Zde se nacházíte: 25fps » Český film » Erotikon

Erotikon

RECENZE DVD: Erotikon (režie: Gustav Machatý, 1929) – LUKÁŠ GREGOR –

Minulý měsíc se na českém DVD trhu objevil kousek, který přivítal s nadšením nejeden milovník české kinematografie. Za vydáním stěžejního díla němé éry, Erotikonu Gustava Machatého, stojí společnost Filmexport Home Video, jež má na kontě již více jak 190 VHS a 50 DVD se „Zlatým fondem české kinematografie“.

O významu Erotikonu se nebudu nyní rozepisovat, neboť o něm pojednával rozsáhlý článek Petra Klejduse ve druhém čísle časopisu 25fps. Zaměřím se na DVD jako takové…

 

Sezame, otevři se!

Erotikon se ve vydavatelské činnosti Filmexportu vyjímá, neboť nejenže jde o film němý, ale především je doplněn o zatím největší množství bonusových materiálů. Ty mají dohromady neuvěřitelné čtyři hodiny, proto je pochopitelné, že tentokrát máme před sebou krabičku s dvěma disky.

Na prvním disku se nachází jak film, tak i bonusy. Jde o tu „povinnou“ část, tedy o tvz. slovo historika (Blažena Urgošíková), filmografie tvůrců, fotogalerii a DVD-ROM se soudobou dokumentací. S touto výbavou se snaží Filmexport obohacovat každý vydaný titul.

Druhý disk je již čistě bonusový. Obsahuje jak další doplňující informace z úst historiků (Mgr. Jiří Horníček, Pavel Jiras, PhDr. Pavel Taussig), tak i výpovědi členů rodiny (manželka Helge Machaty, sestřenice Marie Vondřejcová). Mimoto zapojuje filmové profesionály (kameraman Josef Hanuš, skladatel Jan Klusák), aby se vyjádřili k dílčím složkám filmu. Protože cesta filmové kopie Erotikonu si prožila zajímavou cestu, je na DVD dán i prostor sběrateli Milanu Wolfovi, který ji zcela náhodou získal od kočovných cirkusáků. Jako zajímavá třešnička na dortu působí půlhodinový materiál, kdy máme možnost vidět výběr ze soukromého filmového archivu samotného režiséra.

 

Na počátku bylo slovo (historika)

Filmexportu rozhodně nelze upřít snahu o co nejmaximálnější seznámení diváků s filmem a především pak s jeho tvůrcem. I proto zde máme tolik výpovědí filmových historiků, kteří každý po svém začleňuje dílo do kontextu doby a tvorby Gustava Machatého.

Jestliže půjdeme pěkně popořádku, nejdříve narazíme na dvacetiminutový vhled do problematiky za doprovodu Blaženy Urgošíkové, filmové historičky Národního filmového archivu. Dostává se nám nejen nástinu filmografie Gustava Machatého, ale také informací o samotné filmové kopii a jejím restaurování. Výstup paní Urgošíkové je milý, neboť historička oplývá velkým entuziasmem, na druhou stranu po shlédnutí dalších „slov historiků“ si uvědomíme, že polovina z toho byla řečena znovu (a někdy i lépe). Pro ty, co si druhý disk nemají zájem pustit, však paní Urgošíková poskytne potřebná základní fakta.

Druhým historikem je Mgr. Jiří Horníček, taktéž „obyvatel NFA“. Jeho výstup je o polovinu delší než v případě paní Urgošíkové. Horníček sice divákovi předloží dobře strukturovaný pohled na celou tvorbu Gustava Machatého, bohužel své znalosti nedokáže, jak se říká, prodat. Půlhodina je dost náročná, vleklá, ale za shlédnutí pro svůj informativní potenciál rozhodně stojí.

Pravým opakem je minipřednáška Pavla Jirase, historika barrandovského studia. Jeho přednes je sice místy až teatrální, přesto jeho náhled na Gustava Machatého je daleko osobnější, prost suchého výčtu dat a názvů filmů. Co do počtu fakt nezaostává za Mgr. Horníčkem, přičemž přidává i charakterizaci doby a na režiséra nahlíží jako na člověka z masa a kostí (tedy s jeho pocity, chybami, přednostmi apod.), ne jako na pojem ze slovníku. Na druhou stranu pan Jiras se až příliš zabývá Machatého Extasí a až na letmou zmínku málo upozorňuje na spojitost tohoto filmu s Erotikonem.

Jako poslední přichází na řadu filmový historik PhDr. Pavel Taussig. Jako jediný nehovoří o Gustavu Machatém, nýbrž o tématu erotika v české kinematografii. I přes stopáž 35min však zákonitě musí jít jen o letmý vhled do problematiky. Nutno však dodat, že i tak se s ním Pavel Taussig vypořádal výborně. Na konci jeho výstupu se člověk cítí být obohacen. Velkou předností pana Taussiga je jeho schopnost mluvit zajímavě, poutavě a zasvěceně. Na rozdíl od předešlých (a vlastně i všech ostatních) bonusových materiálů, založených na výpovědích a přednesu, je téma erotika v české kinematografii doplněno i o filmové ukázky, které tak demonstrují to, o čem historik mluví. K tomuto kroku, dle mého názoru, by se mělo sahat častěji, i když to jistě samotnou přípravu DVD ztíží.

 

Ti druzí zasvěcení

Jak již bylo řečeno, slovo historika bývá v drtivé většina vždy pevnou součástí každého z vydaných titulů v rámci Zlatého fondu české kinematografie. Doplňkem pak bývají občasné rozhovory s tvůrci. Tentokrát, v případě Erotikonu, jsou to členové rodiny Gustava Machatého.

Těm se na disku dostává dohromady 80 minut prostoru, což jen dosvědčuje, jak moc pro Filmexport znamenala možnost se s nimi setkat. Osobně si na tento typ „rodinných vzpomínek“ příliš nepotrpím, pro většinu diváků však oba rozhovory (s manželkou a se sestřenicí G. Machatého) budou pravděpodobně nejzajímavějšími bonusy. Zatímco paní Marie Vondřejcová často ztrácí vyprávěcí niť a některé nám dobře známé skutečnosti předhodí jako žhavou novinku, manželka Gustava Machatého, Helge Machaty, vypráví velmi poutavě a nebojí se být osobní. Hodinový prostor, který je jí poskytnut, je adekvátní významu tohoto setkání.

Trošku rozpačitý dojem jsem měl z výstupu prezidenta Asociace českých kameramanů, Josefa Hanuše, který coby člověk z praxe sliboval být vhodným pro odbornou analýzu práce kamery Václava Vícha při Erotikonu. Snad se bál hovořit příliš zasvěceně a ustrnul v obecných frázích „vynikající kompozice“, „zajímavé svícení“.

V kontrastu s ním je věčně se usmívající skladatel Jan Klusák, který byl osloven k vytvoření hudební kompozice k tomuto filmu. Jeho povídání (o dodatečném skládání hudby k němým filmům) má jediný nedostatek – a to, že není delší…

 

Kdyby vám to nestačilo

Záběr ze soukromého archivu Gustava Machatého

Jako obzvláště přínosné vidím na DVD zpřístupnění soudobé dokumentace (např. dobová propagace, dobové ohlasy v tisku, výstřižky o Gustavu Machatém). Vydání toho kterého filmu je pak povýšeno na (bez přehánění) záslužný počin. Vypracované filmografie jednotlivých tvůrců jsou přehledné, stručné, co do informací dostačující. Zato fotogalerii osobně považuji (na všech DVD, nejen od Filmexportu) za poněkud zbytečnou.

Necelá půlhodina „domácího videa“ Gustava Machatého dokresluje představu o tom, kdo asi Machatý byl. Navíc jde svým způsobem o zpestření a také o možnost, jak nedostupné archivní materiály dát mezi lidi.

 

Podtrženo, sečteno

Z výše napsaného si lze snad udělat představu, jak se Filmexport vypořádal s vydáním Erotikonu. Ano, co do filmařské invence jsou jednotlivé výstupy velmi skromné (osoba sedí a kamera na stativu ji zabírá, jen občas pomocí transfokátoru přednášejícího přiblíží či oddálí), ale musí se brát v úvahu, oč společnosti jde. Neuškodilo by ale podívat se na Erotikon nejen očima historiků, ale i filmových teoretiků, a předložit také formální analýzu díla. Pro širší diváckou obec je však zasazení do dobového kontextu a tvorby tvůrců nejvhodnější.

Erotikon je zásadní dílo (nejen) němé české kinematografie a zasloužilo si, aby toto bylo při vydání na DVD bráno v potaz. Filmexport si rozhodně ostudu neudělal, důstojně a poctivě se toho ujal.

 

Erotikon

Režie: Gustav Machatý

Scénář: Gustav Machatý

Hudba: Jan Klusák

Hrají: Karek Schleichert, Ita Rina, Olaf Fjord, Theodor Pištěk, Charlotte Susa, Luigi Serventi

ČR, 1929, 85 min, čb

film němý s mezititulky

Titulky: anglické, české

Zvuk: dolby digital 2.0

 

DISK 1

Film Erotikon (rekonstruovaná verze) – 84 min 38 s

Slovo historika (filmová historička Blažena Urgošíková, NFA) – 20 min

Profily a filmografie: Gustav Machatý, Václav Vích, Ita Rina, Olaf Fjord, Luigi Serventi, Theodor Pištěk, Karel Schleichert, Charlotte Susa, Jan Klusák (se seznamem použité literatury).

Fotogalerie

Soudobá dokumentace

DVD-ROM: textová dokumentace (brožura k uvedení rekonstruované verze, dobová propagace, dobové ohlasy v tisku, výstřižky o G. Machatém)

 

DISK 2

Úvod

Pohledem kameramana (Josef Hanuš, AČK) – 6 min

Poznámky k filmové kariéře Gustava Machatého (filmový historik Jiří Horníček, NFA) – 28 min

Fenomén Machatý (filmový historik Pavel Jiras) – 45 min

Němý film a hudba (skladatel Jan Klusák) – 10 min

Vzpomínky neblednou (Helge Machaty, manželka G. Machatého) – 55 min (německy, překlad do češtiny)

Český filmový erotikon (filmový historik Pavel Taussig) – 35 min

Můj bratranec Gustav (Marie Vondřejcová) – 24 min

Cesta filmové kopie (Milan Wolf, sběratel) – 8 min

Amatérské rodinné záběry snímané G. Machatým na přelomu třicátých a čtyřicátých let v USA – 24 min

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 88

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru