Zde se nacházíte: 25fps » Articles posted by Tatiana Rusnáková

Filmová esej: Premýšľanie filmom (6. časť)

EXPERIMENTÁLNÍ FILM – Filmová esej: Premýšľanie filmom / Teoretické základy – 6. časť: Záver – Tatiana Rusnáková – Filmová esej je považovaná za akéhosi nomáda, tuláka, ktorý nemá pevné pôsobisko, ale len prečkáva pod rôznymi strechami. Je to však ozaj niečo, čo by malo filmovú esej ťahať dole namiesto toho, aby ju to definovalo? ...

Čtěte více

Filmová esej: Premýšľanie filmom (5. časť)

EXPERIMENTÁLNÍ FILM – Filmová esej: Premýšľanie filmom / Teoretické základy – 5. časť: Historické vymedzenie filmovej eseje –Tatiana Rusnáková – Vo svojej knihe The Essay Film. From Montaigne to Marker opisuje Timothy Corrigan históriu filmovej eseje v jednej kapitole On The History of Essay Film: From Vertov to Varda. Je to jedinečný text v tom, že ako jeden z mála, ak nie jediný, sa pokúša o súpis histori ...

Čtěte více

Filmová esej: Problémy, defínicie a textové záväzky – druhá čásť

LAURA RASCAROLI: The Essay Film: The Problems, Definitions, Textual Commitments – čásť 2/2 – přeložila Tatiana Rusnáková – V druhej části Rascaroli prináša vlastné poznatky a závery vychádzajúce z jej teoretických súčasníkov a preto je aj nosnou časťou celej štúdie. // Jde o součást cyklu textů, v nichž se 25fps věnuje problematikám teoretického uchopení filmové eseje, audiovizuální eseje a found footage fi ...

Čtěte více

Filmová esej: Problémy, defínicie a textové záväzky – prvá čásť

LAURA RASCAROLI: The Essay Film: The Problems, Definitions, Textual Commitments – čásť 1/2 – přeložila Tatiana Rusnáková – V prvej si Rascaroli pomáha odkazmi na filmových teoretikov ale aj režisérov, ktorí sa o esej zaujímali. Táto časť je faktickým zhrnutím základných momentov v dejinách filmovej eseje a slúži skôr ako krátka rekapitulácia všeobecne (v kontexte polemiky o filmovej eseji) známych faktov. – ...

Čtěte více

Filmová esej: Premýšľanie filmom (4. časť)

EXPERIMENTÁLNÍ FILM – Filmová esej: Premýšľanie filmom / Teoretické základy – 4. časť: Autorské písanie o filmovej eseji –Tatiana Rusnáková – Popri teoretikoch sa písaniu o filmovej eseji venovali aj samotní filmári. Preskúmaním ich teoretických textov by sme mohli dostať materiál vhodný na porovnanie dvoch prístupov. ...

Čtěte více

Filmová esej: Premýšľanie filmom (3. časť)

EXPERIMENTÁLNÍ FILM – Filmová esej: Premýšľanie filmom / Teoretické základy – 3. časť: Teoretické písanie o filmovej eseji –Tatiana Rusnáková – Literárna esej sa od filmovej eseje líši najmä jedným výrazným rozdielom – zatiaľ čo v literatúre je esej jedným z najpoužívanejších žánrov, vo filme je to žáner tak výnimočný, až sa niekedy posudzuje ako experiment. ...

Čtěte více

Filmová esej: Premýšľanie filmom (2. časť)

EXPERIMENTÁLNÍ FILM – Filmová esej: Premýšľanie filmom / Teoretické základy – 2. časť: Esej – jej literárne a filmové formy –Tatiana Rusnáková – Niet pochýb, že filmová esej vychádza z princípov literárneho žánru, prispôsobených pre audiovizuálne médium. Aby sme lepšie pochopili základy vedúce k definícii filmovej eseje, mali by sme sa najprv bližšie pozrieť na esej ako na literárny žáner. ...

Čtěte více

Filmová esej: Premýšľanie filmom (1. časť)

EXPERIMENTÁLNÍ FILM – Filmová esej: Premýšľanie filmom / Teoretické základy – 1. časť: Úvod –Tatiana Rusnáková – Práca spracúva teoretické poznatky o fenoméne filmovej eseje. Skúma jej literárneho predka a to, ako sa vo filme mení. Zbiera a analyzuje spisy teoretikov, ktorí sa ju pokúšajú definovať a navzájom ich porovnáva. Do komparácie ich stavia aj s textami filmárov, ktorí eseje natáčajú, ale venujú sa ...

Čtěte více

Svet v žene, žena vo svete

EXPERIMENTÁLNÍ FILM – analýza – filmové eseje Lynne Sachs –Tatiana Rusnáková – Filmová esej je v porovnaní so svojím literárnym predchodcom stále ťažko definovateľný žáner. Stále sa nachádza na pomedzí viacerých žánrov, viacerých druhov. Lynne Sachsová sama niektoré svoje filmy vydáva za dokumentárne portréty, iné sú zas experimentálne krátke filmy. ...

Čtěte více

Hľadanie kentaura: Filmová esej

Phillip Lopate – In Search of the Centaur: The Essay Film – překlad: Tatiana Rusnáková – Co rozhodně není filmová esej, a kde lze hledat specifika tohoto žánru, spřízněného s esejí literární, prozrazuje ve svém přelomovém textu z roku 1992 profesor Phillip Lopate. Jde o součást cyklu textů, v nichž se 25fps věnuje problematikám teoretického uchopení filmové eseje, audiovizuální eseje a found footage filmu. ...

Čtěte více

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team

http://25fps.cz/2020/corded-handheld-vacuum-cleaner-eraclean-stick-handheld-vacuum/
/25fps.cz
Zpět nahoru