Zde se nacházíte: 25fps » Komiks » Komiks a jeho svět

Komiks a jeho svět

Komiks a jeho svět

RECENZE – KNIHA: Jak rozumět komiksu – JAROSLAV STUCHLÝ –

Záměrná juxtaponovaná sekvence kreslených a jiných statických obrazů. Že nevíte, oč se jedná? Přesně takhle definuje komiks americký kreslíř, scenárista a teoretik Scott McCloud (nar. 1960), jehož oceňované dílo Jak rozumět komiksu (Understanding Comics) vychází patnáct let od svého vzniku (1993) konečně i u nás.

Již při letmém prolistování je jasné, že McCloud své teoretické dílo nezformuloval do náročného textu plného citací a poznámek pod čarou, nýbrž rozkreslil do podoby komiksu. Nechybí jednostránkový úvod, který čtenáře seznamuje s autorovými záměry, např. vysvětlit, co komiks je (a co už není), jaké jsou jeho základní prvky, co patří do komiksového „jazyka“ (nejen obrázky a text, ale také mezery mezi panely), jak v komiksu vyjádřit ubíhání času, jaká je úloha barvy, a dokonce formulovat obecnou teorii umělecké tvorby. Že půjde o analytické dílo výrazně subjektivního charakteru, naznačuje již to, že se jeho autor sám pasoval do role (kresleného) průvodce a závěrečné shrnutí končí slovy: „Tohle je svět komiksu, aspoň jak mu zatím rozumím já.“(str. 214)1

Publikace dokládá, že svému oboru McCloud rozumí dobře, a především dokáže svoje znalosti a postřehy hravou, vtipnou a srozumitelnou formou (Komenského požadavek názornosti dostává touto knihou zcela nový, originální rozměr) přiblížit svému čtenáři, kterým nemusí nutně být jen akademický badatel v oboru komiks (určitě takoví existují), ale také učitel mediální výchovy, nebo docela obyčejný komiksový fanoušek, který by se rád o předmětu svého zájmu dozvěděl něco víc.

V první části (Uvedení na pravou míru) vychází McCloud z definice komiksu jako sekvenčního umění, jejímž autorem je jeho velký guru Will Eisner, a v rámci svého „zpřesnění“ (viz úvodní věta) jde v historii komiksu daleko za konec 19. století (kdy je počátek komiksu spojován se Žluťáskem – The Yellow Kid – publikovaným v květnu 1895 R. F. Outcaultem v New York World) a dostává se až do starověkého Egypta (různým příkladům, tak jak je autor po knize rozhazuje, a netýká se to jen první kapitoly, lze jistě vytknout značnou míru nesystematičnosti). Již ve druhé části (Slovník komiksu) vyrukuje poprvé se svým oblíbeným trojúhelníkem, na němž vykládá prakticky cokoli (od obrazového slovníku vizuálního umění po vzájemnou závislost obrazu a slova v komiksu). Pro českou terminologii komiksové teorie, kterou překlad Richarda Podaného v některých ohledech ustavuje, je klíčovým výrazem následující části „ucelení“ (closure) – jev, kdy části (jednotlivá políčka, panely) vnímáme jako celek (souvislý děj). Právě rozdílný přístup k vyprávění (přechodům mezi komiksovými panely) je jedním z typických rysů, kterými se liší západní a východní (japonské) pojetí komiksu.

Jádro McCloudovy knihy pak leží v části sedmé (Šest kroků), kdy se zdánlivě paradoxně odpoutává od záležitostí souvisejících s komiksem a zamýšlí se nad otázkou účelu umění (Sděluje umělec něco o životě skrze umění, nebo sděluje něco o umění samotném? Tedy upřednostňuje myšlenku, nebo formu?), k čemuž „dokráčí“ přes jednotlivé fáze umělecké tvorby (ty názorně předvádí právě na svém oboru, tedy mapuje cestu komiksového umělce).

Vzhledem k tomu, že komiks už dávno vyvrátil nesmyslný předsudek o pouhé primitivní obrázkové zábavě pro pologramotné předpubertální jedince (s ohledem na odlišný společenský vývoj u nás během velké části 20. století), naopak jde o dynamicky se rozvíjející, moderní médium, prostřednictvím kterého se lze dnes vyjádřit prakticky k čemukoli (a filmy natáčené podle komiksových předloh jsou již pevně zakotveny jako důležitá součást pop kultury), měla by být McCloudova kniha ve výbavě všech pedagogů zabývajících se mediální výchovou a její vydání měl podpořit grant. Bez toho si BB/art na její prodejnosti maximálně tak otestuje, nakolik je u nás na počátku 21. století komiksové umění bráno vážně.

Scott McCloud: Jak rozumět komiksu

Nakladatelství BB/art, Praha 2008
224 stran
499 Kč

Print Friendly, PDF & Email
  1. A nepředstavuje konec bádání, což dokládají další dvě McCloudovy teoretické práce Reinventing Comics (2000) a Making Comics (2006). []

Autor

Počet článků : 294

Zanechte komentář

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru