Zde se nacházíte: 25fps » Aktuality » Animační průmysl zemí střední a východní Evropy se spojuje v jeden trh

Animační průmysl zemí střední a východní Evropy se spojuje v jeden trh

Animační průmysl zemí střední a východní Evropy se spojuje v jeden trh

V letošním roce Evropská komise vytvořila tzv. Animation Plan, jehož cílem je povzbudit animovaný průmysl v celé EU. Region střední a východní Evropy v sobě skrývá velký potenciál. Využít ho se pokusí nová iniciativa CEE Animation Workshop, která přivede dohromady nezávislé producenty animovaných filmů z celkem osmnácti zemí a ukáže producentům z tohoto regionu nejnovější trendy v mezinárodním animačním průmyslu. Workshop se koná ve dnech 2. – 6. prosince 2017 v Lublani.

Prvotní myšlenka, která by spojila nezávislé producenty animovaných filmů z regionu CEE (Central and Eastern Europe), vznikla na podzim roku 2016. Nutnost společné akce a intenzivnější spolupráce je mottem mezinárodní platformy sdružující producenty Visegrad Animation Forum již několik let. Hlavním cílem této aktivity je vybudování průmyslu a vhodných podmínek pro úspěšné koprodukce, které obstojí v konkurenci na mezinárodní scéně. Společné kulturní a historické dědictví zemí střední a východní Evropy, ekonomické podobnosti, ale také blízkost forem projevu nebo jazyka jsou ideálním předpokladem pro vytvoření silné jednoty a trhu. CEE Animation by se mohla stát výraznou obchodní značkou a současně fungovat jako skvělý exportní artikl zúčastněných států.

Nápad uspořádat jednorázovou akci, která by přivítala producenty z více než poloviny evropských zemí a nastavila pevné základy pro jejich budoucí spolupráci, přesvědčil zástupce Kanceláří Kreativní Evropy (Creative Europe Desk – CED). Program Kreativní Evropa – MEDIA posiluje evropský audiovizuální trh jako celek a snaží se, aby byl – jako celek – mezinárodně konkurenceschopný. Vedoucí české CED Pavlína Kalandrová upozorňuje, že spolupráce mezi jednotlivými evropskými zeměmi je naprosto klíčová:

CEE Animation Workshop by měl přispět k tomu, aby byl náš trh správně propojen a nakloněný spolupráci uvnitř našeho regionu, ale také byl rovnocenným partnerem pro západní Evropu – ať už ve fázi výroby animovaného díla, formou koprodukcí, či následně distribucí.

Velkým přínosem je zapojení celkem devatenácti národních Kanceláří Kreativní Evropy – MEDIA (Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Polsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina).

Věříme, že skrze lepší využití potenciálu spolupráce mezi producenty našeho regionu budou naši žadatelé v evropských programech Creative Europe MEDIA úspěšnější. To je také důvod, proč se na projektu podílí tolik Kanceláří Kreativní Evropa – MEDIA. Naším posláním není pouze workshop společně uspořádat. Snažíme se v každé zemi problémy identifikovat, což bude i součástí CEE Animation Workshopu, abychom dosáhli očekávaných výsledků a mohli se jim dále věnovat v době, kdy byla definována evropská strategie pro animační sektor,

ředitelka slovinské CED Sabina Briški Karlić

Vedoucí workshopu je Linda Beath, která se dlouhodobě poskytuje filmové poradenství a zaměřuje se na školení filmových producentů po celé Evropě. Mezi lektory, kteří se budou účastníkům během pěti dnů intenzivně věnovat, je pět světově uznávaných filmových odborníků. Zkušená irská producentka Siun Ni Raghallaigh, která má více jak třicetiletou zkušenost v mediálním průmyslu, je generální ředitelkou Ardmore Studios a jednou ze zakladatelek Troy Studios. Pozvání do Lublaně přijala také Moe Honan, generální ředitelka společnosti Moetion Films Ltd. Její studio bylo oceněno Producentem roku 2016 v rámci prestižní akce Cartoon Movie a koprodukovalo celou řadu animovaných filmů, včetně oceňovaných celovečerních snímků jako např. Two By Two – Ooops! The Ark Has Gone (aka Ooops! Noah Is Gone). Workshopu se také zúčastní odborník na filmový marketing Mathias Noschis. V minulosti vytvořil online PR a kampaně na sociálních sítích hned pro několik hollywoodských titulů: Lego Ninjago, Kung Fu Panda 3, Ice Age: Collision Course, Toy Story 3 nebo Rango. Mathias v současné době pracuje na polském projektu Another Day of Life. Dalším lektorem je Richard Rowe, ředitel mezinárodních akvizic a koprodukcí v DHX Media. Prvních 12 let své kariéry strávil v Turner Broadcasting, v poslední době založil společnost Rowe Media poskytující poradenské služby pro dětský televizní průmysl. Pětici uzavírá Maciej Chmiel, zástupce ředitele oddělení prodeje a akvizic polské veřejnoprávní televize TVP.

Do pilotního ročníku bylo vybráno dvacet šest producentů z celkem osmnácti zemí: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česko, Gruzie, Kosovo, Maďarsko, Makedonie, Moldávie, Litva, Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina. Hlavními tématy workshopu budou mezinárodní koprodukce, financování, právní aspekty, marketing, sales, práce s televizními dramaturgy či digitální distribuce.

Důležitou součástí lublaňského workshopu bude i panelová debata o koprodukčních podmínkách v regionu střední a východní Evropy. Setkání se zúčastní přes třicet filmových profesionálů, kteří se pokusí zformulovat společný požadavek kinematografickým fondům a zástupcům televizních dramaturgů o větší podporu animovaného průmyslu. Dokument pod názvem Ljubljana Accord bude obsahovat popis specifických podmínek výroby animovaných díl v regionu CEE a návrh strategií k jeho zlepšení s cílem vybudovat konkurenceschopný průmysl animovaného filmu – a to jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku.

CEE Animation Workshop se uskuteční v rámci Mezinárodního festivalu animovaných filmů Animateka, konající se ve dnech od 4. – 10. prosince 2017 v Lublani. Více informací se dozvíte na ceeanimation.eu.

Doprovodný program

CEE Animation Workshop se koná ve spolupráci s Mezinárodním festivalem animovaných filmů Animateka, který se uskuteční ve dnech od 4. – 10. prosince 2017 v Lublani. V rámci jeho doprovodného programu vystoupí lektorky workshopu Moe Honan a Siun Ni Raghallaigh. Široké veřejnosti představí celovečerní animovanou komedii Ooops! Noah Is Gone… Obě producentky ve své případové studii poodkryjí proces vývoje celovečerního snímku, hledání možných finančních a koprodukčních partnerů až po následnou distribuci animovaného díla. Irsko-německo-lucembursko-belgická koprodukce, známá v USA pod pojmem All Creatures Big and Small a ve Velké Británii a Irsku jako Two by Two – Ooops! The Ark Has Gone…, vyhrála na Cartoon Movie cenu Producent roku 2016. Celosvětový úspěch tohoto filmu dokládá i prodej do více než 120 zemí, včetně kino distribuce v Číně a výrazný ohlas na online platformách, včetně prodeje Netflixu. Akce se koná 5. prosince.

Organizátoři CEE Animation Workshop jsou:

Kanceláře Kreativní Evropa – MEDIA z 19 zemí
Kreativní Evropa je program EU na podporu audiovizuálního průmyslu a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020. Cílem programu je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Visegrad Animation Forum
Visegrad Animation Forum (VAF) je platforma, jejímž záměrem je posílení oboru animace v regionu střední a východní Evropy. Hlavním cílem je vytváření příležitostí pro setkání producentů, studií, TV stanic a filmových distributorů, které by vedly ke spolupráci na animačních projektech.
Jádrem programu VAF je soutěž animovaných projektů ve dvou kategoriích: krátký film a seriál/TV speciál. Účastníci mají jedinečnou příležitost zaujmout zahraniční producenty a pomoci tak svému projektu při dalším vývoji a jeho cestě k realizaci. Soutěžní část je doplněna o odborné workshopy na témata týkající se financování vývoje, výroby a distribuce animovaných filmů a seriálů.
http://ww.visegradanimation.com/

Slovinská asociace animovaného filmu (Slovenian Animated Film Association)
Slovinská asociace animovaného filmu (: D’SAF!) sdružuje profesionály pracující v oblasti animovaného filmu (producenty, režiséry, animátory, výtvarníky, scenáristy, zástupce festivalů apod.), odborníky v příbuzných oborech, organizace ze státního i soukromého sektoru, studenty a filmové nadšence. Primárním cílem asociace je rozvoj a uznání umění animovaného filmu na národní i mezinárodní úrovni.
http://cargocollective.com/animirani-film/ABOUT-D-SAF/

Motovila Institute
Motovila Institute je nevládní neziskový institut se sídlem v Lublani. Zaměřuje se na podporu mezinárodní spolupráce v kulturních a souvisejících odvětvích. Cílem je usnadnit propojení pracovníků v tomto sektoru na mezinárodní úrovni a vybavit je dovednostmi nezbytnými pro úspěšné navázání spolupráce v rámci EU a dalších mezinárodních institucí. Motovila také provozuje v rámci svých aktivit slovinskou Kancelář Kreativní Evropa, národní informační místo pro program Kreativní Evropa s podporou slovinského Ministerstva kultury a Evropské komise.
http://ced-slovenia.eu/en/motovila-institute/

Animateka International Animated Film Festival
Týdenní mezinárodní festival animovaného filmu Animateka se koná každoročně ve slovinské Lublani. Zaměřuje se především na nejnovější tvorbu krátkých filmů ze střední a východní Evropy. V soutěži se představí nejlepší evropské studentské snímky a také filmy pro děti. Festival, podpořený programem Kreativní Evropa MEDIA, zahrnuje širokou škálu historických a tematických programů, které divákům ukazují vznik a vývoj animace a zároveň jim dávají přehled o nejlepších současných krátkých a celovečerních animovaných filmech v celosvětovém měřítku.
http://www.animateka.si/2017/en/

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 949

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru