Zde se nacházíte: 25fps » TV » Kmotři australského podsvětí

Kmotři australského podsvětí

TV – POSTMODERNISMUS: Underbelly – JANA JEDLIČKOVÁ –

Příběhy reflektující prostředí policie a organizovaného zločinu vždycky patřily mezi ty divácky nejpopulárnější, ať už to byly gangsterské filmy klasického Hollywoodu, Coppolovy a Scorseseho mafiánské ságy nebo televizní zpracování v podobě Rodiny Sopranových (The Sopranos) a Impéria v Atlantic City (Boardwalk Empire). Z pohledu českého diváka (nebo české divačky) se může vzhledem ke stále konzervativnímu a ne příliš kvalitnímu charakteru programu místních televizí zdát, že to nejlepší z gangsterských, policejních či jiných krimi pořadů nalezneme výlučně ve Spojených státech, Velké Británii, Francii nebo díky popularitě Kobry 11 (Alarm für Cobra 11 – Die Autobahn Polizei) a dalších podobných seriálů v nedalekém Německu. Často nám tak unikají pořady svou kvalitou zdařile konkurující produkci USA a spol., které jsou v našich končinách známy jen omezenému okruhu skalních fanoušků. Ne že by to byl případ pouze žánru krimi… Jedním ze současných nejprogresivnějších, žánrově inovativních a nejpopulárnějších „mafiánských“ TV krimi, která se bohužel do českých televizí stále ještě nedostala, je i australské Underbelly, divácký a cenami TV kritiků a kritiček ověnčený hit komerční televize Nine Network.1

Hvězdně obsazovaný seriál poutá nejen svými zápletkami inspirovanými a mnohdy přímo kopírujícími skutečné události australského podsvětí, ať už z let minulých nebo aktuálně probíhajících u australských soudů a v místních médiích, ale také zdařilým mícháním žánrů, stylovou příznakovostí, absencí nostalgie, neokoukanou konstrukcí ženskýh postav nebo svérázným pohledem na vztah policie a zločinců. V současné době začala Nine Network vysílat již pátou řadu Underbelly, odehrávající se v roce 2011. Všechny předešlé sezony, počínaje první odehrávající se v letech 1995 až 2004 (a vysílanou v roce 2008), jsou tak zařaditelné krom jiných také do žánru retro.

Retro v zajetí realističnosti

Jedním ze znaků Underbelly je důraz na realističnost, který se projevuje nejen v námětové oblasti, ale také přímo v mizanscéně. Ačkoli se seriálu nedá upřít výrazná umělecká licence a snaha především bavit, nikoli vytvářet zdánlivě „pravdivou“ observační reality show, tvůrci na obrazovkách vytváří svět, který je více než nápadně podobný tomu našemu nebo světu, ve kterém žily předešlé generace. Dobové tak nejsou jenom kostými, líčení a účesy postav, ale také scéna, ve které se pohybují, hudba, kterou poslouchají (či která je nediegetickou formou charakterizuje) nebo jazyk, kterým mluví (i když polemika je občas nasnadě, zejména v případě 4. sezony, Underbelly: Razor, která se odehrává ve 20. a 30. letech 20. století v Sydney). Ona realistická tendence pak přímo vychází z tématu Underbelly a jeho zdrojů, tedy z reálně existujících policejních záznamů, soudních spisů, mediálních zpráv a reportáží a mnoha dalších nonfikčních materiálů, které zaznamenávají z různých úhlů pohledu události kolem australského podsvětí, válek gangů a pašování drog v průběhu historie Austrálie.

První sezona tak vychází z knihy Leadbelly: Inside Australia’s Underworld novinářů Johna Silvestera a Andrew Rulea a popisuje více či méně umělecky upravené příběhy tzv. Carltonovy party (Carlton Crew) a jejich pozdějšího soka Carla Williamse (Gyton Grantley), považovaného za jednoho z nejobávanějších vrahů v Melbourne a současně příznačně přezdívaného Vrah s dětskou tváří (Babyfaced Killer).2 Kromě zločinců jsou ale hlavními hrdiny a hrdinkami také zástupci policie, kteří v Underbelly netvoří pouze přímý protipól mafie, ale spíše další variantu uzavřeného světa s vlastními pravidly, morálními zásadami a etickými přehmaty. Otázkou totiž je, kdo je vlastně v Underbelly onen pověstný padouch, kdo hrdina a kdo nevinná oběť. A stejně jako v neutěšené realitě je pravděpodobně nejlepší odpovědí: Nikdo.

Druhá sezona přebírá stejný styl té první a krom zmínky o postavě mafiánského prince Alphonse Gangitana (Vince Colosimo) přebírá i vševědoucí vypravěčku, v první sezoně intradiegeticky zosobněnou postavou policistky Jacqui James (Caroline Craig), ve všech ostatních sezonách přítomnou výlučně extradiegeticky a v zastoupení celé plejády dalších postav vyšetřujících policistek. Tématem této sezony (či prequelu první sezony) pojmenované Underbelly: A Tale of Two Cities je pašování a obchod s drogamy odehrávající se v letech 1976 až 1987 především ve státech Nový Jižní Wales a Victorie. Mezi klíčovými postavami byli i pověstní zločinci „Aussie Bob“ Trimbole (Roy Billing), „Kiwi Terry“ Clark (Matthew Newton), Mr. Asia (Merrick Watts)3, Chris „Mr. Rent – a – Kill“ Flannery (Dustin Clare) nebo Allison Dine (Anna Hutchison).

Třetí sezona Underbelly: The Golden Mile navazuje plynule na druhou a kromě vypravěčky se vrací k několika dalším postavám především zkorumpovaných policistů z Underbelly: A Tale of Two Cities. Časově se pohybuje mezi lety 1988 a 1999 na jednom z předměstí Sydney, Kings Cross, kde se odehrávají kromě vražd a drogového byznysu také tajné policejní operace směřující proti policii samotné, resp. proti policistům, kteří jsou zapojeni do organizovaného zločinu. K nejvýznamnějším postavám patří král Kings Cross John Ibrahim (Firass Dirani), prostitutka a krátce i policistka v utajení Kim Hollingsworth (Emma Booth), policejní vyšetřovatelka Debbie Webb (Cheree Cassidy), Ibrahimův spolupracovník Harry „Hammer“ Hammoud (Savatore Coco) nebo vyšetřovatelka Královské komise Geraldine „Gerry“ Lloyd (Sigrid Thornton).

Časově nejdále do historie míří čtvrtá sezona, Underbelly: Razor, odehrávající se na předměstí Sydney v letech 1927 až 1936 kolem tzv. břitvových gangů (razor gangs)4 a dvou samozvaných královen raného australského podsvětí, drogové obchodnice Kate Leigh (Danielle Cormack) a bordelmamá Tilly Devine (Chelsie Preston Crayford). Ač tato série nejen vizuálně přímo vybízí k porovnávání Underbelly: Razor a Impérium v Atlantic City, oba seriály jsou nejen svým stylem, žánrovým zařazením a původem a zpracováním tématu ve své podstatě neporovnatelné. V žánru gangsterek je pak Razor unikátní především genderem hlavních hrdinů, nebo lépe řečeno hrdinek, kterými jsou navíc historicky doložitelné reálné postavy Tilly Devine a Kate Leigh, tedy ženy pohybující se na vysokých místech v oblasti organizovaného zločinu. Underbelly: Razor stejně jako první sezona Underbelly vychází z knihy (a dalších nonfikčních zdrojů), tentokrát Razor Larryho Writera.

Pátá sezona, Underbelly: Badness se odehrává v Sydney v letech 2001 až 2011 během honby na jednoho z největších australských zločinců Anthonyho „Rooster“ Perishe (Jonathan LaPaglia), který byl zatčen minulý rok. Pro rok 2013 byla oznámena i 6. sezona Underbelly: Squizzy, dějově zasazená do let 1915 až 1927, sledující události ze života melbournského gangstera Squizzyho Taylora.5

Realita se s fikcí v Underbelly nejednou střetla i mimo produkční fázi seriálu. Inspirace „pravdivými“ událostmi vedla zejména v první sezoně i k nejednomu soudnímu zákazu vysílání. Zejména proto, že děj a některé postavy první sezony byly předmětem soudních líčení ve stejném roce, kdy bylo Underbelly poprvé vysíláno v Austrálii (2008). Vysílání seriálu bylo např. soudně zakázáno po celém území státu Victoria, ve kterém se prvních 13. dílů odehrává, a stejně tak byla z obav o ovlivnění a šíření (v některých případech) zavádějících informací médii směrem k porotě zakázána distribuce seriálu i na DVD. I přes tento zákaz se však Underbelly díky internetu dostalo nejen k „běžným“ divákům a divačkám, ale i do rukou členů a členek podsvětí, mimo jiné např. do osobního vlastnictví Roberty Williams (v seriálu ztvárněné Kat Stewart), bývalé manželky Carla Williamse. Zpětně pak byl obsah seriálu otevřeně cenzurován, když nemohla být zveřejněna některá jména figurující v procesech na pozicích hlavních svědků. V jednotlivých epizodách tak nejsou uvedena jména některých postav a je explicitně upozorněno na to, že z důvodu soudního líčení nemohou být ani zveřejněna. Stejně tak nejsou jména postav uvedena v titulkové sekvenci. Takovýto postup se v TV verzi z roku 2008 týkal např. postavy nájemného vraha Běžce (Runner) ztvárněného Alexanderem Dimitriadesem, který v celé sérii vystupuje výlučně pod přezdívkou Běžec. V DVD verzi z roku 2010, která už byla soudně povolena, je uvedeno celé jméno postavy i její skutečná přezdívka, Mr. T.

Realističnost je v seriálu opakovaně znázorňována i skrze archivní materiály, které pomáhají divákům a divačkám v orientaci mezi velkým množstvím postav a událostí a které zpětně dodávají seriálu punc zobrazované „pravdivé“ reality. Stejně tak si tvůrci vypomáhají výmluvnými a často humorně laděnými popisky se jmény postav a jejich činnosti či úlohy ve sledovaném příběhu. Podle toho, jakou úlohu postavy momentálně zastávají, jsou i několikrát v rámci jedné sezony představeny divákům, jak skrze grafické popisky, tak prostřednictvím vševědoucí vypravěčky, která často naznačí nebo explicitně sdělí i osud samotné postavy (nebo případně dosdělí osud každé důležité postavy v závěru každé sezony). Tvůrci tak počítají i s tím, že sledované případy nejsou australské veřejnosti neznámé. Cílem Underbelly tedy není odhalit neznámý zločin, ale převyprávět zábavnou a poutavou formou se špetkou autorské invence cosi jako městskou legendu, která díky médiím více či méně koluje v pomědomí diváckého publika. Nutno ovšem dodat, že neznalost této legendy nijak neubírá na zábavnosti a atraktivnosti Underbelly, neb tvůrci se nezaměřují ani tak na efektivní cíl, jako spíš na funkční a hravou cestu k němu, maskovanou konstruovanou realitou.

Zločinci mezi komedií a dramatem

Popsat Underbelly jako gangsterku či retro krimi je zhola nedostatečné a zavádějící. Nejvýraznější žánrovou inovací je vlastně samotné promíchání žánrů a odpoutání se od jejich svazujících pravidel. Na druhou stranu ale ony jmenované žánry slouží jako nepřeberné množství inspirace a adorace jich samých. Klíčové je především prolnutí dramatické a komické úrovně, které nejen dynamizuje vyprávění, ale také zdařile pomáhá charakterizovat ambivaletně pojaté postavy jak zločinců, tak policistů, kteří v Underbelly, jak už bylo naznačeno, nestojí tak úplně proti sobě, i když se to narativ snaží leckdy naznačit. Nejvýraznějšího promíchání těch „hodných“ a „zlých“ se dostává policii a gangsterům ve 3. sezoně, Underbelly: The Golden Mile, která se věnuje odhalování korupce a zločinnosti v samotné policejní jednotce. Ovšem i v ostatních sezonách jsou zločinci vykresleni nejen skrze zločin, který páchají, ale také v okruhu svých milovaných, rodiny a svých kompliců, které často vnímají jako součást nejbližší rodiny. Sami jsou svázáni nepsanými pravidly, etikou a morálními zákony dané mafiánské skupiny, přičemž ona svázanost je mnohdy výrazně větší než u policejních postav, které se snaží je chytit, případně balancují mezi svým neutěšným a prací narušeným soukromím a pracovní povinností. Třetí skupinou postav v Underbelly je tzv. collateral damage, obvykle rodina, „obyčejní“ lidé nebo významem malí zločinci a policisté/policistky nešťastnou náhodou semletí v mafiálnském a policejním boji za udržení veřejného pořádku. Tak či onak, charakteristickým znakem Underbelly je pomyslná neutrálnost. Adorace té či oné strany je udržena na nezbytném minimu, zločince i policisty dokážeme pochopit, místy s nimi i krátkodobě sympatizovat, ztotožnit se s nimi už ale nedokážeme, stejně jako nás tvůrci nenabádají k dlouhodobému sympatizování s vrahy, násilníky nebo drogovými dealery. A se vzpomínkou na české retro seriály musím podotknout, že naštěstí pro Underbelly také zcela absentuje jakýkoli pokus o nostalgii, která je ničena už v možných zárodcích právě prolínáním komična a tragična.

Signifikantní jsou především dramedy sekvence, buď příznakově zpomalené nebo naopak zrychlené (méně častěji), doprovázené extradiegetickou hudbou zpravidla charakterizující dění na scéně nebo myšlenkové pochody postav (či diváků a divaček). Písně bývají dobové nebo danou dobu evokující, obvykle buď navozující sentiment nebo kontrastem dramatické situace s komicky nebo rozverně laděnou písní dokreslující dramatickou, až tragickou situaci, ve které se postavy momentálně nacházejí. Výjimkou nejsou ani scény, kde dochází k „odhalování“ nitra postav, k jejich pomyslnému sesazování z piedestalu, kdy vážený zločinec nebo úkladný vrah nejedná úměrně dané situaci, ale dává přednost dětinskosti, idiocii nebo prosté hlouposti. Tedy jedná proti očekávání diváků a divaček, resp. podle očekávání spjatého s žánrem gangsterky a krimi. Např. v první sezoně Underbelly dochází k ne příliš povedené vraždě jednoho z dealerů. Původně sjednaný vrah (Andrew „Benji“ Veniaman/Damian Walshe-Howling) nedokáže včas zareagovat, tak oběť zabije z čiré potřeby předvést svoje schopnosti jeho kolega (Mr. T/Alexander Dimitriades). Cestou z místa činu se pak oba děťinsky dohadují, kdo vlastně oběť zabil, neboť potřebují vyřešit, kdo nakonec dostane odměnu za jeho vraždu.

S odkazem k realistickému směřování seriálu je třeba podotknout, že tvůrci využívají k dynamizaci vyprávění a akčnosti žánru i jiné stylové prostředky, zejména ruční kameru, zoom, nápadité rakurzy, rychlé jízdy nebo snímání přes nejrůznější překážky, kterými je divák situován do role přímého pozorovatele zločinu. Výjimkou není ani přetáčení již existujících audiovizuálních materiálů, zejména pak z TV zpravodajství, které napomáhá konstruovat příběh jako pravdivý záznam jednou proběhlé události, nikoli jako televizní krimi seriál.

Emancipované podsvětí

Žánr krimi bývá obvykle spojován s „mužským“ publikem a prostředím, ve kterém by ženu v aktivní, natož pak hlavní úloze pohledal. Underbelly představuje celou řadu narativně aktivních a psychologicky více či méně prokreslených a vícerozměrných hrdinek, které neplní výlučně úlohu nebohé oběti, mrchy nebo estetického doplňku. Nezáleží při tom, zda se jedná o epizodní role milenek předních gangsterů, bezradných policistek nebo lesbických vyšetřovatelek a prostitutek, které znesnadňují gangsterům každodenní život, nebo o hlavní role žen v uniformách snažících se balancovat mezi vrahy, manžely či milenci a macho kolegy. A nezapomeňme především na postavy žen, které podsvětí vládnou (a v krimi žánrech téměř neexistují; zejména pak v těch inspirovaných „skutečnými“ událostmi z prostředí podsvětí). Ať už se v případě Underbelly: Razor jedná o Kate Leigh a Tilly Devine, královny Sydney, pašeračku drog Alisone Dine (Anna Hutchinson) z Underbelly: A Tale of Two Cities, prostitutku toužící dostat se k policii Kim Hollingsworth v Underbelly: The Golden Mile nebo první dámu melbournského podsvětí Robertu Williams z Underbelly.

Významného postavení tvůrci dopřávají i samotným policistkám, které v každé ze sezon zastávají hlavní pozice v průběhu vyšetřování i samotného narativu. Ať už se jedná o vypravěčku Jacqui James, postupně se vypracovávající na pozici jedné z hlavních vyšetřovatelek (a jedinou ženu) v tzv. Operaci Purana, nebo její předchůdkyně v policejních sborech napříč jednotlivými sezonami. Takovéto postavy slouží i k reflexi emancipace a rozšiřování práv a možností žen v policejním prostředí. V Underbelly: The Golden Mile se Debbie Webb snaží přesvědčit kolegyni znásilněnou dalšími policisty k udání a navrácení na policejní oddělení, v Underbelly: A Tale of Two Cities honí a přesvědčuje Jacquiina matka milenku Terryho Clarka Alisone k osamostatnění a udání milence, v Underbelly: Razor se Lillian Armfield (Lucy Wigmore), jedna z prvních žen u sydneyské policie, snaží získat do svého držení zbraň, neboť coby žena, ač policistka, nesmí být legálně ozbrojena.

Underbelly vzniklo jako unikátní experiment v oblasti žánru televizního krimi, jehož úkolem bylo především zvýšit opět sledovanost komerční televize Nine Network. Výsledkem ovšem byl nejenom jeden z nejsledovanějších australských fikčních pořadů současnosti, ale také inovativní projekt, který by jistě mohl sloužit jako inspirace leckteré produkční skupině.

 

Underbelly
Režie: Tony Tilse, Shawn Seet, Grant Brown, Peter Andrikidis, Geoff Bennett, Ken Cameron, David Caesar, Mat King, Cherie Nowlan
Knižní předloha: John Silvester, Andrew Rule (Leadbelly: Inside Australia´s Underworld – 1. sezona), Larry Writer (Razor – 4. sezona)
Scénář: Greg Haddrick, Peter Gawler, Felicity Packard, Kris Mrksa, Michaeley O´Brian, Jeff Truman
Kamera: Joseph Pickering
Střih: Stephen Evans, Deborah Peart, Peter Carrodus
Hudba: Burkhard von Dallwitz (titulní skladba „It´s a jungle out there“)
Produkce: Greg Haddrick, Des Monaghan, Peter Gawler, Morgan Christie, Brenda Pam, Elisa Argenzio, Jo Horsburgh
Hrají: Gyton Grantley (Carl Williams), Kat Stewart (Roberta Williams), Vince Colosimo (Alphonse Gangitano), Les Hill (Jason Moran), Callan Mulvey (Mark Moran), Caroline Craig (Jacqui James), Rodger Corser (Steve Owen), Damian Walshe-Howling (Andrew „Benji“ Veniaman), Alex Dimitriades (Mr. T alias Runner), Marcus Graham (Lewis Caine), Lauren Clair (Tracey Seymour), Paul Tassone (Dennis Kelly), Peter O´Brien (George Freeman), Roy Billing (Aussie Bob Trimbole), Anna Hutchison (Alisone Dine), Asher Keddie (Liz Cruickshank), Matthew Newton („Kiwi Terry“ Clark), Jonny Pasvolsky (Dave Priest), Dustin Clare (Chris Flannery), Damon Gameau (Andy Maher), Matt Passmore (Warwick Mobbs), Simone Kessell (Isabelle Wilson), Myles Pollard (Phil De La Salle), Emma Booth (Kim Hollinghsworth), Cheree Cassidy (Debbie Webb), Salvatore Coco (Hary „Hammer“ Hammoud), Firass Dirani (John Ibrahim), Wil Traval (Joe Dooley), Damien Garvey (Graham Fowler), Sigrid Thornton (Gerry Lloyd), Michael Vice (Benny Kassab), John Waters (John Hatton), Hugo Johnstone-Burt (Adam Andrews), Danielle Cormack (Kate Leigh), Anna McGahan (Nellie Cameron), Chelsie Preston-Crayford (Tilly Devine), John Batchelor (Wally Tomlinson), Richard Brancatisano (Guido Calletti), Jack Campbell (Jim Devine), Khan Chittenden (Frank „The Little Gunman“ Green), Lucy Wigmore (Lillian Armfield), Pacharo Mzembe (Nigger), Conrad Coleby (Wharton „Syd“ Thompson), Guy Edmons (Greg „The Gunman“ Gaffney), Felix Williamson (Phil „The Jew“ Jeffs), Jonathan LaPaglia (Anthony „Rooster“ Perish), Aaron Jeffery (Frank O´Rourke), Matt Nable (Gary Jubelin) ad.
Austrálie, 2008-současnost, Nine Network, 5 sezon/65 dílů, 60 min.

Zdroje:
Nine Network. Underbelly. Dostupné z WWW: <http://channelnine.ninemsn.com.au/underbelly/>
Wikipedia, The Free Encyklopedia. Nine Network. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Nine_Network>
Wikipedia, The Free Encyklopedia. Razor Gangs. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Razor_gang>
Wikipedia, The Free Encyklopedia. Underbelly. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Underbelly_%28TV_series%29>


Print Friendly, PDF & Email
  1. Seriál Underbelly bývá označován za jednoho ze zachránců stanice Nine Network, která v období let 2006 až 2008 zažívala divácký úpadek. Součástí změny strategie bylo i zaměření se na mladší divácké skupiny, které měl mimo jiné přilákat i původní seriál inspirovaný skutečnými válkami gangů v Melbourne. V první sezoně díky Underbelly Nine Network získala 2,5 milionu diváků a divaček. []
  2. Zejména v první sezoně si uznání zaslouží i casting, který nejen shromáždil (ve všech sezonách Underbelly) nejkvalitnější australské herce a herečky (a řadu jich pro TV a film objevil), ale také často pečlivě operoval a operuje s podobností hereckých představitelů postav a jejich reálných předobrazů, počínaje právě klíčovou postavou Carla Williamse ztvárněného do té doby ne příliš známým Australanem Gytonem Grantleym. []
  3. Underbelly: A Tale of Two Cities byla na Novém Zélandu propagována jako „Příběh Mr. Asia“, ačkoli novozélandská postava drogového pašeráka a bose drogového kartelu Syndikát Martyho „Mr. Asia“ Johnstona byla pouze epizodní. V roce 2011 produkovala a odvysílala novozélandská televize seriál Underbelly NZ: Land of The Long Green Cloud, který vychází stylově (s novým hereckým obsazením) z původního Underbelly a vypráví o vzniku prvního drogového kartelu na Novém Zélandu, pod vedením Martyho Johnstona alias Mr. Asia. []
  4. Jméno „razor gangs“ získaly skupiny těchto zločinců kvůli svým neotřelým zbraním – břitvám. V roce 1927 byl přijat v Novém Jižním Walesu zákon, který stanovoval vysoké testy za držení střelných zbraní. Tamní zločinci proto přešli k břitvám, které si zároveň chválili i pro schopnost snadno zabít nebo zanechat viditelné stopy po útoky v podobě jizev. []
  5. V současné době tvůrci připravují i 7. a 8. sezonu Underbelly. []

Autor

Počet článků : 77

Komentáře (1)

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru