Zde se nacházíte: 25fps » Experimentální film (Page 10)

Vnímat zvuk zrakem

VJing  a videoart – Editorial – MARIE MEIXNEROVÁ – Za skladbu současného čísla bychom rádi poděkovali dvěma absolventkám Masarykovy univerzity, které nám s laskavým svolením poskytly k publikování části svých diplomových prací věnovaných fenoménu VJingu a videoartu. Je příznačné, že zatímco jedna vznikla na Ústavu hudební vědy, ((KLEČKOVÁ, Tereza. Současné prezentační strategie videoartu v českém kontextu. ...

Čtěte více

VJing

VJing  a videoart – VJing – MONIKA NEVRLÁ - Přestože termín vznikl teprve nedávno, má VJing jako audiovizuální forma poměrně dlouhou tradici. V posledních deseti letech se někteří autoři na tuto vizuální praxi zaměřili a pokusili se o její ucelenou historickou i teoretickou analýzu. Mezi těmito pokusy vynikají publikace The VJ Book Paula Spinrada, Live Cinema Unravelled Timothyho Jaegera a publikace Anette ...

Čtěte více

VJing a videoart

VJing a videoart – VJing a videoart – MONIKA NEVRLÁ - Následující text byl vybrán z bakalářské diplomové práce VJing v kontextu nových médií Moniky Nevrlé (( NEVRLÁ, Monika. VJing v kontextu nových médií. (Bakalářský práce). Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Katedra mediálních studií a žurnalistiky. Vedoucí práce Mgr. David Kořínek. Brno 2010. 52 stran )), která vznikla na brněnské katedře m ...

Čtěte více

Vztah mezi hudbou a obrazem

VJing a videoart – Vztah mezi hudbou a obrazem / Synestezie v průběhu dějin – MONIKA NEVRLÁ – Olivier Grau ve své publikaci o vizuálním umění píše, že média jako TV, malba či fotografie, která byla vždy chápána jako vizuální, jsou spíše smíšená, tedy že je vnímáme více smysly, především hmatem a sluchem. Nabízí se otázka, proč stále trváme na pojmenování vizuální média. Je to proto, že jsou z větší části vi ...

Čtěte více

Generování pojmu „videoart“

VJing  a videoart – Generování pojmu  videoart – TEREZA KLEČKOVÁ - Následující článek je krátkým výňatkem z diplomové práce  Současné prezentační strategie videoartu v českém kontextu, ((  KLEČKOVÁ, Tereza. Současné prezentační strategie videoartu v českém kontextu. (Diplomová práce). Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Srovnávací uměnovědná studia. Vedoucí práce Mgr. Marika Kupk ...

Čtěte více

Přehlídky a výstavy – Hledisko pozorovatele

VJing  a videoart – Přehlídky a výstavy  – TEREZA KLEČKOVÁ - Následující článek, krátký výňatek z diplomové práce  Současné prezentační strategie videoartu v českém kontextu, ((  KLEČKOVÁ, Tereza. Současné prezentační strategie videoartu v českém kontextu. (Diplomová práce). Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Ústav hudební vědy. Srovnávací uměnovědná studia. Vedoucí práce Mgr. Marika Kupková. Brno ...

Čtěte více

PAF # 3: světlo, tma a jiné experimentální vize

Úvodem mé zprávy z Přehlídky animovaného i neanimovaného filmu i nefilmu bych chtěl pozdravit na dálku všechny zájemce o alternativní (experimentální) kinematografii a nová digitální média. Především pak ty, jež v Olomouci chybí. Vězte, že PAF, jež kromě oblasti animované tvorby dlouhodobě propaguje i sféru nekomerční materiální práce s filmem, videem, či projekty (nejen českých) audiovizuálních umělců a pe ...

Čtěte více

Jaké zvíře je Petr Marek

EXPERIMENTÁLNÍ FILM: PETR MAREK – editorial  – MARIE MEIXNEROVÁ - byla otázka, kterou jsme si připravili na účastníky Letní filmové školy do Filmových listů ((Filmové listy, deník Letní filmové školy v Uherském Hradišti, letos – ostatně stejně jako loni – připravovala část redakce časopisu 25fps. Všechny Listy si můžete stáhnout a přečíst ZDE )) v případě, že by se v čísle objevil dlouhý rozhovor s Petrem M ...

Čtěte více

Je Petr Marek elitár?

RECENZE: Nic proti ničemu (režie: Petr Marek, 2011) - MICHAL ŠKAMLA - O najnovšom Markovom filme vyšlo už viacero recenzií, preto sa v záujme čitateľa a jeho ochrany pred repetitívnosťou budem snažiť tento text komponovať v kontexte autorovej predošlej tvorby a dvoch zaužívaných slovných spojení adresovaných jeho filmom: „amatérsky a kamarátsky film“. Do českej kinodistribúcie sa v posledných dňoch po filme ...

Čtěte více

Co (možná) nepotřebujete vědět o Petru Markovi

EXPERIMENTÁLNÍ FILM: PETR MAREK – Rozhovor s režisérem Petrem Markem  – MARIE MEIXNEROVÁ –  S Petrem Markem jsme se setkali na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, kam přijel představit svůj nový film Nic proti ničemu, zahrát divadlo (hned se dvěma soubory) a v plánu měl i koncert (2Singles nakonec ze zdravotních důvodů nevystoupili). Pokud máte pocit, že to vypovídá o multifunkčnosti jeho osoby, pak vě ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

Zpět nahoru