Zde se nacházíte: 25fps » Aktuality » 90 Day Fiancé: pojetí imigrace, diverzity, a rozdíl v zobrazení rodilých Američanů a cizinců s ohledem na zemi původu

90 Day Fiancé: pojetí imigrace, diverzity, a rozdíl v zobrazení rodilých Američanů a cizinců s ohledem na zemi původu

90 Day Fiancé: pojetí imigrace, diverzity, a rozdíl v zobrazení rodilých Američanů a cizinců s ohledem na zemi původu

V této analýze se zabývám reality show 90 Day Fiancé[1] vysílanou stanicí TLC od roku 2014. Zaměřím se na způsob zobrazení cizinců, který srovnám se způsobem zobrazení obyvatel USA. Při tom zohledním reprezentaci státního původu účastníků, a vyhodnotím, zda právě jejich identita má vliv na to, jak jsou prezentováni, a nakolik je výběr zemí původu různorodý. 90 Day Fiancé od první řady pracuje s diverzitou, a soutěžící reprezentují různé identity (a to nejen s ohledem na rasu a etnikum, ale i věk nebo náboženství). Hodlám však vyhodnotit, zda dochází ke zkoumání možné rozmanitosti nebo komplexnosti těchto identit, nebo zda je reality show redukuje na několik základních, jasně identifikovatelných skupin charakterizovaných stereotypy.

TLC byl původně koncipován jako edukativní kanál (zkratka znamená „The Learning Channel“),[2] dnes však program tvoří zejména reality show.[3] V roce 1972 stanici založilo Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA, roku 1991 ji pak odkoupila společnost Discovery Inc, a v průběhu devadesátých let začala od edukativních programů upouštět ve prospěch zábavných forem.[4] V USA jde o placený kanál, a kromě země svého původu je dnes dostupný v mnoha dalších státech napříč kontinenty, ať už přes satelit nebo v rámci kabelové TV. Vysílá i v České republice a to s českým nebo slovenským dabingem, kdy je v pozadí přítomná i původní anglická jazyková stopa, kterou doplňuje překlad.

Jednou z původních reality show, jež TLC vysílá, je 90 Day Fiancé, překládané jako 90 dní do svatby nebo 90denní snoubenci (TLC je v překladu názvů někdy nekonzistentní). Řadí se do kategorie vztahových (dating) reality show, jež se zabývají vznikem nebo formováním partnerského vztahu.[5] Sleduje při tom partnerskou dvojici složenou z občana USA a cizince, jež usiluje o získání ‚zelené karty‘ (tedy povolení k pobytu v USA, a pozdější získání občanství) právě pro toho partnera, který pochází ze zahraničí. Tyto dvojice se poznaly samy, většinou přes různé seznamky nebo na dovolené, načež se přihlásí do pořadu, a ten dokumentuje čas trávený společně v Americe. Nesledujeme tak vznik vztahu nebo prvotní seznámení, ale jeho budování a průběh. Název vychází z časového limitu, který těmto vztahům nastoluje americký zákon: cizinec přijíždí do země na vízům K-1, na jehož základě má právě 90 dní na to uzavřít sňatek nebo se vrátit do vlasti.[6]

Právě je vysílána sedmá sezóna, mezitím vznikly i další spinoffy, ať už sledující to, co sérii následovalo (90 Day Fiancé: Happily Ever After?[7], 90 Day Fiancé: What Now?[8], 90 Day Fiancé: Pillow Talk[9]), předcházelo (90 Day Fiancé: Before the 90 Days[10]), nově ukazuje i páry, které se stěhují do rodné země cizince (90 Day Fiancé: The Other Way[11]) nebo se věnuje jedné konkrétní dvojici (The Family Chantel[12]). Bez ohledu na zrovnoprávnění sňatků z roku 2015[13] doposud šlo vždy o muže a ženu,[14] to by se však mělo změnit v příští sezóně.[15] Některé páry se objevují opakovaně a show tak dokumentuje mnohaletý vývoj jejich vztahu (např. Nicole a Azan, Danielle a Mohamed, Russ a Paola), jiné po jedné sérii zmizí, ať už kvůli vlastnímu rozhodnutí, nebo rozchodu (Chelsea a Yamir, Brett a Daya, Molly a Luis). Jedna série sleduje obvykle čtyři až šest párů, přičemž se v rámci epizody jejich příběhy střídají. Jedna epizoda tak není vyhrazena jednomu páru, a události v jejich životě se odvíjí postupně v průběhu sezóny. Tématy bývá budování partnerského vztahu, první konflikty způsobené začátkem soužití a rozdílnými kulturami nebo očekáváními, kulturní šok, rodinné vztahy a postoj rodinných příslušníků k partnerskému vztahu, nebo nedostatek financí na zaplacení celého procesu. Scény v interiéru domovů účastníků, rodiny a přátel, nebo různých restaurací, obchodů, letišť a exteriérů parků a ulic doplňují ‚mluvící hlavy‘ natočené s účastníky ve studiu, nebo s přáteli a rodinou na místě, kde se konkrétní scéna odehrává. V nich jsou pak komentovány právě probíhající události. Na rozdíl od reality show The Bachelor[16], srovnatelné co do úspěchu,[17] počtu spin offů, i zaměření na romantické vztahy, v 90 Day Fiancé se neobjevuje neustálé zdůrazňování ‚pravé lásky‘ a ‚správných důvodů‘ ke sňatku.[18] Není přítomen ani žádný moderátor (kromě vybraných studiových epizod) nebo voice over, pouze občasné karty s komentářem doplňujícím kontext v neobvyklých situacích. Show také nemá soutěžní charakter, cílem je sňatek a trvalé manželství, páry však kromě platu nezískávají žádné odměny – pokud se za odměnu nedá považovat možnost zúčastnit se další sezóny.[19]

Všeobecně se dá říct, že jednotlivé dvojice mají několik jasně identifikovatelných témat, jež se opakují. Jako příklad lze uvést Američanku Elizabeth a Moldavana Andreie, a nelibost její rodiny k Andreiově dominantní až despotické roli v jejich vztahu, Američanku Chantel a Dominikánce Pedra a špatné vztahy mezi jejich rodinami, nebo Američana Jorge a Rusku Anfisu a jeho neschopnost naplnit sliby, které jí dal ohledně jejích nákladných materiálních požadavků. Pokud to z výčtu příkladů vypadá, že zdroj konfliktu obvykle představuje cizinec, ne Američan, je to kvůli relativní platnosti takového dojmu, není to však absolutní pravidlo. Například Samojec Asuelu, Thajka Annie nebo Filipínka Nikki vycházejí ze srovnání lépe, ale může jít spíše o subjektivní dojem, který se může lišit divák od diváka podle osobního názoru na celou situaci.

Právě v politice 90 Day Fiancé leží zajímavé téma k analýze, a to v podobě možných rozdílů v zobrazení Američanů a neameričanů, v rámci toho i možných rozdílů v zobrazení různých zemí, odlišných způsobů zobrazení žen a mužů, nebo také v tom, jak překvapivě málo se na pořadu odrazila změna v politické atmosféře v USA. Na začátku roku 2017 totiž do funkce prezidenta USA nastoupil Donald Trump, známý (mimo jiné) svou protiimigrační rétorikou. To by teoreticky mělo ovlivnit vůbec samotný pohled veřejnosti na celý pořad, jelikož častým protiargumentem rodinných příslušníků Američanů proti vztahu je tvrzení, že se cizinec jen snaží získat zelenou kartu a hledá bohatší zemi k životu. Články v online magazínech nic takového ale nenaznačují a místo toho se zabývají nejnovějším ‚dramatem‘ a zachází s účastníky jako s celebritami nižší kategorie.[20] K nějaké výraznější reflexi dochází jen u dvojice Avery – Omar v třetí sérii 90 Day Fiancé: Before the 90 Days. Devatenáctiletá Američanka z křesťanské rodiny Avery konvertovala k islámu, načež potkala na seznamce muže ze Sýrie, a kvůli zákazu cestování muslimů do USA, zavedenému právě Trumpem, se ho rozhodla po sňatku následovat do Sýrie. Její rodina přitom vyslovuje obavy o jejím osudu, postoji islámu k ženám, a vůbec o celém jejím odhodlání vzdát se dosavadního života a následovat muže, jehož do té doby ani osobně nepotkala. Američanka Angela pak jakožto příznivkyně Trumpa přiváží suvenýry s prezidentovou podobiznou svému snoubenci do Nigérie, Trumpa chválí i rodina Američana Jonathana jakožto někoho, kdo zastaví imigraci ze Střední a Jižní Ameriky, odkud pochází i jeho snoubenka, zde však jde spíš jen o zmínky než o celkovou politiku pořadu. Ačkoliv producenti poukazují na apolitičnost pořadu, politika je pro 90 Day Fiancé velmi důležitá jako možný zdroj konfliktu, tak i kvůli tomu, že může ovlivnit samotnou existenci pořadu, pokud by byl statut víza K1, na němž je založen celý princip, pozměněn.

V průběhu let, kdy je reality show vysílána, se navíc pozměnila situace v USA. Imigrace se stala jedním z volebních témat a šestá série se už odehrávala v době, kdy podél hranic USA s Mexikem stály detenční tábory.[21] Producenti však dále trvají na tom, že se do politických otázek pouštět nebudou. To dělat ani nemusí, činí tak za ně minimálně společenský a politický kontext. Ačkoliv tak americké magazíny zveřejňují články o nejnovějším vývoji v životě účastníků, omezené množství teoretických článků věnovaných 90 Day Fiancé v pořadu spatřuje ztělesnění v současné době velmi aktuální otázky toho kdo je a kdo není Američan, a úzkosti z imigrace vůbec. [22]

Ve chvíli, kdy je Američan vztahem zklamán, může začít partnerovi vyhrožovat vyhoštěním, nebo rozvodem, jež by vedl ke ztrátě možnosti žádat o partnerské vízum, pokud by proběhl do dvou let od sňatku.[23] K tomu se uchyluje vícero účastníků (jmenovitě Danielle, Ashley, Angela, či Colt). Přivlastňují si tak právo rozhodovat, zda se daný cizinec stane občanem USA, nebo ne. Celá reality show tak může fungovat jako ujištění pro Američany, že jsou to oni, kdo nakonec rozhodne, kdo se do země přistěhuje, a vyvolává dojem možnosti regulace imigrace podle osobních sympatií. V době, kdy kolem tématu imigrace panuje v USA úzkost (to, zda je opodstatněná, pro tento argument ani není důležité), [24][25] nabízí 90 Day Fiancé formu ubezpečení, že poslední slovo stále mají rodilí Američané, a pokud u žadatele odhalí nějaké skryté úmysly, mohou mu v přistěhování se zabránit. Zároveň prezentuje USA jako zemi, pro niž jsou lidé z celého světa ochotni opustit rodný stát, projít složitým byrokratickým procesem, i špatnými životními podmínkami (vícero dvojic řeší otázku bydlení nebo nedostačujících příjmů), jen aby v ní mohli žít. Ujišťuje tak i o výsadním postavení a vnímání Ameriky jako místa nabízejícího lepší životní podmínky.[26] Tvrzení tvůrců o apolitičnosti tak rozhodně není namístě, a množství spinoffů dosvědčuje sledovanost, a tím pádem i dopad reality show a významů, jež nese, obzvlášť pokud jde o jediné vyobrazení přistěhovalců, s jakým se divák setká.

Co se týče diverzity, spíš než o otázce jejího zahrnutí, jako například v Bachelorovi, který byl za její absenci kritizován a částečně ji začal reflektovat,[27] se hodí diskutovat o tom, jak je zacházeno s cizinci, a zda se objevuje rozdíl v jejich zobrazení. 90 Day Fiancé totiž s diverzitou rasy i etnika pracuje konzistentně již od první série. Předmětem k analýze je spíše jak. Nejde tak o reflektování společnosti v USA a toho, zda ji 90 Day Fincé zobrazuje reálně a rozmanitě, nýbrž toho, jak přistupuje k neameričanům. Právě na jejich straně je většina etnické a rasové diverzity realizována a stává se součástí toho, co je činí odlišnými.

Je těžké říct, nakolik TLC upravuje profily nebo zápletky dvojic, a jestli záměrně vybírá dvojice s velkými rozdíly, protože by mohly zaručovat větší konflikty, obojí je však pravděpodobné. Cizinci z Asijských, Středoamerických či Jihoamerických, a Afrických zemí často pochází z chudších vesnic nebo rodin, přičemž jim Američan někdy posílá peníze na živobytí. Západoevropané jsou spíše z průměrných nebo vyšších poměrů, a kulturní rozdíly se u nich tolik neakcentují, naopak Východoevropané buď hledají finanční zajištění (ženy) nebo přicházejí s rigidními představami o roli partnerky ve vztahu (muži). Američtí aktéři často negativně reagují na cizí, nezápadní zvyky a životní styl, zatímco například u vztahů Američanky a Angličana či Holanďana nic takového není a centrem pozornosti je vztah samotný. Na druhou stranu, tyto kultury jsou přeci jenom méně rozdílné a mají o sobě obecně lepší vzájemné povědomí. Díky zobrazení špatné komunikace dvojic, a často se projevující neochotě Američanů naučit se něco o kultuře svého partnera a přijmout ji, se pořad sám může vyhnout dojmu, že sám vynáší soudy o cizincích na základě jejich původu, neboť nechává účastníky, aby je dělali a pronášeli sami. To následně tvůrcům skutečně umožňuje říct, že oni o politický komentář neusilují a žádný politický rozměr tu není.

Lze s nimi však nesouhlasit i při poukázání na výběr zúčastněných párů. Ruské a ukrajinské ženy jsou zpravidla zobrazeny jako materialisticky založené, hledající zajištění, jihoamerické ženy (neboť z této části kontinentu se obvykle účastní jen ženy, muži pak pocházejí spíše ze Střední Ameriky) se dostávají do konfliktu s konzervativnějšími americkými muži, co se týče jejich chování a oblékání. Z Asie rovněž pochází zejména ženy, a stejně jako Jihoameričanky vstupují do vztahů se starším mužem, který je má zajistit. Partneři pocházející z afrických států rovněž tvoří stereotyp, kdy obvykle hledají finanční zajištění nebo přímo prostředky od partnera získávají nekalými způsoby, zde jde převážně o muže. Západoevropané jsou pak zobrazeni jako kultivovaní, dobře zajištění, a motivovaní zejména hledáním partnera. Reprezentované země se často opakují – z Evropy vede Rusko a Ukrajina, v Jižní Americe Kolumbie a Brazílie, z té Střední Jamajka, z Asie pak Filipíny.[28] Vícekrát jde o destinace, jež Američan navštívil na dovolené, jindy se dvojice seznámila přes sociální sítě. Děj navíc nezávisí jen na aktérech samotných, neboť do něj zasahují producenti a uměle vytváří scény, tudíž dochází k přímému ovlivňování toho, jak jsou lidé zobrazeni, neboť se zde vychází z jejich kulturní a společenské odlišnosti.[29][30]

Podobné analýze lze podrobit i zobrazení rolí žen, nebo věkových rozdílů, i ty často souvisí s původem cizince. V krátkém zobecnění patriarchální pojetí role žen ve vztahu i společnosti Americký partner očekává od východoevropských žen i Latinoameričanek. Pokud ale s omezením týkajícím se oděvu, společenského chování, nebo rodinné role přichází muž ze zahraničí (Moldavan či Tunisané), vyznívá jako omezující a nemístné. Funguje zde dvojitý standart, kdy je Američanům ‚povoleno‘ očekávat od partnera více přizpůsobení nebo podřízení se než cizincům, a to i když se Američan do této cizí země sám vydává. Věkové rozdíly se nenachází ve všech vztazích, v extrémní podobě pak jde obvykle o Američanky středního věku a mladé muže z Afriky, nebo muže středního či vyššího věku a mladé ženy z Asie.

Na první pohled tak může 90 Day Fiancé působit jako reality show s velkou diverzitou (tedy, alespoň co se etnika, rasy, zastoupení států či věku týče), navíc s ní pracuje již od začátku, při analýze jejího pojetí však dospívám k názoru, že tato reprezentace není progresivní nebo pozitivní. Dochází k selektivnímu výběru zobrazených identit, které pak potvrzují zažité stereotypy spojené s danou částí světa, jejími obyvateli, a celkově s uchazeči o americké občanství a jejich motivacemi. Dopad na reálné vnímání imigrantů tak může být u Amerických diváků negativní, [31] neboť jsou (kromě Západoevropanů) vykreslení jako lidé hledající lepší životní styl, materiální zajištění od Američanů, a způsobující konflikt svou neochotou okamžitě opustit svou vlastní kulturu a zvyky a plně se přizpůsobit té Americké. Odlišnou kulturu, zvyky, či jazyk žadatele o americké občanství pak používá zejména jako zdroj konfliktu nebo jako problém, který musí Američan překonat.

90 Day Fiancé

Tvůrce: Matt Sharp/Sharp Entertainment

USA, 2014-, TLC, 7 sezón/79 dílů, 60 min.

Zdroje

CARLISLE, Madeleine. 90 Day Fiancé Franchise Set to Feature First Same-Sex Couple. In: Time.com [online]. 18. 12. 2019 [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://time.com/5752145/90-day-fiance-same-sex-couple/

DE VOGUE, Ariane a Jeremy DIAMOND. Supreme Court rules in favor of same-sex marriage nationwide. In: CNN.com [online]. 27. 6. 2015 [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2015/06/26/politics/supreme-court-same-sex-marriage-ruling/index.html

DUFF, Chelsea. No Wonder ‚90 Day Fiancé‘ Stars Beg For Cash – Their Paychecks Are Seriously Wimpy. In: InTouch.com [online]. 5. 12. 2018 [cit. 8. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.intouchweekly.com/posts/how-much-do-90-day-fiance-stars-make-their-paychecks-revealed/

GOMEZ, Luis. The Untold Truth of 90 Day Fiancé. In: TheList.com [online]. Dostupné z: https://www.thelist.com/130903/the-untold-truth-of-90-day-fiance/

HILL, Annette. Reality TV. Oxon: Routledge, 2005. ISBN 0-415-26152-X.

HUFF, Richard M. Reality Television. London: Praeger, 2006. ISBN 978-0275981709.

KAVKA, Misha. Reality TV. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. ISBN 978-0748637232.

KASSIE, Emily. How the US built the world’s largest immigrant detention system. In: TheGuardian.com [online]. 24. 9. 2019 [cit. 9. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/us-news/2019/sep/24/detained-us-largest-immigrant-detention-trump

KEOGH, Joey. Is 90 Day Fiance real or is it scripted?. In: TheList.com [online]. [cit. 10. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.thelist.com/161902/is-90-day-fiance-real-or-is-it-scripted/

KIRSHENBLAT, Danielle. 15 Rules The Cast of 90 Day Fiancé Is Forced To Obey. In: Screenrant.com. 2. 10. 2018 [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://screenrant.com/90-day-fiance-rules-cast/

KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 2: Faktuální televize a její žánry. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. ISBN 978-80-244-3611-1.

KOUL, Scaachi. The „90 Day Fiancé“ Train Wreck Just Stopped Being Fun To Watch. In: Buzzfeed.com [online]. 11. 1. 2019 [cit. 5. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.buzzfeednews.com/article/scaachikoul/90-day-fiance-reality-tv-desperation-colt-larissa

SHEFFIELD, Rob. How ‚90 Day Fiancé‘ Summed Up America in 2018. In: RollingStone.com [online]. 18. 12. 2018 [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.rollingstone.com/tv/tv-features/90-day-fiance-sheffield-768997/

SOLOSKI, Alexis. ‚90 Day Fiancé‘: An Anti-Fantasy for Troubled Times. In: NYTimes.com [online]. 15. 8. 2019 [cit. 5. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2019/08/15/arts/television/90-day-fiance-immigration.html

VERN. What Happened to The Learning Channel?. In: Medium.com. 23. 8. 2016 [cit. 3. 1. 2020]. Dostupné z: https://medium.com/@vernsviews/what-happened-to-the-learning-channel-743690bfdfcd

Visas for Fiancé(e)s of U.S. Citizens. In: U.S. Citizenship and Immigration Services [online]. [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/visas-fiancees-us-citizens

WAGMEISTER, Elizabeth. ‚The Bachelor’s‘ Mike Johnson on Diversity and New Leading Man Peter Weber. In: Variety.com [online]. 20. 9. 2019 [cit. 6. 1. 2020]. Dostupné z: https://variety.com/2019/tv/news/the-bachelor-diversity-peter-weber-mike-johnson-interview-1203285914/


[1]90 dní do svatby [90 Day Fiancé]. Tvůrce: Matt Sharp. USA: TLC. 2014-. 74 epizod.

[2]VERN. What Happened to The Learning Channel?. In: Medium.com [online]. 23. 8. 2016 [cit. 3. 1. 2020]. Dostupné z: https://medium.com/@vernsviews/what-happened-to-the-learning-channel-743690bfdfcd

[3]To však neznamená, že nemohou mít edukativní potenciál – TLC vyrobila reality show I Am Jazz o životě americké transgender dívky, rovněž produkuje show o náboženských komunitách (Breaking Amish, 19 Kids and Counting) nebo zobrazuje různé tělesné typy (My Big Fat Fabulous Life, Curvy Brides). Záleží však samozřejmě nejen na námětu, který má možnost prozkoumat témata, jež nebývají v mainstreamových reality show probírána, ale i na jeho zpracování. Právě v případě TLC sklon k bulvárnímu přístupu potlačuje možný edukativní rozměr nebo pozitivní reprezentaci.

[4]VERN, What Happened to The Learning Channel?

[5]KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 2: Faktuální televize a její žánry. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013, s. 55.

[6]KIRSHENBLAT, Danielle. 15 Rules The Cast of 90 Day Fiancé Is Forced To Obey. In: Screenrant.com [online]. 2. 10. 2018 [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://screenrant.com/90-day-fiance-rules-cast/

[7]90 dní do svatby: šťastní až na věky? [90 Day Fiancé: Happily Ever After?]. Tvůrce: Matt Sharp. USA: TLC. 2016 -. 49 epizod.

[8]90 dní do svatby: Co teď? [90 Day Fiancé: What Now?]. Tvůrce: Matt Sharp. USA: TLC. 2017 -. 7 epizod.

[9]90 dní do svatby: láska až za hrob? [90 Day Fiancé: Pillow Talk]. Tvůrce: Matt Sharp. USA: TLC. 2019 -. 24 epizod.

[10]90 dní do svatby: od samého začátku [90 Day Fiancé: Before The 90 Days]. Tvůrce: Matt Sharp. USA: TLC. 2017 -. 40 epizod.

[11]90 Day Fiancé: The Other Way. Tvůrce: Matt Sharp. USA: TLC. 2019 -. 22 epizod.

[12]Chantelina rodina [The Family Chantel]. Tvůrce: Matt Sharp. USA: TLC. 2019 -. 8 epizod.

[13]DE VOGUE, Ariane a Jeremy DIAMOND. Supreme Court rules in favor of same-sex marriage nationwide. In: CNN.com [online]. 27. 6. 2015 [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://edition.cnn.com/2015/06/26/politics/supreme-court-same-sex-marriage-ruling/index.html

[14]Není to proto, že by to nedovolovaly podmínky víza K1, jde tak buď o rozhodnutí TLC nebo odraz toho, kdo se k účasti přihlásil. Visas for Fiancé(e)s of U.S. Citizens. In: U.S. Citizenship and Immigration Services [online]. [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.uscis.gov/family/family-us-citizens/visas-fiancees-us-citizens

[15]CARLISLE, Madeleine. 90 Day Fiancé Franchise Set to Feature First Same-Sex Couple. In: Time.com [online]. 18. 12. 2019 [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://time.com/5752145/90-day-fiance-same-sex-couple/

[16]The Bachelor. Tvůrce: Mike Fleiss. USA: ABC, 2002-. 240 ep.

[17]Pro TLC jde o nejsledovanější pořad u žen ve věku 18-34 a druhý nejsledovanější u žen 18-49 a 25-54. Celkově jde o nesledovanější nedělní pořad na kabelové stanici v USA u žen ve věkové skupině 18-34, a druhé nejsledovanější u žen 25-54/18-49. Šlo také o jedno z 10 témat v trendech na Twitteru v USA. ANDREEVA, Nellie. ‚90 Day Fiancé‘ Renewed For Season 7 As TLC Reality Series Wraps Season 6 With High Ratings. In: Deadline.com [online]. 22. 1. 2019 [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://deadline.com/2019/01/90-day-fiance-renewed-season-7-as-tlc-reality-series-wraps-season-6-ratings-highs-1202539020/

[18]SHEFFIELD, Rob. How ‚90 Day Fiancé‘ Summed Up America in 2018. In: RollingStone.com [online]. 18. 12. 2018 [cit. 4. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.rollingstone.com/tv/tv-features/90-day-fiance-sheffield-768997/

[19]Plat dostává jen Američan, neboť cizinec nemůže bez povolení k pobytu pracovat, a je mu hrazeno jen natáčení v jeho rodné zemi. DUFF, Chelsea. No Wonder ‚90 Day Fiancé‘ Stars Beg For Cash – Their Paychecks Are Seriously Wimpy. In: InTouch.com [online]. 5. 12. 2018 [cit. 8. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.intouchweekly.com/posts/how-much-do-90-day-fiance-stars-make-their-paychecks-revealed/

[20]např. HARNICK, Chris. 90 Day Fiancé: The Other Way „Tell All“ Had Feuding Couples, Missing Spouses and Divorce Talk. In: Eonline.com [online]. 15. 10. 2019 [cit. 6. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.eonline.com/news/1082917/90-day-fiance-the-other-way-tell-all-had-feuding-couples-missing-spouses-and-divorce-talk

[21]KASSIE, Emily. How the US built the world’s largest immigrant detention system. In: TheGuardian.com [online]. 24. 9. 2019 [cit. 9. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/us-news/2019/sep/24/detained-us-largest-immigrant-detention-trump

[22]SHEFFIELD, How ‚90 Day Fiancé‘ Summed Up America in 2018.

[23]K-1 Visa process and Divorce. In. Visatutor.com [online]. [cit. 8. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.visatutor.com/fiancee-k-1-visa/k-1-visa-process-and-divorce/

[24]SOLOSKI, ‚90 Day Fiancé‘: An Anti-Fantasy for Troubled Times.

[25]SHEFFIELD, How ‚90 Day Fiancé‘ Summed Up America in 2018.

[26]KOUL, Scaachi. The „90 Day Fiancé“ Train Wreck Just Stopped Being Fun To Watch. In: Buzzfeed.com [online]. 11. 1. 2019 [cit. 5. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.buzzfeednews.com/article/scaachikoul/90-day-fiance-reality-tv-desperation-colt-larissa

[27]WAGMEISTER, Elizabeth. ‚The Bachelor’s‘ Mike Johnson on Diversity and New Leading Man Peter Weber. In: Variety.com [online]. 20. 9. 2019 [cit. 6. 1. 2020]. Dostupné z: https://variety.com/2019/tv/news/the-bachelor-diversity-peter-weber-mike-johnson-interview-1203285914/

[28]V dosavadních sedmi sezonách (včetně spinoffů) se objevilo 59 dvojic. Ze Střední a Jižní Ameriky pochází 14 žen (5 z Kolumbie, 5 z Brazílie, 1 z Mexika, 1 z Dominikánské Republiky, 1 z Haiti, 1 z Ekvádoru) a 5 mužů (1 z Nicaragui, 2 z Jamajky, 2 z Dominikánské Republiky). Z Afriky 7 mužů (2 z Tuniska, 1 z Maroka, 2 z Nigerie, 2 z JAR) a 3 ženy (JAR, Keňa, Alžírsko). Z Evropy pak 9 žen (4 z Ruska, 3 z Ukrajiny, 1 z Finska, 1 z Francie) a 8 mužů (1 z Moldávie, 2 ze Španělska, 1 z Ruska, 1 z Turecka, 2 z UK, 1 z Nizozemí). Z Asie potom 9 žen (6 z Filipín, 2 z Thajska, 1 z Indonésie) a 3 muži (Izrael, Jižní Korea, Sýrie). Jeden muž pak pochází z Polynésie (Samoa).

[29]GOMEZ, Luis. The Untold Truth of 90 Day Fiancé. In: TheList.com [online]. [cit. 10. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.thelist.com/130903/the-untold-truth-of-90-day-fiance/

[30]KEOGH, Joey. Is 90 Day Fiance real or is it scripted?. In: TheList.com [online]. [cit. 10. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.thelist.com/161902/is-90-day-fiance-real-or-is-it-scripted/

[31] SOLOSKI, Alexis. ‚90 Day Fiancé‘: An Anti-Fantasy for Troubled Times. In: NYTimes.com [online]. 15. 8. 2019 [cit. 5. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.nytimes.com/2019/08/15/arts/television/90-day-fiance-immigration.html

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 2

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru