Zde se nacházíte: 25fps » Český film » 2x Adina Mandlová

2x Adina Mandlová

RECENZE DVD: Filmy Adiny Mandlové – LUKÁŠ GREGOR –

Čas od času Filmexport přináší na jednom DVD dva filmové tituly, přičemž pojítkem mezi nimi je buďto jméno režiséra, nebo některého z hereckých představitelů. Před dvěma měsíci takto vydalo disk 2x Adina Mandlová, který nabídl vpravdě nesourodou dvojici.

 

 

Panenství

 

Režie: Otakar Vávra

Hrají: Lída Baarová, Jaroslava Skorkovská, František Kreuzmann, Ladislav Boháč, Zdeněk Štěpánek, Adina Mandlová, Božena Šustrová, Jaroslav Průcha, Vítězslav Boček

Československo, 1937, 81 min

 

Adaptace prózy Marie Majerové byla stejně jako předloha silně zakořeněna v sociální tématice meziválečného období. Pojednává o mladé ženě, která musí opustit domov, když je matkou přistižena, jak ji chce zneužít její otec. Podaří se jí získat místo v jídelně Automat, kde se díky svému přitažlivému zevnějšku propracuje až na místo pokladní. Dokonce se zde seznámí s mladým skladatelem Pavlem Jimešem. Láska je vzájemná, bohužel však Pavlovo onemocnění souchotinami nabývá na intenzitě a jako řešení se jeví pouze cesta do Tater, na níž však nemá peníze. Obětavá Hana se rozhodne peníze získat od neustále se jí dvořícího starého dvorního rady, poté od svého zaměstnavatele. Její cesta ke štěstí je natolik protkána pády a bolestí, že štěstí ani dosáhnout nemůže.

Režie se původně chopil Josef Rovenský, který právě dokončoval Hlídače č. 47. Hned po druhém natáčecím dni však Rovenský podlehl dlouholeté nemoci a jeho místo vystřídal Otakar Vávra, který souběžně již pracoval na Filosofské historii. Neveselý příběh Hany se tak stal Vávrovým celovečerním hraným debutem.

Titulní úlohu v něm svěřil Lídě Baarové, z obalu DVD avizovaná Adina Mandlová má ve filmu přeci jen menší prostor. Baarové postava mlčenlivé Hany sedí, neboť její herectví – v porovnání s Mandlovou – je obvykle teatrálnější. Jak uvádí režisér ve svých pamětech, Baarová těžila především ze své krásy, zatímco Mandlová si vše musela tvrdě vybojovat. Totéž platí o Haně, jež se vypracuje na svoji pozici (přes nezaměstnanou, umývačku nádobí, prodavačku, pokladní až k manželce majitele Automatu) díky svému půvabu. Její zevnějšek je pro okolí (nepočítáme-li do ní zamilovaného Pavla Jimeše a jeho kamaráda lékaře) určující, hodnotí ji podle něj a také s ní tak jednají. Hanina duše je nedostupnou studnicí bolesti, kterou nikdo nechce vnímat, natož chápat. Hana se nesvěří se svými starostmi ani svému milému. Dokonce svoji oběť tají (provdá se za majitele Automatu proto, aby získala finanční svatební dar, který může Pavlovi pomoci se vyléčit), proto je v okolí vnímána jako zaprodaná dívka, jež baží jen po lepším zaopatření a pozici ve společnosti. Lili (Adina Mandlová), pracující jako prodavačka v Automatu, ji narozdíl od ostatních neodsuzuje, neboť ji chápe (i když o oběti neví). Zrelativňuje tak (stejně jako celý film) pojem štěstí, spokojeného manželství, vztahu z lásky.

Vávra v roce 1937 přinesl na plátna kin film, který nejenže zachycuje sociální problémy společnosti, ale také problém sexuální zneužívání / využívání. Panenství je tísnivé drama, v němž na lásku není místo, erotika se stává bolestivým poznáním. Nejsilnější je scéna, kdy se Hana vydává do bytu dvorního rady. Kameraman Jan Roth schodiště patrového domu zahalil do tmy a jen místy jej kontrastně nasvítil, takže když Hana po něm stoupá, váhá, zda má obětovat své panenství starému muži pro peníze, násobí se její děs, strach, nechuť. Scéna snese srovnání s expresionismem, působí hrozivě.

DVD má opět vyčištěný obraz a film doprovází bonusový materiál, tradiční pro všechny ostatní tituly od Filmexportu. Slovo historika Václava Merhauta se zaměřuje především na původní literární předlohu Marie Majerové, na jejím zasazení do dobového kontextu a na Vávrovo převedení. Soudobá dokumentace má, jako vždy, velmi kvalitní rozlišení, přináší na desítky stran tehdejších nejen recenzí, reflexí, propagačních materiálů, ale také texty věnující se vzniku filmu a osobnosti režiséra. Rozhovor tentokrát obsahuje vzpomínky režiséra Otakara Vávry, které však vzhledem k jeho věku již bohužel nepřinášejí mnoho informací. A když ano, tak je pan Vávra několikrát zopakuje. Věnuje se herectví Lídy Bárové, Adiny Mandlové, poukazuje na to, že se filmu ujal po odstoupení Josefa Rovenského a musel přepsat scénář a snímek přeobsadit.

 

Život je pes

Režie: Martin Frič

Hrají: Hugo Haas, Theodor Pištěk, Adina Mandlová, Světla Svozilová

Československo, 1933, 84 min

V období, kdy se spolupráce Martina Friče a Vlasty Buriana již čile vyvíjela (v roce 1932 měli za sebou To neznáte Hadimršku, On a jeho sestra, Anton Špelec, ostrostřelec), dal příběh o mladém chudobném hudebníkovi vzniknout filmovému partnerství novému. Hugo Haas, troufám si tvrdit, byl pro režiséra Friče partnerem daleko vhodnějším nežli Burian, neboť se Haasova jemná komika (a až jakási intimnost hereckého projevu) pod „taktovkou“ Martina Friče proměnila v několik úžasných komedií.

Život je pes stál na samém počátku. Filmový historik Václav Merhaut ji označuje jako jednu z prvních crazy komedií, byť bylo přiřknuto prvenství filmu Eva tropí hlouposti. Ve snímku podle Fričova a Haasova scénáře sice typicky bláznivý humor nenacházíme, situace jsou v podstatě všechny velmi reálné, přesto z „dvojnictví“ titulní postavy vyvěrá mnoho komiky a dějových zauzlení, které přídomek crazy bez přehánění mohou vlastnit.

Hugo Haas zde hraje postavu skladatele Viktora Honzla, který nejenže nemá na živobytí, ale ani se zaměstnáním se mu nedaří. Všude se před ní dveře zavírají a bohužel i ty od hudebního nakladatelství, kde odmítne majitel vydat jeho „šlágr“. Viktor se mezitím stihne zakoukat do majitelovy dcer (hraje ji Adina Mandlová) a o místo v hudebním nakladatelství stojí o to více. Proto se neváhá vydávat za postaršího hudebního vzdělance, který nastoupí na místo hudebního lektora. Viktor tak začíná žít dvojí život – jako Viktor a jako svůj strýček. Trable na sebe přirozeně nenechají dlouho čekat…

Filmu se budeme v budoucnu na stránkách 25fps věnovat obšírněji, především s ohledem na kontext doby a tvorby Frič-Haas, nyní se proto zaměřím především na samotné vydání snímku na DVD.

Život je pes, jak již bylo zmíněno, je na jednom disku spolu s Panenstvím, pojítkem je herečka Adina Mandlová. Ta v žádném z nich sice nehraje ústřední postavu, ale Mandlová dokázala být vždy výrazná i v rolích epizodních. Může za to nejen její zjev, ale i fakt, že úroveň herectví byla v tehdejší československé kinematografii (zvláště v případě hereček) velmi nízká. Adina Mandlová byla na rozdíl od většiny svých kolegyň přirozená, nenucená. Postava Evy v Život je pes jí poprvé dala příležitost zahrát si větší roli ve filmu a lze jen vzdát hold tomu, jak se dokázala vypořádat s nelehkým úkolem, zvláště uvědomíme-li si, že po jejím boku stál Haas a Theodor Pištěk.

 

Když se nyní krátce pozastavíme nad samotným DVD, musím smutně konstatovat, že na kvalitě obrazu se bohužel tzv. zub času odrazil hodně. Ve srovnání s obrazově čistým Panenstvím je rozdíl o to markantnější. Kvalitativně na tom ale pochopitelně DVD není hůře než to, nač jsme zvyklí z televizního vysílání. Zvuk je většinou dobrý, až na jisté pasáže, kdy se rapidně sníží jeho hlasitost a ztlumí ostrost.

Bonusový materiál je co do rozsahu identický s průměrem společnosti FEX. Obsahuje mimo biografie, filmografie, fotogalerii a soudobé dokumentace slovo historika Václava Merhauta, které se soustředí především na herečku Adinu Mandlovou a její spolupráci s Haasem.

 

Panenství a Život je pes jsou vydány na jednom disku DVD, formát 4:3, zvuk Dolby Digital 2.0 CZ, titulky české a anglické, celková délka 167 minut, vydal Filmexport v dubnu 2007

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 88

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru