Zde se nacházíte: 25fps » Posts tagged "1. číslo"

Editorial

Vážení a milí čtenáři, před Vámi „stojí“ první číslo filmového časopisu 25fps. Když pomineme pro někoho tajuplný název (vysvětlen je v článku o filmové prehistorii), vyvstane jistě otázka, proč zakládat další časopis o filmu, když jak tištěných periodik, tak internetových serverů je dostatek. Ani v nejmenším nechceme být konkurenčním hráčem, který by od ostatních časopisů odlákával čtenáře, a ani v nejmenší ...

Čtěte více

Filmové žánry – definice, typy, příklady

TÉMA: Filmové žánry – TOMÁŠ ZABILANSKÝ – Žánr lze definovat jako víceméně stálý soubor formálních a obsahových prvků existujících v rámci uměleckého – v našem případě filmového – díla. Žánr má konvenční podobu, jež je výsledkem nepřímé dohody mezi divákem a filmovými tvůrci. Divákovi je předkládán tvar, jehož vlastnosti může na základě své předchozí zkušenosti očekávat. Mezi obsahové aspekty řadíme typologi ...

Čtěte více

Hudba v západoevropském žánrovém filmu 60. – 80. let

TÉMA: Filmové žánry – JAN ŠVÁBENICKÝ – Následující text si neklade za cíl analyzovat zvolené téma výhradně z hudebního hlediska. Tento postup je spíše předmětem zkoumání muzikologie. Záměrem je navázat na tématicky kompaktní rozbor žánrové hybridizace v evropských kinematografiích stejného časového období a definovat základní hudební žánry, postupy, proudy a tendence filmové hudby v dobových „komerčních“ pr ...

Čtěte více

Typologie žánrové hybridizace v západoevropské kinematografii 60. – 80. let

TÉMA: Filmové žánry – JAN ŠVÁBENICKÝ – Úvodem bych chtěl stručně upozornit na jeden postup v následujícím textu. Vzhledem k mnohovrstevnaté a rozsáhlé oblasti ohledně žánrových hybridizací v západní Evropě se v rámci omezenosti synonym k žánrovým pojmenováním i jiným označením budou čtenáři setkávat s častým opakováním některých výrazů. Jedním z hlavních důvodů je, že jsem je nechtěl zbytečně nahrazovat jin ...

Čtěte více

Kudy vedly cesty?

ANIMOVANÝ FILM: Večerníček, část I. – historie – LUKÁŠ GREGOR – Cesta napříč časem Prapočátky Večerníčku lze vystopovat již v devátém roce vysílání Československé televize. Roku 1963 se na obrazovkách v  neděli podvečer vysílaly pohádky pro děti, obecně zařazené pod název Stříbrné zrcátko. Nebyl ustálen ani pevný tým tvůrců, ani fixní stopáž. Do úplného zapomnění nevkročil snad jen Robot Emil, který si doká ...

Čtěte více

Nový pořádek

ROZBOR: Daleká cesta (režie: Alfréd Radok, 1949) – PETR KLEJDUS – Únor 1948 s sebou přinesl také novou koncepci kulturní politiky, která měla zajistit vládnoucí komunistické straně ideový monopol. Její požadavky se záhy dotkly i filmové dramaturgie. Pokud pomineme agilní snahy některých tvůrců přicházet s „novými“ náměty, bylo v prvních poúnorových měsících zachováno zdání kontinuity. Většina umělců napříč ...

Čtěte více

Vyšší odborná škola filmová Zlín

NEKOMERČNÍ FILM: VOŠFZ – MICHAELA STRÁNSKÁ – Vyšší odborná škola filmová Zlín, s.r.o., je soukromou školou, jejímž zřizovatelem je společnost FILMFEST, s.r.o.. VOŠFZ byla zapsána do sítě škol a školských zařízení v roce 1996, čímž navázala na původní pomaturitní studium na Filmové škole Zlín, která byla zapsána do této sítě již v roce 1992. V současné době nabízí škola zájemcům tři dvouleté studijní program ...

Čtěte více

Mezi realitou, snem a filmem

PORTRÉT: Jan Švankmajer – JIŘÍ NEDĚLA – „Sen vždy tvořil jednu z konstant surrealismu. Sen a skutečnost pro něj byly spojité nádoby (Breton). Povaha mých filmů to, myslím, plně dokládá.“[1] [caption id="attachment_13948" align="alignleft" width="240" caption="Šílení (2005); Zdroj: Česká televize"][/caption] Základním stavebním kamenem surrealismu – tedy směru, v jehož dějinách má Jan Švankmajer své pevné mí ...

Čtěte více

The Black Dahlia

RECENZE: Černá Dahlia (režie: Brian De Palma, 2006) – MILAN HAIN – Mladinká Elizabeth Ann Short přicestovala do Hollywoodu v polovině 40. let se snem stejným, jaký měly stovky jiných dívek – toužila se proslavit jako filmová herečka. Slavnou se nakonec opravdu stala, bohužel až po své smrti. 15. ledna 1947 bylo její zohavené tělo nalezeno na opuštěném pozemku v jižním sousedství Los Angeles. Její mrtvola by ...

Čtěte více

The Fountain

RECENZE: Fontána (režie: Darren Aronofsky, 2006) – LUKÁŠ MASNER – Lze dosáhnout nesmrtelnosti? Stojí za ní bojovat? Dokáže láska překlenout i smrt? Režisér Darren Aronofsky převedl na plátno své úvahy o životě a smrti. Vizuální poema o umírání, o ztrátě a o lásce, která bude žit navždy. Příběh začíná v 16. století ve Španělsku. Na pověření královny Isabely putuje conquistador Tomas do Nového světa, kde má n ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru