydání Nakladatelstvím UMPRUM v nákladu 600 kusů.

typo

 

22. 6. – 3. 7., Galerie AMU (Malostranské náměstí 12, Praha 1)
CASting Off – klauzury CAS FAMU

https://www.facebook.com/events/1791781674390640/

Duong Viet Anh, František Fekete, Veronika Dostálová, Vendula Guhová, Haruna Honcoop, Jiří Matoušek, Franz Milec, Pyin Nyar Zeya, Lea Petříková, Tomáš Roček, Andrej Sýkora, Matěj Šenkyřík, Klára Trsková, Vojtěch Žák

Klauzurní výstava Centra audiovizuálních studií FAMU shrnuje práce vybraných studentů za uplynulý rok. Projekty, na kterých studenti pracují v rámci dílen pod vedením Georgije Bagdasarova, Martina Blažíčka, Miloše Vojtěchovského a Michala Kindernaye, reagují na specifický prostor galerie AMU a prezentaci současného umění obecně. Centrum audiovizuálních studií (CAS) nabízí v portfoliu uměleckých oborů alternativu v programově přesahujících žánrech a médiích, nicméně primárně vycházejících z pohyblivého obrazu. Filmové projekce, hudební, divadelní či sociální projekty, intervence ve veřejném i kybernetickém prostoru či umění instalace studenti v rámci studia různě propojují a variují. Různorodé práce a přístupy kriticky i poeticky zachycují bizarní i všední události světa kolem nás. Galerie AMU se na pár dní proměňuje v jeho trochu zmatený ale metaforický model.

Kurátor: Michal Kindernay

CAS

 

22. 6. – 31. 7., Xaoxax / galerie & knihkupectví (Krymská 29, Praha 10)
Komiksy FAMU + UMPRUM
https://www.facebook.com/events/512712348934681/

Průřez toho nejlepšího z tříleté spolupráce studentů Ateliéru ilustrace UMPRUM a scenáristiky FAMU. K vidění jsou komiksy (originální kresby i hotové sešity), časopisy, animované trailery ke komiksům, reportáže, knihy a doprovodné plakáty.

xaoxax

 

23. 6. – 24. 7., Výstavní prostor Starý pivovar (Božetěchova 2, Brno)
Diplomanti FaVU 2016
https://www.facebook.com/events/1609851392662093/

Výstava představuje 39 letošních absolventek a absolventů Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. V jádru výstavní koncepce stojí pokus zkonstruovat ideální typ, který by reprezentoval charakteristické názory a postoje, motivace a očekávání, schopnosti a dovednosti, techniky a strategie, jež převažují mezi studentkami a studenty diplomového ročníku. Uspořádání jejich profilů v katalogu a prostorové řešení expozice se současně snaží zohlednit individuální odlišnosti mezi studujícími a odchylky od normy ztělesněné ideálním typem. Výstava tedy zviditelňuje jak identitu subjektu, který je produktem vzdělávací instituce uměleckého zaměření, tak míru rozmanitosti přípustné v jejím rámci.

Kurátoři výstavy: Vasil Artamonov, Václav Magid

favu

 

23. 6. – 18. 9., Dvorana Multifunkční auly Gong (Ruská 2993, Ostrava)
Roman Štětina a Miroslav Buriánek: Návod k použití Jiřího Koláře
https://www.facebook.com/events/270537546634429/

Roman Štětina se v nové instalaci „Návod k použití Jiřího Koláře“ vrací ke svému velkému tématu, jímž je rozhlas. Pokouší se komplexně uchopit rozhlasovou režijní akci jako svébytný, ale skrytý umělecký výkon. Projekt, pod kterým je podepsán společně s Miroslavem Buriánkem, je zároveň specifickou poctou tomuto rozhlasovému režisérovi, který Štětinovi před deseti lety pootevřel v plzeňském studiu dveře do světa rádia.

Základem instalace je filmový záznam, jakési „making-of“ rozhlasového zpracování Kolářovy básnické sbírky Návod k upotřebení (1965, první vydání 1969) s využitím pěti členů Divadelní společnosti KLAS. Více než dvouhodinový film a instalace reflektují skryté, posluchači nepřístupné zázemí rozhlasové tvorby.

Výstava „Návod k použití Jiřího Koláře“ je Štětinovým laureátským projektem, který vznikl v produkci PLATO a Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

stetina burianek kolar

 

24. 6. –18. 9., Národní galerie (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
Introducing Nicole Morris & Miroslava Večeřová: Girlfriend
https://www.facebook.com/events/650584528423683/

Tvorba Nicole Morris i Miroslavy Večeřové je charakteristická svou vrstevnatostí, u obou umělkyň můžeme navíc nalézt řadu styčných momentů – ať už se jedná o způsob jejich práce s videem v kombinaci s instalací, objekty a performance, nebo specifickou tělesnost obsaženou ve vizualitě a vyznění mnoha jejich děl. Jejich společný projekt pro Národní galerii v Praze stojí na představení individuálních prací, které ovšem vycházejí z intenzivního vzájemného dialogu obou umělkyň. Těžištěm multimediální prezentace jsou videa, která lze vnímat jako básně v médiu pohyblivého obrazu. Básně o dotýkání, proměně, dospívání, moři, sádře, křídě, světle, stínu i mnoha věcech mezi slovy.

vecerova_morris

 

25. 6. – 13. 8., Nevan Contempo (U Rajské zahrady 14, Praha 3)
David Možný: Blind Spot
https://www.facebook.com/events/513218252210995/

David Možný je především autor videí a videoinstalací, působil také jako VJ a tvůrce projekcí pro divadelní představení a scénická čtení. V precizních počítačových animacích skládá skutečnost vycházející z fotografií architektury (Rahova), z ofsetově tištěných záběrů interiérů z časopisů o bytové kultuře (Virtual Soul Vaste) či z archaických slovníkových ilustrací (Pomalu). v narocne tri-kanalove video instalaci tematizujie neviditelnost a manipulaci. Podklady pro tuto ojedinelou vizualni situaci byly natoceny v byvale veznici Stasi v Berline (Památník Berlín-Hohenschönhausen). Tento projekt navazuje na predchozi video Sleepless.

david-mozny-blind-spot

 

28. 6. – 1. 8., NIKA – Malá galerie VŠUP (vestibul metra Karlovo náměstí, Praha 2)
Ester Nemjóová a Kateřina Hubená: Botanikabinet
https://www.facebook.com/events/1717262595201325/

Výstava Botanikabinet je výsledkem spolupráce studentek ateliéru Filmové a televizní grafiky – Kateřiny Hubené a Ester Nemjóové, jež se rozhodly oživit šedý a chladný vestibul metra oknem do daleko barevnějšího fantaskního světa. Jejich kabinet je však stále jen pozváním k poznání takového světa, skrze nashromážděné artefakty – práce Ester a Kateřiny, nikoliv jeho dokonalým reprodukováním. Vytvoření této krajiny nespoutané fantasie a možností závisí v důsledku na každém divákovi zvlášť. Ester s Kateřinou tak nabízí těm, kdo nemohou z městského betonu v létě utéci, alespoň krátký únik mentální.

botanikabinet

 

13. 7. – 4. 9., Galerie AMU (Malostranské náměstí 12, Praha 1)
JINÉ VIZE CZ (2007-2015)
https://www.facebook.com/events/191300307934839/

Pražská Galerie AMU ve spolupráci s kurátorkou Lenkou Střelákovou a olomouckou platformou pro audiovizuální a současné umění PAF připravila výstavu nahlížející do hraničního prostoru mezi filmem a současným uměním. Během prázdninových měsíců bude možné zhlédnout devadesát videí současných autorů, což představuje největší počet, jaký kdy galerie najednou prezentovala.

Devítiletá historie Jiných vizí se v Galerii AMU představí ve třech odlišných rovinách. Archivní sekce prezentuje pásma devíti ročníků Jiných vizí tak, jak byla sestavena příslušnými kurátory. V rámci výstavní sekce se budou díla všech deseti finalistů konkrétního ročníku Jiných vizí promítat souběžně a ročníky se zde budou periodicky obměňovat. Diskusní sekce pak nabídne několik kulatých stolů, které se zaměří na specifická témata a problémy svázané s otázkou pohyblivého obrazu filmu a videa.

jine vize

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 279

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru