Zde se nacházíte: 25fps » Experimentální film » remixthebook Marka Ameriky

remixthebook Marka Ameriky

remixthebook Marka Ameriky
EXPERIMENTÁLNÍ FILM – MARK AMERIKA: remixthebook – část 1: About přeložila PAVLÍNA BINKOVÁ –

V následujících měsících vám 25fps přinese sérii překladových textů z remixthebook.com slavného internetového a digitálního umělce a pedagoga Marka Amerikyremixthebook je více než učebnice, více než akademická publikace. remixthebook je multimediální opus vyzývající k remixu. Na vysvětlenou celého konceptu proto jako první přinášíme překlad úvodu Makra Ameriky k webové mutaci publikace. Marie Meixnerová

remixthebook: O projektu

Kromě toho, že remixthebook vyšel jako tištěná publikace pod hlavičkou prestižního nakladatelství University of Minnesota Presss, překračuje formát akademického textu a univerzitních publikací svým využitým multimediální umělecké formy inspirované prostředím digitálních médií. Web remixthebook.com je on-line uzlem digitálních remixů: shromažďuje teorie představené v knižní formě a zahrnuje práce umělců, literátů a akademiků, pro které je praxe a teorie umění remixu centrem výzkumného zájmu. Jedním z hlavních cílů projektu je prosazení interdisciplinárního přístupu v rámci současné teorie médií, přístupu založeného na vzájemné spolupráci a předjímání budoucích forem umění a literatury, takových, jež budou konfrontovat tradiční způsoby akademické tvorby a zároveň odpovídat na soudobé filozofické otázky. Projekt remixthebook lze proto považovat za otevřenou platformu představující pro všechny zájemce výchozí materiál pro vlastní umělecká díla, literární pokusy, pro teorii multimédií 21. století a/nebo inovativní výukový materiál.

V rychle se měnící digitální kultuře, která je dnes nedílnou součástí životů většiny z nás, a ve způsobu, jímž digitální média charakteristická vzájemným propojením a mobilitou ovlivňují rozvoj hybridních a mnohem méně produkčně náročných uměleckých forem, nabídne remixthebook začínajícím umělcům, literátům a progresivním akademikům – především těm, kteří se snaží využít nejpokročilejší digitálně založené výzkumné metody v praxi – alternativní model tvorby. Model, do kterého mohou sami vstoupit a utvořit z něj součást svého profesionálního kurikula. Je nejvyšší čas pro přehodnocení vztahu současného umělce k teorii per se. Příkladem budiž, že již nejde jen o to, jestli aspiranti na magisterský nebo doktorandský titul v některém z prakticky zaměřených uměleckých oborů napíší 30 až 40 stránek textu v návaznosti na kanonická post-strukturalistická díla nebo jiné, v danou chvíli populární teorie, které nahradí post-strukturalismus. Začínající umělci si mohou zvolit cestu experimentování s méně spontánními formami akademického diskursu propojeného s humanitními vědami pozdního 20. století, avšak kritéria akademického výkonu v oblasti teorie a možnosti uplatnění výsledků jejich práce se proměňují příliš rychle. Samotná teorie tudíž nemůže být již nikdy více plně kanonizována, což je pro většinu umělců a teoretizujících literátů jednoznačné pozitivum.

Za posledních deset let jsem byl svědkem toho, jak jsou studenti posledních ročníků, především v oborech současného umění a tvůrčího psaní, zaujati myšlenkou organicky včlenit své vlastní teorie umění do umělecké produkce, která je výsledkem jejich pohlcení kulturou digitálních médií. Pro řadu současných umělců a literátů to znamená nastavit vlastní mysl na „autopilota“ a umožnit jazyku, aby mluvil sám za sebe. Jazyk tak jednou promlouvá řečí konceptuálního umění, jindy popkulturní řečí beletrie, a ještě jindy je svým způsobem „zvrhlým“ mišmašem autobiografické koláže, literatury faktu a teoretického pojednání. Remixthebook si pohrává se všemi těmito, ale i dalšími, žánry. Lze říci, že definice remixu jako formy vyznačující se hravým nakládáním s žánry slouží ke spontánnímu vylepšení každé příležitosti (multimediální) tvorby a že celý tento „podnik“ směřuje k širšímu náhledu na to, co znamená prezentace uměleckého díla jako spontánní a v procesu tvorby vznikající teorie.

Věřím, že ostatní interdisciplinární umělci, literární průkopníci, ambiciózní samouci v oblasti digitálního umění, studenti digitálních médií a jejich osvícení pedagogové budou schopni použít tuto hybridní publikaci a multimediální platformu k experimentování s jejich vlastním prakticky ukotveným výzkumem v oblasti remixového umění a kultury. To je hlavním důvodem, proč zde poskytuji svůj autorský materiál; takže – remixujte tuto knihu všemi možnými prostředky!

Mark Amerika

S laskavým svolením Marka Ameriky z anglického originálu přeložila Pavlína Binková.

Překlady jednotlivých textů z remixthebook budou postupně publikovány na stránkách 25fps v rubrice Experimentální film.

AMERIKA, Mark. ”About” [online]. remixthebook, http://www.remixthebook.com/. [čerpáno 11. 09. 2016] Dostupné z WWW: <http://www.remixthebook.com/about>.

 

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 181

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru