Zde se nacházíte: 25fps » Experimentální film » If you don’t pay my bills – nejslavnější instagramová performance všech dob v knižní podobě

If you don’t pay my bills – nejslavnější instagramová performance všech dob v knižní podobě

EXPERIMENTÁLNÍ FILM – RECENZE – KNIHA: Excellences & Perfections (Amalia Ulman, Munich – London – New York: Prestel Verlag, 2018) – MARIE MEIXNEROVÁ

V roce 2014 realizovala původem argentinská performerka a umělkyně Amalia Ulman pětiměsíční performance Excellences & Perfections (19. dubna – 14. září 2014). Tato semifiktivní a předem pečlivě připravená performance výrazně napomohla etablovat Instagram a sociální sítě obecně jako vhodné performanční médium nového věku, uznávané galeriemi i odbornou veřejností (pro zajímavost zmiňme, že na aukci obchodního domu PHILIPS v roce 2014 měla jednotlivá selfie tržní hodnotu 3200 liber). Zároveň šlo o první počin archivovaný nástrojem webenact pro prezervaci (nejen) instagramových netartových děl, který v roce 2014 vyvinula newyorská platforma pro digitální umění Rhizome pod vedením Dragana Espenchielda.1

Ulmanová o svých instagramových performancích (kromě Excellences & Perfections má na svědomí i svůj poslední kus, Privilege, datovaný 2015–2016) hovoří jako o výrazně ovlivněných knižní strukturou. Právě ta vynikne v současné formě prezentace slavného projektu Excellences & Perfections, který na začátku května 2018 vyšel v knižní podobně.

Původní fotografický obsah, glosující kulturu sugar babes, doprovází eseje a literární útvary od filmařky, pisatelky a lektorky Hito Steyerl, spisovatelky Natashy Stagg a uměleckého redaktora Roba Horninga. Natasha Stagg svou úvodní anekdotickou příhodou o hvězdném setkání se Sarah Jessicou Parker a Catherine Keener vytváří spíše uměleckou paralelu týkající se sebeprezentace na sociálních sítích a budování public-image, než že by glosovala dílo Ulmanové, které tak jen spíše tematicky dokresluje a doplňuje. Umělkyně Hito Steyerl upozorňuje na problematiku online identity prostřednictvím scammerů – zločinců, kteří získávají prostředky důvěřivých uživatelů tím, že se vydávají za někoho jiného. Při svých aktivitách přitom využívají (či spíše zneužívají) sílu epistolárních poloh jazyka a psychologického dopadu prostorové distance, která při textově (či počítačově) zprostředkované komunikaci vzniká. Poslední uvozující text je pak derivátem z kritické výměny, kterou vedla Amalia Ulman v roce 2014 na Art Basel Miami s redaktorem časopisu New Inquiry Robem Horningem k otázkám Instagramu jako uměleckého média, a kterou později zveřejnil server Rhizome.

Tyto texty nejsou odbornými příspěvky, jak je známe z uměleckých katalogů, historicky a teoreticky kontextualizujícími práci prezentovaného umělce. Vždyť Excellences & Perfections je také více uměleckou publikací než katalogem dávno proběhlé performance: Amalia Ulman často svá díla dále posouvá a v jejich různých posunech pak rozvíjí dílčí témata, zaměřuje se na určité fragmenty performance, které dále doplňuje dalšími uměleckými prostředky a druhy. Pracuje tak především při výstavních adjustacích svých on-line performancí, které se spíše než adjustací hodí nazvat dotvářením universa daného uměleckého projektu; v pravém slova smyslu spin-offy původních performancí, odehrávajících se v totožném chronotopu. Knižní realizace slavné performance je tak dalším posunem tohoto díla, soustřeďujícím se především na práci s textem a rozkrývajícím literární aspekty narativu prezentovaného původně formou fotografií a videí na sociálních sítích. Tato strategie se projevuje i ve vyčlenění statutů a komentářů do zvláštní sekce mimo obrazové reprodukce. Rozpojením obrazové a textové části, jež byly původně recipovány současně, dochází ke zvláštnímu experimentu, kdy je testována autonomnost obrazové versus textové formy vyprávění, a zároveň si obě polohy osvojují zvláštní naléhavost.

Amalia Ulman, Labour Dance, 2016. Installation View at Arcadia Missa, London. Courtesy the Artist and Arcadia Missa.

Oproti on-line performance je zde rozvinuto intermezzo, které posouvá a kompletizuje semifiktivní narativ, který pro svou performance Ulmanová připravila. Sama Amalie Ulmanová je literárně činná a zde publikuje texty, které do instagramové performance z etických důvodů nezařadila a jež se nyní objevují v nově vyšlé publikaci ve formě deníčkových zápisků z „léčebny“.2 Tzv. „Ananda Letters“, soubor fotografií a textů, vznikl během měsíce, který strávila na rekonvalescenci v kalifornském Ananda Meditation Retreat po děsivé autobusové havárii, ze které jí zůstaly doživotní následky. Chronologicky odpovídá období, kdy je hrdinka jejího semifikčního narativu v protidrogové léčebně a které je v původním narativu obsaženo pouze implicitně – životem před a zvratem životního stylu po návratu. Plánovaný příběh maloměšťácké dívky, která postupně ujde dráhu k trend-setterce life-stylu a narcisistické profesionální společnici (sugar babe), snažící se dosáhnout dokonalosti a uznání od followerů a fanoušků, je tak kompletní.

Publikace Excellences & Perfections, vydaná čtyři roky po originální instagramové performanci slavné umělkyně, určitě stojí za pozornost. Stejně jako původní brilantní umělecký výkon, i jeho knižní podoba přibližuje tolik aktuální problematiku nestability virtuální sebereprezentace a jejího vztahu k autenticitě, respektive rozkrývá všudypřítomnou presumpci klamu a lži při budování vlastní (on-line) identity.

Amalia Ulman, Excellences & Perfections (Instagram Update, 24. června 2014), 2015. Courtesy of the Artist and Arcadia Missa.

Zmiňme, že knižní vydání se připravuje i u druhé z instagramových performancí slavné postinternetové hvězdy. Fundraisingovou kampaň na vydání publikace Privilege, jejíž narativ se točí kolem ubíjející práce v kanceláři, těhotenství a svébytného domácího mazlíčka – holuba Boba, můžete ostatně sami podpořit na http://amaliaulman.eu/privilegebook.html.

ULMAN, Amalia. Excellences & Perfections. Munich – London – New York: Prestel Verlag, 2018

Excellences & Perfections

Autor: Amalia Ulman
Předmluva: Rozsa Farkas
Eseje: Hito Steyerl, Natasha Stagg, Rob Horning
220 stran, hardcover
Datum vydání: 8. května 2018
Jazyk: anglicky
ISBN-10: 379138418X
ISBN-13: 978-3791384184

Excellences & Perfections lze zakoupit v online obchodě Amazon.

Tip: Více o tvorbě Amalie Ulman se můžete dočíst v aktuálním čísle časopisu Fotograf nebo přímo na webových stránkách umělkyně.

Print Friendly, PDF & Email
  1. http://rhizome.org
    Archivovaný instagramový účet je dostupný na http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections.
    ULMAN, Amalia. Excellences & Perfections. Webenact. Rhizome [online]. 2014, [cit. 2018-03-16]. Dostupné prostřednictvím live web archive z WWW: <http://webenact.rhizome.org/excellences-and-perfections>. []
  2. Vnitřní stranu publikace zdobí „památníčkové“ ručně psané osobní vzkazy vyjadřující Amalii emocionální podporu, které ještě podtrhují osobní rozměr deníčku a umocňují dojem autenticity příběhu. []

Autor

Počet článků : 181

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru