Zde se nacházíte: 25fps » Festivaly a přehlídky » Vztahy a sexualita lidí s mentálním hendikepem

Vztahy a sexualita lidí s mentálním hendikepem

Vztahy a sexualita lidí s mentálním hendikepem
FESTIVALY: Normální festival 2007  – LENKA VOCHOCOVÁ 

Občanské sdružení Inventura věnuje Normální festival příběhům lidí, kterým jdou některé věci pomaleji, trochu obtížněji se orientují v okolním světě a ve škole zrovna nevynikají. Jejich životní příběhy jsou nejen úsměvné a dojemné, ale také inspirativní. Festival vznikl s cílem využít působení filmu k proměně představ veřejnosti o tom, jak žijí, co dokáží a prožívají lidé s mentálním hendikepem. Segregační politika, která vůči nim byla dlouhodobě uplatňována, způsobila, že lidé s mentálním hendikepem stále ještě běžně nepotkáváme ve veřejných prostorech a nemáme možnost poznávat je jako jednotlivce skrze běžnou interakci. Proto vůči nim často máme nejrůznější předsudky, představujeme si je jako bezbranné a neschopné věčné děti a nezřídka se setkání s nimi obáváme.

Film (ať už hraný, animovaný či dokumentární) může sloužit jako prostředník mezi oběma světy nejen tím, že představuje konkrétní osudy jednotlivých lidí s hendikepem, které se od sebe výrazně liší. Pokud lidé s mentálním hendikepem dostanou prostor rozvíjet se jako autoři a autorky drobných filmových děl nebo jejich námětů, může festival sloužit také k zachycení imaginace těchto lidí, jejich fantazií, originálního pohledu na svět či výtvarného talentu. Inventura proto pořádá pravidelné filmové kurzy a specializované workshopy, v nichž se lidé s mentálním hendikepem seznamují s principy filmové tvorby, jednotlivými žánry, technikami, rozvíjejí svoji schopnost sdělovat příběh, pocity, výtvarně se vyjádřit, pracovat s hudbou a filmovým zvukem a postupně se ve spolupráci s odbornými lektorkami a lektory zdokonalují ve výrobě krátkých, převážně animovaných filmových děl.

Umění by nemělo vyvolávat u svých příjemců pocit lítosti nad „ubohostí“ autora či autorky. Jakkoli je originální, experimentální či netradiční, vždy by mělo poskytovat dostatečný prostor pro respekt vůči umělcově osobnosti, ať už bude jeho dílo přijato, či odmítnuto. Smyslem Normálního festivalu proto není předkládat publiku filmy (ani jiné druhy umění), které v něm vzbudí soucit či shovívavost vůči lidem s mentálním hendikepem v roli tvůrců, objektů či (v horším případě) amatérských (ne)herců. Soucitu a shovívavosti se těmto lidem v běžném životě dostává až příliš. Organizátoři se nespokojují s průměrem a totéž očekávají od návštěvnic a návštěvníků festivalu. Nekvalitní „umění“ lidem s mentálním hendikepem nepomůže v jejich snaze přesvědčit své okolí, že mají právo žít plnohodnotný život a být pro ostatní inspirací.

Normální festival je přehlídkou pečlivě vybraných profesionálních filmů (hraných, dokumentárních i animovaných), které jsou hodnotné nejen svým obsahem, ale i po stránce umělecké. Nabízí také doprovodné akce, které jsou výsledkem dlouhodobé profesionální přípravy umělců a umělkyň pod odborným vedením (Divadlo z Pasáže, výstava výtvarných prací Josefa Fojta) a nejsou ukázkou arteterapeutických cvičení pro specifické cílové skupiny. Smysl a přínos těchto terapeutických aktivit organizátoři nepopírají, ale neodvažovali by se prohlašovat jejich výsledky za umění. Klamali by tím totiž především samotné tvůrce.

Nedílnou a stále početnější součástí Normálního festivalu jsou kromě profesionálních filmů tematizujících život lidí s mentálním hendikepem i krátká amatérská filmová dílka vytvořená těmito lidmi v inventurních dílnách a v příbuzných projektech po celém světě. Jedná se o výsledky intenzivní činnosti jednotlivců (či malých kolektivů), kteří prokázali talent alespoň v jedné ze složek filmové práce (kreativita při vymýšlení námětu, psaní scénáře, výtvarný talent, cit pro práci s kamerou, zvukem a hudbou) a na přípravě svého filmového dílka dlouhodobě pracovali (někteří z nich více než rok). Systematicky se vzdělávali v teorii i praxi filmové tvorby pod vedením profesionálních lektorek a lektorů a výsledné originální filmové etudy jsou prostředkem jejich uměleckého sebevyjádření. Obsah těchto amatérských, ale v žádném případě diletantských filmů je odrazem témat, která jsou pro jejich autory a autorky v životě velmi důležitá. Tvůrci a tvůrkyně jsou si vědomi svých limitů a neočekávají od publika soucit ani shovívavost. Nadšeně uvítají chválu, ale jsou zvyklí přijímat také opodstatněnou kritiku, která je pro ně nástrojem dalšího uměleckého rozvoje.

Návštěvníci a návštěvnice festivalu se letos opět mohou těšit na řadu kvalitních filmů (hraných, dokumentárních i animovaných) stejně jako na originální filmová dílka vytvořená lidmi s mentálním hendikepem. Tématem letošního festivalu jsou vztahy a sexualita lidí s mentálním hendikepem a tomuto zaměření odpovídají jak jednotlivé filmové projekce, tak i doprovodné akce festivalu.

Normální festival totiž ani letos není čistě filmovou událostí. V pondělí 12. listopadu vystoupí slovenské Divadlo z Pasáže, které v experimentálním prostoru Roxy/NoD uvede své představení Diagnóza: Túžba. Divadlo z Pasáže je banskobystrický soubor profesionálních herců a hereček s mentálním hendikepem pod odborným vedením, který vystupuje v řadě evropských zemí. Dalšími doprovodnými akcemi festivalu budou výstava Art Brut Josefa Fojta (kresby a storyboardy jednoho z frekventantů kurzů filmové práce, které Inventura pořádá), výstava portrétů v předsálí kina Aero (osloveno bylo několik desítek lidí s mentálním hendikepem s prosbou, aby namalovali portrét svého ideálního partnera/ideální partnerky), výstava ručně malovaných filmových plakátů s názvem „Pocta jednomu kinaři“ v kině Světozor, zahajovací koncert Jiřího Schmitzera a řada seminářů a workshopů pro širokou i odbornou veřejnost. Ve středu 14. listopadu proběhne v kině Aero komponovaný podvečer na téma Historie a současnost reprezentace lidí s mentálním hendikepem v českém filmu, sestávající se z přednášky s ukázkami a z panelové diskuse současných filmových a televizních tvůrců tematizujících mentální hendikep ve své tvorbě. V pátek 16. listopadu proběhne experimentální workshop s kanadským dokumentaristou Paulem Nadlerem, který zrekonstruuje okamžiky po svém vážném zranění během autonehody a při rekonvalescenci. Tato událost se stala námětem jeho strhujícího autobiografického dokumentu Braindamadj´d, jenž bude uveden rovněž v pátek v kině Aero. Workshop Zákony přitažlivosti věnuje autor tématu navazování mezilidských a milostných vztahů – a to zejména u lidí, kteří utrpěli vážné poškození mozku a mají problémy s dešifrováním jemných náznaků v partnerské komunikaci.

Mezinárodní přehlídka filmů tematizujících život lidí s mentálním hendikepem, Normální festival, proběhne ve dnech 12. – 16. listopadu 2007.

Místa konání v Praze: kino Aero, experimentální prostor Roxy/NoD, centrum pro současné umění Meet Factory, Klub v Jelení, divadlo Na Prádle.

Oficiální webové stránky festivalu (www.normalfest.cz)

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 636

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru