Zde se nacházíte: 25fps » Téma » Dvakrát sedm nebojácných

Dvakrát sedm nebojácných

TÉMA – REMAKY – MILAN CYROŇ –

Je všeobecně známo, že western Sedm statečných (1960) Johna Sturgese je remakem Sedmi samurajů (1954) japonského režiséra Akiry Kurosawy, u nějž jiní tvůrci nejednou nalezli námět pro svůj vlastní film.1 Pokusme se nyní nastínit podobnosti a odlišnosti těchto snímků, řadících se v rámci svých žánrů k tomu nejlepšímu.


Příběh

Sedm samurajů se odehrává v občanskou válkou stiženém Japonsku šestnáctého století. Rolník zaslechne hovor banditů, kteří plánují napadení jeho vsi, až dozraje úroda. Vyděšení vesničané si neví rady, někteří chtějí lupičům čelit, ale jiní namítají, že není možné, aby se ubránili. Stařešina jim poví o vesnici, která si na obranu najala samuraje a doporučí jim, aby učinili totéž. Skupinka rolníků se tedy vydává hledat čtyři hladové samuraje, kteří budou ochotni nasadit život za hrstku rýže. V Sedmi statečných, jejichž děj je přesunut na hranici Mexika a USA v devatenáctém století, se farmáři nedozví o útoku banditů náhodně. Calvera (Eli Wallach) se svou bandou vjíždí až do vesnice a po rabování slibuje, že příště si vezme zbytek, aby se dostatečně přichystal na zimu v horách. I zde se pak vesničané nemohou shodnout, zda se bránit, či nikoli. Konečné rozhodnutí padne až po radě starce, který jim poradí, aby koupili ve městě zbraně a bojovali. Teprve Chris (Yul Brynner), jehož žádají, aby jim pomohl nakoupit zbraně, je přivede na myšlenku najmout pistolníky. Ty nalezne zčásti mezi svými přáteli – Britt (James Coburn), Lee (Robert Vaughn), Harry (Brad dexter), přičemž poslední dva za ním přijdou sami, když se dovědí, že hledá muže na obranu vesnice. Jeho pátrání tedy probíhá bez odmítavých reakcí. Jediný, kdo prvně nemá zájem je Britt, ovšem i ten si to nakonec rozmyslí, stejně jako samuraj Kjúzó (Seiji Miyaguči), jemuž jde jen o vlastní zdokonalování. Naproti tomu jsou japonští rolníci zpočátku buď odmítáni (zájem má pouze samuraj, který nestojí za nic), než se jim podaří přesvědčit potulného samuraje Kambeie (Takaši Šimura), jehož schopnostmi jsou oslněni. Ten pak vybírá bojovníky, ovšem i on se setkává s odmítnutím kvůli nedostatečnému platu. Jediným samurajem, jehož Kambei zná, je jeho pravá ruka z mnoha bitev Šičiródži (Daisuke Kato). Kambei vypočítá, že na obranu před čtyřiceti bandity bude třeba sedmi mužů, přičemž pod tlakem času odchází pouze šestice, k níž se cestou přidává původně nevítaný falešný samuraj Kikučiyo (Toširo Mifune). Mladého Kacušira (Ko Kimura), jenž touží stát se Kambeiovým učedníkem Kambei na přímluvu rolníků i ostatních samurajů přijímá. V Sedmi statečných Chris počítá pouze s šesti pistolníky a Chico je přibrán po dlouhém následování skupiny a nalovení ryb z říčky (přesně jako Kikučiyo). Chris se účastní výběru všech střelců, kdežto samuraje Heihačiho (Minoru Čiaki) objeví při štípání dříví Gorobei (Yošio Inaba) sám.

Shodný průběh má v obou filmech příchod ochránců do vesnice, jejíž ulice zejí prázdnotou, jelikož se před nimi rolníci ukrývají. Během rozpravy se starcem jsou pak ze svých úkrytů vyhnáni bitím na poplach a následně pokáráni za nevděčnost. V japonském filmu Kikučiyem, v americkém Chicem (Horst Buchholz). Starcova a následně i Chicova slova jsou převzata ze Sedmi samurajů a stejně tak i několik dalších dialogů či jednotlivých replik. Mexičané ukrývají ženy z obavy, že budou znásilněny kovboji, japonští rolníci se k tomu neuchylují. Pouze Manzo (Kamatari Fujiwara) ostříhá svou dceru Šino a vydává ji za syna. Chico odhalí ukryté ženy tím, že v lese objeví dívku, do níž se pak zamiluje. Kacuširo nalézá Šino též, jejich setkání však Kurosawa vyjádřil mnohem poetičtěji, než později Sturges. Chico dívku a tím i ostatní ženy prozradí ostatním, Kacuširo tajně nosí Šino jídlo a nikomu o ní neříká. V Sedmi samurajích pak Kurosawa podrobně líčí budování opevnění vsi a výcvik vesničanů, a to tak že Kambei prochází s Gorobeiem a Kacuširem okolí obce, přičemž míjí ostatní samuraje trénující vesničany. V Sedmi statečných není plánování ukázáno a přímo se přechází k výcviku a výstavbě opevnění (které není tolik promyšleno jako v případě samurajů). Střelbu učí současně tři kovbojové tři rolníky, a když dojde na bitvu, každý bojuje sám, kdežto v Sedmi samurajích mají samurajové přidělen určitý počet svěřenců, s nimiž pak v boji drží určené pozice. Banditi v Sedmi samurajích útočí několikrát. V Sedmi statečných pustí pistolníci Calverovu bandu do vesnice a nejprve s nimi vyjednávají. Teprve když nedojde k domluvě, začne se střílet. Calvera pak již neútočí, jen jednou pošle pouze tři muže. Před jeho dalším útokem vyjíždějí kovbojové snížit početní převahu nepřítele do jeho provizorního tábora v lese. Přijedou však na prázdné místo a po návratu do vsi jsou jím obklíčeni, jelikož jej vyděšený Sotero (Rico Alaniz) vpustí dovnitř. Jsou donuceni obci opustit, ale záhy se do ní vracejí a vybojují vítězství. V Sedmi samurajích vyjíždějí Kjúzó, Kikučiyo, Heihači a rolník Rikiči (Yošio Tsušiya) zmenšit počet nepřátel ještě před prvním útokem, což se stává Heihačimu osudným. Další tři samurajové – Gorobei, Kjúzó a Kikučiyo padnou při bránění vesnice. Kjúzó s Kikučiyem v poslední bitvě. V Sedmi statečných umírají Harry, Lee, Britt a Bernardo ve finálním boji, ovšem poslední dva jmenovaní až když se dávají bandité na útěk. Všichni zesnuvší samurajové jsou zastřeleni a pokud by banditi nebyli vybaveni puškami, jistě by nezahynuli. Dvojnásob to platí o nepřekonatelném šermíři Kjúzovi, jenž po zásahu kulkou hodí svůj meč směrem ke střelci. Britt tak vrhá svůj vystřelovací nůž2. Když přeživší Chris, Vin a Chico odjíždějí, Chico se vrací, a tak western v podstatě končí happy endem. Kacuširo se naopak k Šino nevrací, jelikož není možné, aby spolu žili samuraj a dcera farmáře.

Děj Sedmi samurajů je obsáhlejší, Sedm statečných má oproti předloze trvající téměř čtyři hodiny hodiny dvě. Shodné jsou například scéna souboje Kjúzóa / Britta s protivníkem, jenž tvrdí, že je rychlejší, scéna v níž Heihači / Bernardo seká dřevo nebo scéna, kdy samurajové / pistolníci rozdávají dětem jídlo po tom, co je jeden z nich upozorní, že zatímco si oni hodují, vesničané téměř hladoví. Rozdíl nalezneme např. u stařešiny, který v Sedmi samurajích odmítne opustit rodný mlýn, který není možné bránit a zahyne v něm. Stařec v Sedmi statečných zůstává také mimo chráněnou oblast, nicméně přežívá. Propracovanější je v Sedmi samurajích vztah Kacušira a Šino a Manzův postoj k nim. Kromě příběhu samurajů bránících vesnici před bandity tu tak máme i několik drobných epizod spojených s osudy vesničanů. Rikičiho žena byla odvedena bandity, a když ji při nočním útoku na jejich sídlo chce Rikiči odvést domů, uteče do hořícího domu. V Sedmi samurajích se též dovídáme mnohé o postavě falešného samuraje Kikučiya, jenž pochází z rolnické rodiny. V Sedmi statečných je o Chicově farmářském původu pouze zmínka. Samotní farmáři jsou zde ukázáni v kladném světle, jež je pošpiněno pouze zbabělostí, kterou Chico opovrhuje, ovšem přičítá ji na vrub banditům a také pistolníkům jakými jsou Chris a ostatní. Kurosawa více problematizuje rolníky i samuraje. Když samurajové zjistí, že vesničané zabíjí a okrádají samuraje na útěku před nepřáteli3, Kjúzó říká, že by celou vesnici nejraději vybil. Ovšem Kikučiyo samurajům vmete do tváří, že rolníci nejsou svatí, ale můžou za to samurajové, kteří jim pálí domy a berou jídlo i ženy. Později se také ukazuje, že mají rolníci více jídla, než původně tvrdili. Když je zajat jeden z lupičských zvědů, samurajové ho před rolníky marně brání a ti jej nakonec usmrtí. V Sedmi statečných se tato nelichotivá situace řeší tak, že zvěda, jenž měl být zajat, Britt omylem zastřelí.

 

Postavy

Předobrazem Chrise byl bezesporu Kambei. Oba jsou rozvážnými muži s vůdčími schopnostmi. Jejich podobnost dokonce zvýrazňuje vzhled. Kambei si oholí hlavu, když se vydává za mnicha, aby zachránil dítě ze spárů lupiče. Chris je holohlavý. Jako Chrisova pravá ruka v podstatě vystupuje Vin, Kambei hovoří o své pravé ruce Šičiródžim, více prostoru však dostává Gorobei, který ovšem na rozdíl od Šičiródžiho padne. Vinovou motivací pro bránění vesnice je představa nudného života prodavače, Gorobei souhlasí, jelikož na něj působí Kambeiova osobnost. Postava Britta vychází z Kjúzóa, přičemž samurajský meč nahradil vystřelovací nůž, postava Bernarda z Heihačiho s tím rozdílem, že Bernardo střílí lépe než Heihači šermuje. Gorobei o něm tvrdí, že to sice nebude nejlepší šermíř, ale výtečný společník do nepohody. V Chicovi se mísí Kacuširo a Kikučiyo, jehož rysy si rozdělilo hned několik kovbojů. Jeho tázání se po hezkých dívkách a starších sestřičkách přejímá Vin, jeho schopnost pobavit děti přebral Bernardo, jehož si vyberou tři chlapci za hrdinu, kterého budou obdivovat. Rolnický původ a prvotní nevítanost se stávají součástí Chicovy osoby (oba mají scénu, kdy v opilosti hovoří s ostatními). Kikučiyo navíc přináší do Sedmi samurajů komický prvek, který americký snímek postrádá. Veškerá komika je v něm přesunuta do jazykové roviny, nevyskytuje se jí však tolik, co v Sedmi samurajích. Harry se k pistolníkům přidává kvůli vidině zlata, Lee aby zapomněl na své zničené nervy. Ani jeden z nich nemá přesný předobraz. Oproti Sedmi samurajům se v Sedmi statečných objevuje výraznější postava hlavního padoucha.

 

Forma

Kurosawa klade větší důraz na formální stránku a její inovativnost, než Sturges, jenž sice převzal některé postavy a značnou část děje, ale ve formální rovině zůstal věrný hollywoodskému stylu. Kurosawa užívá stíraček, setmívaček a rozetmívaček, Sturges volí výhradně ostrý střih. Kurosawa si více pohrává s prostředím děje, např. halí finální bitvu do deště. Jízda banditů v úvodu filmu je snímána tak, že vidíme pouze siluety. Rikičiho žena je v lupičském doupěti natáčena přes průsvitné látky. Záběry umírajících Kurosawa zpomaluje, čímž dochází k estetizaci smrti.4 Když bandité střílí z pušky, jsou vždy mimo záběr, a tak se o pušce dovídáme pouze ze zvukové roviny, a tak stejně jako samurajové nevíme, kde se střelec ukrývá. Není dokonce ani ukázána smrt Gorobeie, kterou opět značí pouze výstřel.

 

Sedm samurajů / Sichinin no samurai

Hrají: Takaši Šimura, Toširo Mifune, Ko Kimura, Yošio Inaba, Seiji Miyaguči, Daisuke Kato, Minoru Čiaki

Režie: Akira Kurosawa

Scénář: Hideo Oguni, Šinobu Hašimoto, Akira Kurosawa

Kamera: Asakazu Nakai

Střih: Akira Kurosawa

Hudba: Fumio Hayasaka

 

Sedm statečných / The Magnificent Seven

Hrají: Yul Brynner, Steve McQueen, Horst Buchholz, James Coburn, Charles Bronson, Robert Vaughn, Brad Dexter, Eli Wallach

Režie: John Sturges

Scénář: William Roberts

Kamera: Charles Lang

Střih: Ferrit Webster

Hudba: Elmer Bernstein


1 Jmenujme např. Sergia Leoneho a první díl jeho volné dolarové trilogie Pro hrst dolarů, jenž je remakem Kurosawova Yojimba (1961).

2 Ve westernu Alamo (1960) v režii Johna Wayna, který se odehrává během války USA a Mexika postřelený plukovník William Travis (Laurence Harvey) zlomí svou šavli, s níž až dosud šermoval, a taktéž ji vrhá proti útočníkovi.

3 V úvodu jeden z vesničanů dokonce říká: „Můžeš zabít samuraje na útěku, ale ne bandity.“

4 Tento postup inspiroval řadu filmařů, např. Arthura Penna v Bonnie a Clyde (1967).

Print Friendly, PDF & Email

Autor

Počet článků : 34

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru